Home

De minister en zijn Agentschap

18 mei 2017

Het ongeval in Retie op maandag 15 mei met twee fietsdoden als droevige balans zindert nog na.
Hoe groot is de slagkracht van ons mobiliteitsbeleid?
Minister Ben Weyts en zijn Agentschap Wegen en Verkeer gaan over de tongen, en oogsten alwéér onvrede.
Kris Peeters fileerde “onze” mentaliteit vlijmscherp en 100% correct.
“Geen ongeval in Kasterlee, wel doden en zwaargewonden.”
De reactie van Agentschap Wegen en Verkeer in De Standaard van woensdag 17 mei gooide alleen maar olie op het vuur.
‘Al in januari 2016 hebben wij een dossier ingediend bij de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) om een verkeerslicht te laten plaatsen’, zegt burgemeester Meeus. ‘Ze zeiden dat we de uitslag van een fietstelling moesten afwachten. Die zou uitmaken of een verkeerslicht wel een meerwaarde zou zijn op die locatie.’
‘Mochten daar amper drie fietsers per dag voorbijrijden, kunnen we moeilijk zo’n grote investering verantwoorden’, verduidelijkt Jef Schoemaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Van zo’n reactie kan ik alleen maar boos worden.
Het is een paraplu, maar vol gaten.
Wie de kranten leest weét dat ook op kruispunten met véél fietsers deze techniek toegepast wordt.
Ik leerde: een onderzoek bestellen is de meest efficiënte manier om iets tegen te houden, of om niets te moeten doen.
Dat telt zowel voor politici als voor ambtenaren.
Lees het aantal artikels waarin ook nà dodelijke ongevallen AWV een korte termijnoplossing, het plaatverkeerslichten, afwijst.
Op sommige plaatsen komt er pas na zééér lang aandringen van bewoners en lokale overheden dan toch lichten.
De oversteekplaats op het kruispunt Gandastraat / Kasteellaan is zo’n frappant voorbeeld, de perfecte illustratie van wat Kris Peeters in DS verwoordde:
‘Lokale politici weten goed genoeg waar de gevaarlijkste locaties liggen, maar hun vragen en besognes dringen niet door in Brussel’, zegt Peeters. ‘Als de burgemeester aangeeft dat het ongeval gebeurde op een “voor het fietsroutenetwerk cruciale oversteekplaats”, waarom moet de administratie dan eerst ellenlange tellingen uitvoeren? De gevolgen zijn bekend. Je moet geen verkeerskundige zijn om te zien dat zich in dit geval veiligheidsproblemen stellen.’
Ondanks een paar dodelijke ongevallen en een intense voetgangers- en fietstraffiek duurde het op de Kasteellaan méér dan vijf jaar voor er verkeerslichten kwamen.
En ik weet het.
Enkel op politici mag je boos worden.
Boos worden op ambtenaren is contraproductief.

Mijn secce analyse is kort en droog.
AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) heeft drie topprioriteiten: maximale autodoorstroming, minder verkeersdoden en minder verkeersongevallen.
Dit is het resultaat:

16mei17, HLN


Het aantal fietsdoden blijft zo goed als stabiel.
Het wordt niet beter.
BIVV, die andere autoverdedigersclub remmende administratie sust hierin nog wat:
“Maar dat betekent niet dat er niet goed gewerkt wordt rond een veiliger verkeer voor fietsers.”
In deze redenering klopt iets niet.
Het aantal autokilometers blijft stijgen, en die statistieken evolueren wèl positief.
Nee, niet boos worden, het zijn ambtenaren.

De enige echte vraag is: wat doet minister Ben Weyts en zijn Agentschap om fietsen fors te stimuleren, en om het aantal autokilometers naar beneden te krijgen?
Maken ze moedige keuzes?
Neen.
Staan ze op de rem van een snelle omslag naar véél méér fietsers?
Zo lijkt het in de daden.
Zolang AWV (en het BIVV) geen topprioriteit maken van een andere modal split, van méér mensen op de fiets te krijgen zal de droeve statistiek van fietsdoden niet dalen.
Het lijken administraties vol goed bedoelende technisch denkende mensen met een autobril.
Zolang deze administraties louter technici zijn en er geen gedragswetenschappers naast zitten blijf ik pessimistisch.
Ik hoor uit hun monden te weinig geloof dat het anders kan.
Een soort van berusting.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de minister.
De man doet zijn best qua woorden, maar niet qua daden.
Het budget voor fietsinfrastructuur is vergeleken met de vorige bestuursperiode niet gestegen, dat blijft steken op 100 miljoen Euro per jaar.
Het budget voor autowegen blijft ontiegelijk hoog.
De autowegenwerven draaien volle bak.
In Merelbeke wordt een brug van de E40 vervangen.
In één beweging wordt er toekomstgericht
Wanneer zien we die toekomstgerichtheid in de en passant meegenomen fietsinfrastructuur?
Krijgen fietsbruggen ook een toekomstgerichte breedte?
Wat zou zo’n extra rijbreedte van een E40-brug kosten?
Is dat de budgettaire schaarste?
Terwijl 20% méér fietsers, en 20% minder automobilisten het economisch autoverkeer op een goedkope manier vlot zou trekken.
Nog eens de basiswet herhalen: “Infrastructuur trekt gebruikers aan”.
Hoe méér geld je pompt in extra autowegen, hoe méér autoverkeer je genereert.
Idem voor fietswegen.

Wat hebben we afgelopen decennia in Gent geleerd?
Er was een tijd dat de politie het verkeersbeleid bepaalde.
Eén probleem: -ik citeer hen- ze waren alleen opgeleid in autoverkeer.
Dus/en hield een kleine cel agenten zo lang ze konden fietvriendelijke maatregelen tegen.
Zo verdedigden ze in vergaderingen over het ontwerp van nieuwe fietspaden vooral de autoparkeerplaatsen.
Terwijl een correcte objectieve analyse van ongevallen net noodzakelijk en waardevol is om mobiliteitsbeleid te steunen.
Dat is nog steeds niet aan de orde, hopelijk is het ergens in ontwikkeling.
Het Gentse mobiliteitsbeleid kreeg na de laatste verkiezingen slagkracht door een stijging van het budget én door een stijging van het aantal ambtenaren.
Er was een tijd dat als de fietsambtenaar met zwangerschapsverlof ging er niemand was om de fietsdossiers op te volgen.
Nu heeft Gent een fietscel van 6 mensen.
De fusie eind vorige bestuursperiode tussen de Mobiliteitsdienst en het Stedelijk Parkeerbedrijf is een ander positief element: alweer wat minder ambtelijke versplintering.
De combinatie met politieke moed resulteerde in het Circulatieplan.
Ook bij de provincie Oost-Vlaanderen gaat het sinds de laatste verkiezingen de goede kant op.
We hopen ook in het Gentse snel resultaten te zien.
Ik vermoed dat het aantal ambtenaren bij AWV de afgelopen jaren niet gestegen is.
Dat is een manco, want fietsinfrastuctuur is een arbeidsintensieve zaak, waar detailwerk belangrijk is.
Is er bij AWV een specialistencel voor fietsinfrastructuur actief?
I’m afraid so.

De minister weet wat er nog schort aan zijn Agentschap: een “verkokering” noemt hij het.

Lokaal, ledenblad van VVSG, lente 2016

En ook:

Lokaal, ledenblad van VVSG, lente 2016

Lokaal, ledenblad van VVSG, lente 2016

Ik hoor van ambtenaren uit verschillende provincies dat de minister en de top van AWV “mee zijn in het fietsverhaal”‘maar dat het probleem daaronder zit: daar gaat de vinger op de knip.
Zit daar de reden dat nieuwe verkeerslichten nog steeds niet standaard een fietslicht op ooghoogte krijgt?
Is dat de reden dat bij nieuwe fietspaden de vlakheidsnorm nog steeds niet correct uitgevoerd wordt?
Is dat de reden dat de lagere overheden jàààren moeten aandringen op verkeerslichten?
Of schort er toch iets aan de beschikbare budgetten?

Sommige mensen noemen De Tijd de beste krant van het land.
En soms lijkt dat zo, bijvoorbeeld over mobiliteit.
Lees nu dit citaat in DT van 4 april:
“Mobiliteit is geen eenvoudig onderwerp, daar ben ik me van bewust. Met 11 miljoen verkeersdeskundigen in ons land vind je voor ieder voorstel altijd wel een tegenstem. Maar als we zelfs voor een afstand van 600 meter in de wagen stappen, is het tijd voor drastische keuzes. Als ik lees dat minister Weyts ‘denkt’ dat een kilometerheffing werkt en binnenkort een onderzoeksbureau zal aanstellen om dat te onderzoeken, begint het te kriebelen. In juli is onze minister van Mobiliteit drie jaar op post. De tijd van denken en onderzoeken zou nu toch voorbij mogen zijn.”

Ik kan gaan slapen.
Mijn boosheid kreeg een uitlaatklep.
Mijn ongeduld niet.
Volgende week toont Fietsbult een frappant voorbeeld van Vlaams uitstelgedrag bij verkeerslichten.

14 Responses to “De minister en zijn Agentschap”


 1. Correctie: het BIVV zijn geen ambtenaren meer. Het is sinds enkele jaren een privé-organisatie. Hun adviezen zijn veelal wel nog steeds van de pot gerukt en even anti-fiets als voorheen.

  • Ewoud Says:

   Het aantal fietsen in de fietsenstalling van het BIVV is in die context alles zeggend: 0

   Ik passeer er tweemaal per week met de fiets. En nooit zie je er een fiets staan.


 2. Misschien toch maar eens richting fietsgedrag beginnen kijken ?
  6 dode fietsers in 2 weken omdat ze geen voorrang verleenden …

  Dàt gedrag fileerde DAKP helaas niet …

 3. Hubert Says:

  Het gaat hem niet alleen over kruispunten waar best verkeerslichten komen ,het gaat ook over het feit dat men op plaatsen waar het vroeger zichtbaar was dat er fietsers over staken ,men nu alle aanduidingen weg doet !!! Dit doet men in naam van de veiligheid ???

 4. jandefietser Says:

  Even een korte analyse van het ongeval in Kasterlee:

  -De dichtstbijzijnde veilige oversteek is langs een veilige weg meer dan 2,5 km verder naar het zuiden. Daar is een tunnel, maar eenmaal over mag je niet meer terugrijden in de goede richting. In de andere richting heb je de eerste vijf kilometer niks.

  -De maximumsnelheid op de weg is daar 90 km/u. Dat is 25 meter per seconde. Langs de kant van het ongeval zijn er drie rijvakken. Neem een totale breedte van 10 meter, dan heeft, met reactietijd, een fietser vanuit stilstand ongeveer 8 à 9 seconden nodig. In die tijd legt een auto 200 à 225 meter af.

  -Jammer. In de richting van waaruit de auto kwam kan je geen 200 meter zien: er is een bocht.

  -Opvallend: bij dit soort ongevallen gaat het vrij dikwijls over bejaarde fietsers (de drie fietsers die de afgelopen tien jaar bij zo’n ongeval op Gents grondgebied omkwamen waren allemaal ouder dan 70). Dat is logisch: ouderen reageren trager. Ook bij deze drie: geen veilig alternatief voorhanden.

  Het is dus gewoon een typisch ongeval: fietser wordt aangereden op een plaats waar hij voorrang moet geven (op zich geen probleem) maar geen voorrang kan geven omdat er te weinig tijd is, en een veilig alternatief is er niet. Ik heb de neiging om dat op gebrekkige infrastructuur te steken.

 5. Frans Says:

  Als dagelijkse fietser kan ik me ook geweldig opwinden maar de reactie van DAKP in de krant vond ik een “deskundige” onwaardig. Twee (intussen drie) doden voorstellen als “fake news” om zijn punt te maken is beneden alle peil. Voor mij is die man elk greintje geloofwaardigheid kwijt.
  Elke fietser kent wel een situatie zoals in Kasterlee en een normale reactie is dan extra voorzichtig te zijn. Zeker wanneer een autobestuurder op één rijvak vertraagt en teken doet om over te steken. Nooit doen! Want op het tweede rijvak kan er altijd iemand opduiken die niet kan weten dat er een bestuurder zo “hoffelijk” is om zijn voorrang prijs te geven. Extra tragisch in Kasterlee is dat het om een groep fietsers ging, en daarin krijg je helaas een bijkomend vals gevoel van “de weg is veilig”.
  Fietsbult verwijst naar de Kasteellaan. Ik heb een ander voorbeeld: de Drongensesteenweg ter hoogte van de Leie (Brughuizeken). Op 23 december werd het fietspad langs de rivier en Malem opengesteld, als deel van een “hoofdfietspad” (Westerringspoor). Aan de oversteek over de vierbaansweg gebeurde sindsdien helemaal niets: geen verkeersborden, geen markeringen,… Als fietser ben je daar “evenwaardig” als een pad of een egel. Ben je niet voorzichtig, dan word je vermorzeld. Oh ja, er geldt daar wel een snelheidsbeperking van 50 km per uur, zoals op de Gasmeterlaan waar jaren geleden twee meisjes werden weggemaaid die volgens de politierechter (ervaren en gerespecteerd, kortom een échte deskundige) oud genoeg waren om te beseffen dat daar ook 100 km per uur kan gereden worden.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: