Aftellen

Ik maakte even geleden op een debat over het circulatieplan de opmerking dat doorstroming van fietsers van groot belang is. Sommigen in de zaal deden er nogal smalend over – het idee dat fietsers maar een beetje rondrijden om rond te rijden en eigenlijk geen serieuze mensen zijn die ook op tijd op hun werk proberen zijn nadat ze eerst hun kinderen netjes hebben afgezet op school, blijft bij momenten erg hardnekkig. In Kopenhagen (ja – waar anders!) hebben ze al lang begrepen dat fietsers eigenlijk doodgewone mensen zijn die beseffen dat fietsen de simpelste en snelste manier is om zich van punt a naar punt b te verplaatsen. En, omdat fietsen promoten een erg simpele manier is om de levenskwaliteit in steden te verhogen, zorgen de Denen ervoor dat fietsen het snelste transportmiddel is en blijft. Dat fijnmazig netwerk waar wij in Gent ook zo van dromen ligt er inmiddels (met een fietsgebruik binnen Kopenhagen van 62% tot gevolg), en via kleine ingrepen proberen ze het comfort en de concurrentiepositie van fietsers nog te verbeteren.

20170622_133742
Kopenhagen, 22 juni 2017

Geen enkele fietser staat graag stil voor het rode licht. De frustratie als je net het groen gemist hebt: de volledige roodcyclus uitzitten, je flow kwijt, je weer in gang trekken als het groen wordt… Op sommige plekken in Kopenhagen zie je een 50-tal meter voor de verkeerslichten een aftel-paal – ik kan geen beter woord verzinnen, iemand suggesties? Op die paal kan je zien binnen de hoeveel seconden het licht op groen/rood zal springen. Zo kan je inschatten of je best een tandje bijsteekt om toch nog het groen te halen, of dat je beter wat snelheid mindert zodat eens je aan het licht bent het misschien al weer groen is, waardoor je op zijn minst geen voet op de grond moet zetten.

IMG_4351
Burggravenlaan, 24 juni 2017

De Burggravenlaan is zo’n straat met een opeenvolging van verkeerslichten en gelijk welk tempo je aanhoudt, je staat hoe dan ook wel eens voor het rood. De straat kruist onder andere met de Zwijnaardsesteenweg, ook een belangrijke fietsroute, dus ik ben niet zeker of de ene moet worden bevoordeeld worden op de andere door middel van bijvoorbeeld een groene golf voor fietsers. Daarom: zou de Burggravenlaan geen perfecte plek zijn voor zo’n aftel-paal?

43 gedachten over “Aftellen”

 1. In dit land bestaan verkeerslichten bij de gratie van autodoorstroom. Zelfs onder het mom van fietsveiligheid komen er in Gent verkeerslichten bij, waardoor de fietsdoorstroom steeds trager en trager wordt. Het STOP-principe heeft dus voorgoed afgedaan, ook in Gent, nog vóór het ooit werd ingevoerd.
  Ik vind dat een erg foute keuze want het is een beleidsmaatregel die van defaitisme haar uitgangspunt maakt. Andere ‘maatregelen’, zoals suggestiestroken, zijn daar ook een mooi voorbeeld van. Want net als bij extra verkeerslichten, zoals aan de Dampoort is hier het uitgangspunt: “We hebben de publieke ruimte (buiten de kuip) verloren en in plaats van ze terug te proberen winnen gaan we tonen dat we ’t opgeven.”
  Door deze visie, of het gebrek eraan, duurt mijn dagelijks fietstraject van 9041 naar 9000 nu dubbel zo lang als 6 jaar geleden, ongeacht de route die ik kies. Dat heeft vooral te maken met de stijging van de ‘Oproep-Opgenomen’-knoppen die ervoor zorgen dat je sowieso als fietser eerst moet wachten ten nadele van de auto. En dat heeft ook te maken met een verdubbeling (!) van het aantal (nutteloze) verkeerslichten op de Blaisantvest, alleen al verwezenlijkt tijdens deze legislatuur. Aftelpalen stellen de massale aanwezigheid van verkeerslichten niet meer in vraag.

  1. Ja, zeer terecht punt. Kan niet de bedoeling dat zogezegde fietsvriendelijke maatregelen zoals telpalen auto-inrichting legitimeren of zelfs nog versterken. Tegelijk wil ik hier wel ook pragmatisch zijn. In geval Burggravenlaan zijn lichten wel te rechtvaardigen vind ik, owv slecht zicht kant spoorweg, en lijkt me zo’n aftelpaal een nuttig instrument. Op veel andere plekken, zoals Blaisantvest, of Nieuwewandeling thv Coupure staan die lichten er duidelijk om de doorstroming van auto’s te verbeteren, ten nadele van doorstroming van fietsers. Prioriteiten zijn duidelijk…

  2. AWV zet overal verkeerslichten, omdat dat voorlopig het enige is dat nog enigszins nageleefd wordt.
   Met het bijna volledig ontbreken van enige controle op naleving van voorrangsregels en -borden, is dat hun enige overblijvende optie.
   En die optie is door de overdaad aan lichtengeregelde kruispunten, waar je dus ook steeds vaker nodeloos door stil staat, ook volop aan het eroderen waar & wanneer er geen roodlicht-flitspaal staat.
   Onder fietsers was die erosie overigens al veel langer bezig.

 2. Het is hier uiteraard een fietsblog, maar misschien niet slecht om ” … fietsen de simpelste en snelste manier is om zich van punt a naar punt b te verplaatsen.” te nuanceren dat dit vooral (enkel?) het geval is binnen stedelijke context. Ik dacht dezelfde algemene uitspraak ook gelezen te hebben op de blog die Eva opgestart heeft n.a.v. haar masterproef, en daar maakte ik mijzelf de zelfde bedenking.

  1. Haha, ik ben diezelfde Eva. Maar ja, dat gaat uiteraard over een stedelijke context. Durf ik er nogal eens vergeten bijzetten, omdat ik een stadsfietser ben, dit een Gentse blog is en ik daarom de Gentse stadsomgeving als referentiekader gebruik. Maar terechte opmerking, moet ik ook op mijn blog nuanceren.

   1. “…omdat ik een stadsfietser ben, dit een Gentse blog is en ik daarom de Gentse stadsomgeving als referentiekader gebruik…” Yups, dat had ik begrepen 🙂 Nét daarom denk ik dat het, als je een overtuigend pleidooi wil houden pro-fietsmobiliteit in stedelijke context, je in je verhaal ook duidelijk zal moeten maken dat je ook weet hebt – en denkt aan – de niet-fietser uit pakweg Poelkapelle. Anders wordt het wat preken voor eigen kerk vrees ik…

    1. Mijn bedoeling is wel vooral om te preken (ttz, ik wil niet preken, ik wil ideeën lanceren, triggeren, denkkaders doen opschuiven – hoewel ik ergens misschien wel de blijde boodschap wil verkondigen ;)) voor beleid en actoren die werken in een stedelijke context – schaalgrootte van pakweg centrumsteden – en pas in de tweede lijn voor kleinere gemeenten. De niet-fietser uit Poelkapelle, die heeft inderdaad weinig boodschap aan mijn verhaal. Sowieso geloof ik niet in one size fits all oplossingen, dus wat nodig is in Poelkapelle is compleet anders dan waar Gent nood aan heeft.

    2. Ook al is de Vlaamse context grosso modo een verstedelijkte context, toch is de regelgeving / financieringsregels (bv over fietspaden binnen zone 30) vaak geschreven/gedomineerd door “de Poelkapelleburgemeesters”.

   2. Mag ik daar een kanttekening bij plaatsen door te suggereren dat Vlaanderen grotendeels een stedelijke context is geworden.

    En dat wanneer de gemiddelde snelheden worden vergeleken tussen auto en elektrische fiets/koersfiets/velomobiel tijdens de spits dat die zelfs op “langere” afstanden van 20 à 25 km in mekaars buurt zullen liggen. Dat is tenminste mijn persoonlijke ervaring woon-werk Leuven-Brussel (23 km op 45 min. fietsen of 29 km op minstens 45 min. autorijden tijdens de piekuren). Beide trajecten met slechts 3 verkeerslichten en zonder zoeken naar parkeerplaats.

    Helaas heb ik geen weet van cijfermateriaal over fietssnelheden, want ik vrees dat de overheid dit gewoonweg enkel meet bij autoverkeer.
    De universiteitsstudie waar ik aan mee heb geholpen met gps-tracks zal iets te kleinschalig zijn om voor dat doel statistisch correct te zijn.

    De studie over de tijdsduur van fiets versus auto in de Leuvense regio zal het dichtste in de buurt komen qua cijfermateriaal. Maar die kaart met hoe ver je kon fietsen in 5, 10 en 15 minuten en dus ook even snel of sneller was dan de auto, vind ik online niet meer terug, anders plakte ik hier de link.

    Uiteraard zal er zeker een tijdsduur/afstand zijn die te ver is om met de fiets te doen en op basis van de BREVER-wet is dat vanaf 70 à 90 minuten reistijd op 1 dag (identiek door de eeuwen heen).

    Dus onze ruimtelijke ordening zou zich kunnen baseren op de BREVER-wet, maar dan op basis van de fietsreistijd in plaats van zoals nu op basis van de autoreistijd.

    Met andere woorden waarom het referentiekader nuanceren naar het referentiekader van de auto? Het lijkt me logischer dat het referentiekader op maat van de mens is en niet op maat van de auto.

 3. Hoewel de spreekwoordelijke uitzondering op de regel, zijn er wel degelijk “fietsvriendelijke” verkeerslichten. Aan de Contributiebrug, bijvoorbeeld, waar wachten voor een rood licht heel kort is voor de fietsers. Het ander extreem is op een boogscheut verderop aan “Duizend Vuren” (Brugsepoortstraat). Daar moet je als fietser extreem lang moet wachten en heb je het gevoel dat je daar niet gewenst bent. De grootste “pest” voor fietsers zijn “regulerende” verkeerslichten zoals op de hoek van de Drongensesteenweg en de Malemstraat waar je als fietser ook voor het rood licht moet stoppen, terwijl daar geen enkele reden toe is. Overigens zijn op diezelfde Drongensesteenweg eindelijk de werken begonnen om de oversteek van het Westerringspoorfietspad (kan men geen andere naam bedenken?) te beveiligen… met verkeerslichten. Benieuwd hoe de fases geregeld zullen worden; fietsvriendelijk zoals aan de Contributiebrug of fietsvijandig zals aan “Duizend Vuren”?
  In de Gentse binnenstad zelf moet je echt gaan zoeken waar er nog verkeerslichten staan.

 4. Het lijkt me eerder keuzes maken, ofwel ga je voor een autoluwe stad (wat men op 3 april gedaan heeft) maar krijg je een drukkere ring rondom. Ofwel laat je alles gewoon z’n gang gaan zoals vroeger. De eerste optie zorgt ervoor dat die al drukke ring meer te slikken krijgt en dan is het zaak te zoeken naar een evenwichtige oplossing. Fietsers zullen ook al eens moeten wachten voor een rood licht. Hier en daar is inderdaad nog wat afstelling van verkeerslichten nodig. Om bvb. lichten te bekomen zoals aan de Contributiestraat/Jan Van Hembysebolwerk. Zo’n punt wordt door iedereen positief ervaren, zowel door de fietser als door de automobilist omdat iedereen het gevoel krijgt minder lang te moeten wachten.

  Wat je voorbeeld van de Burggravenlaan betreft, parallel loopt de Achilles Musschestraat. Geen verkeerslichten, amper verkeer en de paar oversteken zijn steeds vlot te doen. Eens je het gewoon bent wil je niet meer fietsen op die Burggravenlaan.

  Keuzes maken dus, je kiest zelfs voor een snelle oversteek waarbij je de voorrangsregels respecteert (Achilles Musschestraat) of je kiest voor de verkeerslichten en krijgt voorrang (Burggravenlaan).

  Een ander voorbeeld is Bijlokevest en Martelaarslaan, ik ga daar steevast voor Bijlokevest. Kan je op eenvoudige wijze twee verkeerslichten mee omzeilen. Mocht er nog een degelijk fietspad komen ipv de kasseien in de Louis Pasteurlaan en Bijlokehof omzeil je er zelfs drie verkeerslichten.

  Voorbeelden genoeg dus, de Coupure is dan weer de ideale vervanger van Rooigemlaan/Einde Were/Antonius Triestlaan/Martelaarslaan/Godshuizenlaan. Aan de Bijlokekaai pik je makkelijk weer in op de R40.

  Laat die aftelpaal dus nog maar even op stal staan, er zijn nu al genoeg weggebruikers die voorbij het rode licht rijden omdat ze de verkeerslichten die de dwarsrijbaan regelen nog maar net rood zien worden. Met zo’n paal werk je zo’n zaken nog meer in de hand. Als de fietsinfrastructuur echter volledig op punt staat zijn het leuke gadgets. Maar daar zijn we nog lang niet aan toe…

  1. Ook in Nederland heb ik al zo’n aftelpalen (nu ja: aftellers; ze hingen aan dezelfde paal als de verkeerslichten) gezien. Een van de motivaties die gegeven worden voor het plaatsen van die dingen is dat ze ervoor zorgen dat fietsers minder de neiging hebben om door het rode licht te rijden. Ten eerste word je tijdens het wachten bezig gehouden door de afteller (je moet je nooit afvragen of het nog lang gaat duren: tegen dat je ongeduldig wordt staat de teller bijna op nul), ten tweede krijgen fietsers meer het gevoel dat het niet de moeite is (ik win 11, nee 10, nee 9, … seconden als ik nu door het rode licht rijd).

   Overigens: ik heb een ligfiets, die logger is in het gebruik dan mijn stadsfiets. Ik merk dat ik met de stadsfiets vaak de Achilles Musschestraat kies en met de ligfiets eerder de Burggravenlaan. Als ik buiten de stad een grote weg moet kruisen kijk ik zelfs op de kaart waar ik verkeerslichten heb om vlot over te geraken. Ik kan me dan ook best voorstellen dat iedereen die ouder/trager is of niet zo snel reageert de zekerheid van lichten verkiest.

   1. Ik volg je redenering niet helemaal Bart. Een autoluwe stad is voor mij meer dan het centrum binnen de R40. Ook de wijken rondom de R40 en de deelgemeenten kunnen veel autoluwer worden en verdienen mini-circulatieplannen.

    Ivm Achilles Musschestraat:

    1. Amper verkeer, dat klopt, maar de fietspaden zijn er erg smal en oneffen. Als je alleen fietst en je bent wat behendig is dat geen probleem. Ik daarentegen fiets vaak met een kind van 5 naast mij, en de fietspaden zijn er te smal om comfortabel en met een veilig gevoel naast elkaar te fietsen. Ik fiets dan op straat, maar dat zorgt ook wel eens voor problemen met automobilisten.
    2. Wat je zegt over die oversteken: thv Kortrijksesteenweg vind ik oversteek de gruwel en onleesbaar (alweer: die 5-jarige) en de Krijgslaan oversteken is ook niet simpel. Drie rijstroken, lastig uit te leggen aan een kind dat we in 2 keer gaan oversteken en dat hij in het midden moet wachten. Ik stap dan af en neem het zebrapad, maar dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn.

    3. Bovendien, in de Musschestraat moet je bij élke oversteek sowieso stoppen, en dat wil ik nu net zoveel mogelijk vermijden dmv bvb zo’n aftelding.

    4. En ten slotte: een fijnmazig netwerk zorgt er voor dat fietsers hun toevlucht niet moeten nemen tot parallelle routes. Het is nogal onlogisch dat als ik bvb vanuit ondergrondse fietsparking GSP kom en ik naar Ledeberg wil, ik via Achilles Musschestraat zou rijden.

    Dus: nee, ik vind een aftelpaal geen gadget, maar een potentieel significante verbetering van het fietscomfort. Amen :).

   2. Zo’n aftelpalen vind ik ook wel interessant.

    Maar ik vrees dat bij sommige fietsverkeerslichten tellers met 3 cijfers nodig zijn 😦
    Ook is de tijdsverhouding groen-rood vaak heel scheef voor fietsers. Bv. 17 seconden groen en 90 seconden rood.

    Ik meen ook dat in Nederland de fietsverkeerslichten en autoverkeerslichten niet synchroon lopen zoals in België.
    Waardoor het in België op veel van de grote kruispunten eigenlijk veiliger is voor fietsers om tijdens rood over te steken, mits goed getimet dat er dan geen autoverkeer dwarst.

    Verkeerslichten blijven voor mij wel een uitvinding om autoverkeer niet te laten vastlopen en om bij straten met heel veel autoverkeer toch nog aan zachte weggebruikers de mogelijkheid te geven om af en toe over te kunnen steken.

    Ze zijn eigenlijk geen cadeau voor zachte weggebruikers. Ze zijn vaak enkel populair omdat het gewoon de gemakkelijkste en goedkoopste manier voor wegbeheerders is.

    1. Hangt er dan vanaf van waar je komt.
     Fietslichten schakelen doorgaans gewoon mee met autoverkeer, je hebt dan dezelfde timing en verhoudingen.
     Van “groene golven” kent men in dit land volstrekt nìks.
     Niet voor auto’s, en dus ook niet voor fietsers;

     1. Mee met de voorrangsweg is normaal gezien de kortste roodfase.

      Inderdaad fietsverkeerslichten lopen synchroon met de autoverkeerslichten en dus ook met het rechtsafslaand autoverkeer in dezelfde rijrichting, meestal zelfs met het linksafslaand autoverkeer uit de tegenovergestelde rijrichting.

      Er bestaan ook heel wat van die synchrone verkeerslichten die fietsers een kortere groenfases geven. Verwarring alom daardoor bij vele autobestuurders, dus vaak stoppen ze toch.

      Groene golven lijken ze inderdaad hier in België niet te willen gebruiken.

      Wel variabele tijdsduur autoverkeerslichten in een poging om autodoorstroming op een drukke steenweg te verhogen met langere groenfase. Wat natuurlijk net het omgekeerde veroorzaakt en ze dat nu ook in de praktijk hebben bewezen (wat dus onnodig weggesmeten geld was).

      AWV bewees zo wel dat ze het geen probleem vonden om elke weekdag honderden fietsende scholieren en volwassenen minstens 3 minuten roodfase te geven om de steenweg te dwarsen, tot zelfs geregeld 10 minuten roodfase.
      Kwestie van alle weggebruikers duidelijk te maken welke weggebruiker de enige belangrijke is voor AWV.

      Bizar dat ze dachten dat zoiets zou kunnen werken. Volgens mij had zo’n “groene golf” wel effectief geweest zijn in zo’n geval. Mits autotoestroom intelligent gestuurde roodfase krijgt om verzadiging van de steenweg door auto’s te vermijden.

      Want AWV weet al heel lang dat zoiets effectief werkt. Intelligent gestuurde toeritdosering bij de autosnelwegopritten kan autosnelwegverzadiging vermijden.

      Maar blijkbaar is autodoorstroming toch niet zo’n prioriteit voor AWV of misschien enkel, zo lijkt het toch, als het ten koste kan van doorstroming voor voetganger en fietser.

  2. Achilles Musschestraat, een kleine ramp voor de fietser tijdens de spits. Ik heb er jarenlang gewoond en gebruikte die voor Stropbrug-SP-station woon-werkverkeer. De kruispunten worden continu bij rood licht geblokkeerd, en heel snel autoverkeer in beide richtingen bij groen en oranje, het enigste wat hielp was afstappen en fiets aan de hand. Uiteindelijk maar ‘overgestapt’ naar de Burggravenlaan, meer wachten, maar minder kans om overhoop gereden te worden 😦

 5. Een andere cynische versie op die lichten die ik vorig jaar leerde kennen: ‘fopknoppen’. Dat zijn knoppen die je doen geloven dat je door erop te drukken sneller groen zal krijgen als voetganger/fietser, maar eigenlijk zeggen ze enkel ‘oproep opgenomen’. Je kunt evengoed niet drukken; de tijd eer het groen wordt, blijft even lang. Het is ook een manier om mensen bezig te houden, maar dan met minder respect.

  1. Aha, vergelijkbaar dus met de knoppen voor blinden die geluidsignaal geven wanneer het groen is geworden voor de voetgangers.

   Het zou ook kunnen dat het voor voetganger/fietser anders nooit groen werd?
   Dus enkel groen bij oproep, of heb je dit getest?

   Want qua weinig respect kan dat inderdaad al tellen.

   Dat doet me denken aan een detectielus die ik ken in een zijstraat van een drukke steenweg die enkel de verkeerslichten op de steenweg op rood zette wanneer er een blikken voertuig op de detectielus had gereden. Het heeft jaren geduurd vooraleer die detectielus ook fietsers kon detecteren.

   Zo’n aftelsignaal, zoals in vorige comments werd vermeld, had daar dan eigenlijk wel heel handig geweest, want dan wist je tenminste als fietser dat het nooit groen ging worden.

 6. Misschien uit jouw context waar je op duidt, maar toch. 62% fietsgebruik voor Kopenhagen: waar is dit cijfer te vinden. Het ziet ernaar uit dat Kopenhagen al een paar jaar aan het overdrijven is, lees: aan het voorliegen. We moeten wakker blijven bij zo’n kreten. Het schaadt alleszins het imago van Kopenhagen en Denemarken. Jammer.
  http://www.aviewfromthecyclepath.com/2011/01/busiest-cycle-street-in-world.html#20120922
  Daarom neem ik veel liever NL als voorbeeld omdat men daar doordrongen is van de visie ‘duurzaam veilig verkeer’, i.e. voor elke weggebruiker.

  Voor het overige is het uiteraard logisch dat de doorstroming van fietsers optimaal moet zijn, maar dat geldt voor alle weggebruikers, toch? In veel steden, o.a. in Brussel, zijn de verkeerslichten niet op mekaar afgestemd. Geen continue flow (geen groen licht) als men een vaste snelheid aanhoudt. Het Brussels systeem is al jarenlang kapot en er is geen geld. Waarschijnlijk aan vette vingers blijven hangen. Het minst gevoelig aan ‘flow’ lijken me de voetgangers, maar ik ga niet te luid roepen, anders staan de voetgangersadepten hier te protesteren. 😉

  Bij jouw gerechtvaardigd en gezond uitgangspunt ‘flow’ wringt trouwens het schoentje van het abstracte STOP-principe waar fietsersbonden zo graag mee te koop lopen in dit Vlaamsche land. Zo wil men o.a. de zebrapaden doortrekken (!) over de fietspaden, want ze willen toch dat STOP principe in ere houden. Gevolg: een fietser zou om de haverklap in de remmen moeten gaan voor een voetganger. Men schiet dus zichzelf in de voet!

  Pleiten voor aftellers lijkt logisch en ik ben niet tegen, maar 1st things 1st. Ik zie veel liever afzonderlijk liggende fietspaden (dan pas zijn het échte fietspaden), een uitbouw van een fijnmazig veilig comfortabel fietsnetwerk vanuit gemeenten naar de stad Gent, veilige fietsstraten, omturnen van fietsstroken naar fietspaden, bouw van tientallen parkings met faciliteiten waardoor straten quasi verkeersvrij worden en er meer ruimte komt voor fietsers, voetgangers, groen enz.
  Straks riskeren we nog dat beleidsmensen springen op zo’n (duur?) elektronisch middel en daarmee weeral uitpakken om het imago op te krikken. Zoals Gent doet met hun crap fietsstraten die naam niet waard.

  1. 62% aandeel modal split gaat over mensen in Kopenhagen die in Kopenhagen fietsen. Cijfer is afkomst van stadsdienst van Kopenhagen zelf (ik vind het niet meteen terug op een website, zou helpen mocht ik Deens kunnen). Ik hoorde cijfer op een presentatie van de Technical and Environmental Administration van Kopenhagen. Voor verplaatsingen van en naar Kopenhagen komen ze op aandeel van 41%. De manier waarop ze tellen is trouwens redelijk indrukwekkend, eens per jaar met meer dan 200 tellers tegelijkertijd, en dat is nog eens apart van telslangen en telpalen etc. (Ze tellen daar op sommige plekken zelfs het aantal buggy’s).

   Voetpaden doortrekken op fietspaden: ik vind dat ok, logisch ook. Een voetganger zou toch niet moeten stoppen bij het oversteken om eerst een fietser door te laten? Het is wel zo dat voetgangers en fietsers gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren en een voetganger simpel kan aangeven ‘fietser, rij maar door’. Bovendien, bij een zebrapad moet je enkel stoppen als er een voetganger wil oversteken, bij een rood licht altijd.

   Mja en first things first. Ik zie ook wel in dat dit niet de hoogste prioriteit heeft, maar dit zijn geen dure ingrepen, en toch kunnen ze het fietscomfort verhogen.

   (En ah ja, nog een tip voor de stad Gent: als ze in Kopenhagen van die nieuwe dingen uitproberen, dan communiceren ze daar niet over. Ze laten het gebeuren, zien hoe het loopt, en vertrouwen er op dat de mond aan mond reclame wel zal werken. Geen gekke overdreven imagocampagnes dus die fietsimago moeten oppoetsen. En als ’t niet werkt: geen nood, want ook geen gezichtsverlies geleden).

   Dank je voor de link naar die blog trouwens, erg interessant.

   1. Dank voor jouw antwoord. (Ik ga er niet op in, het zou te langdradig worden.)
    Waar is jouw blog te vinden n.a.v. jouw masterproef als ik vragen mag?

   2. Je moet altijd verschrikkelijk voorzichtig zijn, zeker als je cijfers van verschillende steden wil vergelijken. Zo wist De Standaard een paar weken terug te melden dat het aandeel van fietsen in het woon-werkverkeer in Gent gestegen was van 25% (2011) naar 40%(2014). Wat ze er niet bij vertelden was dat de som van alle vervoersmethodes samen gestegen was van 125,1% (2011) naar 145,3% (2014). Wie het niet gelooft mag het narekenen:
    de cijgers.
    Alle vervoersmodi waren gestegen (motor/bromfiets meer dan verdubbeld) behalve tram/bus (status quo) en autopassagiers (een echte daling). Raar hé.

    1. Aanvullingen:
     -cijgers moest cijfers cijn natuurlijk.
     -Wikipedia geeft bij “modal share” voor Kopenhagen woon-werkverkeer: 30% fietsers, 36% openbaar vervoer, 26% auto. Amsterdam haalt 40% fietsers, Utrecht 34%. Allemaal veel minder dan Gent dat niet in de lijst staat, dus. Alleen: waarschijnlijk een andere telmethode.

     1. In Utrecht is het aandeel fiets hoger dan in Amsterdam met grotere buitenwijken, waar minder gefietst wordt.
      Bij cijfers:
      – tel je lopers mee (soms wel, sosm niet)
      – tel je alle ritten of alleen korte ritten of alleen ritten in de stad

   1. Die automentaliteit zie ik nog elk uur van de dag, elke dag van het jaar.

    Volgens mij doen sommige van die snelle fietsers gewoon zoals ze als automobilist doen.

   2. ‘Doorvlammen’. Ja en neen. Het momentum niet verliezen. Zo simpel is het. Niet op het zebrapad overstekende voetgangers rijd ik trouwens (bijna) omver en ik scheld die losers de huid vol.
    Voor hen die op het punt staan over te steken op het zebrapad stop ik zelden als fietser. Ze moeten maar een beetje wachten.

    1. Je bevestigt enkel en alleen maar WegWanBeheer zijn punt : Ook automobilisten die de voorrangsregels negeren willen geen “momentum” verliezen. Denkend dat de openbare weg een soort privécircuit is.
     Voetgangers hoeven het zebrapad niet te gebruiken indien er geen aanwezig is binnen een afstand van 50m.
     Hopelijk voor u kruisen we elkaar nooit.

     1. Een fietser heeft meer nood aan zijn momentum dan een chauffeur: de fietser moet fysieke inspanning leveren om weer op snelheid te komen – ook al vertraagt hij – de chauffeur moet enkel rempedaal en gaspedaal induwen. Een voetganger kan makkelijk eventjes wachten, toch? Zijn momentum is quasi onbestaande.
      Het is juist dat een auto vanaf een bep. snelheid (ca. 70 km/h?) ook niet meer zo makkelijk te stoppen is voor een obstakel. Dan is het niet verstandig om op zo’n banen ondoordacht zebrapaden te leggen, maar aan lagere snelheid is dat weinig problematisch. Soms is het gevaarlijk om zomaar te remmen omdat achteropliggende auto’s te dicht rijden, dus hier moet men als chauffeur de situatie goed inschatten. Een voetganger schat dergelijke risico’s doorgaans goed in en wacht dan even. M.a.w. veel veiliger dan blindelings de regeltjes volgen. Als chauffeur laat ik véél voetgangers over, als fietser zelden.
      Bovendien liggen veel zebrapaden helemaal verkeerd.

      Het heeft niks te maken met privécircuits, waar trouwens de regels vaak heel streng zijn. U bedoelt allicht: egoïstisch en je vertaalt dit politiek correct? Het momentum van fietsers vergelijken met wegpiraten is ook niet netjes.

      Ook al ligt er een zebrapad binnen loopafstand, sommigen zijn tegenwoordig liever lui dan veilig. Is er ooit een voetganger bekeurd als ze <50 m het zebrapad niet gebruiken? Bovendien moet elke voetganger de rijbaan zo snél mogelijk verlaten, óók op een zebrapad. Velen weten dat niet meer: mensen slenteren op de baan of zebrapad, velen kijken al niet meer op: hopla gewoon de baan oversteken. En naast een zebrapad hebben ze nooit voorrang, zodus mag ik hen eens goed uitschelden als ze bijna vlak voor mijn wiel zonder kijken de baan of zelfs fietspad (!) op gaan. Hopelijk onthouden ze mijn scheldpartij tegen de volgende keer want als een auto hen opschept zullen ze het niet meer navertellen.
      Het STOP principe zegt dat openbaar vervoer na fietsers en voetgangers moet komen. Dus we gaan een tram van +10 ton doen stoppen om over te steken? Dit abstract STOP-principe klopt langs geen kanten.

      Ik blijf erbij, ik zal als fietser zelden stoppen voor een voetganger. Het is steeds inschatten en in 98% van de gevallen kan de voetganger makkelijk wachten én is het veiliger. Dit is de realiteit.

     2. Dat is niet dé realiteit, maar enkel uw realiteit. En je mag lange epistels posten zoveel je wil, recht praten wat krom is lukt niet.

     3. @ Pascal Garnier
      We hebben jouw standpunten hier leren kennen als strikt de regeltjes toepassend, ook als het indruist tegen logica, het menselijke, het sociale, het meest veilige,… Veel regelgeving, beleid en uitvoering is krom. Ik observeer mijn eigen gedrag en dat van anderen, het is 98% zo en dus mijn dagelijkse realiteit, als je niet wil dat ik zeg de realiteit. Blijkbaar zie jij alle dagen een heleboel fietsers stoppen voor voetgangers die willen oversteken. Aangezien het je niks kan schelen wat ik probeer uit te leggen, ook dat hebben we meermaals ervaren, is het de volgende keer kort – ik doe er geen moeite meer voor, het is toch praten tegen een muur.

     4. Persoonlijk ben ik, in tegenstelling tot Chris S, voorstander van een beschaafd gebruik van de openbare ruimte. Nu, de mens heeft recht op zijn, of haar, ideeën natuurlijk, zolang hij, of zij, ze maar niet in de praktijk brengt.

     5. @ Pascal Garnier
      Bekijk de ongevallenkaart van Vlaanderen.
      http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3012092

      Bekijk het hoge aantal ongevallen op ringwegen, steenwegen. Maar vooral het enorme aantal binnen de stads- en dorpskernen.

      Sinds het centrum van Gent autoluwer is, is er een grote daling van het aantal gewonden.

      Het is dus duidelijk dat in Vlaanderen elke stad en dorp hetzelfde moet doen als Gent (autoluwer worden) en dat het slechts de eerste stap is naar een mobiliteit (en ruimtelijke ordening) op maat van de mens.

     6. Beschaafdheid is relatief.
      Een greep uit wat ik enkel vandaag tegenkwam:
      – fietser rijd in tegengestelde richting op eenrichtingsfietspad
      – man steekt op 2 m van het zebrapad op een gevaarlijk kruispunt slenterend en schuin de straat over richting krantenwinkel
      – vrouw steekt zonder kijken fietspad (strook) en straat schuin over voor mijn fietswielen
      Hoe zouden jullie op dat laatste reageren. Ik heb natuurlijk gereageerd.

    2. Bon, het zat er al aan te komen, maar ik stop er nu echt mee de comments op fietsbult te lezen. Wie heeft er als overtuigde fietser vijanden nodig met zulke vrienden?

     1. Pascal Garnier en Chris S: houden jullie het een beetje beschaafd aub? Dat we al eens van mening verschillen, dat kan moeilijk anders, maar ik vind het een beetje jammer dat er hier niet enkel inhoudelijke argumenten worden gebruikt. Willen jullie daar voortaan wat op letten? Dank!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: