Home

Alcohol en moordstrookjes

11 september 2017

Zelfs als op 24 uur tijd twee jonge fietsers op moordstrookjes –ambtenarenjargon voor aanliggende smalle geschilderde fietspaadjes zonder bufferzone– omvergemaaid worden door een dronken, wegvluchtende automobilist kan je op het digitale café toogpraat lezen over fietsverlichting.
De politieke overheid -los van partijkleur- zal het alweer behandelen als een spijtig voorval, en overgaan tot de orde van de dag.
Of is dit de gruwelijke druppel(s) teveel?
Is dit een deel van onze cultuur?
Blijft het vervangen van moordstrookjes door vrijliggende fietspaden naar Nederlands model een werk dat aan het huidige tempo -vermoedelijk- afgerond zal zijn in 2117?
Wat hebben we de afgelopen 10 jaar al gehad aan Vlaamse excuses?
Het onteigenen is federale materie.
Vervolgens: de overdracht en opstart op Vlaams nivo verloopt met vertraging.
Vervolgens: de 100 miljoen geraakt niet op, terwijl het lijkt alsof het Gewest steeds minder ambtenaren inzet om fietspaden te ontwikkelen. Technisch tekenaars vloeien af.
Hoeveel kilometer moordstrookjes zijn er de afgelopen 10 jaar vervangen door kwaliteitspaden?
Hoeveel kilometer moordstrookjes zijn er nog te vervangen?
Dit is zo’n voorbeeld van beloftes en zéér traag handelen.

En jawel, dit is ook een èn-ènverhaal.
Wat is er afgelopen jaren gerealiseerd qua preventie van dronken autorijden?
Hoe ver zit het met het rijbewijs met punten?
Is onze alcoholcultuur zo heilig?
En ik citeer Bart V: “Onze auto’s zitten vol met de meest gesofisticeerde prullen….ze parkeren volledig autonoom, rijden zelfstandig van a naar b…maar vermijden dat een dronken iemand achter het stuur kruipt lukt blijkbaar niet. Zorgen dat een auto remt voor onverwachte hindernissen lukt niet…
De auto koppelen aan een gps met snelheidsbegrenzer lukt niet…
Ooit komt de dag dat de mensen die nu de instrumenten en de middelen in handen hebben om deze doden te vermijden ter verantwoording geroepen worden.”

Op de dag van de architecuur zag ik dit apparaat hangen, een alcolab:

10sep17, Volta, Nieuwewandeling

10sep17, Volta, Nieuwewandeling

Het werd in 2012 geschonken door het fonds Emilie Leus, fietsslachtoffer van een dronken autobestuurder.
Het apparaat bestaat.
De overheid negeert het.
Nu nog verplicht aan elke uitgang van een drankgelegendheid hangen?
Ach, zolang mobiliteit bekeken wordt als een sidekick van economie, en “de achterban” belangrijker is dan “het algemeen belang” durft onze Brusselse overheid mobiliteitsmisdaden niet handelen.
Ze durft niet met evenveel slagkracht, mankracht en middelen handelen als ze doet met misdaden door extremisme.
Of is extreem alcholgebruik een aanvaarde vorm van extremisme, en de doden een neveneffect?

21 Responses to “Alcohol en moordstrookjes”

 1. Frans Says:

  De verwijzing naar Nederland is zinloos want daar is open ruimte al heel lang beschermd terwijl die hier sinds jaar en dag opgeofferd wordt aan het individuele belang, in functie van de auto. Het is een vorm van averechtse onteigening ten koste van het algemeen belang. Of het nu “federale materie” heeft hier geen belang.

  • yves Says:

   Dat verhaal klopt deels, maar daarnaast is het zo klaar als een klontje dat het een schaamlapje is voor de lokaties waar het wèl snel kan.
   Daar is de ware reden: gebrek aan mankracht en middelen.
   Lees: gebrek aan prioriteit op Vlaams nivo.

 2. winfriedhuba Says:

  Alcolab? Wie zou dat dan gebruiken? Een onderzoek heeft enkel zin als je er gevolgen aan koppelt. “Ach, ik zal dan wel heel rustig rijden”, hoor ik ze al zeggen bij een te hoog alcohoolgehalte. Iedereen weet ook zonder test: als je meer dan 2 glazen alcohoolhoudende drank ophebt mag je hoedanook niet meer rijden. Dus het grote publiek negeert zoiets. Mentaliteit. Terecht dat de overheid die dingen niet ondersteunt.

 3. Etienne Says:

  Het aanleggen van vrijliggende fietspaden bestaat al heel lang in Nederland. Voor de jaren 60 was de fiets het belangrijkste vervoermiddel. Ik heb foto’s van mijn ouders dat ze op huwelijksreis met de fiets door Nederland trokken. Er is een tijd geweest dat ze die vrijliggende fietspaden opofferden en er ook moordstrookjes legden zoals ze in Vlaanderen hadden langs de Kennedylaan (Gent). Auto’s die 100 en meer km/u reden. Door ongelukken zijn ze teruggeschakeld naar weer vrijliggende fietspaden. Ook binnen bebouwde kom (bibeko) op schoolroutes kwamen ze. Buiten bebouwde kom (bubeko) is het vaak een provinciale bevoegdheid. Om meer samenwerking te krijgen en lange aansluitende fietsroutes te krijgen werden deze fietsroutes een bevoegdheid in de randstad van de Metropoolregio, bijvoorbeeld Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een samenwerking van grote steden. Hierdoor krijg je een mooie consistente fietsroute, vrijliggend en vaak weg van de drukke autoweg (luchtverontreiniging). De gemeenten werden gestimuleerd om deze fietsroutes in hun bebouwde kom aan te laten sluiten op deze provinciale routes met een fietspad van dezelfde klasse: breedte, wegdek, voorrangskruisingen. Bibeko is er vaak een herrangschikking van parkeerplaatsen en fietspad. Vroeger lagen de fietspaden en fietsstroken naast de rijbaan en de parkeerstroken tussen het voetpad en fietspad c.q. fietsstrook, om het de autobestuurders makkelijk te maken. Dat gaf natuurlijk veel overlast voor de huizen naast de weg: uitlaatgassen van startende auto’s en lawaai. Dus er was bij de omwonenden veel animo om de parkeerplaatsen naast de rijbaan te leggen en het fietspad naast het voetpad. Foutparkeren op het fietspad (het zgn. dubbelparkeren) werd daardoor ook moeilijker en je kreeg een afscherming van de fietspaden door geparkeerde auto’s. Doordat er meer gefietst werd zagen de gemeenten dat de autodrukte in de bebouwde kom afnam.Dit in combinatie met wetgeving geluid en luchtverontreiniging gaf dat ze er meer aan de normen gingen voldoen. Dus betere fietsroutes en veiliger fietspaden is een combinatie van allerlei drukkingsmiddelen én voordelen naar voren brengen. Zoals ik al eerder schreef wordt dat een werk van lange adem, zucht. Maar ik lees dat dat bij jullie nu ook Gefundenes Fressen is. Greenpeace is bezig met acties tegen de luchtverontreiniging door o.a. de automobiliteit, daar kunnen jullie ook bij aanhaken.

 4. Lodewijk Says:

  Qua dronken rijden hinkt België duidelijk achterop.
  In bepaalde Europese landen, waar ook gelijkaardige alcoholconsumptie is, wordt er duidelijk minder vaak dronken achter het stuur gekropen.

  Waarom kan er in het buitenland wel minder dronken gereden worden en in België niet?

  Het verschil met België is blijkbaar voor een groot deel te verklaren door de hoge pakkans in die landen.
  Die kennis is gekend bij onze overheden. Hun handelen ernaar is dus bewust volledig ondermaats.

  • Etienne Says:

   België staat qua alcoholconsumptie bij volwassenen bovenaan in de EU net onder Tsjechië en Litouwen, dus ik denk niet dat er veel gelijkaardige landen zijn waar er minder dronken wordt gereden. Tsjechië en Litouwen zijn qua dronken verkeersongevallen nog erger. Nee er zou ook meer bewustwording moeten ontstaan over drinken in het algemeen en ook de morning after , wanneer mensen denken dat het alcohol al uit hun lichaam is verdwenen. Trouwens bij jongeren staat Vlaanderen op de tweede plaats in de EU https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/regionaal-internationaal/internationaal#node-alcoholgebruik-onder-jongeren-eu-landen. Meer controle en dat mensen niet even doorgeven dat er gecontroleerd gaat worden. Ik heb het meegemaakt op een jazz-optreden, in Willebroek denk ik, in een café waar flink gepintelierd werd . Er werd dan even omgeroepen waar er gecontroleerd werd. Dan gaan ze de sluipweggetjes nemen en daar gebeuren de ongelukken.

 5. Yves Says:

  Veel auto’s zijn uitgerust met duizenden euro’s aan luxe-opties, tegenwoordig gaan zelfs kofferdeksels automatisch open (alsof dat anders te veel moeite kost, na een fysiek uitputtende autorit), en vele maatregelen die enkel de inzittenden beschermen (gordels, 8 airbags). Is het dan zo moeilijk om er ook een alcoholslot, ISA, begrenzing op 120/130 en een automatisch remsysteem in te bouwen? Dan kunnen meteen ook de meeste snelheids- en alcoholcontroles op de schop (vele werkuren), en de vele dure flitspalen, trajectcontroles en beheer van al die systemen en boetes. Men pakt het probleem toch best bij de bron aan? Dan sluit je de menselijke factor uit. En uiteraard ook een rijbewijs met punten, met een risico op levenslang rijverbod. Na een klimaatzaak en een luchtvervuilingzaak (zie artikel, nog zo’n dodelijke neveneffect van auto’s) wordt het hoog tijd voor een verkeersveiligheidszaak.
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/11/greenpeace-daagt-vlaamse-regering-voor-de-rechter/


 6. Tegen maatregelen die iedereen al bij voorbaat culpabiliseren, ga je eender hoe enorme publieke (en dus politieke) weerstand krijgen.
  En terecht.

  Deze ongevallen hebben niets te maken met de plaats of aard van het fietspad.
  Emilie Leus reed overigens op een verhoogd fietspad ipv een “moordstrookje”.

  De ongevallen waarnaar verwezen wordt, gaan telkens over bestuurders die onder invloed zijn.
  ’s Nachts.
  BOB is intussen morsdood.
  Politiecontroles zijn gericht op steeds grotere aantallen controles – maar totaal niet op het resultaat daarvan.
  Percentages rond 2% intoxicatie waarmee men dan gaat juichen.
  “Steeds meer alcoholcontroles”
  “Steeds minder bestuurders onder invloed”
  Logisch, als je je controles totaal inefficient opzet !
  Bij de eerder zeldzame gerichte acties vertienvoudigen die resultaten echter vlotjes.
  Of erger.

  Laat ons ook eens kijken naar de gevolgen voor daders.
  Bij het ongeval van Emilie kreeg die 3 maanden effectieve celstraf (dat wordt niet uitgevoerd) en 3 jaar effectief rijverval.
  Voor 3 doden …

  Ongeval Merel De Prins … Dader vrij na paar maanden omwille van een oogziekte. Ondanks eerder rijden ondanks verval. Ondanks een waslijst veroordelingen.

  Wie een ongeval veroorzaakt, zelfs met gewonden want die worden hoe langer hoe vaker ook geseponeerd, regelt het even met de verzekering. Klaar.

  Maar een overtreding zonder enig gevolg voor anderen, levert een overschrijving op of brengt je voor de politierechtbank.

  Een heksenjacht op “overtreders” en “overtredingen” zonder enig verder gevolg.
  Controles om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te controleren – maar amper wat te vinden.
  Terwijl bestuurders onder invloed ’s nachts amper verontrust worden door controles.
  Terwijl veroorzakers van ongevallen wegkomen zonder of met absurd lage straffen …

  • yves Says:

   “Deze ongevallen hebben niets te maken met de plaats of aard van het fietspad.”
   Wat denk je dat de functie is van een vrijliggend fietspad?
   Wat als het fietspad in Oosterzele vrijliggend geweest was in plaats van aanliggend? (er is in die bocht plaats voor)
   Totale garantie heb je nooit: een truck rijdt dwars door jerseys.
   Hoeveel dergelijke ongevallen gebeuren er in Nederland? Hoeveel bij ons?
   Of drinken ze daar niet / gebruiken ze daar geen drugs?
   Wat ik vooral wil zeggen: kan preventie van fietsongevallen nu eindelijk eens een topprioriteit worden?


   • Als dat fietspad er vrijliggend was, gebeurde het ongeval een fractie van een seconde later …
    Hoe ver denk je een fietspad van de rijbaan te leggen ?
    20m ? (auto lag een 10-tal m verder)
    Een betonnen muur tussen rijbaan en fietspad ?

    • yves Says:

     Dit zijn de fietspaden uit mijn jeugd: https://www.google.be/maps/@51.2109599,3.8005822,3a,75y,195.3h,109.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_EjqZQn8F_5E3-E3n-ecQg!2e0!7i13312!8i6656 Bekijk de overgang tussen NL en B. Er was /is evenveel ruimte in B als in NL. Onmogelijk in B? Vaak wel, even vaak niet. Mochten de overheden de lokaties waar het 100% kan al benutten, ze hebben al 10 jaar werk.. Maar vaak is het argument: “jamaar, dan moeten we de riolering aanpassen”. Het is gewoon een kwestie van budget / mankracht / prioriteiten. Kortom, op dit fietspad in Sas Van Gent was een ongeval met dodelijke afloop (cfr dit weekend) een pak geringer dan in Zelzate.

    • Etienne Says:

     Denk je dat er hier (Nederland) niets tussen de weg en het vrijliggende fietspad staat? Paaltjes, bomen, struiken; als fietser ben je gewaarschuwd als je achter je een auto slingerend door een zachte berm ziet rijden. Dan heb je als jongere nog een kans. Je rijdt ook niet vlak of recht voor hem, want een object voor iemand die niet alles goed kan zien wordt een doelobject. Bij slecht zicht (mist, regen) is dit een veel voorkomende oorzaak van kettingbotsingen. Fietsers worden op gepaste c.q. veilige afstand gepasseerd dus ook bij niet dronken autobestuurders voel je je veiliger. Tevens is dit, het rijden door een berm naar een fietspad, een verzwarende omstandigheid bij ons in Nederland. Ja, er rijdt in Nederland weleens een dronken of roekeloze chauffeur door een heg of berm, en doodt dan fietsers. Maar de kans is een heel stuk kleiner. 100% zekerheid heb je nooit met auto’s, alleen als het te laat is.


  • 44% van de positieve tests was dus tijdens weekendnachten.
   Terwijl er dan maar 20% van de controles uitgevoerd werd.
   Terwijl dan de meeste zware ongevallen gebeuren.
   Terwijl iedereen dat al jàren weet.
   Terwijl zelfs bij ongevallen -àls de politie al wil langskomen- nog steeds niet standaard een alcoholtest gebeurt.

   Ik rij intussen 14,5 jaar en zo’n 450.000 km zonder alcoholcontrole.
   Ook in weekends, en ’s nachts.
   In de beginjaren van BOB, ooit 4 controles binnen 24 uur !

   Passeer al jarenlang geregeld La Rocca op ontieglijke uren.
   Welgeteld 1 alcoholcontrole tegengekomen in al die jaren.
   In de week.
   Net na de middag.

 7. Chris S Says:

  Alcoholtesters helpen niks – wie gaat dat gebruiken, toch niet die zat? Ziet men al duizenden handelaars dit installeren?
  Alcoholsloten in wagens worden ook al omzeild.
  En wat met al het andere druggebruik?
  We zullen minder en minder handhaving en controles zien want politiemensen zijn ook maar mensen en zij moeten al geruime tijd volle bak ingezet worden tegen terrorisme en al wat daarrond hangt, evenals de vele middelen die daar naartoe moeten.

  • Frederik Says:

   Moeten? Wat de politie moet doen is hun werk, zodat ons verkeer min of meer veilig wordt. De grote terrorismeshow is pas te verantwoorden als al het serieus werk gedaan is, en dat is nog lang niet het geval.


   • Ik denk dat er een veel grotere rol is weggelegd voor technologie ipv mankracht, big data, AI: waarom deze niet inzetten voor verkeersveiligheid ipv het verkopen van producten, ook bij bestaande wagens?
    Dit is veel kostenefficiënter. Voor grofweg € 100 kan je elke wagen al uitrusten met een virtuele assistent en digitale nummerplaat, die vermijdt dat je overtredingen begaat. Geen verkeersboetes meer, hoera!
    Wie gaat nog dronken aan boord van een wagen kruipen die indien nodig coacht, waarschuwt, permanenent rijdata analyseert en frappant rijgedrag penaliseert?
    Voor bepaalde groepen moeten we ook durven gaan naar automatisch video driver surveillance (NCAP heeft gelijkaardige systemen alvast opgenomen in hun roadmap voor hun score).

    http://www.smartdrive.net/driver-facing-cameras-use/

    Hiervoor moeten de “goede” chauffeurs wel eerst zelf aan de bak om iedereen te bewijzen dat dit werkt en er géén privacy issues zijn mits goede uitvoering. Er moet dan van overheidswege de nodige stimuli en coördinatie opgezet worden (fiscaliteit, parkeervoordelen, vrijstelling van de klassieke flitscontroles, …) Bij voldoende doorbraak kan je dit dan verplichten, in combinatie met de slimme km heffing, die er toch gaat komen (Klimaatzaak, luchtwkaliteitszaak, monsterfiles, …) . Op 11 december is er een studiedag in het Vlaamse parlement, waar ik waarschijnlijk een brainstormsessie over zo’n systeem ga geven.

   • Chris S Says:

    Moeten in de zin van de facto, ik dacht dat dit duidelijk was. Terrorisme is geen show trouwens.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: