Home

Lichtend pad of verkeerde spoor?

12 juni 2017

De krant De Standaard focust een paar maanden op “de fiets”, waarvoor onze welgemeende dank en applaus.
De artikelenreeks van “Correspondent” Tom Ysebaert is grondig werk, met de nodige diepgang en nuance.
Naar aanleiding van de reeks konden u en ik tot en met zondag 11 juni foto’s insturen van fietsinfrastructuur als “Lichtend Pad” of als een te verketteren “Verkeerde Spoor”. (let op de tramsporen!)
Ikzelf stuurde de state of the art fietsonderdoorgang van de Rozemarijnbrug in als “Lichtend Pad” (maar vertel me: is daar ondertussen al verlichting geplaatst?), en als “Verkeerde Spoor” een plattegrond van de Gentse Haven, een bad example van een zéér trage evolutie om woon-werkverkeer op de fiets te krijgen.

Wat stuurde u allemaal door?
Het Verkeerde Spoor leverde de meeste foto’s op.
Zijn we iets positiefs snel gewoon?
Of is de balans nog steeds zo negatief?
Gent en buurgemeenten hadden verhoudingsgewijs het meeste foto’s.
22 plus 1 foto’s (er zat een thunms down bij de thumbs up, en ik tel mijn inzending niet mee) tonen dat er nog véél werk, mankracht en middelen nodig zijn om van Gent een volwassen, veilige fietsstad te maken.
Het fietsgebruik stijgt, het Circuatieplan van dit stadsbestuur wordt geloofd, maar er is onder fietsers duidelijk nog veel onvrede en angst.


Ook fietsers zijn gewoontebeesten, die graag heldere regels volgen:

Dit zijn 6 pijnpunten waarvan we weten dat het Stad, Provincie en/of Gewest aan oplossingen werkt.
Naar ik vermoed starten er werken binnen de twee/drie/vier/vijf jaar.

Deze meldingen zitten -naar we vermoeden- in de wachtkamer van de projectontwikkelingen, reken op een looptijd van 5 à 15 jaar:


De Fabiolaan komt tweemaal aan bod:
Dit is nogmaals de Fabiolalaan, niet de Sint-Denijslaan:

De afdeling jammer maar helaas / blunders:
(hier met foto van de voetgangerskant ipv fietserkant)

En de afdeling schande, want hier beweegt geen enkele verantwoordelijke overheid:

Het positieve “lichtend pad” kreeg minder meldingen, dat telde voor àlle steden en gemeentes:

Een paar positieve zaken uit andere gemeentes trokken mijn aandacht.
Dit is een zeer leesbare versie van een fietsstraat.
:

Wie kent er wortelbuggen?

Leesbaarheid, het zou standaard moeten zijn…

… net als de vlakheidsnorm, een zwak punt bij recente fietswerven door AWV (Kasteellaan, Heuvelpoort, …)

En waar in Gent schonk Stedenbouw ons dergelijke fietsvriendelijke woonwijken?

27 Responses to “Lichtend pad of verkeerde spoor?”


 1. Kàn je eigenlijk nog een foto nemen van Gentse (en bij uitbreiding Vlaamse) fiets-infratsstructuur zònder meteen ook een resem verkeersinbreuken van de wegbeheerder te fotograferen ?

 2. Harald Devos Says:

  Onder de Rozemarijnbrug hangt er sinds vorige week verlichting.

 3. Frederik Says:

  Een beetje flauw dat een van de inzenders boos is over de Ottogracht: een fietspad is totaal onnodig met de verkeersdrukte en maximumsnelheid daar, en het fietspad dat er lag was gevaarlijk en smal (eerder bedoeld om fietsers te dwingen uit de weg te gaan voor auto’s). Honderd procent een verbetering dus om dat af te schaffen. Als zelfs daar iemand over gaat klagen, dan kan de stad niets meer doen uit angst voor klachten.

  Hetzelfde eigenlijk voor de Kuiperskaai. Dat stukje fietspad is misschien kort, maar binnenkort wel erg handig. Het zou belachelijk zijn om dat af te schaffen omdat het zogezegd verwarrend is. De C1 (toevallig net buiten beeld op de foto) is echt wel duidelijk genoeg hoor. En tijdelijk dat fietspad blokkeren zou al helemaal zinloos zijn. Het komt er toch, dan kan men er beter nu al aan wennen nu het nog niet zo druk is daar.

  • yves Says:

   Zoals geschreven: ” fietsers zijn gewoontebeesten, die graag heldere regels volgen”. Sommige fietsers toch.

  • Hilde Says:

   Ik vraag me toch af of de C1 op de Kuiperskaai (idd net buiten de foto) voor fietsers bedoeld is en of er fietsers zijn die dat bord überhaupt zien. Het is daar zo’n gewriemel van fietsers en voetgangers, dat je het bord niet opmerkt.
   Het lijkt mij toch echt bedoeld voor autoverkeer, of voor wie met de fiets de Kuiperskaai zelf zou willen inrijden (dus niet op het stuk fietspad naar de bib).
   Want dit is toch niet logisch: enerzijds een C1 dat je er niet in mag, en anderzijds een D7 dat een verplicht fietspad aanduidt (in dezelfde richting, maar wel aan de linkerkant van de straat).
   maar dan voorbij de brug naar de bib krijg je plots een C11 aan je linkerkant. Ik vermoed dat dat bord C11 links werd geplaatst, omdat ze het daar aan de paal van de verkeerslichten konden vastmaken.
   Kortom: dit kruispunt zou beter herbekeken worden. Als het niet van op het eerste gezicht duidelijk “leesbaar” is (ook voor jonge fietsers en voetgangers) is het niet goed.

   • Frederik Says:

    Die C1 is voor eender wie de Kuiperskaai zelf in wil inderdaad. Het eerste stukje fietspad tot aan de brug mag je uiteraard wel gebruiken. Die C11 verduidelijkt de situatie voor wie toch de Kuiperskaai in zou willen fietsen.

    Wat je daar hoort te doen lijkt mij ook perfect leesbaar. De klacht lijkt mij eerder te gaan over het waarom. Maar dat is minder belangrijk.

    • Hilde Says:

     Voor jou wellicht perfect leesbaar, maar voor veel andere fietsers duidelijk niet. Anders zou ik daar niet elke dag spookfietsers tegenkomen als ik van het Lippensplein naar de Lammerstraat fiets. 😉

     • Frederik Says:

      Die waren daar altijd al. Er is een verschil tussen het niet snappen en doen alsof je het niet snapt. Veel mensen hebben last van het tweede denk ik.

 4. Frans Says:

  Bij sommige foto’s zou je die duim ook kunnen omdraaien.


 5. Was inderdaad de bemerking die ik me ook maakte, het stukje tweerichtingsfietspad dient net om de toegang tot de bib mogelijk te maken. De C11 moet fietsers er op wijzen dat ze bij het verlaten niet via Kuiperskaai weg mogen rijden. Misschien zou het nog beter zijn om de C11 ook te vervangen door een C1 (mag links herhaald worden) en de pijl die richting Kuiperskaai wijst (naar de ingang van bib) naar links laten afbuigen zoals een voorsorteringspijl.

  Ottogracht is een correcte situatie, de borden D7 zijn weg dus is het nu een stukje trottoir geworden.

  Dan de opmerking over de Overpoortstraat, geen idee waar Elise G. het haalt om links in de rijrichting te gaan rijden, over de oversteekplaats te rijden en dan ergens uit te komen waar men verwonderd is niet opgemerkt te worden door een automobilist… Aan het grote aantal fietsers die wel het kruispunt oversteekt op de correcte manier lijkt me dit niet zo moeilijk te zijn.

  Voor de Bagattenstraat is een heraanleg voorzien (ik dacht in 2018): https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/openbare-wegenwerken-uw-buurt/openbare-werken-gent-centrum/openbare-werken-ontwerpfase/bagattenstraat-en-omgeving

  Hubert Frère Orbanlaan: men stelt daar een ‘suggestiestrook voor voetgangers’ voor. Naar mijn mening ligt die er al, aan de overkant van de straat in de vorm van een trottoir. De perfecte situatie toch, fietsers en voetgangers elk hun deel, geen onderlinge conflicten. En toch zie je dagelijks tal van voetgangers die op het fietspad lopen… Idem voor Coupure Links, voetgangers horen daar op het trottoir, niet op het fietspad.

  Als ik nog 1 grote miskleun kan aanhalen is het de rotonde aan Henri Dunantlaan, Charles Andrieslaan, Watersportlaan, Verenigde Natieslaan. Slechte overgangen, slecht geplaatste overgangen waardoor automobilisten denken dat je de rotonde verlaat terwijl je eigenlijk wil rond rijden, hier en daar nog kasseistroken tussen een al even slechte wegbedekking, geen fietspaden op de rotonde terwijl er ruimte zat is. En in hetzelfde bedje ziek hoort ‘de rotonde die geen rotonde’ is aan de Europabrug.

  • Hilde Says:

   Goede suggestie om de pijlen op de grond naar links te laten buigen.
   En moet het bord C11, dat nu links van het fietspad staat, eigenlijk niet rechts staan om correct te zijn?
   Ik neem vaak de Kuiperskaai richting Lammerstraat en zie heel veel spookfietsers dat fietspad volgen richting Brabantdam, wat niet de bedoeling is. Ik vind dat nogal gevaarlijk, maar kan hen wel snappen, want het is niet evident om anders daar met de fiets te raken als je van de Muinkkaai komt. Dit stukje had anders aangelegd kunnen worden, bv. door op de Kuiperskaai ook links een fietspad te leggen ipv twee autostroken.
   Het fietspad is m.i. ook niet leesbaar genoeg voor voetgangers die op het fietspad (en op het zebrapad) staan te wachten om over te steken naar het Shoppingcenter.
   Anderzijds rijden ook veel fietsers door het rood (grote verkeerslichten) om pas aan het verkeerslicht voor fietsers te stoppen.
   Ik zie daar dagelijks conflicten tussen voetgangers en fietsers.

   Vraagje: nu auto’s niet meer linksaf de Lammerstraat mogen inrijden, zou hier dan niet een RADR-bord kunnen komen? (op voorwaarde dat de fietsers de overstekende voetgangers shoppingcenter-bib niet van hun sokken rijden).

  • Frederik Says:

   Het probleem daar aan de Overpoortstraat is de spookrijdende auto’s in tegenrichting (zie ook die foto). Die jagen niet-assertieve fietsers weg van hun stuk weg, en dan gaan ze als alternatief gekke dingen doen zoals zelf spookrijden.

 6. Flat Boy Says:

  De onderdoorgang aan de Rozemarijnbrug als lichtend pad, dacht het het niet. Heb het er hier al over gehad, dat soort van infrastructuur hoort thuis onder R4 waar je nu elke dag je leven riskeert om aan de overkant te geraken ter hoogte van Annabel.
  Voorts is er de schande van de rode lichten aan de Nieuwe wandeling. Gent heeft één fietsas die min of meer op iets trekt en dan gaan ze die onderbreken om de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren, mooi zo.
  En wat te denken van die ellende dat je op stadsring als fietser niet linksaf kunt slaan zonder 2 maal voor het rood licht te staan.
  Er is nog veel, heel veel werk en ze zijn nog niet eens begonnen…


  • Wat verwacht je dan van de verkeerslichten aan de Nieuwewandeling? Met de verhoogde doorstroming op de R40 (want de auto’s die vroeger door Gent reden moeten immers ergens heen en in het mobiliteitsplan is er voorzien dat de R40 dit moet opvangen) was er wel een ingreep nodig ipv het boeltje dat het voorheen was en waar fietsers zich op goed geluk tussen het verkeer smeten. Gelukkig kende iedereen de situatie en werd er ook heel veel voorrang aan fietsers gegeven waar het zelfs niet moest. Ik denk trouwens dat het momenteel de lichten zijn waar je als fietser het minst lang dient te wachten voor het groen wordt. Volgend jaar komt er een onderdoorgang en worden de lichten weer opgeborgen.

   Idem voor de Rozemarijnbrug, vandaag zag ik er weer twee die gewoon bovengronds tussen het verkeer laveerden… Slim kan je zoiets toch niet noemen als dergelijke infrastructuur voorzien is?

   • Lodewijk Says:

    Verkeerslichten werden uitgevonden om bij de kruispunten waar er heel veel autoverkeer was de enorme autofile in goede banen te leiden.
    Door de grote verkeersdrukte van die honderdtal auto’s per uur en door die verkeerslichten die extra tijd en moeite betekenden voor zachte weggebruikers schakelden nog meer weggebruikers over naar de auto.

    Het omgekeerde gebeurt als het autoverkeer aan banden wordt gelegd.
    Dus de auto’s die vroeger door Gent reden die zullen niet allemaal naar de R40 trekken. Die gaan stappen, trappen of nemen het openbaar vervoer. Of die rijden buiten de spitsuren of rijden enkel nog met de auto als het echt nodig is.

    Mensen zijn gewoontedieren en willen eenvoudige en duidelijke weginfrastructuur en simpele verkeersregels.

    Die twee die bovengronds tussen het verkeer laveren, waarom is dat? Is de weginfrastructuur misschien toch niet duidelijk genoeg. Of is dat toevallig de eerste keer dat die daar komen en waarom zorgt de weginfrastructuur er dan niet voor dat iemand die daar voor de eerste keer komt het direct juist doet?

    Onze weginfrastructuur vanuit gedragspsychologisch standpunt bekijken kan zeer veel verkeersconflicten en potentiële verkeersconflicten vermijden.

    Uiteraard moet onze weginfrastructuur op maat van de mens zijn, het zou vreemd zijn om dat niet te doen. Net zoals onze ruimtelijke ordening op maat van de mens zou moeten zijn.
    Ik weet het, Vlaanderen is ontworpen van, voor en door de auto.

    Slim kan je zoiets toch niet noemen.

    • Hilde Says:

     Ik laveer daar ook bovengronds als ik linksaf moet naar de Raas van Gaverestraat….Is dat dom?

     • Lodewijk Says:

      Nee, dat is net heel logisch om daar bovengronds te fietsen om linksaf te slaan (of rechts af te slaan).

      Misschien was ik niet duidelijk in mijn commentaar.
      Mijn excuses voor de verwarring dan.

      Fietsers die de Coupure Links rechtdoor willen blijven volgen kunnen de nieuwe onderdoorgang onder de brug gebruiken. Maar doen ze dat niet is een teken dat de fietsinfrastructuur niet werkt en dus verkeerd ontworpen werd.

      De wegbeheerder was met zo’n slecht ontwerp dan volgens mij dom want hield onvoldoende rekening met mensen.

      De onderdoorgang van de Rozemarijnbrug lijkt me overigens wel al vrij goed ontworpen, voor zover mijn niet-professioneel oordeel gaat.

      De aansluitingen op de Coupure Links had ik misschien wel een beetje aangepast zodat zelfs de eerste keer dat iemand daar fietst en rechtdoor de Coupure Links wil blijven volgen nog iets beter in de richting van de onderdoorgang van de brug zou worden gestuurd.

      Al is het maar enkel visueel door de belijning door te trekken met fietsbaanvakpijlen en eventueel met ‘haaietanden’ voor het afslaand verkeer dat rechtdoor tot aan het kruispunt fietst.

      Goede infrastructuur wijst zichzelf uit. Hoe minder verkeerssignalisatie nodig is, hoe beter de mensen kunnen focussen op de weg en andere weggebruikers. Sowieso kwam de onderdoorgang pas later dan de Coupure. Dan lijkt me in dat geval toch een beetje verkeerssignalisatie noodzakelijk om de betere rechtdoorweg voor fietsers in de verf te zetten.

      Maar dat is uiteindelijk maar de kers op de taart zetten van een goed ontworpen fietsonderdoorgang.


 7. 43 likes en gecatalogeerd als lichtend pad, super duidelijk fietspad … door Ariane G

  Maar wettelijk zijn fietsers er verplicht rechtdoor te rijden door ( foutief) gebruik van een voorsorteringspijl op het fietspad …
  Linksaf, rechtsaf, zijn er eigenlijk verboden.

  Foutief (strafbaar) gebruik van wegmarkeringen en het misleiden van weggebruikers (strafbare nalatigheid) door de wegbeheerder.
  Niet naleven van de aangebrachte wegmarkeringen door de weggebruiker.

  En dan maar verwonderd zijn waarom er zoveel verkeersdoden vallen …


 8. Kuiperskaai: verbodsbord staat links … moet rechts staan om te gelden.

  • Frederik Says:

   Dat is slechts een (mogelijk niet toegelaten?) herhaling van de C1 die rechts staat.

   • Hilde Says:

    Ik betwijfel dit, en ook of het C1-bord bedoeld is voor de fietsers op dit stukje fietspad (zie ook mijn reactie hoger) . Hier stond “toevallig” de paal van een verkeerslicht waaraan het bord kon bevestigd worden. Vreemd dat ze hier niet nog een extra paal aan de rechterkant hebben gezet om het C11 aan vast te maken. Als er doorgangen zijn waar men auto’s wil weren, wordt er nochtans kwistig met paaltjes gestrooid. 😉

  • Lodewijk Says:

   Klopt, zo is het enkel geldig voor het voetpad.
   Dus overbodig verbodsbord eigenlijk.

   Volgens mij ontbreekt bij die D7 het onderbord M4 (of een gelijkaardig bord dat fietsen in 2 richtingen aanduid).

   In ieder geval blijft de D7 geldig tot aan het volgende kruispunt.

   Het fietspad van de Kuiperskaai is daardoor 2 richtingen en niet breed genoeg volgens de aanbevelingen van het fietsvademecum.

   Tenzij ze het C11 fietsverbodsbord verkeerdelijk links hebben geplaatst van het fietspad in plaats van rechts.

   Maar dan is Stad Gent niet in orde met het gecombineerd Koninklijk en Ministerieel Besluit van 18 december 2002 waardoor elke eenrichtingsstraat verplicht BEV wordt. Behalve bij grondige motivatie dat BEV niet kan.

   Zo’n brede straat met brede rijbaan, dat kunnen ze onmogelijk motiveren om fietsers niet in 2 richtingen te laten fietsen.

   Zeker niet als het eerste deel slechts 1 rijstrook heeft waardoor 2 rijstroken in het 2e deel niet zo essentieel kan zijn


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: