Parkbosbrug, deel één

Tijd stelt niets voor.
Met Google flits je terug in de tijd.
Lees deze complexe administratieve ontstaansgeschiedenis van het Parkbos
Of go back in time met de zoekfunctie van De Gentenaar.
Het Parkbos haalde ergens rond 2000 de kranten.
In 2005 was er het eerste teken van ongeduld.
De Parkbosbruggen kwamen voor het eerst in de krant in 2009, hier.
De Pinte stapte in 2010 mee in het bruggenverhaal.
De vorm van Parkbosbruggen werden aangekondigd in 2011, lees hier.
Gouverneur André Denys, de grote trekker van het project, stierf in 2013.
December 2016 begon de werf aan de bruggen effectief.
En morgen (of overmorgen) – gaat déél één de lucht in.
Dan wordt de E40 overbrugd.
De R4 en Ringvaart volgen later, met – als de bruggoden goedgezind zijn- ingebruikname van het geheel halfweg 2018.
Tijd stelt niets voor.

Er was ook protest, uit -bij aanvang- zéér onverwachtse hoek.
Eén van de trekkers van het referendum tegen de Belfortparking verzette zich juridisch tegen het project dat… door zijn voortuin liep.
De man woont vlak/vlak naast de E40.
Ook een stadsambtenaar uitte anno 2010 zijn/haar twijfels/reserves.
Was dit nu een prioritair project?
Dat deed me twijfelen.
Maar de immense traagheid van het project Gent Sint-Pieters deed me weer kantelen.
Anno 2010 was een fietsbrug plannen nog geen evident project.
De trekkers van het project bleken visionair.
Want op 6 jaar tijd vond het idee van fietssnelwegen diep ingang, en kregen de provincies hierin de trekkersrol.
Antwerpen pionierde intens.
Oost-Vlaanderen lijkt nu goed bezig.

23jul17, tussen Buitenring Zwijnaarde & E40

Ondertussen twijfel ik of de breedte van de bruggen niet licht achterhaald is, en of we ons binnen 10 of 20 jaar niet voor het hoofd zullen stoten, en afvragen waarom de bruggen 3 meter breed werden.
Het zou in 2020 een mooie thesis zijn om de evolutie in kaart te brengen van het denken èn van de praktijk met breedtes van fietsbruggen.
De ontwerpers en noeste werkers van deze Parkbosbruggen zullen het zeker verdedigen.
Eigen brug, mooie brug.
En ze hebben gelijk.
Dit was en is hun opdracht, binnen de krijtlijnen van x aantal jaar geleden.
Misschien -ik wacht rustig de opening af- misschien zullen anderen het resultaat te smal vinden.
Misschien ook niet.
Voor autobruggen liggen de standaarden vast, en kijken de overheden niet op een rijstrook meer of minder.
In Merelbeke vervangen ze momenteel een autostradebrug door een exemplaar met een extra rijstrook, voor mocht het ooit nodig zijn voor de vierde rijstrook voor de Loop.

Kostprijs?
En ondertussen blijft de Loop een fietspadwoestijn.
Het gepaste woord hiervoor is: spanningsveld.

30aug17, tussen Buitenring Zwijnaarde & E40

Wat ik ondertussen wèl zeker weet: x aantal mensen wachten op de Parkbosbruggen om hun mobiliteitsgedrag aan te passen.
Ik ken er.
Het zijn mensen die met de fiets willen wegblijven van de helse steenwegen, de N-wegen.
Maar die wel naar Gent willen fietsen om te werken of op ziekenhuisbezoek te gaan, of naar theater, of naar vrienden,…of… of…
En anderen zullen volgen.
Kort samengevat: anno 2017 twijfel ik er niet meer aan dat de Parkbosbruggenzowel voor woon-werk/schoolverkeer als voor recreatief verkeer een grote meerwaarde zullen opleveren.
Tenzij ze niet goed ontworpen of uitgevoerd zijn natuurlijk, denk maar aan de fietsbrug over de Leie tussen Snepkaai en Sneppenbrugstraat.
(Ik ben geen politicus of ambtenaar, dus mag daar rustig analytisch over communiceren.)
Het is een beetje dom van mij: bij elke brug in aanbouw houd ik lichtjes mijn hart vast.
Want elke ingenieur wil graag once in a lifetime een èchte brug bouwen.
Ingenieurs zijn knappe bollen, en ook mensen.
Je vraagt je af: hoe kan het dat er geen meter of decimeter te veel of te weinig staal of beton aan zit?
Hoe kan je 160 ton beton en staal in een excacte lengte en vorm gieten, die past in twee brughoofden?
Technisch loopt het -zo goed als altijd- perfect af.
Knappe bollen, jawel.
En een beetje spannend.

30aug17, tussen Buitenring Zwijnaarde & E40

02aug17, Leebeekstraat
02aug17, Leebeekstraat

Rest er nog: het ontwerp.
Draaicirkels.
Hellingsgraad.
Daar hoor ik tot nu toe louter positieve zaken over.
Over de breedte… hmmm… twijfel.
Ik zou alle volgende brugprojecten breder maken.
Wat nog?
De aanvoerwegen aan beide zijden.
Dat alles evalueren we -bij leven en welzijn- in de zomer van 2018.

Vertel ondertussen aan al je vrienden en kennissen dat ze deze of volgende nacht beter met hun auto wegblijven van de E40, want de eerste Parkbosbrug komt eraan.
Details (voor automobilisten) hier.
.
Alle andere Fietsbulten met het woord Parkbos staan

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

8 gedachten over “Parkbosbrug, deel één”

 1. Wat mij in eerste instantie meer zorgen baart dan de breedte, zijn de verschillende kruispunten op het traject.
  Voor Maaltemeers en Rijvisschestraat zal de enige oplossing zijn het doorgaande sluikverkeer er uit te houden (ev. met camera’s). Blijven nog de Klossestraat en de N60.
  Als het echt een succes wordt, gaat men dan aan ondertunneling denken?
  Daarnaast nog de routes voor fietsers vanuit de De Pintelaan richting station en centrum.

  1. Zeer juist ,zo een investeringen moeten inpassen in een veilige route ,en deze moet klaar zijn tegen dat de bruggen klaar zijn en geen jaren later.
   Maar uit verleden leren wij dat dit niet kan . vb
   Gaardeniersbrug= oversteek N430 Blaisantvest alleen voor de hazen goed.
   Bataviabrug =komende Gent centruim ? nee bedankt binnen 10 jaar komt dit wel goed ,maar ondertussen,trek uw plan.

 2. Naast de E40 leggen ze een -voorlopig- nutteloos rijvak aan.

  Maar fietssnelweg F40 legt vanaf het knoop punt van de E40 en E17 ping-pong spelend langs de E40 en de R4 2,5km af over een afstand die de E40 volgend maar 2 km is.

  Zouden ze dus op exact diezelfde plaats aan fietsers gedacht hebben, dan scheelt dit 1/5 van de afstand op dit traject.

  Daarnaast scheelt dit ook nog 1 rotonde (waar fietsers uit de voorrang gehaald zijn), 1 brug, 1 kruispunt, waar fietsers uit een dode hoe komen. 200m over een fietspad dat die naam niet waardig is. Een ontbrekende aansluiting waardoor je als fietser moet afstappen, een borduur op, tussen een beton blok en een paaltje heen en verder over het voetpad.
  Als laatste hindernis mag je als fietser gelijkvloers de Hundelgemsesteenweg oversteken.

  Niet in voorrang natuurlijk want we hebben het hier over een fietssnelweg.

  Dat Oost-Vlaanderen goed bezig is? Ik lach groen. Bovenstaande traject staat aangeduid als ‘afgewerkt’ (dus geen hoop op verbetering) en gedeeltelijk als fietscorridor (dus: dit wordt nooit een fietssnelweg, maximaal een correct ingericht fietspad) op http://www.gisoost.be/fietsnetwerknew/

 3. Op zondag 19 november werd de tweede Parkbosfietsbrug geplaatst over de Ringvaart. Zie foto. Zoals eerder gemeld diende de actiegroep Twee Bruggen Te Veel (2BTV) een verzoek tot vernietiging aan van de stedenbouwkundige vergunning van 10 februari 2016 voor deze bruggen.
  Daarover heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen in een tussenarrest van 19 september 2017 geoordeeld dat de vergunning inderdaad strijdig is met de reglementering inzake de vrije stroken langs de autosnelwegen van 1958. Daarin stelde de Raad voor de “bestuurlijke lus” toe te passen. Deze nieuwe nog nooit eerder door de RvVb toegepaste procedure laat de rechter toe bij wijze van tussenuitspraak aan de vergunningverlenende instantie (hier de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar) binnen een bepaalde termijn, een onregelmatigheid in de bestreden beslissing te herstellen of te laten herstellen.
  Tegen dit tussenarrest heeft het college van burgemeester en schepenen van Gent op 26 oktober 2017 beslist om cassatieberoep in te stellen bij de Raad van State. Hierover vond op 14 november een openbare zitting plaats van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in Brussel.
  Bij beschikking van 16 november 2017 van de Raad van State werd dit beroep toelaatbaar verklaard wat tot gevolg heeft dat de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor minstens 6 maanden wordt geschorst totdat de Raad van State zich heeft uitgesproken over deze kwestie.
  Het is nu wachten op het de tweede tussenarrest van de RvVb hierover.
  Indien het cassatieberoep wordt ingewilligd betekent dit in de praktijk dat het eindarrest in deze uitzonderlijke procedure pas zal worden geveld na de verkiezingen van oktober 2018. Dit is vermoedelijk de uiteindelijke doelstelling van de stad Gent.

  1. Jammer dat een groepje mensen dat vlak naast de E40 woont, in een hels geraas en uitval van E40 en R4, en ondertussen goed weet wat zo’n auto-evolutie betekent, blijft doen alsof deze fietsbruggen de Belfortparking zijn. Koppigheid is zinvol, tot de koppigheid belangrijker wordt dan het doel. Deze koppigheid is een beter doel waard… er zijn er genoeg. Ondertussen zijn er nog x aantal fietsbruggen tekort. Komende decennia zullen er nog veel gebouwd worden, vooral over autowegen en waterwegen, copy conform de Parkobosbruggen.

 4. Ik ben gaan kijken, ik zag, en oordeelde dat de bruggen te smal zijn. Ik voorzie al problemen zodra 2 fietsers elkaar willen kruisen. Duidelijk een architect die nooit met de fiets rijdt. Ik heb zowat 10 jaar op deze bruggen gewacht… En reken even mee: alle leerlingen die naar de Voskenslaan, Bert Carlier, enz moeten. Personeel van UGent aan de Sterre, personeel van het UZ. Binnen de kortste keren zal blijken dat er nood is aan meer fietsersbruggen.

 5. En zo is het nooit goed. Dit is geen verbinding tussen grootsteden. Misschien had men die Ringvaart nooit moeten graven…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s