Mail: fietsstraat Trekweg

03okt11, 08u12, Trekweg

Hierbij een stukje uit een ontvangen mail, citaat:

“Het grootste probleem is evenwel de agressie op de fietsstraat Trekweg van Mariakerke naar Vinderhoute. De auto’s zijn agressief, claxonneren zelfs zodat je aan de kant zou gaan. Wij rijden rechts maar wel met 2 naast elkaar, het is per slot van rekening dan ook een fietsstraat (we gaan niet over het midden van de straat om fietstegenliggers niet te hinderen).  Vorige week heeft een auto ons voorbijgestoken en de passagier op de achterbank heeft zijn deur geopend en ons goed verweten. Wie dachten we wel dat we zijn? De week ervoor van hetzelfde, een vader die zijn kinderen naar het voetbal in Vinderhoute wilde brengen en extra dicht reed om te tonen wie er baas is op straat.

’s Avonds wordt die Trekweg gebruikt als sluikweg door auto’s die de file over de N9 willen vermijden. Dat zijn dan per definitie gehaaste mensen. De Trekweg wordt veel gebruikt door leerlingen van de scholen in Mariakerke, ik begrijp de ouders dat ze niet graag hebben dat hun kinderen daartussen rijden. Volgens mij weten veel mensen niet dat de auto’s geen voorrang hebben op de fietsstraat en de fietsers niet mogen inhalen. In Kortrijk gebruiken ze een ander paneel (zie bijlage): ik vind de rode fietsstraat mooier maar misschien moeten de mensen nog eens op de hoogte gesteld worden dat ze fietsers niet mogen inhalen. Ik hoop dat het traject van de Palinghuizen naar Vinderhoute geknipt wordt en dat het traject dan ook gebruikt wordt als fietssnelweg. Nu ligt dat stuk volgens de plannen–onbegrijpelijk- aan de overkant van het kanaal langs de Brugsevaart N9 terwijl het een ideaal traject zou zijn in de Gerard Willemotlaan en de fietsstraat in de Trekweg Mariakerke, op voorwaarde dat het autoverkeer daar verminderd wordt.”

Dit zijn de vragen die bij me opkomen :

 • Is de kennis van de wegcode ondermaats?
 • Is er iets mis met concept fietsstraat (te veel doorgaand autoverkeer?)
 • Is er onvoldoende toezicht op het naleven van de wegcode? (snelheid, inhaalverbod)
 • Verwacht men dat alle fietsers assertief zijn en het (verbaal) gevecht aangaat met medeweggebruikers?

Nog vragen of opmerkingen?
Laat maar komen.

Kortrijk

 

91 gedachten over “Mail: fietsstraat Trekweg”

 1. Het probleem met een fietsstraat is dat het weer een bijkomende regel is in een al erg ingewikkeld verkeerssysteem. In feite zouden volgens mij ALLE straten waar er bewoning is, en waar geen gescheiden verkeer (mogelijk) is, een fietsstraat moeten zijn. Niet perse omwille van de fietsers, wel omwille van de levenskwaliteit van de mensen die aan dergelijke straat wonen.

 2. Jammer genoeg haal je daar een punt aan die in alle fietsstraten van toepassing is.
  Zelfs op de Visserij.
  Daar ben ik vorige week met mijn zoon en schoondochter langs gereden en zij reden een eindje achter mij.
  Omdat zij geen assertieve fietsers zijn zijn ze door een auto aan de kant gedrumd en voorbij gestoken.
  Ikzelf reed meer in het midden en ben daar blijven rijden ondanks dat die auto dicht tegen mijn achterwiel kwam rijden.
  Achteraf heb ik hen moeten beloven dat toch niet meer te doen.
  Ze hadden schrik gehad dat het slecht ging aflopen.

  1. En als je als chauffeur geduldig achter de fietsers blijft rijden, zitten daarachterop rijdende chauffeurs te duwen ‘in ’t gat’ en worden pisnijdig. Leuk hoor.
   Het is voor niemand goed.

 3. Ik heb de indruk dat het concept fietsstraat agressie opwekt. Achter een fietser rijden, op zijn tempo, is voor veel autobestuurders een brug te ver. Ik rijd vaak met mijn twee kinderen langs de Visserij. Vorig jaar is mijn zoontje maandenlang bang geweest na twee gevallen van verkeersagressie. We reden nochtans rechts, achter elkaar. Het concept is volgens mij niet genoeg bekend of het is niet dwingend genoeg. Misschien lijkt het voor sommige mensen wel een ‘constructie’ van de stad, geen deel van de wegcode. Ik heb dus heel dubbele gevoelens bij de fietsstraat: het is als een fietspad waar je voortdurend op je hoede moet zijn. Sensiblisering én toezicht zijn zeker nodig.

  1. Zeker waar er in principe genoeg plaats is om in te halen, en men fietsers dus als levende hindernis gaat misbruiken, krijg je dat effect.

   Voeg kinderen, ouderen (zonder motortje) toe, en de snelheid loopt helemaal terug naar niks, de frustraties skyhigh … en de uitstoot ook.

   1. Je kent art. 40ter en art. 43.2. Dan weet je dat in de meeste van de huidige fietsstraten het helemaal niet mogelijk is legaal in te halen, ook als dat geen fietsstraten zouden zijn.

    En die 1 meter afstand die men moet houden is best mild. In veel landen neemt met 1,50 meter als de (al dan niet wettelijk vastgelegde) norm voor het houden van afstand bij het inhalen.

  2. Daar zeg je zo iets, het concept is in Gent dan wel bekend maar mensen van ‘den buiten’ vallen bij een fietsstraat uit de lucht. Een fietsstraat is naar mijn mening iets wat uitgevonden is om het niet willen aanleggen van een degelijke fietsinfrastructuur te verdoezelen.

   Ik haalde het hier ook al eens aan, waar ik woon ligt een fietsstraat van ongeveer 300m lang, pal naast 2 scholen waar samen ongeveer 1200 leerlingen zitten en waar het overige verkeer door diezelfde straat moet… Bij einde schooltijd kan je daar niet doorrijden zonder een overtreding te begaan, of je moet je auto een half uur langs de kant zetten en wachten tot iedere fietser weg is. Veel van die scholieren fietsen immers aan 2-3km/u, keuvelend met hun medescholieren die te voet op het trottoir gaan. Eentje voorbijrijden is een overtreding begaan… Wanneer dergelijke dingen zich voordoen lijkt er mij toch iets grondig fout te zitten aan het concept fietsstraat en de keuze van de straten waar men het invoert.

   Zo zijn er nog zaken die wat mislopen met het concept fietsstraat. Bvb. het traject Hoornstraat-Voldersstraat-Henegouwenstraat, ter hoogte van het kruispunt Voldersstraat met Korte Meer stopt de fietsstraat gedurende een 5-tal meter. Menig fietser is echter van mening dat men daar toch voorrang heeft en rijdt gewoon rechtdoor zonder oog te hebben voor het dwarsende verkeer waaronder tram.

   Een fietsstraat komt pas echt tot zijn recht in straten waar het doorgaande verkeer reeds geweerd is en waar enkel nog het plaatselijk verkeer rijdt.

   1. Een fietser die 2-3km/h rijdt, valt om. 3km/h is de sneldheid van een carnavalsstoet. En een goed doorstappende voetganger haalt 6km/h.

    Een rustig rijdende fietser rijdt ongeveer 15km/h wat voor een auto vol potente paardenkracht (en één ezel aan het stuur) behoorlijk langzaam is.
    In een fietstraat is dat dan pech voor die auto(mobilist). De rollen zijn daar omgedraaid en is niet langer de auto het uitgangspunt voor de straat maar de fietser.

    Frustrerend? Pech! Dan voelt de automobilist in de fietstraat nu ook eens de frustratie die de fietser zo goed als overal voelt omdat nog de meeste infrastructuur is afgemeten voor de auto en de fietser overal moet opletten op onoplettende automobilisten.

    Vind je een fietsstraat gevaarlijk of frustrerend?
    Laat ik dan eens antwoorden wat een fietser te horen krijgt als die zegt dat het ergens gevaarlijk of frustrerend is: Neem een andere route!

    1. Dus je stelt dat ik een leugenaar ben omdat ik een situatie beschrijft die ik dagelijks tegenkom wanneer ik naar huis wil rijden bij einde schooltijd?

     Ik vind een fietsstraat inderdaad bizar, gevaarlijk, frustrerend, overbodig, ergernis opwekkend bij een groot deel van de gebruikers en zoals ik al zei: ‘iets wat uitgevonden is om het niet willen aanleggen van een degelijke fietsinfrastructuur te verdoezelen’.

     1. Leugenaar? Dat is wel erg ver gezocht.
      Het zal best chaos zijn op het moment dat de school uit gaat en die leerlingen zullen niet meteen op volle vaart fietsen. Maar 2-3km/h? Dat is wel erg langszaam.

      Fietsstraat uitgevonden om de aanleg van degelijke fietsinfrastructuur te verdoezelen? Misschien moeten alle fietsstraten dan maar echte fietspaden worden van 4 meter breed. Op fietspaden mogen geen auto’s komen en is er ook geen frustratie of gevaar meer.

      Helaas gaat dat niet overal en is de fietsstraat een tussenoplossing waar auto’s toch nog toegelaten worden. En dan moeten die auto’s zich maar aanpassen aan de fietsers.

      En wat betreft die straat met de twee scholen en die 1.200 leerlingen. Ze zouden van die straat ook een schoolstraat kunnen maken die bij begin en einde van school wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer.

   2. Kan de aanleg van fietsstraten misbruikt worden als argument om geen andere fietsinfrastructuur aan te leggen? Zeker, dat kan. Meer zelf, het gebeurt op dit ogenblik nog vaak. (In Antwerpen zijn daar een paar uitstekende voorbeelden van.)

    Maar betekent dat dat goed aangelegde fietsstraten geen meerwaarden kunnen hebben? Absoluut niet. Een goed aangelegde fietsstraat kan aangelegd onder de juiste randvoorwaarden zeer goede infrastructuur zijn. In Nederland zijn er prachtige voorbeelden te vinden van goede fietsstraten. (Al zijn er ook daar slechte voorbeelden te vinden.)

    Natuurlijk is één van die basisvoorwaarden het relatief autoluw zijn van de straat. Het weren van doorgaand verkeer is dus een van de basisvoorwaarden om van een straat een fietsstraat te kunnen maken.

    Wees voorzichtig met je visie over fietsstraten te sterk te laten kleuren door de (vaak slechte voorbeelden) van fietsstraten die in Vlaanderen te vinden zijn.

    Wat men overigens ook te vaak vergeet is dat in veel van de fietsstraten die in Vlaanderen worden aangelegd sowieso al een fietsinhaalverbod van toepassing was voor het fietsstraten waren. Men mag immers pas fietsers inhalen (met een motorvoertuig) als men minimaal 1 meter afstand kan houden. Dat is in heel veel smalle straten (in de binnenstad) sowieso niet het geval. Zeker als men er rekening met houdt dat fietsers in de bebouwde kom met twee naast elkaar mogen rijden en enkel plaats moeten maken voor kruisend verkeer.

 4. “Is er onvoldoende toezicht op het naleven van de wegcode? (snelheid, inhaalverbod)”

  Onvoldoende? Is er toezicht dan? Nog nooit meegemaakt, en je kan dagelijks vele overtredingen vaststellen alleen al in de Visserij, Trekweg is waarschijnlijk nog vele malen erger.

  1. Sterker zelfs: enkele maanden terug moest ik in de Volderstraat, ter hoogte van ‘De Slegte’ hard in de remmen, omdat een auto uit tegenovergestelde richting een fietser inhaalde. Mijn lichaamstaal gaf aan dat ik niet tevreden was.

   Een agent (te fiets dan nog wel), zag het gebeuren en sprak me aan: ‘Je moet dat begrijpen, de mensen kennen dat niet, een fietsstaat.’
   Echter, volgens mij was er sprake van een drievoudige fout: 1° bij het inhalen van een fietser dien je een meter tussen de laten. Dit was niet het geval en is in dat deel van de Volderstraat onmogelijk. 2° Je haalt niet in als er een tegenligger komt, in een eerder smalle weg. Ook in een niet-fietsstraat! 3° Je haalt niet in, in een fietsstraat!

   Uiteraard kom die agent daar niets tegen inbrengen.

   Helaas vond die agent het nodig mij aan te spreken, op mijn onbegrip naar de automobilist, in plaats van de automobilist aan te spreken op zijn fout.
   Dus neen, van toezicht op het naleven van die regels is absoluut geen sprake.

   Ik heb een erg dubbel gevoel bij die fietsstraten: als een auto mij inhaalt, stel ik het gehele concept in vraag. Als ze me niet inhalen, voel ik me schuldig, ik bedenk dan dat ze me eigenlijk zouden willen inhalen… en mij als oorzaak van hun tijdverlies beschouwen.

   1. Dat laatste vind ik er wat over. De oorzaak van hun tijdverlies is vooral hun keuze om door een fietsstraat te rijden en als het niet anders kan, dan moeten ze er maar rekening mee houden dat het enkele honderden meters (want dat is het meestal toch maar) aan flink gereduceerde snelheid is.

    1. Ik vind dat ook hoor. Helaas heb ik toch ook al enkele conflictjes meegemaakt, waaruit blijkt dat sommige automobilisten er toch anders over denken.
     Ik weet me daarom moeilijk een houding te geven in een fietsstraat: wat meer naar het midden van de baan rijden, zodat ik aangeef dat ik weet dat ze me niet mogen inhalen, en daarom riskeren agitatie op te wekken (nogmaals, al meer dan één keer meegemaakt), of aan de kant rijden, de auto door laten.
     In beide gevallen voel ik me een ‘verliezer’…

     1. U ben eigenlijk geen ‘verliezer’ doordat iemand u met een auto als wapen heeft proberen aan te vallen.

      U bent dan feitelijk een slachtoffer en de verliezer is die andere omdat die zijn geduld en respect verloor voor een medeweggebruiker.

   2. Zoals ik hier al eens gepost heb…
    Ik ben in de Visserij recentelijk voorbijgestoken door een flikkencombi (zonder zwaailicht aan). Dan weet je het wel.

 5. Wat is eigenlijk het verschil tussen een fietsstraat en een woonerf? En waarom was er per se nog iets nieuws nodig, woonerven bestaan al tientallen jaren (al betwijfel ik sterk dat alle automobilisten de regels ivm daarmee kennen en naleven)

  1. In een woonerf horen voetgangers in het midden van de weg, in een fietsstraat niet. Een woonerf dient dus voor die plaatsen waar de woonfunctie primeert, een fietsstraat dient vooral voor doorgaand fietsverkeer.

  2. Fietsers willen geen snelheidsbeperking tot 20 km/u.
   Hebben zichzelf al in de voet geschoten met snelheidsbeperking tot 30 op voorbehouden wegen (F99)

   De fysieke erf-aanleg is nodig om ergens een woon-erf te kunnen maken.
   Regelgeving van 1978 …

   1. Dateren die oorspronkelijke artikels van de wegcode van bij het massaal gebruik van de fiets of van bij het massaal gebruik van de auto?

 6. Ik vind trouwens het fietspad op de Willemotstraat echt een probleem. Deze is veel te smal om 2 rijrichtingen fietsers te slikken. En wat met coureurs en pedelecs die tot 50km/u op een fietspad mogen rijden ?! Ik vind dat persoonlijk erg gevaarlijk.

  Waarom niet: fietsen tot 30km/u op fietspad, alles daarboven op de rijbaan?

  1. Binnen de R40 is het “overal” zone 30, maar dat is nergens aangegeven langs het fietspad. Iemand met een pedelec uit Brugge komt, kan dus zonder het zelf te beseffen tegen 50 km per uur doorbollen tot aan de Coupure…

 7. Er is volgens mij nog niet één keer iets van sensibilisering of handhaving gebeurd in de fietsstraten. Politie wil hier ook geen informatie over vrijgeven. Als agenten GAS-boetes uitdelen aan fietsers in de voetgangersstraten zou dat bijvoorbeeld toch te combineren moeten zijn met boetes uitdelen aan inhalende automobilisten in de Volderstraat, een paar meter verderop?

 8. Ik ben me onlangs dood geschrokken toen ik in de Henegouwenstraat bergop reed. Er reed een auto heel dicht achter mij, maar ik ging niet aan de kant omdat het per slot van rekening een fietsstraat is. Ik reed niet in het midden, maar wel in het midden van de rechterkant van de straat.
  Toen liet die auto plots zijn sirene aanslaan…. Ik lag bijna van mijn fiets van het verschieten!
  Bleek dat het een politievoertuig was voor wie ik blijkbaar te traag reed! De zwaailichten stonden aan, maar dat kan ik op de fiets niet zien natuurlijk, en zonder sirene maakt dat van het politievoertuig nog geen prioritair voertuig.
  De auto is me toen aan een rotvaart voorbij gegaan, en toen ging de sirene meteen ook weer uit. Twintig meter verder (ter hoogte van het standbeeld van Lieven Bauwens) ging de sirene weer aan en vlogen ze de Vlaanderenstraat in. Daarna ging de sirene ook weer uit.
  Schandalig vond ik dat, om hun politievoertuig zo te misbruiken! Ofwel hebben ze wel degelijk een interventie en zetten ze hun zwaailicht en sirene aan om als prioritair voertuig vlot te kunnen rijden, ofwel volgen ze de verkeersregels zoals elk ander voertuig.
  En neen, ik heb geen kentekennummer kunnen noteren, daarvoor was ik te zeer geschrokken. Ik kon ook niets bewijzen natuurlijk, jammer genoeg. Bah!

  1. https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/207-art37

   Het blauw zwaailicht ‘moet’ gebruikt worden bij een dringende opdracht en het speciaal geluidstoestel ‘mag’ gebruikt worden bij een dringende opdracht. Uit jouw verhaal lijkt dit ook zo gebeurd te zijn, telkens er een inbreuk begaan wordt door het prioritair rijden (fietser inhalen in fietsstraat, voorrang negeren op kruispunt enz) wordt het speciaal geluidstoestel ingeschakeld. Wanneer het even uit kan op bvb. een recht stuk weg zonder kruispunten gaat het speciaal geluidstoestel opnieuw uit. Immers, wanneer het speciaal geluidstoestel constant aanstaat tijdens een dringende opdracht gaan de bewoners klagen dat hun rust gestoord wordt… En zo is er altijd wat…

   http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130726_00672101

   1. Voor mij kwam het toch eerder over als pestgedrag. Ze zouden toch moeten snappen dat je als fietser geen ogen op je rug hebt. Door vlak achter een fietser de sirene aan te zetten, breng je die fietser in gevaar. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?
    Als de sirene eerder had aangestaan, was ik echt wel aan de kant gegaan.

 9. Over elke politieagent die het fietsverbod in de Mageleinstraat controleert zou iedereen een klacht moeten sturen naar de stad. Totaal belachelijk om een kleine overtreding als dat te staan beboeten als men in de straat ernaast bezig is met fietsers proberen vermoorden. Dat is niets anders dan schuldig verzuim en zou tot het direct ontslag van de agent in kwestie en de meerdere die dat beslist heeft moeten leiden.

   1. Ik neem aan dat je het dan over de shoppers hebt die boos reageren op elke fietser die het verbod negeert, maar na het shoppen wel zelf iedereen van de baan rijden op weg naar de snelweg. Want ik pleit niet voor een uitzondering op de regels. Enkel voor minder absurde prioriteiten. Het is niet normaal dat het comfort van shoppers door sommige agenten belangrijker wordt geacht dan het leven van fietsers.

  1. in de Mageleinstraat is de voetganger de zwakke weggebruiker en speelt zicht het zelfde scenario af als tussen automobilisten en fietsers in de fietststraat. Het gaat gewoon om hoffelijkheid en respect van iedereen niemand is “king of the road”.

   1. Dat is helemaal niet hetzelfde scenario. Af en toe rijden er nog auto’s over de Kasteellaan richting Sint-Anna, dat is dezelfde situatie. Illegaal, maar ongevaarlijk en dus geen prioriteit voor de politie. Het gedrag van automobilisten in de Voldersstraat is van een heel andere orde. Die rijden fietsers gewoon dood als ze niet uit de weg springen.

    Het is belachelijk om te gaan doen alsof elke overtreding even erg is.

    1. maar je kan toch de ene overtreding niet goed praten met een andere die “erger” is …..doodslag is minder erg dan “moord”….ik heb ook al verhalen uit de voetgangerstraten gehoord waarbij voetgangers opzij moeten springen of erger….bv. een bakfiets rijdt een voetganger onderste boven, de bakfietser maakt zich boos op de voetganger omdat die (in een voetgangerstraat ) zomaar voor de wielen van een bakfiets loopt …eigen schuld…

     1. Ik praat toch niets goed? Maar als er bij jou ingebroken wordt, en de politie doet niets omdat ze geen tijd hebben, en de volgende dag zie je ze een groot onderzoek doen naar sluikstorten bij je buren, zou jij dan ook niet boos worden? Daarom sta je toch niet aan de kant van de sluikstorters? Dan praat je toch niets goed? Dan maak je enkel de bemerking dat inbraak een stuk erger is en dat ze dus beter daar hun tijd in zouden steken.

      Het enige wat ik vraag is dat de politie, die blijkbaar te weinig tijd heeft om alles te controleren, zou focussen op de gevaarlijke overtredingen. Nu focussen ze op overtredingen door fietsers en heerst er totale anarchie onder automobilisten, die ongestraft de gevaarlijkste dingen kunnen uithalen.

      Over die bakfietser: daar zouden ze inderdaad beter ook meer op controleren. Maar daar gaat het niet over. Wat ze nu vaak controleren is fietsers die het verbodsbord negeren in sommige straten. Op gevaarlijk gedrag door fietsers in de voetgangerszone, op die plaatsen waar ze wel mogen rijden, is er bijna nooit gecontroleerd, want dan moeten ze soms een tiental minuten wachten om een overtreding vast te stellen. Controleren in die paar straten nu is veel gemakkelijker, dan kunnen ze gewoon elke fietser tegenhouden die ze zien rijden, en kunnen ze de ene boete na de andere uitschrijven.

      Nochtans zouden ze ook de ene boete na de andere kunnen uitschrijven aan automobilisten in een van de fietsstraten. Maar dat doen ze vreemd genoeg niet.

 10. De fundamentele fout is het concept van de fietsstraat zélf.

  Regelgeving misbruiken om weggebruikers tegen elkaar op te zetten, om de éne de andere doelbewust te laten hinderen zelfs waar dat totaal onnodig is , is dus géén goed concept …

  1. Ga jij dan tegen de bewoners van die straat zeggen dat ze niet meer met de auto naar hun huis mogen en de parkeerplaatsen verwijderd worden? Je beseft toch zelf dat dat niet realistisch is.

   Als je niet bereid bent om je te laten “hinderen” door fietsers, doe dan de rest een plezier en doe alsof je niet door mag in elke fietsstraat. Niemand verplicht je om erdoor te rijden.

  2. Helemaal mee eens. In een beschaafde rechtstaat heeft de overheid het monopolie van het geweld (leger en politie, binnen strikte wettelijke regels). Het concept van de fietsstraat geeft dat monopolie uit handen aan autobestuurders die er “de wet van de sterkste” straffeloos kunnen botvieren.
   De Trekweg in Mariakerke mist overigens de fundamentele kenmerken om er een fietsstraat van te maken: veel te lang (700m, met slechts twee zijstraten), geen stedelijk gebied en relatief weinig fietsers. Bovendien werden daar ten behoeve van (zeldzaam) tegenliggend openbaar vervoer uitstulpingen ingericht om te kruisen (goed zichtbaar op de foto’s). Agressieve autobestuurders maken er dankbaar misbruik van om opgejaagde fietsers extra te jennen.
   Vermits veel automobilisten nu al hoorndol worden van de “knips” van het Gentse circulatieplan, is het verloren moeite om ook een “knip” op de Trekweg te suggereren. Jarenlang was de volledige weg langs de Brugsevaart tussen de Trekweg en de Rooigemlaan (ongecontroleerde) zone 30, maar dat werd weer ongedaan gemaakt. Waarom? Veel woonstraten in de deelgemeenten blijven dan ook uitverkoren sluipwegen.

  3. Een fietsstraat moet gezien worden als een fietspad waar toevallig ook de auto op mag rijden. Zoals een voetgangerszone waar ook mag worden gefietst. En zoals die fietser zich in de voetgangerszone moet aanpassen aan de voetgangers moet de automobilist zicht in de fietsstraat aanpassen aan de fietser.

   Bewoners in een fietsstraat hebben dus eigenlijk een groot fietspad voor de deur en om ervoor te zorgen dat ze toch nog met de auto tot voor de deur kunnen komen, mogen ze die fietsstraat inrijden zonder de fietsers te hinderen.

   1. En daar zit net de denkfout. Een gevolg van een abstract wereldvreemd denken. Men dénkt dat men het ei van columbus heeft gevonden maar het is door zijn concept an sich een contradictio in terminis. Het zal NOOIT werken. Nooit. De praktijk toont dat aan. Ergo: andere oplossingen en die zijn er bij de vleet. Wat er niet is: durf.

  4. Mee eens. Het is een fout concept.
   En hier met een Trekweg die de eigenschappen mist om dit fout concept überhaupt te doen lukken – zie ook commentaar van Frans.

 11. De fietsstraat is wel degelijk een goed concept als iedereen de regels volgt. Het vergt dan misschien eventjes wat geduld maar zo lang zijn de fietsstraten nu ook weer niet. Iedereen wordt geacht de wegcode te kennen als is het inderdaad niet eenvoudig. Een politievoertuig kan inderdaad een prioritaire opdracht hebben ….dan is er iemand aan de andere kant die op de komst van de politie wacht. In de fietsstraten zijn de rechten van de fietsers prioritair in de voetgangersstraten die van de voetgangers ……verkeer is ook hoffelijkheid en respect voor alle weggebruikers. Je kan de ene overtreding niet goedpraten met een andere waar inderdaad misschien eens wat meer aandacht kan aaan besteed worden.

  1. Mocht je het tegen mij hebben, ik praat helemaal niets goed. Maar ik ben al meerdere keren bijna aangereden in de Voldersstraat. Als ik dan hoor dat de politie fietsers gaat controleren in de Mageleinstraat, dan word ik boos, ja. Dat heeft niets met goedpraten te maken. Wel met woede dat de Gentse politie zo anti-fietsers is dat ze meer controleren op fietsers dan op alle andere weggebruikers samen (statistieken Stad Gent) en dat ze bewust overtredingen door de vingers zien die veel risico inhouden op fietsdoden.

   Ik hou mij gewoon aan de regels en heb dus nog nooit een boete gehad, daar gaat het dus niet om. Wel dat mijn veiligheid in gevaar wordt gebracht door het beleid om bijna elke overtreding door de vingers te zien, tenzij als ze door een fietser wordt begaan.

    1. Ik vind geen overzichtspagina, maar de verschillende maanden van dit jaar bijvoorbeeld zijn apart op Google te vinden:

     https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/politiezone-gent-resultaten-controleacties-januari-2017
     https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/nieuws-evenementen/resultaten-controleacties-politie-gent-februari-2017
     https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/resultaten-controleacties-politie-gent-maart-2017
     https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/nieuws-evenementen/resultaten-controleacties-politie-gent-april-2017
     https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/resultaten-controleacties-politie-gent-mei-2017

     Totalen:
     Algemeen: 1 controles, onbekend aantal voertuigen gecontroleerd
     Fietsers: 9 controles, 3257 voertuigen gecontroleerd
     Bromfietskoeriers: 2 controles, 106 voertuigen gecontroleerd
     Zwaar vervoer: 6 controles, 58 voertuigen gecontroleerd

     Alcohol, snelheid, gordeldracht, gsm-gebruik en parkeren worden wel af en toe gecontroleerd. Maar alle andere regels? Die zijn dit jaar al eenmaal gecontroleerd. Dus negeer gerust alle regels. Tenzij je een fietser (of vrachtwagen- of brommerchauffeur) bent. Dan gelden de regels wel.

  2. Het is een slecht concept en dat blijkt juist uit het feit dat… niemand de regels volgt. Het is zelfs een gevaarlijk concept.

 12. Zowel Stad Gent als de Vlaamse regering moet werk maken van de N9 en de aansluiting met de R4. Stad Gent schuift dat nu door, maar het was voor april al een probleempunt en door het nieuwe circulatieplan nog erger geworden.
  Maar éénmaal ze het daar aanpakken, zal dat zowel auto’s als fietsers ten goede komen. En uiteindelijk ook het probleem van de Trekweg oplossen.

  1. Dit zal een slecht concept ‘fietsstraat’ nooit oplossen. Ook al rijden er twintig fietsen en één auto door.

 13. Ik ben net terug van een fantastische fietsvakantie in Frankrijk. Enkele decennia geleden was dat het land met procentueel het hoogste aantal verkeersslachtoffers (of toch bij de slechtsten van de klas).
  Daar besliste de politiek dat daar een eind aan moest komen: duidelijke campagnes, veel camera’s en strikte controle volgden. Het werkt: (bijna) iedereen respecteert de regels; als fietser krijg je ruim baan (daar moet anderhalve meter afstand gehouden worden); bij een bergop wachten de automobilisten rustig achter je… De enige auto die me rakelings voorbij reed, had een Belgische nummerplaat.
  Ik bedoel: het heeft m.i. te maken met mentaliteit. Aangezien ook onze politici de mentaliteit van de meerderheid delen, lijkt het weinig waarschijnlijk dat het hier snel zal veranderen. Er moet op vele fronten gewerkt worden. Eerst en vooral moet er het inzicht komen dat er werk van moet gemaakt worden; dan moet er de wil zijn om de nodige middelen in te schakelen. Indien de pakkans groot genoeg is, volgt de omslag vrijwel meteen.
  Het resultaat bij onze zuiderburen is opvallend: ik voel me daar veel veiliger als fietser dan om het even waar in Vlaanderen/België. Het gaat daarbij niet om infrastructuur, maar om het verkeersgedrag.

  1. Frankrijk heeft dan ook het rijbewijs met punten ingevoerd. Daar denk je dan ook twee keer na alvorens een fietser van de sokken te rijden. Bij ons bestaat zo’n wet sinds 1990, maar de politieke klasse is te laf om de uitvoeringsbesluiten te nemen.

  2. Het heeft niet enkel te maken met mentaliteit, het blijkt ook uit jouw ervaring, goed dat je deze meedeelt. Zie de 3 E’s die je ongetwijfeld kent. http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Streven+naar+veiliger+verkeersgedrag

   Bij een fietsstraat ziet men dat het concept niet werkt. Men zou er heel repressief moeten optreden als randvoorwaarde. Als men merkt dat een concept niet werkt (hier door infrastructureel fout concept en door geen repressieve handhaving), dan moet men overschakelen op een ander concept. Ideaal is uiteraard een 3E-implementatie.
   Alles begint met een gedegen visie, in NL is dat al jarenlang ‘duurzaam veilig verkeer’ dat geldt voor elke vorm van mobiliteit en dat men zo goed mogelijk konsekwent implementeert. Hier blijft men steken bij het idiote stop-principe dat geen kat kent en inherent de bal misslaat. Dan kan men niet veel verwachten van een mentaliteitswijziging he.

   1. Als ik aan een fietsstraat denk, zie ik de Visserij voor me. Dat was de eerste en die gebruik ik geregeld. Vandaar.
    De Visserij is ook een voorbeeld van het slechte en/en beleid van het vorige bestuur, dat nog altijd niet aangepakt is (op het kabinet van mobiliteit hoorde ik ook met grote stelligheid beweren dat daar geen problemen zijn, dus hoeft er niets aangepakt te worden). Geen doorgaand verkeer weren in een fietsstraat, terwijl er een perfect alternatief is (as Brusselsepoortstraat/Lange Violettenstraat), is aanleiding geven tot verkeersagressie.
    In de Voldersstraat is het nog slechter: daar kun je uit het straatbeeld niet afleiden dat dit een fietsstraat is.
    De Trekweg is dan weer het gevolg van een nationaal/gewestelijk ontbreken van de wil om aan verkeerseducatie te doen: net als in de Visserij is er geen ruimte om de wettelijke 1m afstand te houden bij het inhalen. IN principe hoeft het dus niet eens een fietsstraat te zijn; ook daarzonder mag je niet inhalen. Geen automobilist die die regel kent (de meeste fietsers ook niet) en de politie doet ook geen moeite om dit te doen volgen. Het is dus, volgens mij, niet het concept fietsstraat dat niet werkt, maar de invulling ervan. Nederland is nochtans niet zover om er eens te gaan kijken. Belgisch compromisdenken?

    1. De Visserij ken ik ook het best, als fietser en als chauffeur.
     Ik kan in jouw redenering komen.
     Met ‘slecht concept’ bedoel ik: het is een inherente conflictsituatie: de fietser is er de baas, al het gemotoriseerde verkeer is te gast al mogen deze er wel doorrijden zonder al te veel hindernissen. De fietser is er de facto niet de baas, zo blijkt uit veel ervaringen.
     Gevolg: men moet er alles aan doen om dit concept héél juist toe te passen, vanaf doordachte infrastructuur alover brede educatie tot en met strenge handhaving. En in veel Vlaamse steden, zeker in Gent, mislukt het. Gent vindt dat het lukt natuurlijk. Dus in jouw redenering komende kan men zeggen: men vult het niet op de juiste wijze in. M.a.w. men moet verschillende zaken aftoetsen vooraleer men overgaat tot zo’n beslissing – waar men in Gent in tekort schoot.

     In NL is een fietsstraat niet zo gereguleerd als in BE. Maar NL gaat het doordachter implementeren; bij ons lijkt de wetgeving een vrijgeleide te zijn om het toch maar ergens neer te poten en het lijkt me hier dan ook meer marketing dan een verhoging van de veiligheid (in de praktijk vaak een lagere veiligheid als men het niet goed doet). Dus de praktijk is dat NL veiligere fietsstraten heeft, ondanks de ‘lossere wetgeving’.
     In NL gaat men doorgaans fietsstraten in verkeersarme straten inrichten. Groot was dan ook de verwondering toen Amsterdam een deel van een drukke straat (Sarphatistraat) omturnde naar een fietsstraat. Amsterdam vond het na de pilot geslaagd. De NL Fietsersbond kon er niet mee lachen.
     https://fietsersbond.amsterdam/nieuws/28_juni_2016_sarphatistraat_fietsstraat?s=folder

     In NL zijn fietsstraten ook hot topic, waarbij Fietsberaad NL – hoe kan het anders – al een pak aanbevelingen doet. http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?section=kennisbank&lang=nl&kennisbankPage=Fietsstraten&mode=detail&repository=Discussienotitie+fietsstraten+binnen+de+kom
     Onze VL fietsberaad heeft ook een publicatie. http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Bijlagen/Fietsberaad_folder_Fietsstraten_DEF.pdf
     Merk de onderlinge verschillen op qua structuur en qua grondigheid in behandeling. Ons VL Fietsberaad ziet als essentieel element dat een fietsstraat deel uit maakt van een circulatieplan (pag. 4 bovenaan)… >> ?

     1. Uit het artikel over de Sarphatistraat: “De Fietsersbond ondersteunt de suggestie om de 30 km aanduiding op het wegdek een paar keer te herhalen. De borden ‘Fietsstraat’ zijn zo klein en hangen zo hoog, dat ze door de automobilisten niet waargenomen worden.”
      Dit is in de Volderstraat niet anders.

 14. Als fietser ben ik absoluut geen voorstander van fietsstraten. Want een maatregel is pas veilig als die wordt nageleefd. Doordat sommige fietsers er van uitgaan dat er volgens de regels niet wordt ingehaald, creëer je eigenlijk nóg meer onveiligheid.
  Ik fiets dagelijks (meerdere) keren in fietsstraat Molenaarsstraat. Nog nooit (Nooit!) is een auto in die straat achter mij gebleven, iedereen haalt in. Als ik blindelings zou vertrouwen op wetgeving, dan lag ik al een paar keer onder een auto.
  Er bestaat maar 1 veilig mobiliteitsbeleid, namelijk het scheiden van gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer. (vraag dat maar eens aan de Denen of de Nederlanders) En op de plaatsen waar dat beleid in Gent onmogelijk is, maak je een zone 20 (of 30) en ga je zeer intensief en repressief de snelheid controleren. Dat gebeurt dus niet in Gent. De vele honderdduizenden euro’s die nu in ’t water gegooid worden aan lege Decathlon-shuttles en lege People Movers en Handenvrij Shoppen, kan je alvast aanwenden voor een fietsveilig beleid. Dát zou ik moediger vinden dan wat rode verf aanbrengen voor de show.

  1. Heel juist allemaal.
   Een fietsstraat kàn nooit werken omdat het een contradictio in terminis is.
   Fietsstroken zijn een gelijkaardig geval.

 15. De fietsstraat is nog een jong concept dat zeker nog meer bekendheid moet krijgen. Het is eigenlijk een breed fietspad waar ook auto’s toegelaten zijn. Net als een voetgangerszone waar ook mag worden gefietst. Zoals de fietser zich in de voetgangerszone moet aanpassen aan de voetganger moet de auto(mobilist) zich in de fietsstraat aanpassen aan de fietser.

  En dat kan frustrerend zijn voor wie zich nog koning van de mobilteit waant. De tijd van Koning Auto is voorbij.

  Dit is nog meer het begin. Meer en meer zal de infrastructuur worden aangepast en zal de auto op de tweede plaats komen. In Gent en andere steden en gemeenten hebben ze dat al begrepen. Daar is de omslag bij politici en ambtenaren al doorgedrongen en wordt er meer en meer gekozen voor de fiets als primiar vervoersmiddel.
  Bij de Vlaamde ambtenaren van AWV moet de 2 Euro nog vallen. Zij blijven hardnekkig de auto op de eerste plaats zetten en daarmee fietsers in gevaar brengen.

  1. De fietsstraat bestaat wettelijk sedert 2012 (net zoals RADR). Dat noem ik toch geen jong concept meer…
   Als automobilisten dat nu nog niet kennen, zullen ze het nooit kennen…
   Ik denk trouwens dat de meeste automobilisten de regel wèl kennen maar gewoon ‘foert’ zeggen.

   Voor mij zit de fietsstraat in dezelfde schuif als de woonerf. Voor een veilige toepassing zou je het alleen maar mogen invoeren in zones die enkel lokaal verkeer aantrekken en geen doorgaand (al dan niet sluip-) verkeer.

   1. “Voor een veilige toepassing zou je het alleen maar mogen invoeren in zones die enkel lokaal verkeer aantrekken en geen doorgaand (al dan niet sluip-) verkeer.”
    Nagel op de kop. Dit is wat men mininum minimorum moet doen.

  2. Veel nagels er naast geslagen.
   “De fietsstraat is nog een jong concept” Niet echt.
   “nog meer bekendheid moet krijgen” Zou me sterk verwonderen; zouden enquêtes moeten uitwijzen. Zelfs als het 100% bekend is, zou het niet werken.
   “Zoals de fietser zich in de voetgangerszone moet aanpassen” Deze vergelijking gaat niet op, enkel al het snelheidsverschil, infrastructuur, …
   “De tijd van Koning Auto is voorbij.” Allee dan. De autosector bloeit meer dan tevoren. Met binnen 10 jaar de schoonste motoren ooit gemaakt, met name op waterstof.

   Ja, er is verbetering voor fietsers, maar dat is een inhaalbeweging van 50 jaar achterstand. Fietsstraten en fietsstroken zijn lapmiddelen die hoogstens een tijdelijk schijnsoelaas bieden. Waarom het niet direct goed aanpakken.

 16. Bijna elke “fietsstraat” die ik ken, is eigenlijk sowieso al te smal om een fietser veilig in te halen. Een fietsstraat is dus in de meeste gevallen een nutteloze oplossing. Handhaving (rijbewijs met punten en dan iedere bestuurder die iemand onverantwoord inhaalt bestraffen) is nodig. We vinden het blijkbaar massaal normaal dat we in het verkeer geen rekening meer moeten houden met anderen. In een stedelijke omgeving is het bijna altijd asociaal om fietsers in te halen met een auto, vrachtwagen, …, want 9 op de 10 keer is er onvoldoende ruimte om dit veilig te doen en/of hinder je nadien de fietser opnieuw (door te moeten stoppen voor de fietser, …).
  Zolang er geen handhaving plaats vindt (en een heel deel van de handhavers zelfs het probleem niet lijken te beseffen) en de mentaliteit niet (gedwongen) verandert, zullen de conflicten tussen weggebruikers zich blijven opstapelen met een hoop verkeersdoden als gevolg. Dagelijks wordt ik ingehaald door helderzienden die blijkbaar door huizen/bomen/… kunnen kijken ter hoogte van een bocht, die blijkbaar door een brugdek kunnen kijken (want ze halen mij in zonder zicht als ik bijna boven aan een brug ben, …); als er dan een tegenligger opduikt, dan ontstaan heel gevaarlijke situaties. Mensen hebben blijkbaar heel weinig verkeersinzicht en weinig empathisch vermogen. Iedereen moet wijken om toch net iets sneller voor de volgende verkeerslichten te kunnen stilstaan.

  1. De fietsstraat is eigenlijk een tussenoplossing. Er is onvoldoende ruimte voor een echt fietspad en de auto (helemaal) weren uit die straat gaat ook niet.

   Dus moeten ze samen door de straat maar dan wel met prioriteit voor de fietser.
   De fietsstraat is een straat speciaal voor de fietser waar de auto toevalling ook nog mag komen. Zoals al gezegd een fietspad waar de auto ook op mag rijden. In plaats van een straat waar de auto ‘de baas’ is.

   Zoals je zegt is het in een stedelijke omgeving met smalle straten moeilijk om (brom)fietsers in te halen. Maar zolang het toegestaan is, zullen veel automobilisten het toch doen. Misschien moeten al die smalle stedelijke straten allemaal fietsstraten worden zodat het in die straten juridisch duidelijk is wie zich aan wie moet aanpassen.

   1. Nog los van het feit dat zelfs in een officiële fietsstraat de regels niet gevolgd worden wat betreft inhalen, is het volgende nu juist mijn punt: het is sowieso al niet toegestaan om in een smalle straat iemand in te halen (1 m afstand kunnen bewaren, niet hinderen tijdens en na het manoeuvre, niet in gevaar brengen, … -> genoeg regels die reeds lang bestaan).
    Door het invoeren van fietsstraten wordt de indruk gewekt dat je in smalle “niet-fietsstraten” wel fietsers zou mogen inhalen, maar dat is dus helemaal niet het geval. Een fietsstraat valt wat mij betreft in dezelfde categorie als het plaatsen van bordjes “verboden te storten”. Het is toch niet zo dat je wel afval mag storten als er geen bordje gezet is…
    Laat ons dus aub niet alle smalle straten omvormen tot fietsstraten, maar laat ons gewoon de eerder bestaande regels meer controleren (en bestraffen bij niet naleven)

 17. Binnen de bebouwde kom mag je als fietser altijd met twee naast elkaar rijden. Dat het achteropkomende autoverkeer in smalle straten dan niet vlot voorbij kan steken, is vooral een probleem voor sommige (ongeduldige) chauffeurs. Zelf heb ik er geen probleem mee om in dergelijke situatie geduldig achter fietsers te blijven rijden. Had ik maar zelf met de fiets moeten gaan 🙂

  1. Naast elkaar, maar niet op een baan voorbehouden voor openbaar vervoer zoals op de Hofbaanstraat (tussen MSK en HoGent) richting Heuvelpoort.

   Fietsen op een busstrook, met daarnaast auto’s die in file staan te wachten, dan zal die bus je alsnog met een rotvaart inhalen en dat minder als 1m. Hier mag je dus niet met 2 fietsers naast elkaar fietsen zodat de bus dit niet kan doen.

   Je mag ook niet met 2 naast elkaar fietsen wanneer je een fietskar trekt met bv een baby in.

   Het resultaat daarvan is natuurlijk voorspelbaar. Als je achter elkaar fiets, ben je veel te lang om ingehaald te worden. Dit houd auto’s niet tegen om je alsnog in te halen. In geval van tegenliggers wordt je dan als fietser (met kar en al) in de kant gedrukt opdat zij kunnen uitwijken.

   De wetgeving zegt natuurlijk dat je anderen niet in gevaar mag brengen, en dat je minimaal 1 meter ruimte moet houden. Helaas is dat veel moeilijker afdwingbaar als een algeheel ‘niet inhalen’ verbod. Vandaar dat ik mij wel veiliger voel op een fietsstraat. Ik fiets dan ook niet ‘te ver’ naar rechts, zodat auto’s mij niet kunnen/proberen in te halen.

   1. Dat je op een busstrook niet met twee naast elkaar mag fietsen is een absurde regel, want een bus die daar zelfs maar één fietser inhaalt begaat altijd een overtreding: met een voertuig van 2m55 breed kan hij op een strook van 3m25 immers nooit een zijdelingse afstand van 1 m houden.

   2. In GB wordt dat tegenwoordig op sommige locaties wel afgedwongen. Als de overheid dat wenst kunnen ze op korte termijn een gehomologeerd systeem ontwikkelen dat de afstand tussen een (anonieme) politiefietser en een wagen vaststelt op een manier die in de rechtbank stand houdt.

    Als men daar actief op zou controleren zou dat nieuws ook als een lopend vuurtje rondgaan en zou het probleem denk ik snel verminderen (als de pakkans groot genoeg is).

    1. Ook hier weer: in Frankrijk heb ik al meerdere keren ondervonden dat die regel (anderhalve meter afstand bij het inhalen van een fietser) heel goed nageleefd wordt. Het is dus perfect mogelijk, indien de overheid echt wil.

 18. De Trekweg is inderdaad een schoolvoorbeeld hoe een fietsstraat juist minder veilig kan worden door het het niet aangepaste gedrag van automobilisten. Ik gebruik ze dagelijks om naar onze Campus in Mariakerke te fietsen en heb nog geen enkele automobilist geweten die weet wat een fietstraat inhoud.
  Meerdere keren per week wordt ik er bijna in de hekkens geduwd door een ongeduldige automobilist (ik rij nochtans een dikke 24 per uur in een straat waar je max 30 mag)
  Vorige week zag ik komende van de campus, dus rijdende naar Gent. 2 meisjes van rond de 13 à 14 jaar rustig naast elkaar fietsend. Ze werden doodleuk, aan veel te hoge snelheid en hen quasi de pas afsnijdend voorbijgestoken door een grijze … (maar soit, dit terzijde). Die daarna terug moest wijken om mij niet te raken. Wraakroepend

  In de trekweg is een inhalende automobilist eigenlijk twee keer in fout
  1/ in een fietststraat mag een fietser niet worden ingehaald
  2/ wil je een fietser inhalen dan moet je minstens een meter tussen fietser en voertuig kunnen laten. Wat in de Trekweg onmogelijk is.

  1. Je zegt onveilig ‘door het niet aangepaste gedrag van chauffeurs.’ Ja, maar men moet verder durven denken: hoe komt het dat zich dit gedrag keer op keer vertoont, zo blijkt uit veel ervaringen? Is het énkel mentaliteit? M.a.w. zijn bijna alle chauffeurs idiote doodrijders? Zou het concept zelve ‘onaangepast’ zijn? Zou men dat concept zomaar overal ongestraft mogen toepassen, zoals bij de Trekweg? M.a.w. welke zijn de randvoorwaarden?
   De Visserij en veel andere fietsstraten ondergaan hetzelfde lot hoor.
   In NL is het zo dat men bepaalde gevaarlijke punten gaat observeren, analyseren n.a.v. klachten enz. en dan gaat men dat punt infrastructureel omturnen. Men durft daar die zaken aanpakken en dat is mede omdat de ganse samenleving de visie ‘duurzaam veilig verkeer’ draagt. Dit bestaat hier niet.

   Verkeersgedrag wordt beïnvloed door allerlei factoren, de beste kapstok vond ik via Renaat bij de zgn. 3 E’s: http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Streven+naar+veiliger+verkeersgedrag

  1. Dat is i.d.d. al veel beter ingericht. Voor de curiositeit: aan de andere kant van dat baantje zag ik het verkeersbord ‘fietsstraat’ niet?

   1. Op streetview niet – hoe het in werkelijkheid was, ben ik vergeten. Sowieso is heel het gebied daar wél zone 30. Ik denk eigenlijk dat het begrip Fietsstraat in NL geen juridisch betekenis heeft? Dus onze regel dat je fietsers niet mag inhalen bestaat daar waarschijnlijk niet? Eigenlijk lijken dit me aan beide zijden van de weg een fietsstrook (NL definitie), met met in het midden gewoon een smal stuk “rijweg” dat echter een hoge bult is. D.w.z. fietsers rijden daar eigenlijk op een fietsstrook, waar auto’s wel over mogen omdat het zo smal is. (Maar auto’s mogen er wettelijk niet op parkeren of stilstaan). Dus eigenlijk rijd je er dan als automobilist achter de fietsers over het fietspad. En zelfs zonder de Belgische wettelijke regel dat een auto geen fietsen mag inhalen: succes wie er in slaagt zich daar met de auto op die weg over die bulten te wurmen waar je sowieso < 30 moet, over die middenbulten, met bovendien halverwege dan nog eens een verkeersdrempel…

    1. Wat dan weer vooral aantoont dat de inrichting (engineering) belangrijker is dan het verkeersbordje of zelf dan de verkeersregels. En ook dat heeft men in Nederland al veel beter begrepen dan in België.

 19. Waarom zou je niet mogen inhalen? In NL mag dat volgens mij wel.

  Maar dan nog is de opzet vaak fout. Hier is zo’n straat met asfalt in het midden met klinkers aan de zijde. Auto’s drukken de fietsers domweg op de klinkers. Je moet inderdaad aardig assertief zijn om daar als fietser niet plat gereden te worden. Dan heb ik liever die met twee asfaltstroken aan de zijkant en klinkers in het midden. Blijven de tegenliggende fietsers tenminste ook vaker op hun helft. Al met al alsnog absurd, want het is natuurlijk makkelijker om gewoon de hele asfalt te houden. Met dat laatste ben je ook meteen verlost van die hoogteverschillen tussen klinkers en asfalt; auto’s hebben er geen last van, fietsers wel. En daarmee zijn we terug bij af; als je de boel volledig asfalteert, nodigd het weer uit om door te scheuren met de auto.

  Afwezigheid van handhaving is wel funest ja. Maarja, eerst maar eens de agenten uit hun ambt zetten die de fietsers van de weg afrijden..

 20. Ik ken de Trekweg van vroeger, die is nu alvast een heel stuk veiliger geworden…..ideaal is het nog niet. Maar ik denk in gans deze discussie de best stuurlui aan wal staan.

 21. Meerdere (tijdelijke) borden zoals in Kortrijk zouden al veel verduidelijken voor “onwetende” autobestuurders, dragen bij aan de “mentaliteitswijziging” die nodig is en kunnen dus de situatie veel veiliger maken. Wanneer worden zulke borden geplaatst?

 22. Ik woon in de fietsstraat Trekweg. De beschrijving in de e-mail kan ik alleen maar beamen. Vaststelling: sinds de straat een fietsstraat is durf ik niet meer met mijn kinderen na school huiswaarts te fietsen. Veel te gevaarlijk omwille van het beschreven doorgaand verkeer naar Vinderhoute. We rijden om via de Meirestraat en de planetenwijk. Meer nog: als ik mij niet fris voel en wat ‘langzaam’ fiets, doe ik het zelf ook. Alleen als ik een snelheid van >25 km/u aankan rijd ik over de fietsstraat.

  En wat was het een heerlijke fietsstraat toen er werken aan de Speybrug waren. Geen doorgaand verkeer, enkel nog bestemmingsverkeer. De oplossing is duidelijk !!! -> eenrichtingsverkeer over de Speybrug, enkel nog autoverkeer richting Gent.

  1. Enkel nog richting Gent?? Ben je dat zeker? Dan krijg je toch ook alle sluipverkeer van Lovendegem, Vinderhoute, Waarschoot e.d die het knooppunt N9/R4 wil vermijden?

   1. Dat verkeer is er nu ook al, maar ze moeten na de brug rechtsaf draaien naar de Zuidbroek. (Af en toe negeert er nog eens een onverlaat het bord verboden rijrichting, vooral op vrijdag- en zaterdagavonden !) Ik wil niet zo drastisch zijn om de Speybrug volledig voor auto’s te sluiten. Maar als de Trekweg zijn doorgangsfunctie verliest, wordt het verkeer er voor de fietsers veel veiliger, omdat meer dan de helft, veel meer dan de helft van de auto’s niet meer over de fietsstraat rijden.

 23. In een “fietsstraat” die term waardig hoort GEEN DOORGAAND AUTOVERKEER. Dan wordt alles plots anders.
  Kortom: wij hebben géén fietsstraat in Gent.

  Hoofdfietsroutes met een gemengd profiel door een woonstraat/erftoegangsweg, waar behalve de rijsnelheden ook de intensiteiten van het autoverkeer beperkt zijn – zoals het ook hoort te zijn in verblijfsgebieden. <<
  De rijsnelheid en de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer dienen hoe dan ook aan maxima te worden gebonden, hetzij door verleiden, hetzij door afdwingen. <<

  Klik om toegang te krijgen tot document000101.pdf

  1. De Belgische wegcode is helaas veel vager over fietsstraat:

   Artikel 2.61. “Fietsstraat”: een straat die is ingericht als fietsroute, waar specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers, maar waarop tevens motorvoertuigen zijn toegestaan. Een fietsstraat wordt gesignaleerd met een verkeersbord dat het begin en een verkeersbord dat het einde aanduidt.

   Artikel 22novies. Verkeer in fietsstraten

   In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

   Tja, wanneer is een straat ingericht als fietsroute? Dat werd niet bepaald voor zover ik weet.

   Sowieso zijn in stedelijk gebied veel straten zodanig ingericht dat auto’s niet reglementair fietsers kunnen inhalen tenzij de autobestuurder over een witte lijn rijdt of tenzij die niet minimum 1 meter afstand houdt van de fietser (wegcode artikel 40ter) want vaak gaat het om éénrichtingsstraten die BEV zijn en dus 2-richtingen voor fietsers.

   Fietsers die in zo’n straten in 2 richtingen mogen fietsen kunnen ook de volledige breedte van de rijbaan gebruiken zolang ze tegenliggers niet hinderen.
   Straten met veel fietsende scholieren kennen een piek in 1 richting ’s morgens en in de omgekeerde richting in de namiddag en dus kunnen ze door hun enorme aantal toch nog reglementair heel de breedte van de rijbaan gebruiken om op te fietsen. Wat eigenlijk heel fietsvriendelijk is, want minder kans op fietsfile.

   Maar in een fietsstraat mogen ze maar de helft van de rijbaan gebruiken. Wat die fietsende scholieren natuurlijk niet gaan doen, want dan ontstaat er een enorme fietsfile. Uiteraard kan de politie dan wel heel veel verkeersboetes uitschrijven.

   Dus een fietsstraat is in de praktijk daardoor heel fietsonvriendelijk voor fietsende scholieren.

   Wat volgens mij in dit land de algemene teneur is. In de praktijk zorgen ze er op de een of andere manier steeds voor dat elke fietsregel van de wegcode ook fietsonvriendelijke elementen heeft.

 24. De Gentse politie heeft voor het eerst boetes uitgedeeld voor het inhalen van fietsers in de Gentse fietsstraten. De helft van die boetes vielen langs de Trekweg in Mariakerke. Dat zegt toch wel iets over het gebrek aan realiteitszin van wie over zo’n fietsstraat beslist. Overigens werden die controles uitgevoerd op een moment dat die lange sluipweg langs de Brugsevaart volledig onderbroken werd door dringende werken aan de Groendreef. Zonder olifantenhuid wordt je als fietser langs de Trekweg van de sokken gereden, meestal met een obsceen gebaar erbij.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: