Fietsdroom CD&V Gent

Nora is voor de tweede keer aan de beurt, en draait CD&V om.

29sep18
29sep18

CD&V Gent spreekt zich zeer duidelijk uit over het belang van de fiets in het geheel van de manier waarop we onze stedelijke mobiliteit willen vormgeven. We beschouwen de fiets als hét individueel vervoermiddel bij uitstek in de stad, voor vrijetijdsverplaatsingen maar ook voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. We willen onze verkeersinfrastructuur daaraan aanpassen, en alles in het werk stellen om het gebruik van de fiets zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daartoe hebben we tal van initiatieven in petto.

De Gentse fietsers hebben recht op meer, veilige en comfortabele fietspaden. Te veel fietspaden bevinden zich in slechte staat. We maken versneld werk van de heraanleg en het invullen van de ‘missing links’. Waar mogelijk streven we naar verhoogde, vrijliggende fietspaden. Fietssuggestiestroken zijn geen valabel alternatief. Ze creëren een vals gevoel van veiligheid. Bij (her)aanleg gebruiken we monolithische materialen. We richten de aandacht in het bijzonder op de fietspaden langs de R40. We breiden het aantal fietsstraten verder uit, ook in de woonkernen buiten de binnenstad.

We willen de Gentenaars ook meer stimuleren om de fiets te nemen door van de fiets hét vervoermiddel bij uitstek te maken om snel en veilig ter bestemming te geraken. We creëren zo veel mogelijk fietsdoorsteken en -onderdoorgangen om fietsverplaatsingen steeds snel en veilig te doen verlopen. In het bijzonder verbeteren we de oversteekbaarheid van de R40, onder meer door bij de heraanleg van de Heuvelpoort en de Dampoort fietstunnels te voorzien. Ook op de Visserij ter hoogte van het kruispunt met de Kasteellaan maken we een onderdoorgang. We staan achter het principe van ‘rechtsaf door rood’, maar enkel in het geval van vrijliggende fietspaden. Bovendien geven we er waar mogelijk de voorkeur aan om het fietspad te verleggen en rechts naast het verkeerlicht te laten lopen, om onduidelijkheid voor fietsers en andere weggebruikers weg te nemen. Kasseistroken en tramsporen maken het fietsen in Gent moeilijk én gevaarlijk. In straten met kasseien leggen we fietsstroken aan in asfalt. Wat tramsporen betreft, blijven we met specialisten zoeken naar manieren om die veiliger te maken voor fietsers. We maken prioritair werk van de heraanleg van de Veldstraat, waar nu met de fiets nauwelijks door te geraken valt.

De bestaande fietsroutenetwerken moeten verder worden uitgebouwd en doorgetrokken naar alle delen van de stad, ook bijvoorbeeld het havengebied. De fietsroutes verdienen een ruimere bekendheid en dienen opgenomen te worden in de schoolen bedrijfsvervoerplannen. We takken onze stedelijke fietsvoorzieningen aan op bovenlokale fietsroutenetwerken en fietssnelwegen.

Het fietslandschap is volop in evolutie, en het is belangrijk dat we daar proactief mee omgaan. De opgang van elektrische (bak)fietsen vergt een aangepaste inrichting van fietspaden (bv. scherpe bochten vermijden). Fietspaden moeten voldoende breed zijn om ook bakfietsen toe te laten en om het mogelijk te maken dat fietsers elkaar op een veilige manier voorbijsteken.

Het gebruik van de fiets aantrekkelijker maken, vergt ook bijkomende inspanningen op het vlak van veilige en gebruiksvriendelijk stallingen. Het aantal openbare fietsenstallingen moet verder worden verhoogd. We inventariseren de noden en pakken ze aan. Voor het comfort van de gebruikers en de levensduur van de fietsen opteren we zo veel mogelijk voor afgeschermde en overdekte fietsenstallingen. We zorgen ook voor stalling voor fietsen ‘buiten formaat’, zoals bakfietsen en longtails. In buurten met rijwoningen zonder garage installeren we overdekte en afsluitbare fietsenhokken die door buurtbewoners kunnen worden gebruikt. We investeren verder in openbare fietspompen.

We voeren de strijd tegen fietsdiefstallen op. We verhogen het aantal fietsgraveeracties en kondigen ze beter aan. We houden, in samenwerking met stadsdiensten, gemeenschapswachten en politie, meer controles en sporen gestolen fietsen gerichter op. We zetten ook technologische middelen in tegen fietsdiefstallen. Zo bieden we de Gentenaars tegen een goedkope prijs de mogelijkheid om hun fiets te laten uitrusten met een zendertje waarmee gestolen fietsen kunnen worden opgespoord.

Het promoten van het fietsgebruik moet voor ons ook een permanent aandachtspunt zijn bij ruimtelijke ordening. We willen de stad ontwikkelen als een geheel van ‘kernen’ waarbinnen alle faciliteiten op wandel- of fietsafstand aanwezig zijn, waardoor het aantal autoverplaatsingen wordt beperkt.

Tegelijk willen we de fietsers in de volgende legislatuur ook wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden. De uitbreiding van het aantal fietsenstallingen doen we gepaard gaan met een strenger optreden tegen onregelmatig gestalde fietsen, in het bijzonder wanneer ze de doorgang op de voetpaden versperren. We pakken de dagelijks chaos van fietsen aan de Albert Heijn op de Korenmarkt en op het Miriam Makebaplein aan de Krook aan. Om de capaciteit van de fietsenstallingen optimaal te gebruiken, halen we weesfietsen (fietsen die zijn achtergelaten en waarvan de eigenaar onbekend is) weg. We zien strikter toe op het naleven van het verkeersreglement, met sensibilisering én bestraffing.

Voor wie niet over een eigen fiets beschikt, zorgen we voor kwaliteitsvolle oplossingen. We bieden iedereen die in Gent woont, werkt of studeert de kans tegen een democratische prijs een fiets te huren. We scheppen ruimte voor private initiatieven op het vlak van deelfietsen. Wel behouden we als stadsbestuur de regie om versnippering tegen te gaan. Naast ‘stationbased’-fietsen zien we ook kansen voor ‘free floating’- systemen (deelfietsen zonder vaste standplaats) – zij het binnen een duidelijk kader om ‘strooifietsen’ tegen te gaan.

En tot slot, als uitsmijter: we willen in de volgende legislatuur ook de ontwikkeling van een systeem van fietstaxi’s stimuleren. Zeker in het stadscentrum lijken fietstaxi’s ons een prima manier om mensen op een snelle en duurzame manier ter bestemming te brengen. En ook om het autovrij gebied beter toegankelijk te maken voor minder mobiele mensen, bieden ze in onze ogen mogelijkheden.

3 gedachten over “Fietsdroom CD&V Gent”

 1. Ben ik nu de enige fietser die niet de behoefte voelt om door de Veldstraat te fietsen? Als fietser is het relatief vlot en eenvoudig om even om te rijden via de Sint-Niklaasstraat of de Predikherenlei, op die manier hoef je niet de confrontatie aan te gaan met de trams en vele voetgangers die door deze winkelstraat lopen. Zoals de fietsers met recht hun plaats opeisen buiten het historische centrum vind ik dat de voetgangers binnen het historische centrum op de eerste plaats komen. Denk dat dit standpunt wel gedragen wordt door de meeste fietsers in Gent, nu nog duidelijk naar buiten toe communiceren want de meeste partijen zijn hier precies niet van op de hoogte 🙂

  1. Je bent zeker niet alleen. Ik denk dat dat het verschil is tussen een fietser die dergelijke tekst schrijft en een niet-fietser die een dergelijke tekst schrijft.

  2. Weg met die kl*te tram uit de Veldstraat – en weg met alle trams uit het centrum. Mocht er telkens een camion door de Veldstraat razen, dan kreeg die direct het predicaat van moordmachine; een tram krijgt steeds de status van vrijgeleide. In de Veldstraat zouden vooral de voetgangers eindelijk rustig kunnen wandelen zonder dat elektrisch monster van 40 ton. Welke idioot heeft ooit beslist om door wattman de Veldstraat te laten opeisen.
   En ja, graag – maar niet noodzakelijk – een fietsstrook o.i.d., wel liefst overal fietsstallingen en veel meer groen.
   Ik ben jouw standpunt niet genegen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s