Op de buiten

Met de toenemende populariteit van de fiets als verplaatsingsmiddel en natuurlijk ook met het groeiend aantal elektrische fietsen zijn er ook buiten de steden meer en meer fietsers te zien. Nu, fietsen buiten de stad is niet altijd een pretje. Recreatieve fietsers kunnen altijd een rustig plekje zoeken om recreatief te fietsen, maar als je ergens naartoe wil bots je nogal eens op flinke barrièrres. Zoals deze hier:

Kaartdata: copyright OpenStreetMap
Kaartdata: copyright OpenStreetMap

Van Gijzenzele tot bijna in Zottegem, een afstand van ruim 9 kilometer, geraak je als fietser nergens veilig over de N42. Oké, er zijn twee kruispunten met verkeerslichten, maar om daar te geraken moet je langs een drukke baan zonder fietspaden en met veel, snel (70 km/uur) en zwaar verkeer. Op de andere kruisingen moet je maar zien dat je aan de overkant geraakt, zonder enige beveiliging. Er wordt daar meer dan behoorlijk snel gereden en het verkeer is druk, zodat je moeilijk een gaatje vindt.

Nemen we als voorbeeld de kruising met de Kwaadbeek, net ten noorden van Oosterzele. Deze kan alleen door fietsers en voetgangers gebruikt worden. Dat ziet er zo uit:

26apr15, Kwaadbeek, Oosterzele
26apr15, Kwaadbeek, Oosterzele

Zoals gemakkelijk te zien is: er is wel moeite gedaan om fietsers duidelijk te maken dat ze een weg moeten oversteken, maar niet om die oversteek ook te beveiligen. Wat zegt AWV, de wegbeheerder in dit geval, eigenlijk zelf over dit soort oversteken?

Ons buikgevoel zegt ons dat een zebrapad een goede oplossing is, maar dat is helaas niet altijd het geval. In verkeersomgevingen biedt een zebrapad vaak enkel een schijnveiligheid. De betere oplossing in dergelijke situaties is een middenberm zodat de voetganger en/of fietser de rijweg kan oversteken in 2 keer. De oversteeklengte is dan beperkt, meestal maar 3 ā 4 m, het verkeer komt maar uit 1 richting en ook de wachttijden zijn vrij kort. […] Deze aanpak biedt ook de beste keuze voor mindervalide voetgangers. Voor hen in het bijzonder is het essentieel om de oversteeklengte zo kort mogelijk te maken zodat ze op een veilige manier kunnen oversteken.

Oké, dat schreef AWV over de toestand aan de Ghelamco Arena, niet over de N42. Of ze wat ze zelf schrijven ook hier willen toepassen is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat ze hier niet veel mindervalide voetgangers verwachten (ik eigenlijk ook niet), gezien het lastige drempeltje.

26apr15, Kwaadbeek, Oosterzele
26apr15, Kwaadbeek, Oosterzele

De overkant lijkt wel erg ver weg en het enige rustpunt is een geschilderd verdrijvingsvak in het midden dat niet echt een veilig gevoel geeft.
Nochtans, men had hier gemakkelijk meer kunnen doen. Vroeger was er hier een afslagstrook en bovendien waren er fietspaden. Met de ruimte die vrijgekomen is had men gemakkelijk een comfortabel en veilig middeneiland kunnen inrichten.

Nu ik het toch over de fietspaden op de N42 heb: die zijn dus weg. Je mag niet meer op de N42 fietsen. Gedeeltelijk is dat een vooruitgang: het ging hier over fietspaden met streepjeslijnen: levensgevaarlijk dus. Maar er is een reden als zo’n weg dan toch door fietsers gebruikt wordt: dat betekent dat er geen alternatief is. Voor een goed alternatief is er nog altijd niet gezorgd: zo heeft de parallel lopende Geraardsbergsesteenweg (de ‘andere’ Geraardsbergsesteenweg: niet de N42 maar de N465a), ook geen rustig landweggetje, geen fietspaden, zelfs niet met streepjeslijnen. Dit maakt dat, als je in die streek met de fiets ergens naartoe wil, je altijd wel in de problemen komt. De fiets, zegt het Vlaams parlement, is een volwaardig vervoermiddel. Dat is duidelijk niet overal zo.

14 gedachten over “Op de buiten”

 1. Die tussenruimte tussen die betoneilanden lijkt me ook te smal voor fietskarren en bakfietsen.

  Voor hetzelfde geld hadden ze het volgende kunnen aanleggen:
  – enkele felgekleurde plastieken palen i.p.v. grijze betoneilanden
  – deftige fiets- en voetgangersoversteekplaats(en) via bv. een niet overrijdbaar middeneiland of door de kruisende rijbaan te versmallen tot 2 rijbanen
  – naadloze overgangen

  Maar ja, dan zou AWV/overheid de fietsers (en voetgangers) als volwaardige verkeersdeelnemers behandelen en dat willen ze daar duidelijk niet!

  1. Dat is het: de fiets is wel een volwaardig vervoermiddel, maar fietsers en voetgangers zijn geen volwaardige verkeersdeelnemers.
   Voor alle duidelijkheid: héél sarcastische modus!

  2. Die kruisende rijbaan (de N42 zelf) bestaat daar maar uit twee rijstroken. Wat je op de derde foto ziet is respectievelijk: een pechstrook, een rijstrook richting Wetteren, een verdrijvingsvlak dat fungeert als middenberm, een rijstrook richting Zottegem, een pechstrook.

   Zeer breed dus maar in feite maar twee effectieve rijstroken.

   Een betonnen middenberm als bescherming voor overstekende voetgangers en fietsers zou daar niet slecht liggen.

   Vroeger hebben er nog paaltjes gestaan maar die sneuvelden al snel onder de wielen van landbouwvoertuigen die dergelijke afslagen op de N42 veelvuldig gebruikten. De betonnen eilanden vind ik persoonlijk veel beter.

   1. Bedankt voor de lokale info.

    Zijn die heel brede betoneilanden echt wel bedoeld om landbouwvoertuigen tegen te houden? Die kunnen toch gewoon door het veld ernaast rijden?
    Of zijn ze misschien toch eerder bedoeld om auto’s te weren en tegelijkertijd breed en hard genoeg gemaakt zodat ze ook fietsers hinderen?

    Van mij mag het gerust afgesloten worden zonder paaltjes of betoneilanden. Bv. door een verkeersbord C5 met onderbord ‘Uitgezonderd landbouwvoertuigen’ of een F99 verkeersbord met tractorsymbool (maar dan mogen de aanwonenden en hun leveranciers er met hun auto/bus/vrachtwagen… ook door).

    1. Die eilanden zijn er gekomen om alle kleine straten fysiek af te sluiten, m.u.v fietsers en voetgangers – wat nog het ene positieve punt is, ik dacht de initiële bedoeling was om ook fietsers niet meer de N42 te laten dwarsen maar dat dit op tegenkanting stuitte.

     N42 is over een heel groot deel 90km/u en er gebeurden aan al die kleine straatjes die er op uit kwamen te veel ongevallen. Daarenboven zorgden die kleine straatjes voor heel veel sluipverkeer van bestuurders die de drukte op de N42 wilden omzeilen (bvb. in de ochtendspits wanneer er reeds 2-3km voor de E40 stilstaand verkeer was of wanneer er een ongeval gebeurd was). Er zijn er in totaal zo’n 5-6 afgesloten door die betonnen eilanden (en naar mijn mening kunnen er nog 2 afgesloten worden om het veiliger te maken, maar ja, politiek ligt dat gevoelig). Het verkeer wordt nu naar de 3 kruispunten geleid die van verkeerslichten voorzien zijn. Een C5 of F99 lost zoiets niet op… want je blijft met het lokale verkeer zitten die er nog gebruik zou van maken en het ene lokt het andere uit. In sé zouden ook de landbouwvoertuigen weg kunnen van zo’n 90km/u weg, er zijn voldoende ventwegen die parallel lopen of slechts minieme omweg zijn voor hen. Dan zit je natuurlijk met het feit dat die ventwegen diezelfde zijn die de fietsers nu gebruiken om de N42 te mijden… Je ziet, die N42 is hier een zorgenkindje dat echt wat meer vraagt dan wat streepjes wegmarkering en een extra verkeerslicht…

     Qua probleem kan je die N42 een beetje vergelijken met de A12, die had vroeger ook tal van zijwegen die gewoonweg op een halve autostrade uitkwamen. Levensgevaarlijk en er zijn er ook al tal van afgesloten.

     Hier (http://www.lokalepolizei.be/sites/5418/images/stories/nieuwsberichten/2014/14-07-27_vkon42_2.jpg) zie je het vanuit een ander standpunt, je ziet ook dat de ruimte tussen het eiland en de hogere rand (van het trottoir) wel degelijk in staat is om voertuigen, ook landbouwvoertuigen, te belemmeren die kleine straatjes nog te nemen. Die ingrepen hebben er zeker voor gezorgd dat het voor autoverkeer veiliger werd, want veelal gebeurden de kop-staartaanrijdingen aan die kleine straatjes. Plots remt een bestuurder van 90 naar 20km/u om af te slaan en dat zorgde voor gevaarlijke situaties.

     Wat betreft de doorgang tussen die betoneilanden, er zijn meestal meerdere doorgangen voorzien en deze zijn naar mijn mening voldoende voor een fietser.

     1. Als ik me niet vergis is sinds enige tijd de N42 een 70 km/u baan. Alle banen die geen bord hebben dat 90 toelaat zijn dat nu trouwens

     2. Bedankt voor de uitgebreide info. Dat geeft een goed beeld van de lokale situatie.

      Zoals die foto van lokalepolizei.be aantoont kan zo’n keuze voor betoneilanden om een straat fysiek af te sluiten ook extra schade bezorgen aan een auto die er tegen botst. Plastieken palen hadden zo geen zware impact gehad op de inzittende(n) van die auto.

      De N42 en zijn zijstraten ècht verbeteren voor fietsers kan inderdaad niet door enkel een oversteekplaats met wat verf te markeren en extra straatverlichting te plaatsen.

      Misschien dat daar waar drukke of potentieel drukke fietsroutes de N42 kruisen er een fietstunnel kan voorzien worden? Aangelegd volgens de Nederlandse normen, zeker niet volgens de huidige Vlaamse minimumnormen.

      Maar dat vereist een grondige studie van het huidige fietsverkeer en het potentiële fietsverkeer. Zowel het lokale als bovenlokale fietsverkeer.

      Dit vergt natuurlijk iets meer moeite van onze overheden.

      Dan moeten ze effectief rekening houden met fietsers in hun verkeerscirculatieplannen, in hun ruimtelijke ordening en bij het ontwerpen en aanleggen van weginfrastructuur.

      Hun woorden: “fietsers zijn volwaardige verkeersdeelnemers”, worden dan pas omgezet in daden.

      Ze hebben dus nog veel werk voor de boeg, of voor de fietsband 🙂

     3. Het is ook niet de bedoeling dat een auto er tegen rijdt eh 😉 Zo vind je altijd nadelen aan iets wat hier voor iedereen zeer positief resulteerde (het verkeer afsluiten). Aan het aantal gesneuvelde paaltjes langs de Vlaamse wegen zie je dat dit slechts lapmiddelen zijn.

      Wat betreft die tunnel, de spreiding van de verkeerslichten is niet dermate groot. Je ziet ook dat fietsers zich veelal oriënteren naar die verkeerslichten, omdat dit veilige oversteken zijn. Op het fietsvrije deel van de N42 zie je zelden een fietser uit de zijstraten komen en de N42 dwarsen. Bij iedereen die ik ken en veel fietst hoor je dat ook dat die zijstraten zelden gebruikt worden maar zowat iedereen richting de verkeerslichten rijdt. Dat geldt ook voor het gedeelte in Zottegem. Daar zijn effectief alle (!) zijstraten afgesloten en kan je de N42 enkel nog dwarsen daar waar verkeerslichten staan en dat is best veilig zonder al te gekke omwegen.

      Het gedeelte aan de overkant van de N42 is in feite zeer dun bevolkt, het kostenplaatje van een tunnel vergeleken met het aantal fietsers die er gebruik van maakt/zal maken zal heel duur uitkomen. De wijken waar dan wat meer mensen wonen (Anker/Kwaadbeek, Houtemstraat of aan ’t Parksen) liggen dicht tegen een kruispunt met verkeerslichten.

     4. @Bart Verliefde
      Begrijp me niet verkeerd. Ik deel uw analyse van het afsluiten van de zijstraten voor het verkeer.

      Ik ben ook heel blij om te horen van u als lokale fietser dat er al heel wat goede en veilige fietsinfrastructuur aanwezig is in de streek.

      Ik wou er enkel op wijzen dat die betoneilanden geen vergevingsgezinde weginfrastructuur zijn en dat op drukke fietsroutes een fietstunnel een kruispunt met een drukke autobaan conflictvrij kan maken.

 2. Iedereen hier in de streek weet dat de N42 het kneusje onder de wegen is, er wordt al jaren over gepalaverd tussen de verschillende gemeenten, buurtbewoners die tegen een rechttrekking zijn, idem voor het stuk N42 in Steenhuize. Tussen Gijzenzele en Zottegem (vanaf waar het dan wel een degelijke weg wordt), had er al meer dan 20 jaar een weg bestaande uit 2×2 rijstroken moeten liggen, met veel minder kruispunten maar dan wel degelijke, door verkeerslichten geregelde kruispunten. Wie er met de auto rijdt, ziet dat er over 90% van de weg reeds ruimte voorzien was om twee extra rijstroken incl. fietspaden aan te leggen. Waarom ze er niet komen? Bevoegdheden, geld, geen politieke moed om zich er achter te zetten…

  Het gedeelte N42 ter hoogte van Gijzenzele is al helemaal een ramp, er liggen fietspaden maar zelden zie je er iemand fietsen omdat ze weten dat dit met je leven spelen is. Voor wie zijn weg kent zijn er in feite wel voldoende alternatieven, bvb door het dorp van Gijzenzele richting Oosterzele. Idem voor wie zijn weg kent in Balegem maar wie niet van de streek is loopt (rijdt) inderdaad verloren…

  De artificiële middenberm – bestaande uit een kilometerslang verdrijvingsvlak – die er een tweetal jaar geleden gekomen is zorgt wel wat voor een rem en minder gevaarlijke toestanden met frontale aanrijdingen tot gevolg. Dat (brom)fietsers er nu verboden zijn vind ik in feite niet slecht, dit is echt geen weg voor fietsers. Ik denk niet dat ik er in heel mijn leven ooit 2 keer gereden wegens gewoonweg veel te gevaarlijk. Helaas zijn er bij de herinrichting (met dat fameuze verdrijvingsvlak) weinig alternatieven voorzien voor fietsers zoals bvb. bewegwijzering die je via de rustige baantjes stuurt door dorpen naast de N42. Tussen het kruispunt aan ’t Parksken en het kruispunt Vosken ligt er dan weer wel een degelijk fietspad: zie de oranje lijn bovenaan – https://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/images/N42_Zottegem%20en%20N46_Hillegem_detail%20fietsomleidingen(1).jpg

  Ik moet zeggen dat ik de N465a wel zeer geregeld gebruik tijdens mijn woon-werk en deze valt, ondanks het ontbreken van fietspaden, naar mijn mening heel goed mee om te fietsen, de kwaliteit van de wegbedekking is een andere discussie… Ik meende ook iets gelezen te hebben dat er momenteel gewerkt wordt aan het plannen van fietspaden langs de N465a tussen Gontrode en Balegem.

  1. Ter hoogte van seconde 39 en min 1.25 kan je het fietspad zien waarover ik eerder sprak (dat tussen ’t Parksken en Vosken) en zoals het eigenlijk langsheen die volledige N42 zou moeten zijn. In Zottegem loopt dit fietspad op dezelfde manier verder. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130503_336

   Wat je trouwens op min 1.15 ziet is het verlengde van de nog bestaande N465a en is de weg waar al het verkeer van de N42 vroeger over moest. Nu is dit een weg waar dagelijks nog pakweg 100 voertuigen (van de bewoners van de +-30 huizen die er staan) over rijden en waar je als fietser een ‘zee’ van ruimte hebt.

 3. Ondertussen zijn we een 1.5 jaar verder en werden de mensen van Oosterzele voor een voldongen feit gezet. De huidige N42 wordt een ventweg en er wordt een nieuw 2×2 weg aangelegd richting Kwaadbeek.
  In de startnota en op het infomoment wordt er beweerd veel voor de fietsers te doen, maar eigenlijk blijft het op korte termijn beperkt tot de fietsers te laten oversteken via ‘geoptimaliseerde (bestaande) verkeerslichten’. Alle verkeerslichtvrije aansluitingen op de N42 -zoals hoger afgebeeld- worden afgesloten. Dit is natuurlijk een goede zaak naar fietsveiligheid, maar spijtig genoeg worden er geen alternatieven geboden (zoals vb. een fietsersbrug). Men gaat wel een aarden pad omdopen tot fietspad, een pad dat doodloopt net voor de E40 en waarmee de N42 niet gekruist kan worden. Volstrekt zinloos, maar wellicht een zeer goedkope maatregel om aan te tonen dat men x aantal km nieuwe fietspaden aanlegt.
  Koning auto zegeviert en dat zal in de komende jaren alleen maar erger worden. Geen sprake van dat mijn kinderen ooit met de fiets naar school zullen kunnen gaan, de N42 oversteken is en blijft levensgevaarlijk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: