Compromisproject (2)

De aanpassing aan de Gentse kleine ring in een deel van de Kasteellaan lijkt een héél volwassen project, en dat is het ook.
De werf startte in maart 2016, en is net aan zijn tweede fase begonnen.
Dit volwassen project is ook een compromisproject, en dat is jammer.
Ik doe een poging om dit compromis uit te leggen, zonder afbreuk te doen aan de verdiensten van wat nu in uitvoering is.

Basisvoorwaarde voor een compromis is: er zijn verschillende partijen met verschillende ideaalbeelden.
Wie het lijstje van gisteren bekijkt ziet dat de onderhandelingstafel met administraties telkens groot tot zeer groot moet geweest zijn.
Ondanks dat is het compromis dat nu in uivoering is zeer “verdedigbaar”.
Alle (àlle) gebruikers van de openbare ruimte krijgen een upgrade, geen geringe verdienste.
Daarnaast zie ik op dit ogenblik geen voorspelbare negatieve neveneffecten.
Dat zit allemaal snor.
(De kruispuntorganisatie is nog niet leesbaar. Het blijft altijd afwachten of het compromisdenken bij het ontwerp en/of verkeerslichtenregeling fietsers niet in gevaar brengt.)

Mijn kritiek is: het is een onvolledig project.
Het gaat niet ver genoeg.
Het is een prima project voor de Kasteellaan, met colatteral damage aan de Heernislaan.
Een stuk van de Heernislaan tussen Kasteellaan en Forelstraat gaat grondig op de schop, maar voor fietsers verandert er 0%.
De nieuwe muur tussen spoorweg en R40 wordt in dik beton gegoten, wat wil zeggen: we zijn vertrokken voor nog een paar decennia fietsonvriendelijkheid.
Hier zal de kleine ring voor fietsers nooit rond zijn.

16aug16, Heernislaan
16aug16, Heernislaan
16aug16, Heernislaan
16aug16, Heernislaan

De muur wordt verplaatst in functie van de nieuwe autoafslagstrook met middenberm, and that’s it.
De logica was vermoedelijk: we doen voor fietsers in dit Kasteellaanproject al véél.
Dat is ook zo.
Het drama is: de bewoners van dit stukje Heernislaan met twee beluiken worden volledig in de kou gelaten.

16aug16, Heernislaan
16aug16, Heernislaan

18jul16, Heernislaan
18jul16, Heernislaan
16aug16, Heernislaan
16aug16, Heernislaan
16aug16, Heernislaan
16aug16, Heernislaan

Ze blijven achter met een vijf- of viervaksweg, en gammele voetpaden aan hun voordeur.
En: het blijft er de Far West voor de fietsers onder hen.
Geen fietspad.
De bewoners krijgen de verborgen boodschap: veilig fietsen kan enkel op het voetpad.
Zelden zoveel auto’s in een beluik gezien…
Hoe zou dat komen?
Een fietspad (minstens) aan de huizenkant was qua breedte technisch perfect mogelijk.
Enige voorwaarde: alle (alle) projectpartners zijn het eens dat een fietspad aan de voordeur van de bewoners een must is, en zijn bereid hiervoor een inspanning te leveren.
Dat was dus niet het geval.
Men was het aan de grote onderhandelingstafel niet eens.
Welke andere belangen dan fietsveiligheid waren groter?
Daar hebben we het raden naar.
Dat zijn het soort van zaken waar de oppositie in de gemeenteraad nooit naar vraagt.

Mocht het om ruimte, vierkante meters draaien: die zijn beschikbaar.
Googlemaps toont dat de muur tot aan de Forelstraat nog een fietspadbreedte naar achteren kon schuiven:
Heernislaan_Forelstraat
Ok, de kabelgoot met seinkabels moest dan mee opschuiven.
Die kabelgoot werd recent vernieuwd, dus dat was niet het probleem.
Waren de twee reclamepanelen op de NMBS-grond het probleem?
Zijn de inkomsten belangrijk?
Of is de concessie juridisch gebetonneerd?

18jul16, Heernislaan
18jul16, Heernislaan

Zo ja, kan er me iemand vertellen waarom reclamepanelen op kaarsrechte autosnelwegen verboden zijn, maar op een kronkelende stedelijke ringweg probleemloos de aandacht van bestuurders mogen vangen?
Het jammere is: wie de nieuwe betonmuren ziet weet dat -zelfs als de oude muren de komende decennia kapot brokkelen- deze bewoners veroordeeld zijn tot een levenslange automuur.
21mei16, Heernislaan
21mei16, Heernislaan

A propos: heeft er iemand aan gedacht om met de bakstenen een beter akoestisch effect te bouwen?
Excuus; ik ben te hard: op het plan staan zeven grote middenbermbomen ingetekend.
Die zullen over 20 jaar een geluidsdempend effect hebben, én het zicht op het eerste reclamepaneel ontnemen.
Dat moet toch volstaan?

Voor de busreizigers onder u: de meest compacte bushalte van West-Europa blijft drie stoeptegels breed.
160718 (31)

Dit stukje Heernislaan is een belangrijke lokatie in Stefan Hertmans z’n “Oorlog en terpentijn”. Mochten er ooit themawandelingen rond deze roman georganiseerd worden: de desolaatheid van de Heernislaan wordt momenteel prima bewaard, zij het met een concept van de jaren zeventig. Enkel die zeven middenbermbomen zullen binnen twintig jaar de desolaatheid verstoren.
Mensen van buiten Gent: mocht u vanuit het Dampoortstation Stefan Hertmans z’n Heernislaan te voet willen verkennen, kies dan de kant van de huizen. Of u komt in deze situatie terecht:

16aug16, Heernislaan
16aug16, Heernislaan

Samengevat: er waren voldoende redenen om dit deel van de Heernislaan minstens 10% van de kwaliteitsaanpak van de Kasteellaan te gunnnen.
Een loeier van een gemiste kans.

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

11 gedachten over “Compromisproject (2)”

 1. “Alle (àlle) gebruikers van de openbare ruimte krijgen een upgrade, geen geringe verdienste.”

  Heel absurd dat zelfs deze blog over fietsinfrastructuur de fietsers zomaar vergeet. Alle gebruikers krijgen een upgrade, behalve fietsers. Die gaan van een mooi vlak asfaltfietspad naar een hobbelig fietspad in tegels. Een downgrade dus. En ze krijgen nog eens een de facto inhaalverbod erbij in de vorm van een veel te hoge boord tussen fietspad en rijbaan.

  Tenzij je het hebt over de oversteek naar de Gandastraat, maar bijna geen enkele fietser gebruikt die op de legale manier (om komende van de Heernislaan richting Gandastraat te rijden). Tenzij men eindelijk een legale verbinding voorziet tussen station en Gandastraat, maar dat zie ik nog nergens (of staat dat gewoon niet op de foto’s?). Dus dan is dat net zoals die tunnel onder de sporen een toekomstige upgrade. Dat wordt inderdaad een mooie upgrade, maar ik ga pas juichen als die effectief aangelegd wordt.

  Toegegeven, er is wel een kleine upgrade voor fietsers vanuit de Gandastraat die nu legaal richting Dampoort kunnen. Maar of dat opweegt tegen het feit dat fietsers van en naar Tweebruggenstraat hun asfaltfietspad kwijt zijn, dat is maar de vraag.

  1. Compromisproject (1): “helaas nog in klinkers” Uit je reacties interpreteer ik dat je -net als ik- een snelle, assertieve fietser bent. Ook ik verkies asfalt boven klinkers. Maar mijn bril is die van de tragere, niet-assertieve fietser. Die voelt zich veiliger op een verhoogd, (dixit de wegbeheerder)vrijliggend fietspad. Op dit ogenblik is het niet leesbaar of alle asfaltfietspaden kant stad vervangen worden door verhoogde klinkerpaden. Wat de aansluiting met de stationsfietsstalling betreft heb je vermoedelijk een punt. De huidige “aansluiting” richting toekomstige spoorviaduct stopt momenteel in het ijle. De komende jaren zal er veel gefietst worden op het nieuwe voetpad richting Gandastraat. Ik kan daar op deze lokatie -in afwachting van de volgende werf- mee leven. Al is een voorlopig asfaltpad tussen station en klinkerpad altijd welkom. 🙂 Want de kruising van de komende fietsroute met de toeristenbusweg baart me wèl zorgen.

   1. Ik geloof best dat veel fietsers zich veiliger voelen op een vrijliggend fietspad, maar zoals je zelf insinueert is dat geen vrijliggend fietspad. Dan blijft nog over dat het verhoogd is. Misschien dat dat sommige fietsers nog een veilig gevoel geeft, maar het maakt wel inhalen veel gevaarlijker (het is onmogelijk om een veilige afstand te houden tegenover de fietser die je inhaalt). Zo gevaarlijk dat het volgens mij onverantwoord is en er dus een de facto verbod geldt. Ook gaan auto’s in mijn ervaring veel dichter bij een verhoogd fietspad rijden omdat ook zij daar een vals gevoel van veiligheid hebben.

    Misschien is zo een onmogelijkheid om in te halen aanvaardbaar op korte stukjes, maar op een lang stuk als dat is het absurd om te eisen van alle fietsers dat ze de snelheid aanhouden van de traagste. De gemiddelde fietser, niet enkel de heel snelle en assertieve, doet dit niet en gaat toch inhalen, ofwel over het trottoir (wat illegaal is), of op een gevaarlijke manier over het fietspad. Dus ik ben wel akkoord dat dit een upgrade is voor heel trage fietsers die echt nooit een andere fietser inhalen. Maar de meeste fietsers willen toch echt wel soms inhalen, dus voor de meesten is dit geen upgrade.

    Het fietsvademecum stelt ook dat op een eenrichtingsfietspad met een intensiteit van meer dan 2,5 fietsers per minuut tijdens de spits een aanbevolen breedte geldt van 0,5 m tussenafstand + 2,5 m fietspad, juist om dat inhalen mogelijk te maken. Dus men haalt hier de normen van het fietsvademecum zelfs niet. Er is geen enkele tussenafstand, wat de bruikbare breedte van het fietspad sterk vermindert, en zelfs zonder daar rekening mee te houden lijkt het fietspad mij geen 2,5 m breed te zijn.

    Ik wil best aannemen dat dit voor sommige fietsers een gevoelsmatige upgrade is, maar ik had toch meer verwacht van een heraanleg waar men wel plaats had voor een middenberm, een busstrook en vier rijstroken voor auto’s.

    1. Ik vermoed dat de wegbeheerder dit een vrijliggend fietspad noemt omdat het niet naast de autorijweg ligt, maar naast de busbaan. Ook in dit geval had ik als assertieve fietser liefs een schrikstrook. Ik ken een dame die (op de vroegere Stropbrug) door een bus van de Lijn “aangetikt” is. Bij inhalen op dit pad zal ik toch even wachten op een aanstormende bus.

     1. Als dat echt hun redenering is, is dat de grootste onzin die ik ooit gelezen heb. Een busbaan heeft gemiddeld sneller, gevaarlijker en breder verkeer dan een rijbaan, dus de noodzaak van een vrijliggend fietspad wordt juist groter. Hoogstens kan je stellen dat een busbaan meestal minder verkeer heeft, maar deze busbaan heeft drukker verkeer dan heel veel wegen elders in de stad, en op die wegen geldt het fietsvademecum ook gewoon.

     2. Trouwens, zelfs al gelooft AWV echt dat een busstrook geldt als tussenstrook tussen fietspad en rijweg, dan nog moet er 25 cm of 50 cm schuwafstand bij de breedte van het fietspad worden opgeteld door de verhoogde rand van het fietspad (afhankelijk van hoeveel cm de verhoging is). Dus dan kom je ook uit op een fietspad van 2,75 m of 3 m. En zo breed is het zeker niet.

   2. Dixit de presentatie van de wegbeheerder (AWV) is het inderdaad een verhoogd vrijliggend fietspad.

    Dixit de foto’s en hun eigen plannetje is daar meer dan de helft van de fietspaden die ze voorzien eigenlijk aanliggend fietspad.

    Misschien beschouwt AWV vrijliggend en aanliggend als hetzelfde, maar ik betwijfel dat.

    Ik denk overigens dat AWV niet alleen een verhoogd fietspad als norm hanteert naast een busbaan, maar ook dat ze dan altijd een rechte boordsteen voorzien tussen busbaan en fietspad. Tenminste als er geen woningen zijn langs de kant van de busbaan, want dan gebruiken ze afgeschuinde borduurstenen.

    Ik weet van een gelijkaardige plek waar AWV een rechte boorduursteen van 15+ cm tussen busbaan en fietspad als conform de norm beschouwen (zelfs als er een zijstraat is aan de andere kant dan de busbaan!).

    De bedenkers van zo’n norm zijn duidelijk geen fietsers 😦

   1. Veel gaat ervan afhangen of ze die aantakking al voorlopig verbinden met de fietsenstallingen aan het station (dat hoeft voor mij nu eens geen mooie asfalt te zijn, aangezien het een kort stukje en tijdelijk is), of dat ze opnieuw gewoon die oude poort openen waarvan je niet legaal naar de oversteekplaats kan. In dat tweede geval is het nog jaren wachten op de echte upgrade.

    Ik vraag mij trouwens ook af of men dat fietspad over de stationsparking zo gaat inrichten dat het bruikbaar is voor fietsers tussen de Gandastraat en de Antwerpsesteenweg/Afrikalaan. Het zou zonde zijn mocht de NMBS dit willen beperken tot treinreizigers en dat andere fietsers nog steeds langs de gevaarlijke oversteek aan de Dampoort worden gestuurd.

 2. Op het internet en ook in de Proxy Delhaize aan het Heernisplein is een mooie foto terug te vinden van de Heernislaan in de tijd die Stefan Hertmans beschrijft. Misschien kan je hem er eens – bij wijze van contrastervaring – hier upgraden?

 3. Als Dampoortbewoner en regelmatig gebruiker van de route ben ik al eens gaan testen met de fiets vanuit de Kasteellaan. Je kan ongehinderd fietsen tot aan het verkeersbord verboden fietsen net voor de werflichten (lange wachttijd overigens) en vandaar als voetganger de weg vervolgen. Misschien eerder iets voor de assertieve voetganger met fiets aan de hand.

  Eens aan de overkant kan je helemaal alleen gebruik maken van het fietspad, maar moet je wel nog wat laveren tussen het zand. Wel niet te veel aan de linkerkant, de bussen rijden zo hard en dichtbij je dat je het zelfs merkt aan de luchtverplaatsing. Ik vermoed dat velen op termijn wel zeer dicht tegen het voetpad zullen fietsen. Wel wat breder dan vorige situatie maar klinkers. De vertakkingen naar het station doen hopen op een onderdoorgang, maar daar is (nog?) geen activiteit van te bemerken. Iets veiliger is de situatie in tegengestelde fietsrichting te verkennen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s