Actie Sint-Lievenspoort (4)

Reeds meer dan 9 jaar probeert de Gentse Fietsersbond de Sint-Lievenspoort veiliger te krijgen voor fietsers. Hiervoor voerden we reeds verschillende acties en schreven we de wegbeheerder, het Vlaams Gewest, aan.
Tot op heden zonder resultaat.

Dagelijks is deze plaats het toneel van talloze incidenten.
De Gentse Fietsersbond nodigt dan ook de pers uit om de situatie ter plaatse te komen bekijken.

Twee maand geleden, op 22 maart, maakten wij zelf videobeelden.
De video toont de dagdagelijkse situatie op dit kruispunt.
Alle fietsers in deze film hadden groen licht en zijn mensen die daar toevallig voorbijkwamen.

Alleen al bij de oversteek vanuit de Sint-Lievenslaan zijn er drie problemen:
– Op elk moment dwarst er een dubbele rij auto’s het fietspad. Hierdoor kunnen fietsers (op geen enkel moment) nooit veilig oversteken.

22maa12, 16u57, Sint-Lievenspoort

– Rechtsafslaande auto’s kunnen het groene licht voor de fietsers niet zien. Ze denken zo vaak ten onrechte dat de fietsers door het rood oversteken en geen voorrang hebben.
– De middenberm waar fietsers moeten wachten om het tweede deel van de straat over te steken is veel te klein.

22maa12, 18u00, Sint-Lievenspoort

Meer foto’s van de situatie er plekke zijn te vinden op de Fietsbult van 27 maart en 28 maart..

Enkele dagen geleden was een deel van het fietspad op dit kruispunt opeens volledig versperd.

Daarom houdt de fietsersbond op 24 mei een zachte protestactie.
We vormen een lange rij op het voetpad en maken ‘mexican wave’ met het langzaamaangebaar, om zo automobilisten aan te zetten voorzichtiger te rijden zodat fietsers veilig door het groene licht kunnen oversteken.

Kort samengevat: afspraak op

donderdag 24 mei 2012, om 17u,

op het einde van de Sint-Lievenslaan.
Voor een kaart, klik hier.

Agenda mei

Een maandelijkse agenda, good idea?

woensdag 2 mei, 18u33, start aan Woodrow Wilsonplein: TRAPKRACHT mei

zaterdag 5 mei, 10u00, start aan Sint-Jacobs om 11u00: Tweed & Vintage Ride
Meer info bij Radio Modern en Belgerinkel naar de Winkel

dinsdag 8 mei, 20u00-22u00, Café des Arts, Schouwburgstraat: open maandoverleg Fietsersbond Gent

zaterdag 12 mei, 09u00-12u00, Woodrow Wilsonplein: tweedehandsfietsenmarkt

donderdag 24 meidinsdag 15 mei, 17u00-18u00, Sint-Lievenslaan: (tweede) actie veiliger Sint-Lievenspoort

zaterdag 2 juni, 11u00-12u30, start aan Sint-Pieterplein : Rinkeltoer van Gent
Meer info bij SAVEM.

dinsdag 5 juni, 20u00-22u00, Café des Arts, Schouwburgstraat: open maandoverleg Fietsersbond Gent

woensdag 6 juni, 18u33, start aan Woodrow Wilsonplein: TRAPKRACHT juni


zaterdag 08 september, 09u00-12u00, Woodrow Wilsonplein: tweedehandsfietsenmarkt

zondag 16 september, all day, Gent: autovrije dag

Wat cursief staat wordt niet (mee) georganiseerd door Fietsersbond Gent.
Correcties zijn welkom op fietsbult@fietsersbondgent.be

Dodenwakes 14 april

Op korte tijd zijn in Gent twee fietsdoden gevallen.

Op vrijdag 27 januari werd Franz Stockman zwaar gewond bij een aanrijding aan de uitrit van de Binnenring met de Beekstraat in Mariakerke.
Hij overleed later in het ziekenhuis.

Drie weken later, op vrijdag 17 februari, kwam Roger Van Ghysegem om bij een ongeval aan het kruispunt van de Sint-Gerolfstraat en de Deinsesteenweg.

Zoals steeds blijven er familie en vrienden achter die treuren om het verlies.
Daarom roept de Gentse Fietsersbond Perpetuum Mobile op tot het houden van een DODENWAKE op zaterdag, 14 april 2012 om 10u00

-10u00: Vertrek met de fiets aan het kruispunt Rooigemlaan/Groendreef.
-10u30: Herdenkingsmoment aan de Beekstraat/Binnenring.
-11u00: Herdenkingsmoment aan het kruispunt Sint-Gerolfstraat/Deinsesteenweg.

Met bloemen betuigen we onze steun aan de nabestaanden van de slachtoffers.
Tevens wil deze dodenwake een oproep zijn om meer aandacht te besteden aan verkeersveiligheid.
Veel, maar niet alles, hangt hierbij af van de inzet van de bevoegde instanties die moeten zorgen voor een veilige infrastructuur, voor een handhavingsbeleid en voor verkeersopvoeding.

Op de Binnenring voorzien we een herdenkingsbord.
Aan de Sint-Gerolfstraat plaatsen we een ghost bike.

11apr12, 11u40, Adolphe della Faillelaan

Actie Sint-Lievenspoort (1)

Donderdag 22 maart is de “Europese dag van de hoffelijkheid in het verkeer”.
Fietsersbond Gent organiseert vandaag van 17u tot 18u een actie aan de Sint-Lievenspoort.
De locatie: Sint-Lievenslaan (naast de Schelde ter hoogte van de UCON, vanuit Heuvelpoort richting Dampoort).
We roepen u op om vanaf 17u tot 18u mee flyers uit te delen aan de automobilisten die wachten aan het rood licht.
Als we met velen zijn houden we met het klassieke langzaamaan-gebaar een “mexican wave”.

We willen hiermee aandacht vragen voor een van de meest onveilige fietsoversteekplaatsen van Gent.
Het aantal bijna-aanrijdingen is er ontelbaar.
Zie ook dit artikel uit 2008.

De oversteekplaats vertoont verschillende gebreken.
* Het verkeerslicht dat groen geeft aan fietsers is onzichtbaar voor de automobilist die als eerste het kruispunt zal opdraaien.
De automobilist ziet enkel het rode licht van de tweede oversteekplaats.
Foto’s en meer uitleg hier.
Een tweede licht op de middenberm kan dit opvangen.
* De middenberm is te klein als wachtplaats voor fietsers op het volgende groen licht.
Foto’s hier.
Momenteel is de rijweg er drie rijvakken breed.
Twee rijvakken volstaan, en zullen ook snelheidsremmend werken.
Net hier, aan de toegang tot autostrades, wordt zéér snel gereden.
* De straatverlichting is net boven de fietsoversteekplaats al jaren stuk.
Dit zijn primaire zaken, een goede wegbeheerder onwaardig.
Heeft u zelf verhalen over dit kruispunt?

Dodenwake 4 februari

Op vrijdag, 4 november 2011 werd een fietsster in de Evergemsesteenweg aangereden door een voorbijstekende wagen die te weinig afstand liet.
Zij overleed enkele dagen later.
Van de bestuuurder van de wagen is er totnogtoe geen spoor.
Zoals steeds blijven er familie en vrienden achter die treuren om het verlies.
Daarom roept de Gentse Fietsersbond Perpetuum Mobile op tot het houden van een DODENWAKE op de plaats van het ongeval, vlakbij het kruispunt met de Sint-Markoenstraat/Vierweegsestraat, op zaterdag, 4 februari 2012 om 11u00.
Bijeenkomst ter plaatse.
Ook kan je met de fiets meerijden naar de actie.
Vertrek aan het Rabot om 10u30.

11nov11, 17u06

Met bloemen betuigen we onze steun aan de nabestaanden van het slachtoffer.
Het ongeval toont aan dat een onvoldoende scheiding van fiets- en druk gemotoriseerd verkeer altijd gevaren oplevert.
De Evergemsesteenweg is belangrijke verbindingsweg zonder goede alternatieven voor fietsers.
Auto- en fietsverkeer rijden hier rakelings naast mekaar, zonder snelheidsremmende maatregelen.

Volvo

Vanavond vertrekt aan het Dampoortstation om kwart voor 9 een fietskaravaan naar Volvo Cars.

10mei10, 21u38, John Kennedylaan

Daar is rond half 10 een dodenwake ter nagedachtenis aan de fietser die daar een maand geleden verongelukte.
Meer info op de Blog van Fietsersbond Gent.

10mei10, 21u34, Langerbruggestraat

Het kan een aanleiding zijn om na te denken over de fietsinfrastructuur in de Gentse haven. Die is -vriendelijk gezegd- ondermaats. Als er 1 plek is waar woon-werkverkeer zonder véél onteigeningen kan gestimuleerd worden, dan wel hier. Een actieplan dringt zich op, of eerder een aparte pot stijl Fietsfonds Gent? Om de vele administraties en gemeentebesturen te doen samenwerken heb je geen staatshervorming nodig, hoogstens een mentaliteitshervorming.

Drie zaken lijken me prioritair voor àlle fietsgebruikers.

Eén: degelijke fietsassen van en naar de 2 veren, in het havengebied liefst met een gracht tussen fietspad en rijweg (de vrachtwagens zijn er “thuis”, en “vlammen” er op los). Samen met de veren breken die fietsassen de muur die de haven vormt tussen op de ene oever Doornzele en Evergem en op de andere oever Wachtebeke, Lochristi en de Gentse kanaaldorpen Oostakker, Desteldonk, Mendonk en Sint-Kruis-Winkel. Hier kon je er al over lezen.

Twee: dubbelrichtingsfietspaden langs beide zijdes van de R4, zowel op de linker- als de rechteroever. Ik zag vanavond 46 fietsers Volvo verlaten.

10mei10, 21u36, Langerbruggestraat

Veel fluo en de helft ging voor een sportieve look.

10mei10, 21u30, Langerbruggestraat / John Kennedylaan

Veilige infrastructuur kan dit cijfer vertienvoudigen. Zo ruimt woon-werkverkeer plaats voor economisch verkeer. Het Gewest plant aan de fabriekskant/kanaalkant een dubbelrichtingsfietspad tot aan Volvo. Waarom niet tot in Zelzate? Tweerichtingsfietspaden hebben als voordeel dat je minder overbruggingen nodig hebt om veilig woon-werkverkeer te faciliteren. Die ingreep zal ook Infrabel (moeten) doen besluiten om zijn oversteken maximaal te beveiligen.
Lees ook de Fietsbulten over de John Kennedylaan.

Drie: fietsaansluitingen die naam waardig met Gent. Ga hier eens kijken, en vloek mee in koor.
De bedrijven zullen vanzelf volgen. Volvo Cars deed ooit al pogingen, maar de fiets- en voetpaden aan de ingang kunnen nog een pàk beter:

10mei10, 21u40, Volvo Cars

Of laat men ook de auto’s op weg naar de uitgang bochten van 90 graden nemen?

10mei10, 21u40, Volvo Cars

Een zebrapad dat overgaat in een fietpad is onlogisch:

10mei10, 21u41, Volvo Cars