Lochristi – niet altijd pro-fiets (het verhaal van Tram 7)

Tram 7 en Lochristi - niet altijd pro-fiets

Het is spijtig dat de toekomstige (2020) vertramming van bus 7 vertrekt aan de verre westkant van Gent (Sint-Denijs-Westrem), maar voorlopig stopt aan de Dampoort. Op het ganse traject worden immers veiligere fietspaden en -assen aangelegd (nu ja, niet altijd maximaal veilig, maar beter dan nu).

Het is nog spijtiger dat de vertramming na 2020 tegen de zin van de stad Gent zal stoppen aan de grens met Lochristi, zogenaamd op vraag van de gemeente Lochristi – op deze manier loopt Lochristi een kans mis om de zeer drukke Antwerpsesteenweg te ontlasten en het onveilige sluipverkeer voor fietsers en bewoners in de buurt te verminderen (er zijn belangrijke fietsassen naar en van scholen) – terwijl het aantal winkels maar blijft toenemen.

Lochristi beweert dat ze aan dat laatste niets kan doen, maar wat dan met de weigering de tram (en veiligere fietspaden) toe te laten tot aan Lochristi zelf? Wellicht een kwestie van een ouderwets mobiliteitsbeleid, waar de auto nog altijd voorrang krijgt.

3 op 4 inwoners wil een knip van de Smalle Heerweg aan de grens Gent-Lochristi

Voorgestelde knip van de Smalle Heerweg

Drie op vier inwoners van de buurt Het Vliegveld wil een knip voor het autoverkeer aan het nieuwe bedrijventerrein (aan de grens met Gent-Lochristi).

Wat ging vooraf?

Door een schadeclaim van 10 miljoen is de oorspronkelijke inrichting van het bedrijventerrein Volvo Trucks “onrealiseerbaar” geworden (dixit de Gentse schepen Balthazar). Eén van de goedkope opties die overwogen wordt is dat de Smalle Heerweg geknipt wordt (zie kaartje). Op die manier wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein.

Het buurtcomité HetVliegveld ziet veel belangrijke voordelen:

– Grotere veiligheid voor voetgangers, fietsers en kinderen (en zelfs huisdieren die er elk jaar doodgereden worden). De straat staat volgens de jongste ongevallenstatistieken in de top 5 van de gevaarlijkste gemeentewegen van Lochristi

– Veiligere doorgang voor fietsende schoolkinderen uit Lochristi en omstreken.

– Afblokken van het sluipverkeer van het bedrijventerrein (zie plan) en van de Antwerpse steenweg (door alsmaar meer winkels)

Daarbij vraag het buurtcomité:

– Op zeer korte termijn een volwaardig fietspad (afgescheiden van de rijweg, zonder in- & uitritten voor vrachtwagens die kruisen) tussen de grens Gent-Lochristi en het rondpunt aan Volvo.

Lees het volledige verslag van de enquête hier. Naar de website www.hetvliegveld.be

Gents stadsbestuur formeel: Er komt geen toegang van R4 op Smalle Heerweg.

Volvo-R4_klein

Het vorig bericht op Fietsbult over het gevaar van aanstormend verkeer van de R4 naar de Smalle Heerweg in Lochristi via een nieuw knooppunt heeft effect gehad.

Geen week later krijgt de buurt eindelijk waar ze om gevraagd heeft: een formele toezegging van de stad Gent dat in alle fases van de afwerking van het bedrijventerrein Oostakker-Noord het bedrijfsverkeer en lokale verkeer (van de Smalle Heerweg en Groenstraat) gescheiden blijven, van zodra er een aansluiting is met de R4.

Dit maakt de Smalle Heerweg een stukje veiliger voor fietsers en andere actieve gebruikers. Een eerste stap, want er is nog veel werk (zoals het ontbreken van fietspaden op sommige plaatsen; en het groeiend sluipverkeer van de parallelle Antwerpsesteenweg).

Meer nieuws op www.vliegveld.be

Smalle Heerweg Lochristi mag geen directe toegang worden tot R4!

Afbeelding

In 2015 wordt het nieuwe in- en uitritten complex Schansakker aan de R4 afgewerkt en direct aangesloten via een publieke parallelweg op de Smalle Heerweg in Lochristi. Met als gevolg een nieuwe open toegang tot de R4 vanuit en naar de buurt (zie rode lijn op het plan). Zonder bijkomende maatregelen (die nu nog niet beslist zijn), heeft dit als pervers effect dat de Smalle Heerweg in Lochristi en de Groenstraat in Gent veel meer sluipverkeer zullen aantrekken, met meer gevaar voor fietsers (want niet overal fietspaden) en hetzelfde leed als op de Antwerpse steenweg zelf!

Een oplossing moet er komen

Nochtans staat in het oorspronkelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat het verkeer van het bedrijventerrein en buurt volledig uit elkaar moeten gehouden worden. Dus, zodra de aansluiting met de R4 er is, moet de Smalle Heerweg van het bedrijventerrein afgesloten worden.

Er is een oplossing…Er bestaat een eenvoudige mogelijkheid om de open toegang tot de R4 af te sluiten, ook tijdens de gefaseerde uitbouw van het bedrijventerrein (zie plan).

Reactie van de stad en gemeente

Schepen Balthazar van Gent belooft rekening te houden met onze bezorgdheid, maar concrete toezeggingen (conform het RUP) zijn niet gemaakt. De burgemeester van Lochristi heeft recent nog letterlijk gezegd dat het knippen van de Smalle Heerweg er op zijn grondgebied nooit komt.

Erger nieuws

Wegens een miljoenenboete die de stad moet ophoesten (zoals verschenen in de pers) liggen nu allerhande plannen op tafel om te bezuinigen en het oorspronkelijk plan niet helemaal uit te voeren. Het verkeer van het bedrijventerrein zou misschien niet fysiek gescheiden worden van het lokaal buurtverkeer.

Gevolgen:

· Fietsers worden door het groeiende bedrijventerrein tussen het gemotoriseerd vervoer geleid. Door het stijgend vracht– en autoverkeer een dodelijke combinatie.

· aanzuig- en sluipeffecten: alle verkeer – ook fietsers – worden via de smalle heerweg door het bedrijventerrein gejaagd

· Open toegang via de smalle heerweg tot de R4 wordt definitief

Meer info op de site van het actiecomité: www.HetVliegveld.be

Nieuwe fietsoversteek in Lochristi een uitschuiver

Image

De Smalle Heerweg in Lochristi is al jarenlang een drukke en gevaarlijke sluipweg, want door de vele nieuwe winkels slibt de parallel gelegen Antwerpse steenweg helemaal vast. En ja, de bewoners klagen dit terecht aan, en vragen maatregelen. Lochristi heeft na veel aandringen uiteindelijk een versmalling geplaatst aan een fietsoversteek waar het fietspad eindigt op de grens met de stad Gent (zie foto boven).

Beter dan niets natuurlijk, maar het kan veel beter. Vergelijk met de nieuwe fietsoversteek in Destelbergen (ook op de grens met Lochristi; zie foto hieronder). Hier is de fietsoversteek in de versmalling opgenomen, wat de oversteek met de helft versmalt.

In Lochristi ligt de versmalling een paar meters naast de fietsoversteek, en de signalisatie van versmalling en oversteek staan apart, zodat de automobilist zelfs niet weet dat fietsers oversteken aan de versmalling.

Image

Lochristi heeft nochtans een actief fietsbeleid. Dit is een slordige uitschuiver. We suggereren de gemeente graag een eenvoudige oplossing: trek de versmalling door tot over de fietsoversteek, vereenvoudig en voeg de signalisatie samen.

%d bloggers liken dit: