Stropbrug, de bouwaanvraag

Ik zie nog altijd de verbazing in de ogen toen we vertelden dat de Stropbrug tijdens de ochtendspits één van de drukste fietsroutes van Gent is.
Het gesprek vond plaats in de vorige bestuursperiode.
Dat was in de jaren dat we het toenmalige bestuur probeerden uit te leggen dat de slogan “Gent Fietsstad” als een boemerang op de terugweg was.
Het huidige bestuur heeft de correcte toon te pakken: Gent is een fietsstad in wording, en er is nog immens veel werk.
Het is niet omdat het fietsverkeer binnen de R40 zienderogen stijgt dat het allergrootste deel van Gent (Gent buiten de R40) veilig fietsbaar is.
Wat is daarvoor nodig?
Infrastructuur, nog infrastructuur, plannen voor infrastructuur en even logische, volgens sommigen gedurfde keuzes als binnen de R40.
En: een omvattend fietsplan, een ambitieus, gebiedsdekkend spinnenweb met heldere lijnen naar àlle buurgemeentes en de Haven.
Een plan dat de ochtendspits als richtlijn neemt, want die spits is het meest intense mobiliteitsmoment.
Een fietspad of een kruispunt dat in de ochtendspits fietsveilig is kan de rest van de dag zeker aan.

06dec17, Stropbrug

De Stropbrug werd in 2013 door schepen Watteeuw met verf tot een veiliger fietsroute omgeturnd.
Het was een forse stap vooruit.
Velen juichten, al was er ook teleurstelling te horen, want de zwakste schakel van een fietsroute bepaalt het eindresultaat.
Nu staat de reeds lang geplande integrale heraanleg op het programma.
In de ideale wereld zou dat een platte brug zijn.
Tel het aantal schepen dat er passeert.
Het zijn er op jaarbasis geen 100.
Maar het blijft voor x aantal redenen een scherpe, bolle, vaste brug.

06dec17, Stropbrug

Vorig jaar kreeg de buurt de mogelijkheid om het eerste ontwerp te bekijken.
Wat opviel: buurtbewoners namen de ochtendspits als norm.
Het ontwerp kon die feedback gebruiken.
En nu is de bouwaanvraag aan de beurt.
Correctie: de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
Wat we vorig jaar opperden blijft tellen: idealiter is de geplande fietsbrug aan de Lentestraat éérst klaar, zodat fietsers tijdens de ingrijpende werken rondom de Stropbrug een alternatief hebben.
Ledeberg wil niet uitbreken via de Sint-Lievenspoort.
Wie wil weten waarom: ga beide lokaties eens in de volle ochtendspits 5 minuten observeren.
En tel het aantal kinderen op de Stropbrug.
Even belangrijk: zo’n snelle èn -vooral- veilige alternatieven halen mensen op de fiets.

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

22 gedachten over “Stropbrug, de bouwaanvraag”

 1. Let ook even op de fietsster op de foto, die de rammelstrook vermijdt door op het asfalt te fietsen (maar wel binnen de lijnen), en hoe die ‘oversized’ geblutste auto (die mooi asfalt heeft) een stuk van de bocht afsnijdt, ondanks dat er op die plaats iemand fietst.

 2. De Stropbrug heeft tenminste “fietspaden”. Op een andere drukke fietsroute naar Gent-Sint-Pieters heeft de Europabrug er aan één kant helemaal geen. De smalle rijbaan op die brug is een gevaarlijke flessenhals: misschien kunnen we de naam van beide bruggen verwisselen.

  1. Het rampgebied aan de Europabrug strekt zich uit van aan het rond punt dat geen rotonde is tot aan de brug. Van de Verenigde Natieslaan naar de brug rijden is alleen weggelegd voor zeer ervaren fietsers.

 3. Die geplande fietsbrug aan de Lentestraat is een rochel in het oog van Gentbruggenaars, Ledebergenaars, Merelbekenaars en Moskovieten die willen ‘uitbreken’ richting Sint-Pietersstation.

  “Kom! We bouwen een peperduur bruggetje pal tussen twee andere bruggen terwijl er in de ki-lo-méters tot aan de R4 geen enkele fietsovergang is (maar wél twee autostrades en een treinbrug!)”

  Schandelijk foute toewijzing van schaarse middelen.
  Niets om toe te juichen.

  1. Dat vind ik ook van die Parkbosbrug over de R4… Die ligt ook tussen 2 bruggen waar ik in feite nooit enige last ondervonden heb om te fietsen.

   Aan de Schelde zou het interessanter zijn om die nieuwe brug tussen de Warmoezeniersweg en de Loskaai te leggen. Zo ben je al meteen een eind verder van het kluwen rond Bellevue.

  2. Schaarse middelen ? Waarom zijn fietsers zo bescheiden ,er moeten zeker nog twee bruggen bijkomen tussen stropbrug en ringvaart. Als een noodbrug autobrug kon voor IKEA (op 6 maand lag ze er) dan kan er ook een noodbrug voor fietsers (hangbrug onder B401 ) verbinding Warmoezeniersstraat en Fr. De Miltdeef.enz…..

   1. Miljoenen euro’s zijn schaars. Hoe je het ook draait of keert.
    (Zag een gulle CEO deze brug niet als een handige PR-stunt?)

    Van die noodbruggen hoor ik niets concreets waaien.
    Wel is tram 4 hier afgeschaft, is het Moscouviaduct een death trap, is het ‘verboden’ te fietsen in de spoorwegtunneltjes en krijg je zonder serieuze spierkracht geen fiets over de voetgangers/fietsbrug die het spoor overspant.
    Dan zwijg ik nog over het extra sluipverkeer dankzij de werken aan de Hundelgemse.

    Ik durf zo stilaan het koor te vervoegen dat de stadsrand blijkbaar mag verrekken.

    Maar viert en juicht! Een nieuwe fietsbrug!
    Scheve prioriteiten.

 4. ‘Wat opviel: buurtbewoners namen de ochtendspits als norm. Het ontwerp kon die feedback gebruiken.’

  Ik weet niet wat u daar mee bedoelt, wat ik wel weet is dat het merendeel van de buurtbewoners absoluut niet gelukkig zijn met de huidige plannen. Overleg en inspraak vergen luisterbereidheid, iets waar de schepen voor mobiliteit niet zo sterk in is. Ondanks het aanbrengen van diverse alternatieven kon er niet meer veranderen dan punten en komma’s wat de buurtbewoners dus de grote verliezers van dit plan maakt.

  1. Jens, we herinneren ons u als een heviger pleitbezorger van parkeerplaatsen dan van fietspaden. Dat mag hoor, maar u begrijpt hopelijk dat het recht èn de noodzaak aan veilige fietspaden op een as als deze een groter algemeen belang vertegenwoordigt dan uw persoonlijk parkeerbelang.

   1. Ik heb al meerdere malen gezegd, en zeg het nu nog eens, dat de staat van de fietspaden op de Burggravenlaan en de Stropbrug schandalig is. De enige vraag is of wij daarvoor onze parkeerplaatsen moeten opgeven. Men had ook
    * een rijstrook kunnen schrappen
    * een tweerichtingsfietspad aanleggen
    * een stuk van het spoortalud innemen
    * de fietsbrug waarvan de schepen van mobiliteit vertelde dat die er in de volgende 10 jaar niet zou komen en die er nu toch komt leggen waar de fietsers die al jaren vragen, namelijk tussen de Meierij en de Toemaattragel.

    Met al deze scenario’s hadden wij onze parkeerplaatsen kunnen behouden en waren de fietsers er op vooruit gegaan. Ze zijn gewoon niet onderzocht.

    Maar goed, waar de argumenten op zijn starten de persoonlijke aanvallen, makkelijk toch om alle argumenten van de bewoners te reduceren tot ‘uw persoonlijk parkeerbelang’.

  2. Het is de facto onmogelijk dat de buurtbewoners verliezers zijn in een plan om de weginfrastructuur veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Dat is meer op maat van de mens en het heeft als neveneffect dat de leefkwaliteit van de buurt beter wordt.
   Tenzij er daar geen mensen wonen, werken, winkelen, langskomen of leven?
   Dan gaat enkel de leefkwaliteit van de natuur daar op vooruit (want minder lucht- en watervervuiling). Maar ook een minder vervuilde natuur is een verbetering voor de mensen daar in de buurt.

   1. Misschien mogen de buurtbewoners zelf een mening hebben over of zij al dan niet de verliezers zijn, ook als dat niet in uw leefbeeld past ?

    1. Juist. Ook als men om nobele redenen – in de veronderstelling dat deze vanuit een reële morele impuls zijn ingegeven – zaken opdringt, gaat men niet sociaal te werk. Men bereikt het tegenovergestelde.
     Echte democratie leeft dan ook pas als aan bepaalde voorwaarden is voldaan (o.a. duidelijke en voldoende info aan de burgers).
     De schijnbare meest sociale mensen worden dan eigenlijk zo de meest asociale mensen. De meest nobele ideologie en filosofie worden dan een dictatuur.

     Men kan het zelfs zo straf stellen dat als een groep mensen niet kiest voor een socialere ‘werking’, men ook dàt moet respecteren – met ook de gevolgen ervan; met de vrijheid van keuze komt nl. ook verantwoordelijkheid.

     Om dít allemaal te verwezenlijken is (een streven naar) een andere maatschappelijke ordening nodig; als men dat niet realiseert zal de sociale ellende en chaos enkel maar erger worden. Maar ook dàt hebben de milieujongens niet door. Tegenwoordig gaat men zelfs zo ver dat men zogezegd om milieuredenen zoveel mogelijk mensen naar de grootsteden wil doen verhuizen en men gaat de mensen die wat verder wonen beschimpen als immoreel want niet ‘groen’. Men ziet niet in dat men met deze opdringerigheid zélf het grootste immorele monster wordt.

 5. Een paar antwoorden ten gronde aan Jens. De essentie van je verhaal is: er zijn x aantal m², en daarvan wil je graag een deel reserveren voor parkeerplaatsen. Dat is te begrijpen, dat draait om persoonlijk comfort. De afgelopen decennia werd dat benoemd als “het parkeerprobleem”. Mobiliteitsdeskundige Kris Peeters zou het verwoorden als “is er een tekort aan parkeerplaatsen, of een teveel aan auto’s?” Ik weet dat zo’n stelling voor pleitbezorgers van parkeerplaatsen emotioneel werkt als een rode lap op een stier, maar probeer dat eens rationeel te benaderen. Bekijk de beschikbare ruimte en vooral: de beschikbare breedte. Neem in rekening dat Infrabel zelden m²’s zomaar afstaat, en stel dat ze dat toch zouden afstaan, ze de kosten van een nieuw spoortalud zeker niet zouden betalen. Stel dat de stad dat zou betalen, dan komen we aan verdomd dure parkeerplaatsen.

  Je vergeet in je analyse een andere algemeenbelangspeler: de Lijn. Ik ken het huidige ontwerp nog niet, maar als er voor je deur nu drie rijstroken blijven (met één afslagstrook naar het UZ) dan heeft het te maken met de doorstroming ifv de bussen van de Lijn richting station. Degelijk en performant openbaar vervoer is even belangrijk als fietsen/fietspaden/fietscultuur.

  De fietsbrug is een bizar verhaal. Wij pleiten zowel voor de brug die er nu komt (helaas zonder tussenhalte op het schiereilandje met Ter Plaeten) èn voor een brug tussen Stropbrug en E17. De brug vanuit Stropkaai wordt voor een flink deel betaald door de projectontwikkelaar van de kantoortorens aan Bellevue. Dat geld stond nog contractueel te wachten, en wordt nu eindelijk benut. Die brug zal fietsstromen vanuit Sint-Amandsberg en een deel van Gentbrugge en Ledeberg verwerken, en een onderdeel zijn van een luwe fietsas. Voor velen uit Ledeberg en Gentbrugge zal dit een as zijn richting Sint-Pietersplein, Museumkwartier en Zuid. De brug waar jij van droomt zal de Zuidelijker delen van Gentbrugge, Ledeberg en Merelbeke bedienen richting werkpolen UZ, Ghelamco en Sint-Pietersstation. Die brug staat bovenaan onze wishlist, maar we begrijpen dat zo’n dure projecten verspreid over de stad ontwikkeld worden, en vaak afhankelijk zijn van externe financiering (bv Vlaanderen of Europa).

  Het is absoluut niet de bedoeling iemand persoonlijk aan te vallen, sorry mocht dat zo overkomen. Zoals gezegd: het is totaal legitiem om op te komen voor je comfort. Zoals het even legitiem is om daar het algemeen belang tegenover te stellen. Eén van onze grootste frustraties van afgelopen decennia was dat degelijke oplossingen voor fietsers telkens wéér onderuit gehaald werden omdat de toenmalige schepenen schrik hadden van parkeerplaatsprotesten. Dat kregen we ook met zoveel woorden te horen. Dat is een Belgisch fenomeen. In vele stedelijke buurten werd éénrichtingsverkeer ingericht om dubbele rijen parkeerplaatsen te creëren. Dat duurde maar een paar jaar voor dat weer dichtslibte. Waarom is dat zo? Het basisbeginsel van mobiliteitsplanning verklaart dat: “Infrastructuur trekt gebruikers aan”. Méér parkeerplaatsen zal enkel méér autogebruik en dus een nieuw parkeertekort creëren. Méér fietspaden zal vooral méér fietsers bedienen, en daardoor de groei van autogebruik afremmen en op termijn doen verminderen. Dat zijn harde keuzes die vorige eeuw al nodig waren, en nu -eindelijk- in een stroomversnelling komen. Of willen we elk jaar het filerecord breken? Ik heb alle begrip dat dat niet voor iedereens comfort een verbetering is. Ik ben er wel van overtuigd dat je kinderen hier de vruchten zulllen van plukken.

  1. En toch heb je iemand persoonlijk aangevallen. En het was niet het enig slachtoffer op deze webstek. Al wie niet past binnen een bepaald denkbeeld wordt een dissident. Jammer.

   1. Too much honor voor een klein Gallisch blogje… Dan heb je mijn zachte stem er niet bij gehoord 😉 … elke mens leest af en toe een imaginaire toonhoogte die er niet is. 🙂 Ik kijk uit naar de aftoetsing van je ideeën hieronder aan het opiniestuk van Kris Peeters vandaag in DS.

    1. Het gaat niet om een denkbeeldige toonhoogte, maar hoe men mensen persoonlijk aanvalt – zwart op wit. Ik heb dat eerder al aangestipt. Men kan een mening aanvallen zoveel en hoe hard men wilt, maar personen… Al eens stil gestaan bij hoe mensen zich dan moeten voelen op deze webstek en tegenover – uiteindelijk – een Fietsersbond?

     Voor het ‘algemeen belang’ zijn al veel miljoenen mensen gestorven trouwens.

     1. Hier sla je de nagel op de kop, ik ben zo goed als gestopt met nog reacties geven want het denkbeeld (zowel over de meningen als over de mensen zelf) is zo eenzijdig dat het veelal verloren moeite is wat je hier neerpent… Het is ook de reden waarom ik weiger om me lid te maken van de Fietsersbond, hoe zeer ik ook fietser ben (zowel beroepsmatig als buiten het werk).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: