Persbericht: tramsporen

Fietsersbond Gent is verheugd dat de Lijn inspanningen levert om de ongebruikte tramsporen in de Belfortstraat / Botermarkt fietsveilig te houden.
Fietsers en Openbaar Vervoer zijn nu eenmaal bondgenoten om het hoge autogebruik in en rond steden in te dijken.

Het aantal ongevallen van fietsers in Gentse tramsporen is groot.
Niemand houdt deze cijfers bij, daarom praten we met de spoedopnames om hiervan een register bij te houden.
Fietsersbond Gent roept De Lijn en de verantwoordelijke minister Ben Weyts op om uitgebreid te investeren in het fietsveiliger maken van operationele tramsporen.
We vragen een doorgedreven materiaalonderzoek, gevolgd door proefprojecten in de buurt van tramhaltes met hoge boordstenen.
De Lijn kan hierin pionier worden, en een exportproduct ontwikkelen.

14mei17, Limburgstraat
14mei17, Botermarkt

Op korte termijn vragen we rondom de tramsporen een goed onderhouden wegdek, zonder bulten en putten.
Aan de Stad Gent vragen we om fietsers rechts van tramsporen meer ruimte te geven door parkeerplaatsen te schrappen.

28jun16, Nederkouter / Koophandelsplein
28jun16, Korte Meer
28jun16, Korte Meer

12 gedachten over “Persbericht: tramsporen”

 1. Die barsten in het nieuwe beton van de Kortemeer is niet-professioneel prutswerk: een “hedendaagse” variant van de verfoeide maar onverslijtbare kasseien.

 2. Het is ten dele correct te stellen: ‘Fietsers en Openbaar Vervoer zijn nu eenmaal bondgenoten om het hoge autogebruik in en rond steden in te dijken.’
  Het is gevaarlijk fout daaruit af te leiden laat staan te propageren dat deze twee modaliteiten op één plek integreerbaar zijn.
  Het is om gegronde redenen onverantwoordelijk herhaaldelijk te stellen dat fietsers en stadstreinen op een en hetzelfde wegdek verzoenbaar zijn.
  Ik woon al 30 jaar temidden van het stadscentrum in een straat met tram, de veelheid aan vallende fietsers is onwaarschijnlijk. Ik heb meermaals een fietser onder de tram zien liggen pas dan weet je ‘die twee zaken gaan echt niet samen’. Onbegrijpelijk is dat De Lijn een akkoord heeft met de politie dat bij een oproep De Lijn de zaak overneemt met haar eigen diensten die omzeggens hetzelfde uniform dragen als de politie maar dat niet zijn.
  Zoals elke stedenbouwkundige weet die kennis heeft van het doel van een stadscentrum: blijf met tramsporen weg uit het midden van een stadscentrum. Gent heeft in hechte samenwerking met De Lijn een sporenplan kriskras doorheen het centrum uitgevoerd dat dateert van 20 jaar geleden. Toen was de enge visie ‘we moeten de auto’s weren uit het centrum en daartoe hebben we meer openbaar vervoer nodig’. Evenwel had men toen geen enkel vermoeden dat 20 jaar later (bij uitvoering) er tot tien keer meer voetgangers en fietsers dit centrum zouden kruisen.
  Ook toen men dd. 2014 wist dat er omstreeks 2020 – 2022 dubbel zoveel fietsers en voetgangers zullen zijn in Gent-centrum heeft men superlange stadstreinen aangekocht en nogal wat straten gereserveerd voor deze vorm van openbaar vervoer dat eerder passend is net buiten het stadscentrum waar fietsers en voetgangers een aparte plaats hebben.
  Het eerste kind dat onder de tram belandt zal verantwoordelijken kennen en die zijn zij die menen dat deze verkeersvorm thuishoort in het centrum van de stad waar er zich een concentratie voordoet van schoolgaande jeugd, winkelende ouderen en een toenemend aantal fietsers.
  Stadstreinen kunnen nauwelijks remmen. Fietspaden in het centrum zijn herleidt tot de plaats tussen twee stadstreinsporen. Tramsporen zijn een facilitering tot het vallen van de fietser. Het is toch 100 % voorstelbaar wat er gebeurt als je valt net voor zo’n tram. Dat heet voorkennis van dodelijk gevaar.
  Daarom kun je nooit zeggen ‘Fietsers en Openbaar Vervoer zijn nu eenmaal bondgenoten . . . ‘.
  Stadstreinen en hun sporen zijn eerder de vijand van de fietser althans daar waar een overheid stelt dat fietsers tussen de sporen mogen rijden.
  Absoluut onverantwoord.
  Dirk Coopman

  1. Op een vooroorlogse kaart van Gent zie je een heel dicht tramnet. Toen waren er praktisch geen auto’s, maar al veel fietsers en des te meer voetgangers. De trams waren dan wel niet veel groter dan de vrachtwagens en de mobiliteit een pak minder.
   Overigens zijn trams in een stadcentrum geen Gents fenomeen. In veel Franse steden werden die zelfs heringevoerd met een snelheid die onze overheid het nakijken geeft.

 3. Het hoogste doel van een fietsersbeweging is mijns inziens niet “het hoge autogebruik in en rond steden in te dijken” en al evenmin daartoe kritiekloos het openbaar vervoer in de stadskern te steunen. Het eerste doel van een fietsersbeweging is wel onverkort de belangen van de fietsers te steunen, te promoten en te bepleiten. En die belangen botsen minstens even vaak met die van het openbaar vervoer als met die van de auto.
  Daarom is het onbegrijpelijk dat er vanuit de Fietsersbond nooit kritiek komt op de monsterachtige afmetingen van de nieuwe stadstreinen, op het feit dat zo goed als geen enkele tram of bus de zone-30 respecteert, op de aanleg van steeds meer levensgevaarlijke tramsporen in nauwe straten van de kernstad, op de heraanleg van straten met tramsporen zonder ruimte voor de fietsers te laten rechts van de sporen e.v.a.

  1. Zo is het.
   Stadstreinen en hun sporen in een middeleeuws stadscentrum doorheen smalle straten zijn objectief levensgevaarlijk. Ze horen daar niet thuis en ondersteunen geenszins het doel van een stadscentrum.
   Belofte: Bij het eerste dode kind die daarvan het gevolg is dagvaard ik de verantwoordelijken.
   Anekdote: Ik heb in 2015 stad Gent reeds gedagvaard omwille van deze onverantwoorde planning en veelheid aan overtredingen (overtreden STOP-principe, niet navolgen minimum afmetingen voetpad mbt mindervaliden en kruisende voetgangers, afwezigheid navolging normen veiligheid fietsers, overtreding wettelijke bepalingen waterdoorlaatbaarheid, geen milieu-effecten-rapportage, niet respecteren eigen richtlijnen van De Lijn m.b.t. de straatbreedte vs. tramsporen, enz..) De rechtbank heeft mijn eis tot stopzetting en remediëring van vermelde fouten in hoofde van Stad Gent en De Lijn afgewezen omwille van ‘actio popularis’ dwz; de zaak is afgewezen omwille van het openbaar belang dat mijn procedure inhield, immers pleiten in functie van het openbaar belang is verboden. Men mag alleen pleiten in functie van het eigen belang aldus de wet. . . .

  2. Dat is altijd moeilijk. Ik ben ook lid van de Fietsersbond. Ik vind ook dat tramsporen en stadscentra niet samen gaan. Sommigen bij de Fietsersbond houden nu eenmaal meer van compromissen dan anderen.

   Die grote ‘stadstreinen’ zijn een cadeau van de Vlaamse overheid, voor zover ik weet zelfs niet ‘te nemen of te laten’.
   De reden is simpel: hoe groter de tram, hoe gunstiger de verhouding tussen het aantal bestuurders en de hoeveelheid passagiers. Dat kleinere trams (of liever trolleys of bussen) met een hogere frequentie eigenlijk vlotter zouden zijn, daar wordt niet over gepiept. Het lijkt me een puur economisch beleid.

   1. Niet verwonderlijk als men ziet dat de overheid met belangen zit in het openbaar vervoer en met postjes alhier en aldaar.
    De oplossing: het zelfstandig besturen van het economisch leven en van het politiek-rechtsleven. Zoniet zal men steeds, ten koste van de eigen bevolking, belangenvermenging en immoraliteit in de hand werken.

   2. Zonder mij (op dit ogenblik) voor of tegen het ene of het andere uit te spreken is de maximale capaciteit van een spoor ook te bereiken met grotere voertuigen.

    Veel sporen zitten natuurlijk nog niet op hun maximale capaciteit, maar voor Antwerpen (Gent ken ik minder) zijn er ook belangrijke tramverbindingen waar het maximaal aantal trams niet veraf is.

 4. Ik heb het al eerder vermeld: het openbaar vervoer is als een oppergod, blijkbaar aanvaarden fietsersbonden & co dit kritiekloos. De voertuigen rijden nochtans helemaal niet op schone energie en dit inefficiënt apparaat kost miljarden. Het breidt zich als een kanker uit.
  Zo vernielt men in Wondelgem voor De Lijn schaamteloos de laatste restjes natuur, geen milieuvereniging te horen want ’t is voor ‘het goede doel’, nietwaar. Zie: https://ivandeboom.wordpress.com/2016/11/27/bloemekenspark/

  Megatrams en tramsporen horen niet thuis in steden, voor zover ze conflicteren met fietsers en voetgangers, hetgeen in Gent bijna steeds zo is.
  Openbaar vervoer zou m.i. richting ‘op maat’ en ‘on demand’ moeten evolueren, i.e. individueler, ‘sneller’, kleiner, niet-conflicterend met andere weggebruikers, op groene energie, … De evolutie naar automatisatie (‘autonoom en intelligent’) biedt een uitweg. Misschien bouwt men dan deels in de hoogte waardoor er veel begane grond vrij komt.

  Soms leest men hier terecht: veel infrastructuur en deze of gene maatregel zijn ontworpen vanuit een autodenken. Vanuit welk denken zou men het openbaar vervoer blijven promoten? Toch niet vanuit een BOD-denken?

  1. Dit is een in een tram verklede bus. Jarenlang hadden we hier ook een in een bus verklede tram (met een trolley ipv een pantograaf). In China bedachten ze zelfs een soort rijdende tunnelbus (of bustunnel) die over de files zou rijden.

   1. Voor dat tunnelbusprojekt werden de afgelopen weken meer dan 30 mensen opgepakt, het bleek allemaal 1 grote oplichting te zijn. Verkleed of niet het ontbreken van sporen is waar het om gaat en het afschaffen van trolleys was m.i. een foute keuze.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: