Home

50-50: hoe onrechtvaardig

30 augustus 2016

In de commentaren op deze blog is de voorrang de laatste tijd een belangrijk onderwerp gebleken. Daarbij werd niet zelden heel wat onzin gespuid. Tijd dus om een beetje uitleg te geven en wel over het volgende probleem: je rijdt als fietser op straat A, komt aan een wegkruising met een straat B en moet rechtdoor. Heb je ja dan neen voorrang op een automobilist die van achter je komt en die rechtsaf slaat?

In principe is het eenvoudig. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Je rijdt gewoon rechtdoor. Dus heb je voorrang op de achteropkomende auto. Of je voorrang hebt op verkeer uit straat B hangt af van de verkeerstekens, maar achterop komend verkeer moet jou voor laten gaan. Het heeft daarbij geen belang of je op een fietspad rijdt, of dat fietspad doorloopt op het kruispunt, of er voorrangsborden staan of wat dan ook: die aanduidingen geven aan of je voorrang hebt op verkeer uit straat B, niet op achteropkomende wagens.
 2. Je slaat rechtsaf, rijdt een eindje straat B in en steekt dan straat B over. Dat oversteken is een manoeuvre. Daardoor ben je alle voorrang kwijt op alle andere verkeer, ook op de wagens die achter je uit straat A kwamen.

Goed. Tot nu toe is het simpel. Maar er is een grensgebied: hoe ver moet je van de rechte lijn afwijken om van geval (1) over te gaan naar geval (2)?

Als er een fietspad is kan het nuttig zijn om dit een beetje te laten uitbuigen naar rechts, zodat bijvoorbeeld een auto die moet wachten de fietsers niet hindert. Het Vademecum Fietsvoorzieningen spreekt van een uitbuiging van ‘een zestal meter’ zonder dat daardoor de fietser zijn voorrang verliest: het Vademecum vindt dat we daarmee in geval (1) blijven, of het fietspad nu doorloopt op het kruispunt (fietser heeft dan ook voorrang op verkeer uit B) of niet (bijvoorbeeld bij voorrang van rechts).

Als die uitbuiging echt groot is (de lengte van een vrachtwagen) gaan we naar geval (2). Het Vademecum zegt dat dat zeer uitzonderlijk is (dit staat in de tekst ook in vetjes) en dat dan ook heel duidelijk moet worden aangegeven, door een voorrangsbord, haaientanden en een oversteekmarkering met vierkante blokjes.

Gevallen (1) en (2) zijn in principe duidelijk. Iedereen die een beetje het verkeersreglement kent kan ze duidelijk herkennen. Bij een gebeurlijk ongeval is het duidelijk wie in fout is en die partij draagt de verantwoordelijkheid en de kosten.

Nu blijkt dat in een aantal gevallen een 50-50-regel gebruikt wordt: beide partijen zijn gedeeltelijk verantwoordelijk. Niet in geval (1) dus. ook niet in geval (2). Wanneer dan wel? Om het simpel te zeggen: als het niet duidelijk is of we geval (1) of geval (2) hebben.

In een aantal gevallen wil de wegbeheerder absoluut dat achteropkomende auto’s die rechtsaf slaan voorrang hebben op rechtdoor rijdende fietsers. Daarom voeren ze de fictie in dat we in geval (2) zitten terwijl we eigenlijk geval (1) hebben. Resultaat: verwarring alom. Deze regeling is dan ook zeer gevaarlijk: niemand weet echt wie er voorrang heeft. Zelfs ik (die het verkeersreglement uitstekend ken) kom in situaties waar ik weet dat ik geen voorrang heb, maar toch niet al te lang wacht omdat anders de automobilist, die eigenlijk voorrang heeft maar toch staat te wachten, ongeduldig wordt (zo van `rijd nu eens eindelijk door!’). Dit is onder andere vaak het geval op de volgende plaats aan de Dampoort.

23mei12, 8u23, Dampoort

In veel gevallen is de bedoeling nog redelijk duidelijk. Hoewel de situatie op de Dampoort enigszins verwarrend is, kan ik me niet voorstellen dat bij een gebeurlijk ongeval een rechter de automobilist in het ongelijk zal stellen, tenzij onder speciale omstandigheden.

De grote boeman in al die verwarring is hier AWV, de administratie die gewestwegen beheert. Andere wegbeheerders kunnen ook wel eens uit de bocht gaan, maar AWV beheert erg veel potentiële conflictpunten. De filosofie van AWV wordt best samengevat door het motto `fietsers hebben hun plaats, maar ze mogen het normale verkeer niet hinderen’. Fietspaden, tunnels en bruggen, allemaal geen probleem, daar is een budget voor, maar fietsers moeten het `normale’ verkeer (lees: de auto’s) niet hinderen. Dat valt vooral op bij rondpunten. Vlot autoverkeer is alleen mogelijk als auto’s vlot van het rondpunt geraken en fietsers op het rondpunt zouden dit kunnen hinderen. Dus moeten fietsers uit de voorrang gehaald worden tegenover het autoverkeer dat het rondpunt verlaat. Dit kan alleen door de fictie in te voeren dat we in geval (2) zitten, terwijl alles lijkt te wijzen op situatie (1). Dat dit gevaarlijke conflicten oplevert kan AWV niet deren. Integendeel, met een niets ontziend cynisme gebruikt men de veiligheid van de fietser als argument om de fietser in gevaar te brengen.

Deze maatregelen maken de rotonde een pak veiliger voor de zwakke weggebruiker. Dit is een citaat van de website van AWV om de heraanleg van het rondpunt De Drie Sleutels te rechtvaardigen.

27dec15, Drie sleutels

27dec15, Drie sleutels

Doel was auto’s voorrang te geven en elke fietser kan u vertellen dat de situatie daar veel gevaarlijker is dan vroeger, lees er maar de commentaren bij de Fietsbult over de Drie Sleutels op na. Maar toch, de heraanleg gebeurde zogezegd voor de veiligheid van de fietser.

In veel gevallen is de bedoeling nog redelijk duidelijk. Hoewel de situatie op de Dampoort enigszins verwarrend is, kan ik me niet voorstellen dat bij een gebeurlijk ongeval een rechter de automobilist in het ongelijk zal stellen, tenzij onder speciale omstandigheden. Een oversteek met blokmarkering wijst op (2), een doorlopend fietspad is altijd situatie (1), zoals hier in Drongen:

12apr14,17u12, rondpunt Drongen

12apr14,17u12, rondpunt Drongen

(Merk op dat het fietspad hier vrij ver van de rijweg voor auto’s ligt. Toch is het zeker geval (1), want een fietspad maakt deel uit van een openbare weg, in dit geval het rondpunt, en dus rijdt de fietser rechtdoor. Overigens geeft het fietspad op zich ook voorrang voor verkeer uit straat B.)

Dat dit gedoe verwarrend is, is duidelijk. Ik heb ooit, bij wijze van steekproef, aan 10 automobilisten gevraagd in welk geval ze, bij rechtsafslaan, geen voorrang moesten geven aan rechtdoorrijdende fietsers. 0 ervan wisten het juiste antwoord.
De verwarring blijkt ook uit de gevallen waarbij de wegbeheerder zelf er niet aan uit geraakt. Terzijde: normaal wordt de signalisatie goedgekeurd door de verkeerspolitie. Als die, zoals in onderstaande voorbeelden, er zelf een soep van maakt, moet je niet vragen hoe duidelijk het is voor de normale weggebruiker. Wat dacht u van dit staaltje:

Keistraat, De Pinte (bron: Google Streetview)

Keistraat, De Pinte (bron: Google Streetview)?

De gemarkeerde oversteekplaats bewijst dat fietsers geen voorrang hebben, het bord en de haaientanden bewijzen dat fietsers wel voorrang hebben. Ook lichtelijk absurd is dit:

Bellestraat, Affligem (bron: Google Streetview)

Bellestraat, Affligem (bron: Google Streetview).

Het fietspad bewijst dat we in situatie (1) zitten, de blokmarkeringen dat we situatie (2) hebben.

Ik weet niet of bovenstaande rondpunten onder het beheer van AWV staan, maar recent is AWV begonnen met de probleemgevallen nog veel erger te maken. Men is namelijk begonnen met te doen alsof situatie (2) duidelijk aanwezig is ook als er geen oversteekmarkering is. Het motto lijkt te zijn: als er twijfel is dan heeft de fietser zeker geen voorrang. De Drie Sleutels is daar een voorbeeld van. Als we weer het Vademecum Fietsvoorzieningen erbij halen –verplichte kost voor AWV– dan zien we dat zowat alle regels die het Vademecum oplegt overtreden zijn. Om het simpel te zeggen: je kan het niet nog slechter doen, want dan is duidelijk dat de fietser wel voorrang heeft.

Hierdoor is de verwarring daar even groot als bij de absurditeiten van de twee laatste foto’s. Automobilisten die het rondpunt verlaten kunnen niet weten dat ze voorrang hebben: de fietsers rijden verder vlakbij het rondpunt met een uitstulping van minder dan zes meter, wat een indicatie is voor (1) en je mag als weggebruiker niet voortgaan op de signalisatie die voor anderen bedoeld is om te besluiten dat je zelf voorrang hebt.
Ik, toch erg goed thuis in de materie, heb er geen idee van wat een rechter daar zou beslissen bij een ongeval. Als de fietser door zijn familiale verzekering wordt verdedigd wordt hij zeker in het ongelijk gesteld, met een goede verdediging is alles mogelijk.

Het is in dit soort situaties dat verzekeringen de 50-50-regel toepassen. De situatie is onduidelijk, dus moet iedereen oppassen. Als er dan een ongeval gebeurt zijn eigenlijk beide partijen verantwoordelijk en worden de kosten gedeeld. Maar eigenlijk is er iets mis met die 50-50-regeling. Het ongeval wordt veroorzaakt door een fout van de wegbeheerder. Nu zijn verzekeringsmaatschappijen te lamlendig om een wegbeheerder voor de rechter te slepen en dus regelen ze het maar onderling. Op korte termijn is dat voordelig: zelfs als de verzekering schadevergoeding moet betalen is dat meestal goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Op lange termijn is het zelfs voor de verzekeringen nadelig: de wegbeheerder blijft maar verder knoeien en dat veroorzaakt ongevallen. Maar het voornaamste slachtoffer is hier de weggebruiker. Fietser noch automobilist zijn gebaat bij gevaarlijke en verwarrende situaties, al zijn de consequenties voor de fietser meestal erger dan voor de automobilist. Dat is dan de ultieme onrechtvaardigheid: bij de 50-50-regeling gaat de schuldige vrijuit en betalen de slachtoffers.

30 Responses to “50-50: hoe onrechtvaardig”

 1. Frederik Says:

  En wat als het fietspad afbuigt naar rechts (en er is nergens een oversteekplaats voorzien), maar de fietser gewoon rechtdoor wilt? Wie heeft er dan voorrang? Of als een fietspad uitkomt op het fietspad op de dwarsweg, maar de fietser rechtdoor wilt? Dat was de situatie waarover de vorige discussie begonnen is.


  • De fietser.
   Rechtdoor rijden heeft voorrang op afslaan – tenzij je door rechtdoor te rijden een afbuigend voorrangstraject zou dwarsen.

   Fietsers hebben ook voorrang (gewoon voorrang van rechts) op achteropkomend verkeer als ze een rechtsgelegen fietspad aan het einde ervan verlaten om rechtdoor te rijden.

 2. Stijn_VH Says:

  psst DT fout

 3. pbackx Says:

  Ik heb niet de volledige voorgaande discussie gevolgd, dus excuses als dit al besproken is. Klopt het dat je de borden met omgekeerde driehoeken dan gewoon mag negeren? Ik heb altijd geleerd dat borden de “normale” situatie kunnen aanpassen. Dus stel dat je wel voorrang zou hebben als er geen bord staat, dan kan een bord deze normale situatie aanpassen en ervoor zorgen dat je geen voorrang hebt.

  Wat is de regel bij een fietspad dat in twee richtingen mag gebruikt worden? Zoals bv langs de R4. Als ik het artikel goed begrijp heb je dan altijd voorrang als je in dezelfde richting rijdt als de auto’s. Maar als je in de andere richting rijdt heb je nooit voorrang?

 4. jandefietser Says:

  Goed: een paar aanvullingen:
  -De vierkanteblokjesmarkering zegt dat je oversteekt en een manoeuvre uithaalt: dan zit je in geval (2) en dan heb je geen voorrang, niet op verkeer uit weg B en ook niet op verkeer dat achterop komt en rechtsaf wil. Want je bent niet meer op het kruispunt en dat acheropkomend verkeer rijdt zogezegd ondertussen op weg B. Zoals gezegd: het is een fictie en dus verwarrend, net zoals een kruispunt waar je alleen voorrang van links moet geven (er is er minstens 1 in Gent). Dat is ook niet voorzien in het verkeersreglement en dus maakt men de fictie dat er eigenlijk twee kruispunten zijn: ook heel verwarrend en garantie voor veel ongevallen.

  -Een fietspad maakt duidelijk dat je zeker in geval (1) zit. Bovendien geeft het je voorrang op iedereen.

  -Als je als fietser linksaf wil wordt er verondersteld dat je van rijstrook verandert: dat is een manoeuvre en dus heb je geen voorrang op achterliggend verkeer. Als je het manoeuvre uitvoert voor je aan het kruispunt bent, behoud je wel eventuele voorrang op weg B op het kruispunt.

  -Alle andere aanduidingen gelden alleen tegenover weg B. Een voorrangsbord B1 (de omgekeerde driehoek) en haaientanden: het verkeersreglement is duidelijk: die gelden alleen voor de weg/rijstrook die die je bereikt (in het Frans staat er aborder', wataankomen bij’ betekent; dat is iets duidelijker dan de Nederlandstalige versie): dus voor wat we weg B noemen.

  -de dt-fout: oeps.

  -Als er geen doorlopend fietspad is en geen oversteekplaats dan is het een kwestie van interpretatie of een uitstulping naar rechts leidt tot (1) of (2). Het Vademecum fietsvoorzieningen zegt dat een uitstulping van zes meter nog altijd tot geval (1) behoort; ik meen ergens gelezen te hebben dat AWV een uitstulping van vijf meter al tot (2) rekent. Moesten wegbeheerders niet de truuk met de oversteekplaats naast het kruispunt uithalen dan zou er zeer zelden verwarring zijn, nu is het een bron van ongevallen.

  -Wat tweerichtingsfietspaden betreft: geen mens weet wat daarmee gebeurt op kruispunten, want de makers van het verkeersreglement hebben er nog nooit over nagedacht. Ik denk eraan om daar eens een apart Bultje over te maken. Eén ding is zeker: de aanduidingen aan het Van Hembysebolwerk/Nieuwe Wandeling zijn strijdig, verkeerd, verwarrend en gevaarlijk. Ze zijn dan ook een product van de VTA onzaliger nagedachtenis (VTA was tot voor kort de compleet onbekwame én fietsvijandige afdeling van de politie die verantwoordelijk was voor verkeerssignalisatie in Gent; ze zijn ook wel een apart Fietsbultje waard).

  Nog een voetnoot: het verkeersreglement weet niet hoe je manoeuvre schrijft: in artikel 12.4 wordt zowel manoeuvre' alsmaneuver’ gebruikt. `Manoeuvre’ is volgens het Groene Boekje dat hier naast mij ligt de enige juiste spelling.

  • Mathias Says:

   Beste Jan,

   Een situatie waar ik me deze week ook nog eens voorrangsvragen bij stelde was deze aan de coupure links aan de Minerva bootjes, komende van de Plateau. zie:
   https://www.google.com/maps/@51.0465129,3.7191007,3a,75y,278.23h,81.35t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMPa4JrF_NgL4Kyiw-ZVPbA!2e0!7i13312!8i6656

   Daar loopt het fietspad met duidelijke wegmarkeringen duidelijk rechtdoor.
   (Artikel 74. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden: Het deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer, is een fietspad.)

   Als fietser heb je in dat geval voorrang op elke auto die rechts afslaat, of van de brug afgereden komt.
   (artikel 12.4bis. De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gebruik maken van het trottoir of fietspad.)

   Toch staat er ook een bord B17 (Kruispunt waar de voorrang van rechts geldt.) opgesteld. Als fietser is het dan ook zeer verwarrend met welke voorrangsregel rekening moet worden gehouden. Verlies je hier als fietser je voorrang ten opzichte van de bestuurders die van op de brug komen of niet?

   Met vriendelijke groet,

   Mathias

  • Frans Says:

   Blij te vernemen dat de VTA niet meer bestaat. Nu nog de sporen wissen.

  • Frederik Says:

   Dus als ik het goed begrijp is het probleem bij de Zwijnaardesteenweg opgelost doordat je niet rechtdoor kunt? Dus je maakt een manoeuvre om linksaf te gaan ook al steek je rechtdoor het kruispunt over en ga je pas aan de overkant naar links?

   Maar wat dan met een kruispunt als dit: https://goo.gl/maps/S9s4GNF3YPH2 Als je hier als fietser rechtdoor wilt, wie heeft dan voorrang? Er staan haaientanden geschilderd, wat doet uitschijnen dat auto’s die rechtsaf slaan voorrang hebben, klopt dit? Is dit omdat het fietspad rechtsaf gaat en fietsers dus “linksaf gaan” relatief tegenover het fietspad? Want er is helemaal geen uitstulping naar rechts, het fietspad loopt kaarsrecht.

   Er staat ook een stopbord, maar dit lijkt mij niet van toepassing als de verkeerslichten werken (wat de situatie is die mij interesseert).

   • Renaat Says:

    Haaientanden en stopstrepen hebben op zichzelf geen enkele betekenis. Ze verduidelijken enkel stopborden en borden B1 en maken duidelijk waar men (eventueel) moet stoppen bij verkeerslichten een stopbord of een bord B1. Haaientanden horen dan bij de borden B1, een stopstreep enkel bij een stopbord of verkeerslichten.

    De haaientanden hebben op die locatie dus sowieso geen betekenis (want er staat geen B1 voor de fietsers). Het stopbord heeft geen betekenis als de lichten werken. M.a.w. fietsers hebben gewoon voorrang t.o.v. afslaande voertuigen.

    Als de lichten niet werken is het stopbord wel van toepassing en dienen de overstekende fietsers al het overige verkeer voorrang te verlenen. Het absurde is dat de automobilisten die van dezelfde richting komen echter ook een bord B1 passeren dus het kruisende verkeer wel voorrang dienen te verlenen. Dat is wettelijk geen verboden maar op zijn minst een onlogische en ongelukkig situatie.

    Bovendien vermeld het geïllustreerd reglement van de wegbeheerder dan een stop-bord enkel mag geplaatst worden als er onvoldoende zicht is op het aankomende verkeer. Dat lijkt me op die locatie niet het geval. De plaatsing van een stop-bord voor fietsers lijkt me dan ook een fout van de wegbeheerder.


  • Oversteken op een (brom)fiets-oversteekplaats is GEEN manoeuvre (Cassatie) maar een door de wegcode gereglementeerde rijbeweging.
   Rij je daarbij rechtdoor, heb je voorrang op afslaand achteropkomend verkeer (uitz. bij afbuigend voorangstraject)

   Een fietspad geeft niet altijd voorrang.
   Stop met die fabel.
   Er kan perfect een fietspad liggen, én tegelijk borden staan die je verplichten voorrang te verlenen.
   Fietspad MOET er liggen als fietsers in 2 richtingen mogen rijden, anders laat je ze spookfietsen, links op de rijbaan …

   • Renaat Says:

    Dat is geen fabel, dat is de interpretatie van heel veel mensen die de verkeersregels ook bijzonder goed kennen. Ik zeg daarmee niet dat het een goede regeling is (in Nederland heeft men het ook wat dat betreft beter geregeld), maar op een fietspad heeft men als fietser wel degelijk voorrang. Het plaatsen van verkeersborden wijzigt daar niets aan maar creëert hooguit een tegenstrijdige situatie.

    • Frederik Says:

     Enkel in Belgie kan je een serieuze discussie hebben over de voorrangsregels op een van de meest voorkomende types van kruispunten (fietspad + voorrang van rechts bord), en gebeurt er in de praktijk op straat gewoon nog iets anders (ook auto’s op de rijbaan naast het fietspad krijgen gewoon voorrang van bijna alle mensen die van rechts komen).

     • Renaat Says:

      Dat laatste komt vaak voort omdat de voorrangsregeling in die gevallen (b.v. voorrang van rechts) in tegenstelling is met hoe de infrastructuur wordt gepercipieerd door de weggebruiker. Een mooi voorbeeld daarvan is: https://www.google.be/maps/@51.1826014,4.3628679,3a,75y,233.79h,70.63t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2o02sSPENwlMqDFReEOuhA!2e0!7i13312!8i6656

      Op deze straat is voorrang van rechts van toepassing. Dus zelf het verkeer dat uit het (voor gemotoriseerd verkeer doodlopend) zijstraatje komt heeft dus voorrang t.o.v. het van links komende autoverkeer. Omdat de hele inrichting anders suggereert (breedte straat, ‘drempel’ (verhoogd fietspad) waar de automobilisten uit de zijstraat over moeten, …) is er bijna niemand die het riskeert zijn/haar voorrang te nemen indien men uit de zijstraat komt en rijdt bijna iedereen alsof de grote straat een voorrangsstraat is. De enkele uitzonderingen die komende uit een zijstraat op hun voorrang van rechts rekenen riskeren hun leven.

      Vaak geven automobilisten die van rechts uit een zijstraat komen dus wel voorrang aan het gemotoriseerd verkeer maar stoppen ze pas nadat ze het fietspad op zijn gereden. Nochtans is er volgens vele mensen hun interpretatie (ook de mijne, al begrijp ik dat het voor discussie vatbaar is) toch sprake van een doorlopend fietspad. Dat betekent dus net dat van rechts komende wagens net wel de fietsers voorrang dienen te verlenen maar niet het overige verkeer op de rijbaan.

      Deze veel voorkomende situatie is dus absurd maar wordt in stand gehouden omdat sommige overheden (en ook wel wat mensen van de politie) redeneren dat er aan een hogere snelheid zou gereden worden indien men een voorrangsweg van die weg zou maken.
      Ik betwijfel dat dat klopt, net omdat de meeste mensen al rijden alsof de Steynstraat een voorrangsweg is en dus geen rekening houden met mogelijk verkeer uit de rechtse zijstraatjes. Bovendien is het maar de vraag de (volgens mij dus theoretische) iets hogere snelheid wel slechter is dan het risico dat nu wordt gecreëerd door deze onlogische situatie.

      Ook in de week dat ik de afgelopen zomer weer in Nederland heb gefietst kwam ik nergens een vergelijkbare situatie tegen.

      Ook op T-kruispunten is voorrang van rechts sowieso tegen intuïtief en zou dus beter anders geregeld worden. In de uitzonderlijke situatie dat dan toch voorrang van rechts behouden ‘moet’ blijven dient het kruispunt door de inrichting (o.a. de aanleg van een plateau, mogelijke versmalling, …) echt duidelijk te maken dat het om evenwaardige wegen gaat waar de voorrang van rechts van toepassing is.

   • Stijn_VH Says:

    Zeg het mij nu eens. Ik kom dagelijks, op het fietspad, voorbij het punt gefietst dat je ziet via de link onderaan. Heb ik voorrang op auto’s die rechts uit de zijstraat komen of niet? Voor auto’s geldt er iig voorrang van rechts. Merk trouwens ook op dat er voor voetgangers geen zebrapad ligt. Op dezelfde straat zijn er nog 2 gelijkaardig ingerichte T-kruisingen trouwens.
    https://www.google.com/maps/place/Liefkensstraat,+9032+Gent,+Belgi%C3%AB/@51.0924872,3.709425,3a,90y,183.29h,86.39t/data=!3m7!1e1!3m5!1sBh-eai_JD6ChI_p5JCbh1Q!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DBh-eai_JD6ChI_p5JCbh1Q%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D132.5724%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47c370edaee64ef5:0x4df866b5e3d75f0c!8m2!3d51.0967761!4d3.7101884

    • Frederik Says:

     Intelligent kruispunt dat. Op de straat die erg op een voorrangsweg lijkt staan er geen borden, in de zijstraat staat er een bord “voorrang van rechts”: “Neem hem maar hoor, het verkeer stopt wel!”

    • jandefietser Says:

     Er is een fietspad. Heel erg duidelijk voorrang.

     • Lodewijk Says:

      In dat voorbeeld van Stijn_VH https://goo.gl/maps/BuvjNqmCcRt

      Wat moet de rechtdoorrijdende fietser doen bij dat kruispunt als er een auto van rechts komt?

      De fietser heeft voorrang op basis van artikel 12.4bis.
      “De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gebruik maken van het trottoir of fietspad.”

      Maar de autobestuurder komt van rechts en de rechtdoorrijdende fietser rijdt niet op een voorrangsweg en dus heeft de autobestuurder voorrang op basis van artikel 12.3.1.
      “Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden rijrichting komt.”

      Maken beiden dan geen fout?
      De fietser heeft geen voorrang van rechts verleend.
      De autobestuurder heeft geen voorrang verleend aan de fietser op het fietspad.

      Sorry, dat ik het niet weet. Dit was mijn laatste domme vraag en nu zwijg ik.


 5. Iemand moet me toch eens uitleggen waar om een dt fout erger is dan elke andere spel- of grammaticafout? Waarom worden mensen daar direct op aangesproken en op aan andere spelfouten zelden? Hier zelfs 2 keer. Is het een soort “ik ben slimmer dan jij”-terechtwijzing?

  • Stijn_VH Says:

   Ik houd het op folklore.

  • jandefietser Says:

   Och, als schrijver van de dt-fout til ik er niet zwaar aan. Ik doe mijn best om mijn teksten netjes en duidelijk te houden en ik heb de dt-fout dan ook verwijderd, maar zo nu en dan sluipt er ergens een fout in. Ik vind het al meer ergerlijk als je een belangrijke tekst maakt met fouten in (zoals het ‘maneuver’ uit het verkeersreglement).

 6. Renaat Says:

  De ‘visie’ van het AWV is inderdaad in het beste geval vaak samen te vatten als: “veiligheid voor fietsers door fietsers alle mogelijke rechten te ontnemen”
  In werkelijkheid is hun visie vaak nog beter te vertalen als: “de doorstroming van het autoverkeer (natuurlijk het enige belangrijke echte verkeer) heeft absolute prioriteit.


  • En ik zie dat jammer genoeg niet snel wijzigen. Het is inherent aan de opdracht van het AWV, nl. bewaken dat het bovenlokaal verkeer vlot verloopt en niet wordt gehinderd door lokale ingrepen die het verkeer kunnen vertragen. Daar is het ooit voor opgericht en ik zie niemand die daar momenteel voor een ‘mission statement’ kan/wil zorgen.

   • Frederik Says:

    Inderdaad. De opdracht van AWV is specifiek om een coherent bovenlokaal netwerk voor gemotoriseerd verkeer aan te leggen. Een coherent bovenlokaal netwerk voor fietsers aanleggen is een opdracht die aan de provincies is gegeven. Fietspaden zijn voor AWV dus zoals overwegen voor Infrabel: men heeft er liefst zo weinig mogelijk, verwijdert ze volledig indien toegelaten, en men legt ze enkel aan als anderen hen daarom vragen.

    Ik denk dat er twee dingen nodig zijn. Ten eerste moet er een externe instantie komen die fietsinfrastructuur beoordeelt, en wiens oordeel bindend is. Indien niet in orde, mogen de werken niet starten. Het is al genoeg gebleken dat AWV het fietsvademecum consequent gewoonweg negeert, aangezien dit toch geen gevolgen heeft en ze het niet als deel van hun opdracht zien om dit na te leven.

    Ten tweede moeten bepaalde wegen weggehaald worden bij AWV. Wegen als de R40 in Gent (en zeker de wegen binnen de R40!), de Leien in Antwerpen, de Singel in Antwerpen, … hebben zo goed als geen bovenlokaal verkeer (en het bovenlokaal verkeer dat daar wel rijdt is sluipverkeer en mag dus gehinderd worden), dus het is niet logisch dat dit beheerd wordt door een overheidsdienst die volledig inzet op bovenlokale doorstroming van gemotoriseerd verkeer. De enige reden dat steden dat niet willen overnemen is voor zover ik weet financieel: in minder verstedelijkte gemeentes verloopt een groot deel van het lokaal verkeer over bovenlokale verbindingswegen, dus voorziet AWV in een groot deel van de kost van lokaal verkeer, en steden willen dit ook. Maar het lijkt mij in alle opzichten beter dat dit geld cash wordt overgemaakt i.p.v. dat AWV enkele lokale wegen erbij krijgt zoals nu het geval is.


  • AWV is totaal incompetent en onverantwoordelijk, en negeert àlle mogelijke wettelijke bepalingen inzake plaatsing van verkeerstekens, in gàns Vlaanderen.


 7. Aan de nep-rotonde Dampoort, eerste foto, MOET de fietspad-markering VERPLICHT verder getrokken worden over het kruispunt met de zijstraten heen.
  Uitbuigen etc … zijn nep-argumenten van een incompetente wegbeheerder, en ondergeschikt aan het MB terzake :

  (Op een échte rotonde moet men dan weer geen fietspaden doortrekken over de zijstraten, omdat een rotonde NIET gesignaleerd is door voorrangsborden B9 of B15 op de rotonde … )

  Heel dat cirkus daar is één gigantische opeenstapeling inbreuken door de wegbeheerder …

  http://wegcode.be/wetteksten/secties/mb/mb-111076/873-hs3art16

  Artikel 16. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden

  1° Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden moeten aangebracht worden op de kruispunten wanneer het fietspad deel uitmaakt van een openbare weg gesignaleerd door de verkeersborden B9 of B15 en een fietspad na het kruispunt verder loopt.

 8. Lodewijk Says:

  Blijkbaar was ik de persoon die de discussie heeft aangewakkerd.

  Ik zat met een aantal vragen omwille van mijn aanrijding als fietser waarbij DAS (rechtsbijstandsverzekeraar) een 50/50 regeling voorstelt omdat beide partijen een manoeuvre uitvoeren op een kruispunt.

  DAS verwees daarvoor naar artikel 12.4 van de wegcode.

  Omdat in dat artikel 12.4 van de wegcode niet alleen links en rechts afslaan een manoeuvre is, maar ook de rijbaan oversteken heb ik daarover op dit forum een vraag gesteld. Want in de praktijk zou dan veel meer kruispunten tot 50/50 regeling kunnen leiden.

  Mijn excuses dat ik daardoor de discussie heb aangewakkerd.

  In ieder geval is het voor mij voorlopig duidelijk dat de wegcode en de praktische interpretatie ervan door de verzekeringen wel eens een interessant studieobject voor de Fietsersbond zou kunnen zijn 🙂

  • jandefietser Says:

   Je hoeft je niet te excuseren: beter een discussie die een beetje klaarheid schept dan geen discussie.

   Wat me wel verwondert is dat iemand (en dan zeker een verzekeringsmaatschappij) zegt dat afslaan een manoeuvre is. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat ik, als ik rechtsaf sla, geen voorrang meer heb op iemand die van tegenover mij komt en linksaf gaat (50-50 natuurlijk, twee manoeuvres) (normaal wel, voorrang van rechts geldt). Als we dan ineens ook nog aannemen dat rechtdoor rijden op een kruis[unt ook een manoeuvre is (dat is een rijbaan oversteken) dan worden de voorrangsregels heel simpel: niemand heeft ooit voorrang.

   • Lodewijk Says:

    Wegcode artikel 12.4 zegt: manoeuvre maken = voorrang verlenen aan de rest.

    Wegcode artikel 12.3.1. zegt: B1 of B5 verkeersbord = voorrang verlenen aan de rest.

    Tenzij op die plaats natuurlijk 1 van de 2 betrokken partijen aan de andere voorrang moest verlenen.

    Bv. het gaat niet om een kruising met een voorrangsweg en de ene kwam van rechts (B1/B5 verkeersborden staan er dan normaal gezien ook niet, want dan moet die niet alleen aan rechts, maar aan al de rest voorrang verlenen)

    of bv. aan een fietser op een fietspad (want die heeft voorrang erop cfr. artikel 12.4bis.)

    of bv. als je als fietser op een fietsoversteekplaats met blokjesmarkering komt, dan heeft de fietser erop een soort van voorrang want wegcode artikel 40ter zegt dat een autobestuurder de fietsers erop niet mag hinderen en indien nodig moet stoppen en ze laten doorrijden (dus quasi gelijk aan voorrang verlenen, maar zonder dat het artikel het woord “voorrang” gebruikt).

    Maar zo van die blokjesmarkeringen zijn er niet veel meer want AWV is die aan het verwijderen geweest.

    In het geval van jouw voorbeeld zal de aanrijding tussen linksafslaand en rechtsafslaand naar dezelfde rijbaan (voorrangsweg) vermoedelijk buiten het kruispunt gebeuren en dus op de rijbaan. Bij zo een kop-staart-botsing op de rijbaan zal de voorste waarschijnlijk gelijk krijgen, tenzij de andere zegt dat de voorste achteruitreed 🙂

    Nu de kans is, denk ik, wel kleiner dat je in zo’n verkeerssituatie als fietser die auto niet gezien zal hebben dan in mijn situatie waarbij beide komende uit dezelfde straat (rijbaan met fietspad ernaast) mekaar kruisen op het kruispunt op weg naar verschillende straten en waarbij de autobestuurder de fietser niet zag.

    Vermoedelijk zal de verzekeringsmaatschappij hier dus ook 50/50 voorstellen, want allebei een manoeuvre.

    Nu de kans is, denk ik, ook hier wel kleiner dat de wegbeheerder een fietser in 1 beweging links een voorrangsweg op zal laten fietsen.
    In het beste geval is er een fietsopstelstrook, maar in het slechtste geval is er helemaal niets voorzien.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: