Home

Goed nieuws voor de Zwijnaardse Steenweg

23 augustus 2016

Het pad van een fietser die van Zwijnaarde naar Gent wil gaat niet over rozen, maar wel over de brug van de Ringvaart aan de Zwijnaardsesteenweg/Heerweg-Noord. Met de werken aan de trambrug wordt hij omgeleid naar het fietspad aan de linkerkant van de steenweg dat (tijdelijk?) is omgevormd tot een tweerichtingsfietspad.

Daarbij kruis je de afrit van de R4, een ongehoord gevaarlijk punt. Vooral chauffeurs die op het einde van de afrit rechtsaf willen kijken alleen naar links, terwijl jij van rechts komt. Op het spitsuur is er een constante stroom van auto’s en vrachtwagens die bijna zonder uitzondering alvast een eind het fietspad op rijden om te wachten tot ze door kunnen. Eigenlijk is een tweerichtingsfietspad daar totaal onverantwoord: op drukke momenten kan je niet anders dan rakelings voor auto’s en vrachtwagens doorrijden zonder dat je kan weten of ze zullen blijven staan of doorrijden.

Maar ook daarna kan je nog in de problemen komen. Het einde van het fietspad ziet er zo uit:

21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg

21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg

Zoals de pijl aangeeft: als je naar links de Gestichtstraat in moet is er geen probleem. Maar wie verder wil langs de Zwijnaardsesteenweg vindt niet echt een goede weg.

Een oversteek naar de ingang van Coca-Cola zou een oplossing bieden, …

21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg

21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg

…maar die is niet voorzien (hoe geraken de werknemers die van Gent komen eigenlijk op hun werk?) Nochtans, zoals te zien is op de foto zijn er verkeerslichten, al zijn die nu nog niet in gebruik.

De vooropstelstrook van de Gestichtstraat dan maar, links vooraan op de foto.

21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg

21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg

Wie voor het eerst dit manoeuvre uitvoert mikt waarschijnlijk op het blauwe fietspadbord juist links van de wegwijzers aan de overkant. Na één keer proberen weet je het wel: dat is een slecht idee. Je kan daar immers het fietspad niet op door de hoge boorsteen: pas aan het tweede bord, bijna aan de vlaggen kan je het fietspad op. Dat is overigens niet alleen een (tijdelijk?) probleem als je uit Zwijnaarde komt, maar ook als je uit de Gestichtstraat komt.

Gelukkig is er beterschap in zicht. Het fietspad aan de overkant is af.

21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg

21aug16,14u40, Heerweg-Noord

Nu ja, de overgang van aanrit naar brug is nogal houterig van een afsluiting voorzien.

21aug16,14u45, Zwijnaardsesteenweg

21aug16,14u45, Heerweg-Noord

Het fietspad is nog niet opengesteld.

Heel binnenkort is het 1 september. Dan wordt het verkeer plots veel drukker. Het wemelt dan van onwennige weggebruikers in een hun onbekende omgeving, zeker met, zoals hier, een school achter de hoek. Het zou echt wel lonen om een efforreke te doen om het fietspad tegen dan open te stellen, zodat iedereen ineens kan wennen aan de nieuwe toestand en niet na een paar weken moet omschakelen. Doen!, om een titel van Tom Lanoye te citeren.

18 Responses to “Goed nieuws voor de Zwijnaardse Steenweg”

 1. Frederik Says:

  Ik weet niet zeker of dat fietspad slechts tijdelijk een tweerichtingsfietspad is. Als je van het centrum van Zwijnaarde komt, is het zeker de bedoeling om het fietspad over de trambrug te nemen. Maar als je vanuit het Technologiepark komt (waar men de komende jaren nog meer studenten naartoe wil laten fietsen), dan kom je uit op de rijbaanbrug. Dus dan zou je moeten bijna een kilometer omrijden (via twee verkeerslichten) om die brug af te rijden en de trambrug weer op. En hetzelfde geldt voor fietsers vanaf de R4 die richting Gent willen (net als de gelijkaardige situatie aan de andere kant van het Technologiepark waarover hier recent werd geschreven).

  Dus tenzij men nog van plan is om daar een doorsteek te voorzien, weet je nu al dat heel veel fietsers dat fietspad in tegenrichting gaan nemen, ookal maken ze er een eenrichtingsfietspad van. Mag niet, ik weet het, en ikzelf ga het niet doen, maar het is wel de realiteit dat het zal gebeuren. Heel jammer, aangezien die afrit van de R4 inderdaad heel gevaarlijk is. Maar die is nog gevaarlijker als fietsers daar illegaal i.p.v. legaal rijden. Dus het zou mij niet verwonderen als ze dat fietspad in beide richtingen willen houden. De fietspadbordjes in tegenrichting zien er mij alleszins permanent uit.

  Daar beneden dan: er was daar een doorsteek, ongeveer waar jij het beschrijft, en ook een doorsteek aan de overkant ter hoogte van het fietspadbord waar je intuitief naartoe wil rijden. Maar enkele weken geleden heeft men die allebei plots dichtgemaakt. Geen idee wat daar de reden van is.

  En als die lichten gaan werken, wordt dat een erg gevaarlijke situatie lijkt mij. Fietsers komende van de Gestichtstraat moeten daar plots de weg op (met voorrang?), en ik denk niet dat automobilisten met een groen verkeerslicht dat verwachten. En mocht dat fietspad over de brug een tweerichtingsfietspad blijven, dan is het helemaal onveilig.

  • Lodewijk Says:

   Op kruispunten maken fietsers een manoeuver en de automobilisten maken dan ook een manoeuver.
   Bij een aanrijding op het kruispunt worden beide partijen 50/50 aansprakelijk gesteld voor de materiële schade.

   Toch volgens de rechtsbijstandverzekeraar DAS (bij sommigen reeds bekend via het Fietsersbondlidmaatschap). Ze verwijzen hierbij naar artikel 12.4 van de wegcode.

   Volgens mij kan zo’n fietsopstelvak (zoals vanuit de Gestichtstraat) voor fietsers wel een beetje helpen om het risico op aanrijdingen te verminderen. Want er is dan een hogere kans dat de fietsers op dat opstelvak gezien worden door het achteropkomend verkeer.

   Maar of dat opstelvak voor fietsers als fietspad wordt beschouwd of deel van de rijbaan, dat is voer voor de wegcodespecialisten.

   • Frederik Says:

    Maar: “Wordt niet als manoeuvre beschouwd : zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden”. Dus de vraag is of er sprake is van een “einde van een fietspad” als zoals hier een fietspad uitkomt op het fietspad van een dwarsweg. Dat is inderdaad voer voor wegcodespecialisten. Het lijkt mij aangewezen om dit expliciet op te nemen in de wegcode als men nog veel van dit soort kruispunten gaat aanleggen.

    • Lodewijk Says:

     Bij dat artikel 12.4 van de wegcode staat er een foto met een “einde fietspad” verkeersbord.
     Dus vermoedelijk is het enkel van toepassing als ook dat verkeersbord er staat.

     Er zijn ondertussen veel kruispunten waar een fietspad eindigt op een kruispunt en geen fietsoversteekmarkeringen voorzien worden op de rijbaan op dat kruispunt. Want AWV is die fietsmarkering systematisch op gewestwegen aan het verwijderen telkens als die de voorrangsweg dwarst (dus blokjesmarkering verdwijnt daar).

     Daardoor valt een fietser, voor zover ik kan bepalen, onder datzelfde wegcodeartikel 12.4 onder “de rijbaan oversteken”, wat een manoeuver is.

     Maar ook hier is dat weer voer voor wegcodespecialisten.

     • Frederik Says:

      Bedoel je op wegcode.be? Dat verkeersbord bestaat officieel niet voor zover ik weet, geen idee waarom die foto er staat. Maar die regel geldt wel degelijk overal waar een fietspad eindigt (bijvoorbeeld voorbij de Dampoort richting Dendermondsesteenweg).

      En het fietspad verlaten om rechtdoor te rijden is geen manoeuver volgens 12.4, maar dat betekent niet dat de gewone regels in verband met voorrang verlenen op een kruispunt niet meer gelden. Het probleem is dat hier het fietspad eindigt net voor het kruispunt zelf. Wie moet er voorrang verlenen net voor het kruispunt waar fietsers op de rijbaan moeten gaan rijden? Daarvoor is het van belang om te weten of het om een manoeuver gaat. Als het fietspad gewoon eindigt op het kruispunt zelf is er geen probleem, en gelden de gewone voorrangsregels van een kruispunt.

     • Lodewijk Says:

      @Frederik
      Inderdaad, ik bedoel die foto op de wegcode.be website 🙂

      Dat er een fietspad eindigt op een kruispunt maakt blijkbaar geen verschil volgens DAS. Je maakt als fietser een manoeuver door op het kruispunt links af te slaan vanuit het fietspad.

      Datzelfde wegcode artikel 12.4 zegt ook dat het oversteken van de rijbaan een manoeuver is. Fietsers die bij een kruispunt vanuit hun fietspad rechtdoor willen, steken de rijbaan over en maken dus een manoeuver.

      Welke regels van de wegcode (buiten art. 12.4) in verband met voorrang verlenen bedoel je?

      Art. 12.3.1. (voorrang verlenen aan rechts) is niet van toepassing bij achteropkomend rechtsafslaand verkeer.
      Art. 40ter is ook niet van toepassing, want de wegbeheerder heeft geen fietsoversteekplaats gemarkeerd.

      Maar het kan zeker zijn dat ik nog andere wegcode artikels over het hoofd zie 🙂

     • Frederik Says:

      Ik bedoelde gewoon dat de gewone voorrangsregels gelden tegenover verkeer dat van andere plaatsen komt. Dus je verliest bijvoorbeeld niet je voorrang van rechts tegenover verkeer dat van links komt gewoon omdat het fietspad voor het kruispunt ophoudt. Die regel 12.4 gaat volgens mij over de rijbaan oversteken buiten kruispunten.

      In mijn interpretatie zouden in het geval Gestichstraat fietsers voorrang hebben op auto’s die ook uit de Gestichtstraat komen, door voorrang van rechts, bij gebrek aan andere regels i.v.m. voorrang. Mocht je linksaf moeten op een doorlopende weg uiteraard niet, dan moet je links voorsorteren en daarbij voorrang geven aan achteropkomend verkeer. Maar in dit geval loopt de weg niet door, dus kan je gewoon rechts blijven en op het fietspad aan de overkant pas naar links gaan. Dan kruis je enkel verkeer dat rechtsaf wil, maar die moeten in mijn interpretatie dus eerst voorrang van rechts verlenen aan fietsers vanop het fietspad, en daarna achter deze fietsers blijven aangezien ze zo rechts mogelijk moeten blijven om rechts te mogen afslaan.

      Maar blijkbaar is dat dus niet zeker. Je moet deze thread eens lezen: http://forum.christophoros.be/index.php?topic=3502.20 Ik volg de redenering van mazda, maar blijkbaar is daar dus discussie over. Niemand weet zeker hoe vreemde infrastructuur als dit precies werkt, zelfs niet na een forumdiscussie van meerdere posts. En dan gaat men die infrastructuur dus echt aanleggen en mag iedereen het op een fractie van een seconde proberen begrijpen. Slim!

   • jandefietser Says:

    Op kruispunten maken fietsers een manoeuver en de automobilisten maken dan ook een manoeuver.
    Bij een aanrijding op het kruispunt worden beide partijen 50/50 aansprakelijk gesteld voor de materiële schade.

    Dat is nogal vaag als uitspraak. Ik kan weinig situaties waar zo’n 50/50-aansprakelijkheid geldt. Logisch, de bedoeling van het reglement is om ervoor te zorgen dat bij voorrangsconflicten iedereen kan weten wie voorrang heeft, en dan wordt de andere 100% in het ongelijk gesteld bij een ongeval. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat bovenstaande toestand (fietser rijdt op op een tweerichtingsfietspad aan de linkerkant en moet een vooropstelstrook op aan een punt waar de lichten nog niet werken) zo dikwijls voorkomt dat er daar al rechterlijke uitspraken over zijn.

    Overigens: als het de bedoeling is om het fietspad blijvend tweerichtingsfietspad te maken, waarom zijn er dan geen lichten voor die richting?

    • Lodewijk Says:

     Ik bedoel natuurlijk enkel dat deel van het kruispunt zonder fietsoversteekplaats (dus geen “blokjes” of “streepjes”).

     En ook enkel het fietsverkeer dat op een kruispunt vanuit een fietspad rechtdoor wil gaan (of bij T-kruispunt links wil afslaan) en aangereden wordt op het kruispunt door achteropkomend rechtsafslaand autoverkeer (dat dus komt vanuit de rijbaan naast het fietspad).

     Allebei maken dan dus een manoeuver op het kruispunt (de fietser naar links of rechtdoor en de autobestuurder naar rechts) en in zo’n geval is het blijkbaar 50/50 aansprakelijkheid.

     Moest er een fietsoversteekplaats gemarkeerd zijn geweest door de wegbeheerder was het 100% duidelijk wie voorrang had. De onduidelijkheid komt dus niet door de wegcode 🙂

     Volgens mij zal die fietsopstelstrook daar vanuit de Gestichtstraat dit risico quasi volledig opvangen. Want linksafslaande fietsers staan dan recht voor de autobestuurder.

     Of linksafslaand fietsverkeer dat op het kruispunt aangereden wordt door linksafslaand autoverkeer ook 50/50 aansprakelijk zal worden gesteld weet ik niet. Dat heb ik nog niet uitgetest en ik ben dat ook niet van plan 😉

     Maar de verzekeraars en wegcodespecialisten gaan dit waarschijnlijk wel weten 🙂

     In ieder geval is een tweerichtingsfietspad met slechts langs 1 kant een fietsverkeerslicht ofwel een tweerichtingsfietspad met een ontbrekend fietsverkeerslicht ofwel toch een eenrichtingsfietspad maar met verkeerde markeringen/verkeersborden.
     Dus of een vergetelheid of een vergissing van de wegbeheerder.

     • jandefietser Says:

      (1) Een fietser die rechtdoor rijdt, ook al eindigt het fietspad aan het kruispunt, maakt geen manoeuvre.

      (2) Afslaan is geen manoeuvre.

      Je bent een aantal zaken door mekaar aan het halen. Het zou wel heel erg bizar zijn als een situatie die elke dag tienduizenden keren voorkomt leiden tot gedeelde verantwoodelijkheid, waar bij niemand voorrang heeft.

     • Lodewijk Says:

      @jandefietser

      (1) vanuit een fietspad komen en bij een kruispunt recht een voorrangsweg oversteken is toch wat wegcodeartikel 12.4 noemt “een rijbaan oversteken” (en dus een manoeuver)?

      (2) links of rechts afslaan op een kruispunt is toch wat wegcodeartikel 12.4 noemt “van rijstrook veranderen” (en dus een manoeuver)?

      Het is via DAS (de rechtsbijstandsverzekeraar) die verwijst naar artikel 12.4 van de wegcode dat ik weet dat linksafslaan een manoeuver is en er dan voorrang verleend moet worden aan alle andere weggebruikers. Wanneer beide partijen op een kruispunt een manoeuver doen zorgt dit, volgens DAS, voor 50/50 gedeelde verantwoordelijkheid.

      Zonder fietsoversteekplaats een voorrangsweg oversteken lijkt me dus als fietser een risico op gedeelde verantwoordelijkheid. Omdat er als fietser geen beroep kan worden gedaan op art. 40ter van de wegcode.

      Ik vind het ook wel wat bizar.
      Tussen auto’s onderling kan het bijna niet want linksafslaand/rechtdoorrijdend en rechtsafslaand verkeer overlapt normaal gezien niet, tenzij 1 van de 2 auto’s zich van voorsorteervak heeft vergist.

      Ik ga er in ieder geval vanuit dat ik onmogelijk de enige fietser ben geweest die dit voor heeft gehad.

      Dus meer statistische en/of juridische info erover zou meer dan welkom zijn 😉

      Maar ik heb geen idee of die info zelfs bijgehouden wordt door de overheid. Misschien hebben de verzekeraars er statistieken van of misschien dat de Fietsersbond dit heeft?

      We zijn nu wel nogal wat aan het afwijken… ik zal de link van Frederik eens bekijken.

     • Frederik Says:

      “Ik vind het ook wel wat bizar.
      Tussen auto’s onderling kan het bijna niet want linksafslaand/rechtdoorrijdend en rechtsafslaand verkeer overlapt normaal gezien niet, tenzij 1 van de 2 auto’s zich van voorsorteervak heeft vergist.”

      Je kan met twee auto’s een gelijkaardige situatie hebben als je bijvoorbeeld van een tweevaksbaan allebei rechtsaf (of linksaf) slaat richting een drievaksbaan (enkel waar voorsorteringspijlen dit toelaten uiteraard). Bijvoorbeeld om de Dampoortrotonde op te rijden. Stel, je wilt op het middelste rijvak uitkomen na het kruispunt. Moet je dan voor het kruispunt links of rechts voorsorteren? In andere landen is daar een duidelijk antwoord op voorzien in de verkeersregels, in Belgie niet. Als twee bestuurders daar een andere mening over hebben, gaat de ene sneller willen afdraaien dan de andere en krijg je een gelijkaardige botsing als een auto die rechtsaf wil met een fietser die rechtdoor wil. In het geval van de auto’s geldt naar het schijnt de voorrang van rechts. Dus de persoon die op de linkse rijstrook reed is aansprakelijk.

      Ook een bijzondere overrijdbare bedding die uitkomt op een kruispunt is een gelijkaardige situatie. Ook daar is de vraag of het een manoeuvre is als die bus of taxi (of fiets) zijn bedding verlaat en weer op een rijbaan gaat rijden op het kruispunt. Ook daar is er geen eenduidig antwoord op in de wegcode.

    • Frederik Says:

     “Overigens: als het de bedoeling is om het fietspad blijvend tweerichtingsfietspad te maken, waarom zijn er dan geen lichten voor die richting?”

     Het fietspad zou denk ik niet verder tweerichtingsfietspad blijven, aan de Gestichtstraat zouden fietsers moeten oversteken. Dan is dit jammer genoeg geen unieke situatie. Het einde van het fietspad aan de Muinkkaai was ook zo aangelegd. Als je vanaf de Muinkkaai linksaf richting Lammerstraat wou, hadden ofwel de mensen uit de Kuiperskaai, ofwel die uit de Lammerstraat groen. Fietsers hadden geen lichten en dus ook geen groenfase, en zelfs geen indicatie dat voorrang van rechts niet zou gelden. Gelijkaardig aan deze situatie dus.

     • Frederik Says:

      Het einde van de Muinkkaai bedoel ik dus, dat was geen fietspad maar een trottoir dat fietsers mochten oversteken.

 2. piejir Says:

  Ik beaam de woorden van Frederik. Ik gebruikte de verdwenen doorsteek en opteer er nu voor om op de weg zelf te rijden. Jammer dat hier eveneens voor die vermaledijde rode klinkers gekozen is. De oneffenheden zijn nu al zichtbaar.

 3. Frans Says:

  Voor de fietser is het overschrijden van de Ringvaart/R4 bijna overal een hachelijke onderneming. Ik ken maar één fietsvriendelijke Ringvaartbrug: ter hoogte van Flanders Expo met volledige gescheiden fietspaden en fietstunnels.

 4. Tom Says:

  Het was de bedoeling dat op termijn de afslag op de R4 aan de Gestichtstraat en de oprit aan de autokeuring op de brug van Zwijnaarde zouden afgesloten worden voor autoverkeer. Dit werd nog steeds niet doorgevoerd omdat Stad Gent zwicht voor de Coca Cola-fabriek, die zich niet wil heroriënteren en herinrichten in functie van een eigen toegang tot de R4 voor hun vrachtwagens. Ook de afzonderlijke toegang tot R4 van het industriepark Zwijnaarde (oorspronkelijk voorzien via een parallelweg aan de Nieuwscheldestraat, maar dat is niet meer mogelijk ingevolge de geplande verbreding van het scheldekanaal) is nog niet gerealiseerd (maar hier zou wel schot in de zaak komen). De beide ingrepen zouden de veiligheid voor fietsers sterk ten goede komen en de Zwijnaardse steenweg en Heerweg-Noord veel veiliger maken doordat kruisend autoverkeer nagenoeg onbestaande zou worden…


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: