Tienpuntenplan fietsbeleid: 4 jaar later (1)

Je kan verkiezingen zien als een Amerikaanse show.
Of als een rauw gevecht om macht.
Je kan verkiezingen ook zien als een ogenblik om heldere standpunten in te nemen.
En een toekomstvisie te ontwikkelen.
Het geheugen van ons allen kan kort zijn.
Gelukkig is er nog iets als “het geschreven woord”.
Dik 4 jaar geleden publiceerde Fietsersbond Gent onderstaande bevraging van vijf politieke partijen.

161011_fietsbult12okt2012

Binnen twee jaar, herfst 2018, is het weer gemeenteraadsverkiezingen.
Wat van de 10 punten werd in de herfst van 2012 door alle partijen onderschreven of afgewezen?
En wat van die 10 punten is er afgelopen vier jaar door het huidige stadsbestuur gerealiseerd of gepland?
Aandachtige volgers van de gemeentepolitiek kunnen ook lezen waar meerderheid en oppositie “het politieke spel” liet primeren op inhoudelijk werk.
Maar het is nog niet te laat.
Het is nooit te laat.
Zowel meerderheid als oppositie hebben nog twee jaar om gedegen initiatieven te nemen.

Om het leesbaar te houden geven we vandaag vijf van de 10 punten.
Morgen leest u de volgende vijf.

1 Een integraal fietsbeleid via alle stadsadministraties en vergunningen, met algemene toepassing van het STOP-principe en de Fietstoets, bv. een degelijk fietsstallings- en fietsbereikbaarheidsbeleid bij alle school-, sport- en cultuurinfrastructuur, en alle stadsontwikkelingsprojecten.
Alle vijf partijen zijn akkoord.
N-VA: Akkoord, waarbij we graag toevoegen dat zeker in stadsontwikkelingsprojecten de fietstoets er ook in bestaat dat rekening gehouden wordt met functioneel fietsverkeer en niet louter recreatief.

2016: er is nog geen integraal fietsbeleidsplan, tenzij je het fietsplan uit 1993 zo zou benoemen. Het STOP-principe is dominant in het beleid aanwezig. De Fietstoets is dominant NIET aanwezig. Welke partij(en) zet(ten) dit op de agenda? Positieve evolutie: dit stadsbestuur neemt de fiets au sérieux, en binnen het Mobiliteitsbedrijf is een  nijvere fietscel actief.

2 Een nieuw mobiliteitsplan steunend op het STOP-principe i.p.v. het huidige én-én beleid.

Vier partijen zijn akkoord: CD&V, Groen, N-VA, SP.A
Open VLD is niet akkoord.
CD&V: Akkoord voor nieuw mobiliteitsplan. Bemerking: STOP-principe en ‘en-enbeleid’ zijn niet tegenstrijdig. STOP-principe is een en-enbeleid met prioritarisering.
N-VA: Akkoord op een pragmatische manier: dit kan niet overal en altijd op elke individuele weg toegepast worden maar moet in globo bekeken worden.

2016: Oktober 2014 lanceerde dit stadsbestuur  een nieuw mobiliteitsplan steunend op het STOP-principe. Fietsersbond Gent steunt dit plan.

3 Duidelijke, dwingende minder-hinder-richtlijnen bij werven op de openbare weg (cfr. Nederlandse en Deense voorbeelden), met engagement tot werfcontrole.

Alle vijf partijen zijn akkoord.
N-VA: Akkoord en ook terug te vinden in ons programma

2016: we vangen signalen op dat er gewerkt wordt aan dwingende minder-hinder-richtlijnen. Afgelopen week bleek hier dat Gent in 2017 een minder hinderteam vormt.

4 Een uitbreiding van de fietsbrigade van de politie, met focus op verkeersveiligheid op fietsassen en rond wegenwerven.

Alle vijf partijen zijn akkoord.

2016: we merken geen verandering.  Welke partij(en) nemen dit op? De Brusselse fietsbrigade focust op fietsassen.

5 Integraal zone 30 binnen de kleine stadsring, en elders een herziening van de bestaande snelheidsregimes (momenteel geldt bv. 70km per uur op smalle plattelandswegen).

Groen en SP.A zijn akkoord.
Open VLD, CD&V en N-VA zijn niet akkoord.
Dit is een groot discussiepunt.
CD&V: Niet akkoord. Uiteraard willen we de fietsveiligheid verhogen, en ook snelheidsbeperkingen dragen daartoe bij. Maar we zijn geen voorstander van een integrale zone 30 binnen de R40, omdat dat niet overal noodzakelijk/opportuun is.
N-VA: Niet akkoord: wegen met een doorgaansfunctie en veilige voorzieningen voor zachte weggebruikers, dienen anders behandeld te worden en niet nodeloos een zone-30 regime te ondergaan. Wel akkoord met herziening: wat voor verbetering vatbaar is, moet in vraag gesteld kunnen worden.

2016: de invoering van integraal zone 30 binnen de stadsring kreeg van ons op 22 april 2015 een bloemetje. We blijven aandringen om de snelheidsregimes buiten de stadsring 21e eeuws en fietsvriendelijk te maken via het 30/50/70 principe.

22apr15, Graaf Van Vlaanderenplein
22apr15, Graaf Van Vlaanderenplein
22apr15, Graaf Van Vlaanderenplein
22apr15, Graaf Van Vlaanderenplein
22apr15, Graaf Van Vlaanderenplein
22apr15, Graaf Van Vlaanderenplein

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s