Kleurasfalt

De fietsas Baertsoenkaai / Bijlokekaai krijgt een make-over.
Deze morgen begon de aannemer met het “kleurasfaltwerk”.
De officiële kleurnaam is bordeauxbruin.
Het verkeerstechnische concept van de fietsstraat-in-wording wordt al een beetje leesbaarder.

28aug17, Baertsoenkaai

Een paar jaar geleden was er nog sprake om het bestaande tweerichtingsfietspad te verhogen en verbreden.
Uiteindelijk trekt de Stad de kaart van het concept Fietsstraat.
En de kaart van het gekleurde asfalt.
Het is een technisch concept dat -naar we vermoeden- duurzamer is dan de geschilderde versies.
Sommige schilderwerken brokkelden af.
Andere bleven een jaar lang geur verspreiden, remember de eerste fietsstraat de Visserij.
Duurzaam straten schilderen -lees: degelijk schilderen- is een kunst.
We krijgen nu de kans om te kijken of aannemers de kunst van gekleurd asfalt beheersen.
Het lijkt een precisiewerkje:
28aug17, Baertsoenkaai

28aug17, Baertsoenkaai
28aug17, Baertsoenkaai

Als de werf vlot verloopt gaat deze dominante fietsas in de loop van woensdag weer open voor alle verkeer.
À propos (en: spread the news): nu is het ècht het ogenblik om de Bijlokekaai te vermijden.
Het is een èchte werfzone, waar het fietsverbod minstens vandaag en morgen 100% terecht is.

28aug17, Baertsoenkaai

Stappen op het voetpad mag wel, ondanks het feit dat het afgesloten is.
28aug17, Bijlokekaai

De straat oversteken is af te raden, want kleverig:

28aug17, Bijlokekaai

Maar je blijft er beter weg.
De weken dat de aannemer na de afschraapwerken de boel afsloot om “aansprakelijkheidsreden” zijn voorbij.
Het wordt toch tijd dat de nationale regelgeving ivm werven eens aangepakt/geactualiseerd wordt.
Hoe oud is die regelgeving ondertussen?
Welke politicus durft?
(later schrijven we hierover eens een uitgebreide fietsbult)

28aug17, Verlorenkost

Als toetje: ook Verlorenkost, de straat om de hoek, is (vandaag) afgesloten:

28aug17, Verlorenkost

Er wordt een torenkraan op- of afgebouwd:

28aug17, Verlorenkost

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

44 gedachten over “Kleurasfalt”

 1. Wat ik dus maar niet snap: waarom een fietsstraat en geen gescheiden fietspad? Zowel aan de Coupure als hier wordt een populair gescheiden fietspad geschrapt en ingeruild voor een concept van gemengd verkeer, waarvan de regelgeving niet gekend is bij automobilisten en niet gehandhaafd wordt door de politie. Dit is leuk voor de geroutineerde pendelfietser die snel z’n trein wil halen, en voor snelle studenten. Voor hen was het ‘te druk’, nu hebben ze lekker veel plek om in te halen en tempo te houden. Maar wie regelmatig fietst met minder assertieve fietsers, kinderen, ouderen,… weet dat de combinatie van een ‘zwerm’ fietsers + (kruisend) autoverkeer te complex is om veilig aan te voelen. Hier is de ruimte voor een breed gescheiden fietspad, waarom dan geen breed gescheiden fietspad? Dat is toch sowieso veiliger voor fietsers tegenover autoverkeer? En dé manier om iedereen aan het fietsen te krijgen, niet alleen de rappen zelfzekeren. Waarom die fixatie op gemengd verkeer?

  1. Ik gebruik dagelijks de Coupure, en ik denk dat de omvorming naar een fietsstraat noodzakelijk is. Eigenlijk is het bestaande fietspad oververzadigd, het is daar heel vaak file rijden.
   Voor mij is die extra ademruimte in beide richtingen een verademing en ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit al ingehaald ben door een auto sinds het circulatieplan.

   1. Op het fietspad merk je ook weinig van de auto’s op de Coupure natuurlijk :-). Het is niet omdat het huidige fietspad alleen niet meer volstaat, dat je het afgescheiden stuk moet schrappen. Misschien rijdt daar nu zoveel volk net omdat het een afgescheiden fietspad is?

    1. En als je Coupure dagelijks gebruikt, weet je ook hoeveel soms zeer jonge kinderen daar rijden. Ik snap dat hen kunnen inhalen een verademing is, ik vloek daar ook soms op op weg naar het station. Maar door het afgescheiden fietspad te schrappen, wordt hun fietstocht naar school misschien ook geschrapt, en dat kunnen we toch ook niet willen?

     1. En ik als ‘trage’ of rustige fietser vind het een verademing dat snellere fietsers meer ruimte hebben en niet rakelings langskomen gereden, of net frontaal aan komen rijden als ze iemand inhalen in de andere richting.

     2. Mijn voorstel is om traag, maar dan werkelijk traaaag, fietsverkeer ook met de fietsstraat erbij op het oude fietspad toe te laten. We moeten leren mengen met voetgangers, ’t zal wel wennen.

     3. Dat lijkt me prima voorstel, winfriedhuba, inclusief voor volwassenen. Zo kunnen senioren en mindeevaliden op hun gemak blijven fietsen. En ouders moeten net naast of net voor of achter hun kinderen kunnen blijven fietsen, je kan een kind niet alleen op dat voetpad sturen tussen de joggers en zelf op de fietsstraat blijven rijden. Het kind hoort je niet, ziet je slecht, en je kan er niet bij als er iets is want hoge brede berm en bomen.

     4. En waarom zou het ook niet kunnen op de Bijlokekaai? Een fietsstraat + gescheiden strook voor niet-gehaaste niet zo assertieve fietsers? Daar passeren toch behoorlijk wat toeristenbussen + iedereen die aan de Bijloke parkeert.

     5. Spijtig genoeg bestaat er in de Belgische wegcode niet zoals als een ‘niet verplicht fietspad’. Dat zou in sommige situaties een ideale oplossing kunnen zijn die zowel de snelle fietser als de voorzichtige trage fietser tevreden zou kunnen stellen.

     6. Niet makkelijk om zoiets correct aan te duiden, een fietsstraat beslaat immers de volledige breedte van de rijbaan. Het fietspad (aangeduid met D7, D9, wegmarkeringen maar ook D10) maakt dan wel geen deel uit van de rijbaan maar als het berijdbaar is moeten fietsers het volgen en mogen ze niet in de fietsstraat rijden… Het is dus kiezen, een fietsstraat of een fietspad. Je kan moeilijk een fietspad aanleggen met onderbord ‘verplicht voor -12 jaar, +60 jaar’ en dan in dezelfde rijrichting de fietsstraat voor al de rest.

      Wat op de Coupure wel zou kunnen is een fietsstraat van Nieuwewandeling richting Verlorenkost. In de omgekeerde richting blijven de fietsers op het fietspad zoals het er nu ligt. Voetgangers hebben aan de overkant van de rijbaan een trottoir dus voor de fietsers richting Nieuwewandeling resteert dan een ‘breed’ éénrichtingsfietspad. Zoals de eerste 100m nu reeds het geval is (komende van Nieuwewandeling). Vraagt weinig bijkomende ingrepen en heel snel realiseerbaar.

  2. Ans, je hebt een punt. Ook omdat het begrip “fietsstraat” (en de regels die daar gelden) voor velen totaal onbekend blijft. Bij mijn weten is daarover nog nooit een ernstige campagne gevoerd. Is er overigens ooit al één pv uitgeschreven voor het inhalen van een fietser in een fietsstraat? Anderzijds heeft het circulatieplan het autoverkeer langs de Coupure herleid tot zijn normale “plaatselijke” proportie. Het grootste gevaar schuilt in de lengte van die fietsstraat die het geduld van automobilisten op de proef stelt. Daarvan is de 700m lange Trekweg in Mariakerke, waar fietsers bijzonder agressief worden belaagd, het schrijnend voorbeeld.

   1. Waarom blijft de Gentse fietsersbond dit soort fietsstraten en vooral: het schrappen van gescheiden fietspaden eigenlijk bepleiten?

  3. Omdat de wil er niet is.
   Het blijft een contradictio in terminis: een fietsstraat waar alle gemotoriseerd verkeer in mag, bij ons zelfs doorgaand verkeer (in NL weegt men dat beter af). Domme ‘no problemo’-mentaliteit zorgt voor veel problemo’s 😦

    1. Beleidsmensen.
     Zo’n onverantwoorde zaken leiden tot frustraties van elke weggebruiker, zelfs tot gevaarlijke situaties. ’t kan hen niet veel schelen precies, het imago telt.
     Ik weet niet goed of de Fietsersbond dit al dan niet goedkeurt. Het zou me verbazen als ze dit of de te lakse wetgeving erover goed vinden. Al vinden ze veel goed tegenwoordig, al wat er komt voor fietsers vinden ze ok zo heb ik de indruk, incluis die fietsstroken. ‘Beter iets dan niets’ lijkt hun leuze te zijn.

     1. Mja ik snap het ook niet meer goed. Ik dacht dat de fietsersbond hierom gevraagd had bij de stad?

     2. De Fietsersbond pleit voor fietsstraten, en voor de bijhorende handhaving.
      Hoe meer fietsstraten er zijn, hoe meer ze ingeburgerd geraken, zowel bij fietsers als bij automobilisten.
      Lees bijvoorbeeld dit artikel. (betaalmuur)
      Al is elke context anders.
      Over de Bijlokekaai / Baertsoenstraat is (voor zover ik weet) onze mening niet gevraagd.
      Maar de vraag is wel een Fietsbult met overwegingen waard, volgende week of de week erna.

     3. Uit dat artikel blijkt voglens mij toch vooral Yves dat schepenen van mobiliteit fier zijn op hun eigen ingrepen, en dat je kinderen kan motiveren door hen jetons voor de kermis te geven. Fietsstraten zijn meestal allesbehalve een kindvriendelijke oplossing, net omdat het fietsen in een ‘zwerm’ die af en toe moet uitwijken/invoegen voor kruisend, of parkerend autoverkeer veel te complex is voor minder assertieve fietsers. En we weten heel goed dat er zero handhaving is, en er in de nabije toekomst niet heel veel meer zal komen. Zone dertig bestaat bijvoorbeeld ook al vele jaren, maar het aantal straten met zone dertig zorgt niet voor een betere naleving. Integendeel.

     4. Ans, speciaal voor jou schrijf ik er deze maand een fietsbult over, met mijn persoonlijk gedacht. 🙂

  1. De hoeveelheid autoverkeer doet eigenlijk weinig ter zake. Er is maar één auto nodig om iemand aan te rijden. En je laat je kind ook niet spelen in water van ‘meestal’ een meter diep. Bovendien zorgt de combinatie van een brede redelijk rechte weg zoals de Bijlokekaai + “minimaal” autoverkeer +aansluiting op de R40 net voor sneller autoverkeer. Wat het nog onveiliger maakt voor fietsers.

   1. Hoeveelheid autoverkeer is wel degelijk relevant, net als het weren van doorgaand verkeer en het afdwingen van relatief lage snelheden. In combinatie met een intensieve informatiecampagne kan dat volgens mij leiden tot prima werkende fietsstraten.

    1. Er is maar één vrachtwagen nodig om aangereden te worden. En mensen willen zekerheid of zij of hun kinderen het wel of niet gaan moeten opnemen tegen gemotoriseerd verkeer. ‘Soms’ heeft niemand wat aan. Bovendien wéten we dat er te snel gereden wordt, wéten we dat de geen campagne gevoerd wordt, en wéten we dat de enige snelheidsremmende maatregelen in dit ontwerp de fietsers zelf zijn. En ik vind niet dat je levende kinderen mag gebruiken om zoiets af te dwingen.

     1. Fietsers als snelheidsremmers staan uitdrukkelijk in de verkeerswetgeving: zij mogen overal met twee naast elkaar fietsen in de bebouwde kom (waag het maar eens in de Brusselse Belliardstraat!).

  2. Winfriedhuba, dit moet ik tegenspreken. De enige fietsstraat in Brussel is de extreem drukke ventweg langs de Louizalaan. Maar daar gelden andere wetten (ordonnanties)…

 2. ik blijf het steeds frappant vinden hoe iedereen toch nog persé een werf wil inrijden. Een voetganger die het nodig vindt om door de teerlaag te stappen. Fietsers, automobilisten voor wie de verbodsborden C3 steeds meer ‘het zal wel lukken zeker om er door te rijden’ betekenen dan ‘verboden toegang voor IEDERE bestuurder’. Fout, een werf is een werf en als je er niets te zoeken hebt blijf je er weg. Er is wel degelijk een grote factor aansprakelijk tijdens de rustiger fases op een werf. Rioolputten, afvoerroosters, mangaten, veelal liggen ze open tijdens deze fases. Als men dan selectief bepaalde bestuurders wel gaat toelaten betekent dit vroeg of laat een ongeval. En dan zal men natuurlijk wel de aannemer weten te vinden… Zo heb ik zelf weet van iemand die gestruikeld is over de rubberen voet van een tijdelijk verkeersbord en hiervoor de aannemer aansprakelijk stelde. Blijf weg op een werf en je komt zoiets niet tegen!

  Hier op de foto’s (Verlorenkost) ook alweer te zien, een fietser, tegen de rijrichting, op het trottoir… Lastig toch om eens 50m te stappen.

  1. Ik blijf het steeds frappant vinden hoe werven slecht worden aangeduid. Zie vorige rubriek “Omleidingen” (in Duitsland). Als je bijvoorbeeld bij gebrek aan verkeersborden nietsvermoedend van de Henleykaai langs de onderdoorgang in een werf belandt…Vorige maanden was het Mariakerkeplein een werf, met verkeerslichten en een fietsomleiding die totaal ombegrijpelijk was.

  2. Op een werf heb je inderdaad niets te zoeken, maar als je, zoals zonet op de Verlorenkost, een lege straat hebt met een verbodsbord dat niet is is weggehaald omdat de verantwoordelijke niet geïnteresseerd is, dan bekruipt zelfs mij de neiging om door te rijden. Het is de laatste jaren fel gebeterd, maar in de tijd van de VTA onzaliger nagedachtenis was het schering en inslag dat je aan werken als fietser niet doormocht ook als er geen enkel probleem was. Je haalde je dan ook meer problemen op de hals door braafjes om te rijden dan door de borden te negeren.

  3. Bart,

   ik neem werven en werfsignalisatie ernstig, op het moment dat die werfsignalisatie en zij die werven inrichten mij ernstig nemen.

   Het is veel meer regel dan uitzondering dat ik geconfronteerd word met:

   onnodige omleidingen (b.v. omdat borden of afsluitingen te lang blijven staan of ik ook word omgeleid als ik perfect veilig door zou kunnen)
   voor fietsers slecht aangeduide omleidingen
   signalisatie die mij er toe dwingt de regels te overtreden
   werfinrichting die echt gevaarlijk is voor fietsers en waar iets anders doen dan de signalisatie aangeeft veiliger is

   En dat is de reden dat ik mij weinig aantrek van signalisatie bij werven. Niet dat ik zo dom ben om door een drukke werf heen te rijden of door vers asfalt of beton te rijden, maar ik gebruik mijn eigen ogen en inzicht om zo vlot, veilig en comfortabel mogelijk langst/door werven te geraken. Op het moment dat wegbeheerders/signalisatiefirma’s/aannemers er ook voor zorgen dat de signalisatie voor fietsers logisch is, de hinder voor fietsers minimaliseert, een veilige en aanvaardbaar comfortabele alternatief biedt, … dan zal ik daar rekening met houden. Maar dat moment lijkt nog mijlenver.

   Ik ben beroepsmatig overigens elke dag met werfsignalisatie bezig, dus durf te stellen dat ik daarin gespecialiseerd ben.

  4. Dat mensen werfsignalisatie negeren is door werven als deze. Een tijd lang is de onderdoorgang onder de R40 afgesloten geweest met een C3. Als je dan als fietser braaf de omleiding begon te volgen, passeerde je na het oversteken van de R40 het einde van die onderdoorgang, en bleek dat er niets aan de hand was met die onderdoorgang. Ze hadden die afgesloten om fietsers af te raden/te verbieden(?) de Bijlokekaai te volgen, maar de Bijlokekaai zelf mocht je wel in.

   Met andere woorden, fietsers werden de levensgevaarlijke R40 over gestuurd, op een plaats zonder verkeerslichten (de auto’s hebben verkeerslichten in één van de twee richtingen, maar je kan onmogelijk weten wanneer ze weer beginnen rijden), om aan de overkant van de weg te ontdekken dat het allemaal zonder enige reden is.

   Ik heb mij één keer laten vangen, maar daarna heb ik gewoon de borden genegeerd en de onderdoorgang beginnen nemen. De afsluiting was ondertussen ook aan de kant geschoven door vermoedelijk een andere gefrustreerde fietser. Ik weet dat het strikt genomen niet mag, maar als een aannemer borden zet met als enig effect een levensgevaarlijke situatie creëren voor fietsers, dan zie ik geen enkele reden meer om zijn borden nog te volgen.

   Een tijd later merkte ik dat ondertussen de Bijlokekaai wel afgesloten was. Sorry, maar dat is onvoldoende. Dan moet je borden zetten: “Verkeerssituatie veranderd, nu is het echt afgesloten.” Je moet niet eerst iedereen aanleren dat je borden totaal zinloos zijn, en dan een paar weken later verwachten dat ze je borden plots gaan beginnen volgen omdat je ergens anders de signalisatie veranderd hebt.

   Signalisatie volgen, oké, als het ofwel veilig is, ofwel nodig. Maar een levensgevaarlijke EN onnodige omleiding ga ik geen twee keer volgen. Ik wil niet dood.

  5. Deze werf is duidelijk enkel om een grote kraan te monteren.
   Niet om de rijbaan te vernieuwen.
   Met een beetje goede wil stond er geen voertuig naast de kraan in opbouw maar enkel er voor.
   Was op de rijbaan een corridor voor de fietsers openhouden mogelijk? Op basis van deze foto’s alvast wel,

 3. Er is momenteel ook een werf op de Antwerpsesteenweg,naast de Sterrestraat. Ik heb er nog geen foto’s kunnen nemen, maar ik hou mijn hart vast als vrijdag de scholen weer beginnen en talloze fietsers hier langs moeten.
  Het fietspad is weggehaald, want auto’s worden erover geleid (richting Dampoort). Aan de andere kant (richting Potuit) is het fietspad ingenomen door de werf en worden voetgangers en fietsers samen door een afgeschermde doorgang gestuurd. Mét het oranje bord “Fietsers afstappen”, of wat had je gedacht.

 4. Weet er iemand of het klopt dat een vierkante meter kleurasfalt aanleggen 6 keer duurder is dan gewoon asfalt?

  Want er zijn nog veel fietsroutes met betonplaten/betonklinkers/kasseien die wat asfalt zouden kunnen gebruiken (gewoon asfalt) om zo die fietsroutes aantrekkelijker te maken, vlakker en ook veiliger (minder kans op eenzijdige ongevallen).

  Misschien dus best dat ze eerst daar hun geld aan spenderen en pas daarna aan kleurasfalt voor fietsstraten?

  1. Vooral omdat dit in de praktijk gewoon opnieuw de situatie dreigt te worden van voor het fietspad er lang. Gemengd verkeer, trek uw plan fietser. Maar dan in het rood.

   1. Belachelijk dat de stad dit soort straten blijft aanleggen, zonder hun eigen politiediensten aan te sporen om eens te controleren. Ik ben 100% voorstander van fietsstraten, maar als ze massaal genegeerd worden, dan zijn het geen fietsstraten. Wat men nu doet is hopen dat verkeerslichten gaan helpen terwijl iedereen gewoon door rood blijft rijden.

    Als er ook maar één politieagent een maand lang elke dag door een andere fietsstraat rijdt, en iedereen die inhaalt of agressief doet beboet, gaat dit op een maand tijd meer effect hebben voor fietscomfort en verkeersveiligheid dan al die rode asfalt samen.

    1. Ik denk dat een rode kleur voor fietsstraten de juiste keuze is. Maar het klopt dat er – zeker in het begin – intensief werk gemaakt moet worden van educatie en daarna handhaving omdat anders de regels niet worden nageleefd en een fietsstraat slechts theoretisch is.

     En natuurlijk blijft het belangrijk dat de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer in een fietsstraat relatief beperkt is, er geen sprake is van doorgaand verkeer en het aantal fietsers relatief hoog is. Anders is een fietsstraat weinig zinvol.

  2. Ik weet niet het exacte prijsverschil. Dat is overigens sowieso sterk afhankelijk van de kleur en de hoeveelheid.
   Gekleurd asfalt moet apart worden gemaakt en hoe kleiner de hoeveelheid hoe relatief duurder dat word. De ene kleur is ook duurder dan de andere. Zo is donkerrood/bordeau asfalt gekleurd met ijzeroxide (roest dus) relatief goedkoop. Lichterrood zal duurder zijn;

   Maar hoewel ik het exacte prijsverschil niet weet zal dat (zeker voor relatief grote hoeveelheden) zeker geen factor 6 zijn. Het is volgens mij niet eens factor 2.

   1. Minder dan factor 2 lijkt me nog aanvaardbaar. Factor 6 lijkt me vooral een manier om fietsbudget zeer snel op te souperen.

    Stel je voor dat rood asfalt toch factor 6 duurder zou zijn dan zwart asfalt. Maar men rood asfalt zou gebruiken voor straten waar autoverkeer fietsers mogen voorbijsteken en zwart asfalt voor fietsstraten. Er zou na een paar decennia even veel autostraten overblijven als fietsstraten nu 😉

 5. Ik ben toch wat ontgoocheld over de kleur. s’ochtends vroeg of als het wegdek nog wat vochtig is zie je amper een verschil tussen het zwarte en het rode asfalt.

  1. Ik vermoed (maar weet het niet zeker) dat dat asfalt gekleurd is met ijzeroxide (roest dus). Een relatief goedkope en daardoor heel populaire manier om het rode asfalt van fietspaden te kleuren.
   Maar ik ben het er volledig met eens dat het contrast met zwart asfalt (zeker bij vochtig wegdek en weinig licht) veel te beperkt is.

   Ik vind de keuze van het Brusselse gewest om fietspaden in okerkleur aan te leggen dan ook veel beter. Maar spijtig genoeg is daarmee de absurde en verwarrende situatie ontstaan dat fietssuggestiestroken in Vlaanderen okerkleurig zijn, fietspaden in Vlaanderen rood, fietspaden in Brussel okerkleurig en fietssuggestiestroken worden uitgevoerd met fietssymbolen en sergeantstrepen.
   Of hoe zorgt een overheid er met de regionalisering van zulke zaken voor totale onduidelijkheid naar de gebruiker toe?!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s