De nieuwe Kasteellaan

Op het moment dat ik dit schrijf wordt er nog druk geslepen en gespoten aan de Kasteellaan, maar op het moment dat dit verschijnt zou ze zo ongeveer klaar moeten zijn. Hoog tijd voor een preview.

16okt16, Kasteellaan
16okt16, Kasteellaan
16okt16, Kasteellaan
16okt16, Kasteellaan

Er is één misser van formaat:

17okt16, 13u43, Kasteellaan
17okt16, 13u43, Kasteellaan

Het lijkt of een fietser die richting Heernislaan wil en hier het streepjeslijnfietspad neemt niet rechtdoor rijdt. Dat kan conflicten geven met een automobilist die naar het westen wil.

16okt16, Kasteellaan
16okt16, Kasteellaan
16okt16, Kasteellaan
16okt16, Kasteellaan

De aansluiting met de Kasteellaan-West doet een beetje raar aan: waarom moeten de (schaarse) fietsers uit de Heernislaan zonodig voorrang krijgen op de fietsers die van het station komen?

16okt16, Kasteellaan
16okt16, Kasteellaan
16okt16, Kasteellaan
16okt16, Kasteellaan

Als je vanuit de Kasteellaan de Heernislaan moet oversteken lijkt het kruispunt verschrikkelijk groot.

16okt16, Kasteellaan
16okt16, Kasteellaan / Heernislaan

Dat kan natuurlijk nog beteren als de wegmarkeringen worden aangebracht, maar op dit ogenblik is de plaats van de fietser echt niet duidelijk genoeg gemarkeerd. Als een service aan onze lezers hebben we op onderstaande foto toch al het begin van het fietspad aan de overkant aangeduid:

16okt16, 18u15, Kasteellaan/Heernislaan.
16okt16, 18u15, Kasteellaan/Heernislaan.

Tenslotte: de Heernislaan is nog altijd even fietsonvriendelijk als vroeger.

16okt16, Kasteellaan
16okt16, Heernislaan

De oversteekplaats aan de Gandastraat komt na de afwerking aan bod.

41 gedachten over “De nieuwe Kasteellaan”

  1. Overigens het fietspad houdt gewoon op ter hoogte van huisnummer 349a (ironisch genoeg het kantoor van het Netwerk Duurzame Mobiliteit). Die rode klinkers zonder onderbroken strepen of D9 zijn geen fietspad …

    1. Iets verder op de Kasteellaan is er ook zo een dat er al jaren ligt: https://goo.gl/maps/S6VvjPy7rj62 . Die is ook geen deel van de heraanleg. Ik vraag me af wat een rechter gaat beslissen als daar een fietser tegen een voetganger rijdt op dat schijnfietspad of als een auto tegen een wijsneusfietser rijdt die voorrang neemt bij het op de rijbaan gaan rijden.

     1. De wetgeving volgen, of zijn vonnis gaat in beroep de prullenmand in.
      Rood betekent volstrekt niets.
      BTW: hier moeten verplicht gevaarsborden A25 staan, nominaal 150m vooraf, dat er fietsers van een fietspad op de rijbaan komen buiten een kruispunt.

 1. De primitiviteit van een werk dat louter infrastructureel is stoort altijd mateloos. De uitbreiding van een staatspatrimonium ook al is het een straat of een fietspad kan evengoed mooi zijn en feilloos functioneel. Hier niet dus. Bot infrastructureel gedoe zonder meerwaarde. Openbare werken dienen absoluut ook mooi te zijn en niet louter infrastructureel. Openbare werken zowel op niveau van beslissers als van studiebureaus passeert reeds een vol leven langs verkeerde handen én hoofden. Conform een primitieve infrastructurele smaak verstaan dit type beslissers en hun type studiebureaus elkaar perfect. Ik ben ervan overtuigd dat wie esthetisch zorgzaam is, op alle niveaus oplettender is, en de gekende gebruikelijke infrastructurele onverschilligheden dan ook niet aanlevert. De dag dat kunstenaars ook een beetje staatsman zijn (en omgekeerd) valt ook dit uit te breken. Jammer van dat geld, immers met hetzelfde geld kon het beter en vooral mooier. In de uitstraling van dit werk zit niet in het minst een omgekeerde pedagogie vervat geadresseerd aan onze jeugd: Lelijkheid baart hardheid en onverschilligheid.
  Dirk Coopman

   1. Voorbeelden die de Belgische infrastructurele lompheid vlot voorbij gaan:
    In Madrid werd de Calle 30 – de grote stadsring van Madrid – vervangen door 56 km tunnels (!), en dit voor één van de armste landen van Europa. Boven deze tunnels heb je groen en nogmaals groen met daartussen laverend een fietsenparadijs. De interstate 93 in Boston met zijn dubbeldek –zestien-baansvak werd in zijn geheel ondertunneld. Fietsers dienen nu op te passen voor eekhorentjes. In Maastricht werd zopas een dubbeldek-tunnel geopend één voor doorgaand verkeer en één voor plaatselijk verkeer zodat bovengronds het spelen, fietsen en wandelen onbeperkt en vrij plaats grijpt. Idem in Hamburg, Zelfs in Seoel werd een stadsautostrade getunneld, erboven werd een riviertje aangelegd met diverse groene paden erlangs. In Nantes werd een groot stuk stadsring vervangen door een immense grasvlakte; de helft van het jaar liggen op deze voormalige achtbaansvak studenten te studeren en kinderen te spelen. Utopie ? Neen ! realiteit voor wie weet dat een stad er ook is om van te genieten. De veelheid aan voorbeelden zijn niet meer te volgen.
    En de Kasteellaan ? Betekenisloos, saai, nietzeggend , steriel, lomp, bloedloos, ongeïnspireerd, plat en dom . Ontzettend achterhaald . . . helaas . . .

    1. Bedankt voor die voorbeelden. Het gaat wel om peperdure ingrepen: is dat wel vol te houden, bijvoorbeeld in het arme land van Calatrava? Overigens heeft men in onze hoofdstad ook twee dichtbevolkte gemeenten ondertunneld om de LeopoldII-laan iets meer allure te geven. Maar daaronder brokkelt het af…U hebt wel een punt: de omgeving van de Dampoort schreeuwt om een esthetisch verantwoorde stedenbouwkundige ingreep. Zonde dat daar centraal gelegen gronden zomaar braak blijven liggen en deels dienen als ordinaire parkings.

     1. Mijn kritiek op ‘de cultuur van infrastructurele botheid’ betreft niet het deel van de Kasteellaan welke de Visserij raakt maar wel de R 40 in zijn geheel.

      Tevens stadstunnels zijn gratis, immers de meerwaarden (o.a. hypothecaire) die het bovengrondse ‘paradijslijke’ in een grote straal daaromheen aanleveren, komen in de reële economie terecht. Het economische multipiceereffect effect werkt vervolgens jaar na jaar productief verder. Na een decennia is het geheel van deze meerwaarden het equivalent van de kost van de tunnel. Het nadeel dat alle huizen in de buurt aanzienlijk duurder worden wordt gecompenseerd door de verhoogde aantrekkelijkheid en genot dat de stad biedt aan een grotere regio. Zuinigheid is vooral ten aanzien van openbare werken een slechte raadgever. Durven lenen mét zicht op deze duurzame meerwaarden is wat staatsmannen met zin voor duurzaamheid doen. Wat aan dit deel van de R40 werd aangeleverd is dan wel goedkoop maar realiseert vooral minwaarden aan de grotere omgeving door zijn bot infrastructurele aanpak. Finaal heeft dit geklungel dan ook veel meer gekost dan tunnels met een groene verkeersvrije, kind- en fietsvriendelijke bovengrondse aanleg.

      Jammer dat het in Gent ontbreekt aan staatsmannen met een duurzame visie op ruimtelijke ordening.

 2. Ik fiets er nooit, dus ik weet niet of er veel fietsers zijn op de Heernislaan, maar die weg is er alleszins totaal niet op voorzien. Echt consequent is de fietsinfrastructuur dan niet:

  Foto 5-6: met die volle streep lijkt het dat er geen fietsers van ergens anders kunnen/mogen komen. Aangezien de Heernislaan (en de toekomstige buslaan volgens het plan) ook niet voorzien is op fietsers, is die voorrang bizar.

  Foto 1-2-3: ze hadden beter gewoon het fietspad op asfalt gelaten, dan is er geen lelijke versmalling en de onduidelijke rechtdoor die een afslag lijkt. Maar die rechtdoor gaat dus naar… Heernislaan? Dan hadden ze die “rechtdoor” beter weggelaten. Je zal maar eens plots op een viervaksbaan zonder plaats voor fietsers terechtkomen.

  Tenzij er op korte termijn plannen zijn om de Heernislaan aan te passen, is deze infrastructuur echt slecht aangelegd.

  1. Een fietspad weglaten is nooit een goed idee, het moet gewoon veilig. Wat met de bewoners die er willen fietsen? Dan maar het voetpad op?

   1. “Een fietspad weglaten is nooit een goed idee”.

    Tuurlijk niet, maar mijn punt was, zolang er geen fietspad is in Heernislaan, het mij gevaarlijker lijkt te doen alsof er wel een is met een (nieuw) stuk streepjeslijnfietspad (foto 3). Bewoners kennen de situatie, maar anderen komen nu plots (na het oversteken van het kruispunt) terecht op een viervaksbaan zonder fietspad. Dan leek mij de vorige situatie, zonder dat stuk fietspad, beter/consequenter.

    1. Juist het is een valstrik ,doorgaande fietsers kunnen beter langs Eendrachtstraat Dus: goed wegwijzers voor fietsers zou voor veel fietsers al een goede hulp zijn .Ik fiets alleen langs de R40 als mijn bestemming aan ring is ,Hier is een evenwijdige
     route (beginnende Kazemattenstraat enz)

   2. Strikt genomen mag je op de Heirnislaan doodleuk met twee naast elkaar fietsen . Binnen de bebouwde kom is dat het enige voordeel (?) van de afwezigheid van een fietspad.

  2. 5-6 is een bizarre situatie die aan de foto’s te zien, enkel kan mits daar een afbuigend voorrangstraject aangebracht wordt, en daarvan zie ik nergens de borden staan …

   Maar het is “gewoon” aan het worden dat AWV verkeer uit 2 dwarsende richtingen beide voorrang doet verlenen – volledig illegaal, maar geen enkele agent verbaliseert die knoeiers of de gemeenten.

 3. Wen er maar aan dat er niks is om fietsers een voorrangsweg te laten oversteken.
  Dat is de nieuwste Vlaamse trend in weg-wanbeheer.
  De op stapel staande heraanleggen voor eigenlijk àlle Vlaamse gewestwegen voorzien daarvoor … niets.

  Gevolg van het geflater in de wegcode – 12.4bis “voorrang op fietspad” – en de foute interpretaties van overheid -het is geen verkeersregel- en fietsers – “voorrang op àlle fietsinfra” daarvan.

  Als er ooit een Pyrrus overwinning voor de fietsers was, is het 12.4bis wel.

  1. Voor een goed begrip. Een fietser die op een gemarkeerd fietspad een rijbaan oversteekt (maneuver) heeft dus geen voorrang? Twee voorbeelden, zonder verkeersborden: gemarkeerd fietspad over de rijbaan op het Maria-Hendrikaplein ter hoogte van de Boudewijnstraat; gemarkeerd fietspad over de Voskenslaan ter hoogte van de Reigerstraat. Waarom markeert men dan dergelijke fietspaden (zo ook aan de Contributie- en Bargiebrug)?

   1. Voor een goed begrip kan je beter de reacties van WegWanBeheer niet lezen: echt samenhangend zijn ze niet, en kant noch wal worden geraakt …

    1. Ik heb hem nog nooit betrapt op een fout. Ik heb soms een andere interpretatie dan hem van onduidelijke regels, maar fout zijn we geen van beiden zolang Cassatie geen uitspraak doet. Het is alleszins altijd interessant om andere interpretaties te lezen, zo weet je in welke alledaagse situaties je beter extra voorzichtig bent omdat de regels zo ambigu zijn dat je weinig rechtszekerheid hebt bij een ongeval.

     1. In het rijtje van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen zoals “onaangepaste snelheid” en “alcoholmisbruik” hoort wellicht ook “dubbelzinnige regelgeving”.

   2. De rijbaan oversteken op een (brom)fietsoversteekplaats is GEEN manoeuvre – arrest van Hof van Cassatie.

    Redelijkerwijze mag je dan ook verwachten dat dat met een doorlopend fietspad evenmin het geval gaat zijn – al weet je met Cassatie nooit 😉

    Overigens is “oversteken” op een kruispunt evenmin een manoeuvre. Men volgt de eerder gevolgde weg, of voert een richtingsverandering uit.

    Het doortrekken van fietspaden over kruispunten zonder voorrangsborden, is NIET voorzien in het MB 11/10/1976 over het aanbrengen van verkeerstekens.
    De 3 gewesten ontraden in hun ontwerprichtlijnen het doortrekken van fietspaden aan kruispunten met voorrang-van-rechts.

    Maar de wegcode geeft een fietser wél voorrang in dat geval …

 4. Zou het kunnen dat de voorrang die je moet verlenen op foto 5 en 6 bedoeld is voor fietsers die in de toekomst de onderdoorgang onder de sporen zullen gebruiken en van daaruit naar de Kasteellaan willen? Maar dan nog ziet het er belachelijk uit, want je moet voorrang verlenen terwijl je op je eigen fietspad blijft. Wie van links komt, heeft geen fietspad;er is zelfs een gearceerde strook, waarop je dus niet mag rijden.
  Ik reed er vanmorgen en het voelde heel vreemd aan. Het is me ook niet duidelijk waarom de overgang van het brede fietspad zo smal gemaakt is.
  Idem voor de overgang van het geschilderde fietspad naar het verhoogde stuk (zonder bord D9): waarom is daar zo’n belachelijke versmalling geschilderd?

  Geven we dit massaal door of wordt dit vanuit de Fietsersbond gedaan?

  1. Dag Hilde,

   Ik heb dit alvast (niet-Fietsersbondlid) laten weten aan wegbeheerder en stad Gent (stad Gent heeft gereageerd: “we gaan dit navragen aan de wegbeheerder”). Van AWV geen reactie (behalve een gesprek met de werftoezichter – waar Yves overigens bij aansloot, omdat ik m’n lat op het fietspad gelegd had om aan te geven hoe ‘breed’ het niet was).

   Zij: ‘Is er een probleem?’
   Ik: ‘Ja, volgens het vademecum fietsvoorzieningen moet een fietspad minimaal 150 cm zijn. In dit geval lijkt me dat niet het geval.’
   Zij: ‘Dat klopt. Maar blijkbaar kon het niet anders.’
   Ik: ‘Er is ruimte voor een nieuwe middenberm (1,5m) en busstrook (3,x m), dan zou er toch ook voldoende ruimte …
   You catch my drift.

   Ik stel voor dat we dit met z’n allen melden bij het meldpunt Fietspaden. Hieronder alvast mijn bijdrage.

   Plaats : Provincie : Oost-Vlaanderen
   Gemeente : Gent
   Straat : R40
   Specificatie : Ter hoogte van huisnummer : 349a
   Omschrijving : Verkeerssignalisatie
   • Wegmarkeringen die het fietspad aanduiden ontbreken of zijn slecht zichtbaar
   • Verkeersborden die het fietspad aanduiden ontbreken of zijn in slechte staat
   Andere : – breedte fietspad niet conform Vademecum
   – aanleg bypass niet conform Vademecum

   Toelichting : Werf net opgeleverd. Van aanliggend gemarkeerd fietspad gaat het over naar aanliggend verhoogd. Er is geen signalisatie.
   Foto\’s: https://fietsbult.wordpress.com/

   Gecoördineerde actie vanuit de Fietsersbond is natuurlijk beter (en altijd bereid daar mijn steentje bij bij te dragen).

   1. Je bent nog veel te lief. Er staat duidelijk in het fietsvademecum dat de aanbevolen breedte wel degelijk 175 cm is, en dat het absolute minimum van 150 cm vooral ingegeven is “vanuit de bezorgdheid dat bij ruimtegebrek een fietspad van b.v. 1,75 meter soms enkel mogelijk is ten koste van de noodzakelijke voetgangers-ruimte, wat zeker niet de bedoeling mag zijn. Waar mogelijk is het toch de bedoeling de aanbevolen maatvoering als norm te hanteren, en dit zeker bij bovenlokale en intensief bereden fietsroutes.”

    Dat fietspad heeft wel degelijk een bovenlokale functie (is de huidige route van fietssnelweg F400) en wordt intensief bereden, dus moet zeker een minimumbreedte van 1,75 m hebben. Zelfs al was het inderdaad zo “dat het niet anders kan”, dan nog verklaart dit enkel waarom het fietspad geen 1,75 m is. Dan hebben ze nog geen excuus om onder het absolute minimum te gaan, wat nooit aanvaardbaar is.

    1. Je hebt helemaal gelijk, al zal AWV er niet mee akkoord gaan (over het feit dat ik lief zou zijn, niet dat het fietspad 175 cm moet zijn, dat staat zwart op wit). Ze vinden me daar al even ambetant als Wegwanbeheer.be.

     Als de Fietsersbond Gent een actie organiseert, kunnen jullie altijd een koffie krijgen bij 349a.

 5. Dergelijke infratsstructuur (neen, geen typo) waar we jàren mee gaan zitten, is de reden waarom ik in Vlaanderen een slachting voorzie bij stijgend fietsgebruik.
  Zeker icm een imho totaal verkeerde evolutie in het fietsgedrag én icm meer en snellere e-bikes.

  1. Noteer dat dit de zoveelste werf van AWV is, waarbij we blijkbaar content mogen zijn dat fietsen er uberhaupt nog toegelaten is. Het lijkt erop dat dat agentschap liever fietsen zou verbieden en het zeker niet aanmoedigt, maar niemand schijnt te weten waar die insteek vandaan komt. Elke vraag of opmerking in die richting wordt gecounterd met ‘het is voor de veiligheid van de fietsers’.
   Andere instanties zijn niet vrij van fouten, maar getuigen er vaak van dat er tenminste nagedacht wordt over fietsinfrastructuur.

   1. Misschien dat er naast het agentschap AWV ook eentje specifiek voor fietsers kan gemaakt worden?
    Een agentschap FWV (FietsWegen en -Verkeer) dus 🙂

    1. Bovenlokaal functioneel fietsverkeer is door Vlaanderen uitbesteed aan de provincies. Dat lijkt mij juist een van de oorzaken van het probleem. Mocht AWV beginnen met naast elke gewestweg bij heraanleg een mooi fietspad te leggen (zie Nederland), dan hebben we over twintig jaar een compleet, fijnmazig fietsroutenetwerk. Maar dat is geen taak van AWV, die bekommeren zich enkel om bovenlokaal autoverkeer. AWV doet enkel wat strikt noodzakelijk is zodat fietsers nog min of meer van de ene kant van de gewestweg naar de andere raken, maar gaat niet zelf naar mogelijkheden zoeken om gewestwegen in te passen in een groter geheel van fietsroutes. Gemeentes en provincies moeten het initiatief nemen, en aangezien men (om begrijpelijke redenen) meestal een route kiest langs een kanaal of spoorweg i.p.v. langs een gewestweg, worden de mogelijkheden van die gewestwegen niet optimaal benut.

 6. “De oversteekplaats aan de Gandastraat komt na de afwerking aan bod”, maar mag ik er toch al iets over zeggen?
  Op het eerste gezicht ziet de oversteek er prima uit: brede stroken, zowel voor fietsers als voor voetgangers, die nu elk hun eigen plek hebben naast elkaar.
  Als je echter als fietser uit de Gandastraat komt en de Kasteellaan wil oversteken naar het fietspad langs de spoorweg, mag je wel erg lang wachten: er is nog geen knop om als fietser de lichten te bedienen. Je kan wel links aan het zebrapad de voetgangersknop bedienen, die is er wel. Voor auto’s werkt het ook al, via een sensorplaat in de weg (denk ik).
  Aan de overkant (langs de spoorweg) staat wel een paal met knop voor fietsers.
  Grrr!

  Ik heb gisteren trouwens gemerkt dat het autoverkeer niet doorheeft dat er een oversteekplaats is voor fietsers. De stopstreep wordt ruim overschreden, waardoor het autoverkeer, komende van de Heernislaan, bij rood stilstaat op de fietsoversteekplaats.
  Waarom wordt op de straat geen markering aangebracht dat duidelijk is dat daar een oversteekplaats is? Er staat wel twee pijlen geschilderd (één in elke richting), maar dat is voor het autoverkeer niet duidelijk, volgens mij. Het zebrapad zien ze wel, maar de “lege” ruimte ervoor wordt dus “opgevuld”.

  Ik heb nog niet uitgetest hoe lang het duurt voor de (voetgangers)lichten op groen springen en hoeveel tijd je hebt om over te steken. Vroeger, vóór de heraanleg, moest je 45 seconden wachten (dat is lang als je in de regen staat te wachten) nadat je op de knop geduwd had en had je 15 (vijftien!) seconden om een viervaksweg over te steken. Ik zal het een dezer dagen wel eens uittesten.

  1. Intussen staat er ook een knop voor de fietsers, maar ze zijn er toch weer in geslaagd die lichtenregeling voor iedereen vervelend te maken…
   – er is een drukknop voor voetgangers en fietsers, en een sensor voor auto’s uit de Gandastraat. Het wordt regelmatig rood voor de ring, zomaar, zonder dat er iemand uit de Gandastraat of overzijde komt. Doorstroming op de ring gestopt zonder reden. Ik heb het eens gecheckt en het zijn geen gevallen van fietsers/voetgangers die voorheen op de knop hadden geduwd en dan maar door het rood gingen omdat ze te lang moeten wachten.
   – als je met de fiets uit de Gandastraat komt en op de knop duwt, duurt het wel erg lang voor het groen wordt. Ik schat 45 seconden, niet echt geteld vorige keer.

   Waarom kan er geen regeling komen die na het duwen op de knop zo goed als direct groen geeft, pakweg na 5-10 seconden? Dan gevolgd door een bepaalde minimum groentijd voor de ring. Iedereen content en veel minder roodrijders/stappers omdat het voor iedereen logisch lijkt.

   1. Ja, ik heb de knop in de Gandastraat intussen ook al gebruikt.
    Zoals meestal, staat de knop nogal ver zodat je als fietser ver moet reiken om te kunnen duwen. Waarom worden die knoppen in België niet dichterbij geplaatst, zoals bv. hier in Amsterdam wel gebeurt?

    1. Hilde, probeer eens de fietsknop aan de Westerringspoorbrug over de Brugsevaart: die staat op een “vluchtheuvel” die slechts enkele cm breed is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s