Werfnieuws uit het noorden: Terneuzenlaan

Er zijn zo van die Fietsbulten die méér dan een jaar in mijn hoofd rondfietsen. Eén ervan is “Het c-woord”. De map met foto’s hiervoor blijft groeien, maar de titel van het stuk is sinds maart ingenomen door iets monsterachtig, iets dat ons dagelijks leven bepaalt. Laat die vaccins het c-woord alsjeblieft snel wegjagen!

Kasseien zijn absoluut niet zo monsterachtig,  behalve in betogingen. En het woord begint met een k. Maar kasseien bepalen het leven van de bewoners van die straten. Ze bepalen hun doen en laten.  En niet in het minst: hun slaap. En de barsten in hun muren. Ze doen mensen – en dus ook fietsers- vallen, zeker bij regenweer. En -als enige positief punt: de esthetiek van hun straat. In de eeuw dat er nog geen servosturen bestonden kwam er een Monumentenwet. Dat was een zeer goede en hoogst dringende zaak, want aannemers en projectontwikkelaars interesseerde het niet om historisch waardevolle gebouwen te bewaren, laat staan om ze te restaureren.  Bekijk als voorbeeld de Vlaamsekaai, en je weet genoeg. Maar de wet ging verder, en beschermde ook kasseien, als onderdeel van stadsgezichten. Maar servosturen kijgen àlles kapot, ook kasseien. De wet maakte ook dat de macht van Monumentenzorg bovenaan de beslissingshiërarchie terecht kwam. Dat was in de 20e eeuw ook nodig, want lokale besturen soms ècht niet te vertrouwen.

De Wiedauwkaaibrug, de spoorbrug over het kanaal Gent-Terneuzen op de lijn Eeklo -Ronse, is -helaas!- een pijnlijk gevolg van die macht van Monumentenzorg. Het verhaal gaat dat eind vorige eeuw “iedereen” hier een verhoging van de sporen wilde, een situatie zoals we die kennen in de rest van stedelijk Gent. Van de uithoek van Sint-Amandberg via Oostakker Station tot Dampoort Station, en zo verder naar Sint-Pietersstation tot aan Drongen. En van Gent Sint-Pieters tot Brussel Zuid. Maar de NMBS had toen geen geld. En dus werd het uiteindelijk een vervanging van de oude, tot op de draad  versleten spoorwegbrug, waarop Monumentenzorg een exacte kopie eiste. Terwijl dit door de Stad ingepland was als de ideale locatie voor een autoluwe fietsroute, als onderdeel van het Westerringspoor. Maar nee: een kopie is een kopie. En dus werden het smalle looppaden naast de sporen, verbodsborden incluis. Sindsdien leren fietsers hier dat verbodsborden er staan voor verzekeringsmaatschappijen, of om verantwoordelijkheid van de wegbeheerder “zuiver” te houden, maar niet om het verkeer van àlle verkeersdeelnemers helder te organiseren. Laat ons hopen dat deze anomalie de komende decennia verdwijnt, en dat het zandoverschot van de Oosterweelverbinding hier een nuttige bestemming vindt.

Maar we moeten hier nog x aantal jaar mee verder. En de Stad werkt onverdroten verder aan het optimaliseren van het Westerringspoor. Dit stukje Westerringspoor is bijna belangrijker dan alle andere onderdelen ervan: het loopt in dè corridor die het oosten en westen van het noordelijke stadsdeel met elkaar verbindt, en dus hyperbelangrijk voor woon-werkfietsverkeer van en naar de havenbedrijven. Hier zie je dat helder:

c OpenStreetMap dd 02dec20

Boven de Vliegtuiglaan is de haven North Sea Port heer en meester, met op Belgisch grondgebied nog slechts 4 oost-westverbindingen over het kanaal Gent-Terneuzen: manke Meulestedebrug, de veren van Langerbrugge en Terdonk, en Zelzatebrug.

Aan Meulestedekant van de spoorbrug nadert een klein maar fijn werfje de afwerking. De kasseien kant Muidebrug werden op een beperkte oppervlakte deels vervangen door beton:

26nov20, Terneuzenlaan
26nov20, Terneuzenlaan.

De aannemer koos ervoor om het natte beton af te schermen met linten en een betonbewaker (iets voor Van Dale?) in een camionette. Vers beton is  kwetsbaarder dan verse sla, en wordt daarom steeds meer integraal omheind. Het zou niet het eerste beton zijn dat bij de geboorte beschadigd werd door een overmoedige wandelaar (meestal mèt hond), of door een onnozele / ballorige fietser.

26nov20, Terneuzenlaan

Kant Meulestedebrug verdween een deel van het asfalt om ook hier kasseien te droppen:

27nov20, Terneuzenlaan

 

 

27nov20, Terneuzenlaan

Terzijde: valt het u ook op dat afgelopen jaar een hevig groeijaar was qua bakfietsgebruik?

27nov20, Terneuzenlaan
02dec20, Terneuzenlaan

Door deze creatieve ingreep onstaan vlakke fietspaden die de spoorbrug verbinden met het nieuwe fietspad uit het Makelaarsparkje (dat is de doorsteek via Makelaarsstraat, Loodsenstraat en Roerstraat naar het Houtdok, en zo naar de Dampoort)… :

27nov20, Terneuzenlaan

… en verbinden met het toekomstige fietspad tussen Terneuzenlaan en Londonstraat / Muidepoort / Pauwstraat, aangelegd door de projectontwikkelaar van de collectie flats aan de Kopenhagen- en Oslostraat. Dat fietspad zou volgens een werfleider klaar zijn voor gebruik tegen uiterlijk december 2021.

27nov20, werf projectontwikkeling

Dan eindigt de rotzooi in die buurt, want het was er afgelopen maanden eerder een cyclocrossbuurt. De heraanleg van de Kopenhagen- en Oslostraat (wie deed dàt?) met oude kasseien, met door bovenop een hobbelig dun betonlaagje is voor geoefende fietsers een slalomparcours, voor de anderen een valparcours:

27nov20, Oslostraat
02dec20, Kopenhagenstraat

In één beweging wordt het klinkerfietspad komende van Muidebrug een paar meter verlengd, zodat het aantakt op het beton:

27nov20, Terneuzenlaan
02dec20, Terneuzenlaan

Kort samengevat: dit fietsersknooppunt wordt naar mijn aanvoelen helderder/overzichtelijker èn comfortabeler.

02dec20, Terneuzenlaan
02dec20, Terneuzenlaan

Het zal daar bijna klaar zijn. Open vraag: hoe voelt het aan? De pensionering van die kasseien zal uiterààrd een grote verbetering zijn. Is het voor jou als dagelijkse passant 100% ok?

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

13 gedachten over “Werfnieuws uit het noorden: Terneuzenlaan”

 1. Leuk om het verhaal te kennen achter de spoorwegbrug met fietsmogelijkheid. Dagelijks nemen we die route per cargofiets en/of met fietskar en dagelijks vraag ik me of wie dat gedrocht van een fiets/voetgangerspassage heeft ontworpen. De silver lining is hier: de uitdaging om zonder af te stappen en zonder botsen tegen verkeersbord / betonblok / … te brug op te rijden (komende van Wondelgem) en het gevoel van overwinning als dat lukt.
  Erg moeilijk kan het niet zijn om daar een degelijke fietserbrug te plaatsen. Er is ruimte aan beide zijden van ’t kanaal, toch?

  1. Beste, u mag helemaal de brug niet oprijden, er staan heel duidelijk C3 verkeersborden die dat aangeven ! Indien u beschikt over de noodzakelijke verkeerskennis om veilig deel te nemen aan het verkeer op openbaar domein zou u toch de betekenis van die borden moeten kennen. Erg moeilijk kan het toch niet zijn om u aan de verkeersreglementering en aan de regels van welvoegelijkheid te houden, deze “criteria” gelden ook voor fietsers, toch ?

   1. Beste Marc, dat is het absurde van die verkeersborden: ze hebben geen enkele verkeersfunctie. Ze staan er als paraplu, om te maken dat de beheerder geen verantwoordelijkheid draagt. Terwijl bijvoorbeeld de Vlaamse Waterweg deze brug (terecht!) communiceert als alternatief voor de kapotte Meulestedebrug: voor zware fietsen en voor bakfietsen. Tja… En terwijl diezelfde Vlaamse Waterweg via een verbodsbord dezelfde paraplu opsteekt aan de Saskes. Wat in beide gevallen hoort is een gerichte aansporing tot traag fietsen. De voetgangers horen er de baas te zijn.

    1. Beste Yves, de Vlaamse Waterweg communiceert de brug inderdaad als een van de alternatieven voor mensen die de noodbrug aan de Meulestedebrug niet kunnen/willen gebruiken. Ze geven dit aan als de kortste alternatieve route. Maar ze geven daarbij in geen geval aan dat de oversteek van de brug al fietsend moet gebeuren ! Net om “conflicten” te vermijden op de smalle doorgang(en) ! Om die redenen staat er daarom al decennia de C3 verkeersborden. Dat een verkeersbord geen enkel verkeersfunctie heeft is een totaal nieuw gegeven voor mij en ik zal dat dan ook uw stelling voorleggen aan de bevoegde stedelijke- en politionele diensten om daar duidelijkheid over te krijgen. U reageerde op FB ook trouwens nog niet op mijn vraag om meer duiding te bekomen over het verhaal dat u noemt in uw verslaggeving, het verhaal dat iedereen in de wijk eind vorige eeuw een verhoging van de sporen zou gewild hebben !?

     1. Iedereen is in zo’n context natuurlijk niet letterlijk te nemen, maar voor de slechte verstaander zet de auteur ‘t dan nog eens tussen quotes. En toch is er dan nog iemand die moeilijk moet doen, en die er dan nog een “in de wijk” zelf bij verzint. Ik interpreteerde de iedereen hier als alle betrokken partijen (dus stad, nmbs, … die over deze materie gaan) maar misschien vergis ik me.

     2. Goh, u vergist zich wel degelijk schromelijk hoor Rudy. De slechte verstaanders hier in deze zijn opnieuw diegene die al of niet moedwillig voorbijgaan aan enkele elementaire basisregels die men hoeft te betonen in een democratische maatschappij. Zijnde onder meer : waarheidsgetrouwe – journalistieke – verslaggeving brengen, respect voor verkeersregels en voor andere weggebruikers betonen, respect voor gevoelens en wensen van lokale bewoners opbrengen, enz … Ook uw interpretatievermogen is enigszins ontoereikend en foutief, want wie zou nu hier meer betrokken partij kunnen zijn die over deze materie mogen (eind)beslissen of de bewoners zelf !? Dat heet democratische besluitvorming, voor het adoreren van andere communistische/dictatoriale bestuursvormen dient u alsnog enigszins uit te wijken …

     3. Dag Marc, u heeft uiteraard uw hoogstpersoonlijke mening. En uw hoogstpersoonlijke gevoelens. Net als ik. U hoeft het nergens mee eens te zijn. Maar het kan geen kwaad om te accepteren dat dit of “dit” iets anders is dan dit. Dank aan rudy om het aspect “begrijpend lezen” helder te verwoorden. Voor alle helderheid: klik aub eens op de linkerbovenhoek “over Fietsbult”. https://fietsbult.wordpress.com/over-fietsbult/. Prettige dag nog, Marc!

  2. Brecht, dat “gedrocht” is een draaibrug en was in zijn tijd een stukje spitstechnologie (dat is ook de reden dat ze beschermd is). Een beweegbare fietsbrug is een duur ding, dus begrijp ik wel dat die er nog niet ligt.
   Het is vooral jammer dat men de kopie niet wat breder heeft gemaakt. 0,5 à 1m erbij langs elke kant zou een wereld van verschil zijn en niemand zou het zien.

   1. Dat een wettelijk beschermde brug -laat staan een getrouwe kopie- geen metertje “uitgebreid” mag worden, is onzin. Er zijn in Gent tal van voorbeelden van wettelijk beschermde monumenten die men blijkbaar moeiteloos wil verbreden of verhogen. Voorbeelden: de uitbreidingsprojecten van het Designmuseum en het Gravensteen. . Uitbreiding heet dat, “ten behoeve van bezoekers en hun comfort”. De wettelijk bescherming van de reizigerstunnel van Gent-Sint-Pieters werd zelfs opgeheven om de perrons te herbouwen.
    Overigens ligt er in Gent al een wettelijk beschermde brug die verbreed werd: de Recollettenbrug. Maar dat was ten behoeve van het autoverkeer (dat er intussen weer verdwenen is).

 2. Het vervangen van kasseien door beton zal het comfort daar zeker verhogen. Wat ik daar echter het gevaarlijkste vind is dat je daar zomaar het kanaal in kan rijden. Op de laatste foto kun je zien dat de vangrail langs de Terneuzenlaan stopt aan de oranje paal met verkeersborden. Tussen die paal en de stenen zuil gaapt er een wijd gat. Als je komt van de Muide en richting Wiedauwkaai wil moet je een wijde bocht van 135 graden nemen om rond het draaistel van de oude brug dat daar staat opgesteld te rijden. Daarbij rij je dus eventjes recht op dat gat af.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: