Home

Patchwork

6 februari 2017

Er zijn zo van die plaatsen met een hoge Fietsbultfactor, maar die nooit de aandacht krijgen die ze verdienen.
Dit patchwork zegt àlles over ons mobiliteitsverleden:

ngerbruggestraat

23dec16, Langerbruggestraat

23dec16, Langerbruggestraat

23dec16, Langerbruggestraat

23dec16, Langerbruggestraat

23dec16, Langerbruggestraat

23dec16, Langerbruggestraat

23dec16, Langerbruggestraat

23dec16, Langerbruggestraat

23dec16, Langerbruggestraat

Naast het veer is er nog een antiek fietsrek te “bewonderen”:

23dec16, Langerbruggestraat

23dec16, Langerbruggestraat

Ook aan de overkant is het wegdek plots een fietsval:

23dec16, Kluizensesteenweg

23dec16, Kluizensesteenweg

En op de brug kijk je best uit voor uitstekende bouten:

28jan16, Kluizensesteenweg

28jan16, Kluizensesteenweg

Het veer van Langerbrugge is de allerenigste fietsverbinding voor dit deel van de haven.

23dec16, Kluizensesteenweg

23dec16, Kluizensesteenweg

170205veerlangerbrugge

Het veer van Terdonk is de eerstvolgende noordwaarts.
Zuidwaarts is dat Meulestedebrug.
Geen van deze drie fietsverbindingen kan je fietsvriendelijk noemen.
Je kan er als assertieve fietser iets beter je plan trekken dan vroeger, dat is het.
Een Vlaams beleid met ook maar een grammetje ambitie om woon-werkverkeer in de haven van Gent fietsvriendelijk te trekken doet hier iets aan.
Idem voor het Havenbestuur.
Enkel zo worden dure woorden over een mobiliteitsshift ook geloofwaardig.

Naar Volvo

30 januari 2017

Volvo is een autobedrijf, dat wist je zonder twijfel.
Volvo is ook een verstandig bedrijf.
Het wéét dat werknemers die per fiets naar het werk komen fitte werknemers zijn.
Het weet ook dat elke werknemer die met de auto komt plaats op de weg van de professionele chauffeurs inneemt.
Volvo Cars wil met de fiets bereikbaar zijn.

Momenteel bouwt het Vlaams Gewest op de R4 ter hoogte van Volvo een knooppunt.
Op de website van Wegen en Verkeer wordt er zo gecommuniceerd:

Fase 6: 21 december – voorjaar 2017
De brug over de R4 en beide nieuwe rotondes zijn deels in gebruik. De oprit aan de kant van Zelzate is open. Alle andere op- en afritten zijn in deze fase nog dicht.

170129knooppunt-langerbrugge

Fietsers en voetgangers

. Fietsverkeer is mogelijk op de nieuwe brug in twee richtingen op het dubbelrichtingsfietspad. Ook voetgangers kunnen gebruik maken van de brug.
. De oversteek aan het oude kruispunt verdwijnt. Iedereen fietst/wandelt via de nieuwe brug en de rotondes naar het veer en Volvo (en omgekeerd).
. In afwachting van de fietstunnel rijden de fietsers vanuit Oostakker mee in het verkeer naar de rotonde. Op de rotondes rijden de fietsen ook mee in het verkeer. Voor de veiligheid is een snelheidsbeperking ingevoerd van 30km/u.

In de praktijk ziet het er zo uit, soms anders dan op plan:

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

28jan17, Langerbruggestraat

Diplomatisch samengevat: vergeleken met 5 à 10 jaar geleden is dit een hele vooruitgang.
Er wordt nu bij voorbaat aan fietsers gedacht.
Nu het ook nog met fietsers in gedachten uitvoeren en handhaven.
En minstens (minstens) wekelijks, bijvoorbeeld op vrijdagavond, de routes en signalisatie nakijken en corrigeren.
Want deze zaterdagse situatie is (vermoedelijk) haalbaar voor de assertieve woon-werkfietsers van Volvo, maar totaal niet voor ander fietsverkeer via het veer van Langerbrugge.

Oh ja, valt het op dat Wegen en Verkeer op de website enkel aan automobilisten uitlegt hoe ze na afloop van de werken zullen rijden?

Havenverbindingen

14 oktober 2016

Vandaag vertelde een Leuvense VOKA-vertegenwoordiger aan De Standaard: “De enige manier om het mobiliteitsprobleem aan te pakken, is door de mensen uit hun auto’s te krijgen.”
Een waarheid als een fiets.
Woon-werkverkeer per auto is verstikkend voor de economie.
Lees dit artikel over het industrieterrein Haasrode.
(misschien zit het achter een betaalmuur, daarom staat de tekst ook onderaan deze post)

Gent heeft tot op heden slechte fietsverbindingen met haar belangrijkste werkplek, de Haven.
Van comfortabele en veilige woon-werk-fietsroutes tussen het havengebied en Gent, Sint-Amandsberg, Wondelgem of Oostakker is er anno 2016 nog geen sprake.
De afgelopen jaren zijn al een paar elementen aangelegd, maar nog geen routes.
Er wordt aan gewerkt.
Verschillende administraties trekken deeldossiers.

01okt16, Kluizensesteenweg

01okt16, Kluizensesteenweg

01okt16, Kluizensesteenweg

01okt16, Kluizensesteenweg

Voor zo’n belangrijke werkplek gaat het te traag.
Maar er is nu tenminste sprake van fietsroutes.
Dat was 10 jaar geleden helemaal anders.
Een aantal trajecten liggen op de tekentafel.
Binnen de verdragen over de verdieping van de Westerschelde engageerde Vlaanderen zich om de Westerscheldetunnel vanuit Terneuzen mee te ontsluiten.
Dat wil vooral zeggen dat de R4 binnenkort (de komende 10 jaar) een autostrade wordt.
Dat wil ook zeggen dat de fietspaden op de R4 elders komen te liggen, en de gelijkgrondse kruispunten verdwijnen.
Laat dat alsjeblieft fietspaden van de toekomst zijn, met concepten en afwerking die 50 jaar meegaat.
Het potentiëel aan fietsers is er.
Kijk maar naar het aantal fietsers bij het fietsvriendelijke Volvo, dat mee aan de kar trok om het nieuwe complex over de E40 aan de Langerbruggestraat fietsvriendelijker te maken.
Werkgevers hebben er alle belang bij dat hun werkgerelateerde voertuigen niet in woon-werk-autofiles staan.

Het project van AWV dat Jandefietser begin dit jaar hier aankondigde is in volle uitvoering, en ongeveer halfweg.
De Pantserschipstraat wordt zo een belangrijke fietslink met de de linkerkant van de haven.
Voor de havenleken: dat is de kant van Evergem, Doornzele, Terdonk en Rieme.
Daar ligt flink wat industrie.
Door het stadmuureffect van de Ringvaart is Pantserschipstraat aan deze linkerkant van het kanaal slechts één van de twee mogelijkheden.
Er zijn vanuit Gent maar twee verbindingen.
De R4 is de tweede mogelijkheid, en wie de actualiteit volgt weet dat daar recent een paar voetgangers aangereden zijn.
Ik doe nog geen uitspraken over de kwaliteit van het project, dat bekijken we als het klaar is.
Maar het feit dat de moordstrookjes er verdwijnen is emotioneel en rationeel een goede zaak.
Hier zijn een paar werfbeelden:

01okt16, Wondelgemkaai

01okt16, Wondelgemkaai

01okt16, Pantserschipstraat

01okt16, Pantserschipstraat

01okt16, Pantserschipstraat

01okt16, Pantserschipstraat

01okt16, Wondelgemkaai / Pantserschipstraat

01okt16, Wondelgemkaai / Pantserschipstraat

01okt16, Wondelgemkaai

01okt16, Wondelgemkaai

Deze werf zal klaar zijn voorjaar 2017.
Ik heb geen idee wanneer de Eversteinbrug aangepakt wordt.

——————————————————————————————————————

HAASRODE De voorbije maanden werden de woon-werkverplaatsingen van de werknemers van het industrieterrein Haasrode onder de loep genomen. Dat levert nu ontluisterende cijfers op. Zo komt 87 procent van de werknemers met de wagen naar het werk. Nochtans rijdt 60 procent daarvan aan een gemiddelde van slechts 27 km per uur over een afstand van gemiddeld tien kilometer. Met de fiets of de elektrische fiets zou dat bijna even vlot kunnen. Meer nog, 27 procent zou met de fiets zelfs sneller op het werk zijn dan met de wagen. Vooral tijdens de spitsuren is het verschil groot. Door de verkeersdrukte zou op dat moment tot negentig procent van de pendelaars sneller zijn met de fiets dan met de wagen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de mensen die met de fiets naar het werk komen, gemiddeld een kwartier langer slapen ’s ochtends.
Fietsroutes verbeteren

Nu het onderzoek is afgerond, volgt de uitdaging voor zowel werkgevers als andere betrokken instanties om concrete veranderingen door te voeren. ‘De enige manier om het mobiliteitsprobleem op en rond het domein aan te pakken, is door mensen uit hun auto’s te krijgen’, zegt Peter Van Biesbroeck van Voka. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Leuvense stadsbestuur hebben alvast eerste stappen ondernomen om de fietsroutes te verbeteren.
Dankzij dit onderzoek krijgt ieder bedrijf nu een persoonlijke handleiding om alternatieve vervoersmiddelen aantrekkelijker te maken voor de werknemers. ‘Zo’n 57 procent van de werknemers gaf aan dat ze bereid zijn om op zijn minst een ander vervoersmiddel te proberen. Daar moeten we verder op inzetten’, zegt Van Biesbroeck. ‘Bovendien hebben we de regio in kaart gebracht vanwaar de fiets sneller is dan de wagen. Als we alle werknemers binnen dat gebied op de fiets krijgen, zou het aantal fietsers verdubbelen.’

‘De enige manier om het mobiliteitsprobleem aan te pakken, is door de mensen uit hun auto’s te krijgen’
PETER VAN BIESBROECK
Voka

Tot slot dringt Van Biesbroeck samen met Leuvens schepen Mohamed Ridouani (SP.A) en Bierbeeks schepen Cil Cuypers (SP.A) opnieuw aan op een treinstation aan de Brabanthal. ‘Zo’n 30 procent van de werknemers geeft aan dat ze met de trein willen komen en nog eens evenveel mensen zouden het overwegen. Dat is een groot aantal wagens dat dan weg zou blijven. We zijn daarover nog steeds in gesprek met de NMBS. Alles is eigenlijk klaar om te beginnen met de bouw, zodra het geld beschikbaar is. Zelfs De Lijn heeft toegezegd dat ze nieuwe buslijnen zullen inleggen vanaf dat station’. (hsb)

Sint-Kruis-Winkel

3 oktober 2016

Sociale media zijn de cafétogen van de 21e eeuw.
Daar worden ferme bomen gezaagd.
Zo kan je lezen dat er alleen in Gent wegenwerken plaats grijpen.
Of, na het zesde pintje: dat ze nooit! nooit! stoppen voor fietsers.
Noem het: een café-naast-de-kerktorenmentaliteit.

In alle omringende steden groot en klein lopen momenteel wegenwerven met een impact op het autoverkeer.
En overal hoor je klagers.
Je hebt dan de middenstanders die luid toeteren dat ze onbereikbaar zijn.
Je hebt de intelligente middenstanders, zoals die van de Ledebergse Brusselsesteenweg, en nu ook van het Gentse kanaaldorp Sint-Kruis-Winkel, die hun klanten helpen om hen te bereiken.
Creatieve geesten dus.

Zondag werd Sint-Kruis-Winkeldorp en Winkelwarande ingefeest.
Zaterdag fietste mijn fototoestel erdoorheen:

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

Back in time:

anno 2014

anno 2014

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

Een kleine stap voor de wereld.
Een grote stap voor Sint-Kruis-Winkel, alias “9042 Gent”.

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

anno 2014

anno 2014

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

Hier is nog werk in Sint-Kruis-Winkel.
Hoe zal men de fietsoversteekplaats veilig maken?

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp / Winkelwarande

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp / Winkelwarande

01okt16, Winkelwarande

01okt16, Winkelwarande

Waarom legt men Gentse fietspaden nog steeds in klinkers?.
Asfalt is nu toch de Gentse norm, of vergis ik me?

01okt16, Winkelwarande

01okt16, Winkelwarande

De grens met Wachtebeke is -euh- leesbaar.

01okt16, Winkelwarande

01okt16, Winkelwarande

De werken begonnen in 2014, lees ik hier.
Bij een volgende passage komt de Kattenhoekstraat en verder onder de Fietsbultlens.

In 2010 schreven we dit stuk over het fietspad aan de Christoffel Columbuslaan.
Daar is nog niks veranderd, werknemers met de fiets trekken nog steeds hun plan:

27sept15, Christoffel Columbuslaan

27sept15, Christoffel Columbuslaan

Of toch.
Het asfalt begint te barsten, en de NMBS besloot om treinsporen waarvoor het fietspad een rare bocht diende te maken weer uit te breken.
Het heeft iets van een oorlogsmonument:

27sept15, Christoffel Columbuslaan

27sept15, Christoffel Columbuslaan

De NMBS deed een kleine geste.
De sporen werden gevuld met asfalt:

27sept15, Christoffel Columbuslaan

27sept15, Christoffel Columbuslaan

De wissel ligt nog te wachten op een toekomst:

27sept15, Christoffel Columbuslaan

27sept15, Christoffel Columbuslaan

Iets verderop piept het oorspronkelijk, nutteloos wit vanonder de verwerende zwarte verf:

27sept15, Christoffel Columbuslaan

27sept15, Christoffel Columbuslaan

Dik 5 jaar na de aanleg van het pad langs de Columbuslaan komt “de andere kant” van het Kluizendok aan de beurt, de Vasco da Gamalaan.
Tot nu toe was dit de realiteit:

05dec15 Vasco da Gamalaan

05dec15 Vasco da Gamalaan

Er wordt nu fors geïnvesteerd in een paar kilometer fietspad.
De VLM, Vlaamse LandMaatschappij is de trekker.

05dec15 Vasco da Gamalaan

05dec15, Vasco da Gamalaan

05dec15 Vasco da Gamalaan

05dec15, Vasco da Gamalaan

05dec15 Vasco da Gamalaan

05dec15, Vasco da Gamalaan

05dec15 Vasco da Gamalaan

05dec15, Vasco da Gamalaan

05dec15 Vasco da Gamalaan

05dec15, Vasco da Gamalaan

05dec15 Vasco da Gamalaan

05dec15, Vasco da Gamalaan

05dec15 Vasco da Gamalaan

05dec15, Vasco da Gamalaan

05dec15 Vasco da Gamalaan

05dec15, Vasco da Gamalaan

Zal dit pad méér worden dan een fietsverbinding tussen het veer van Terdonk en Ertvelde?
Ik hoop dat dit mooie project ook aftakt naar de komende industrie en de reeds bestaande zijstraat, want dit pad is toch ook bedoeld voor woon-werkverkeer naar de havenbedrijven?

05dec15, Vasco da Gamalaan

05dec15, Vasco da Gamalaan

A.Van Daelelaan

Geeraard Van den Daelelaan

Een nieuw fietspad van 3,5 km in de haven, waar er voorheen niets was.
De toestand is daardoor 500% beter dan voorheen.
Ik spreek uit ervaring. Het was een ware hel met rakelings vrachtwagens langs je heen.

Maar als we in voorontwerp deze plannen een fietstoets hadden kunnen geven dan hadden we deze opmerkingen:

A. Met beperkte middelen en onverwijld uit te voeren :

1/ Bij het kruisen van spoorwegen is een hoek van 15° zeer gevaarlijk. Hier moet men een uitstulping maken zodat fietsers in een hoek van 90° over de sporen kunnen.

Spoorovergang Geeraard Van den Daelelaan

2/Ter hoogte van de uitritten moeten er markeringen op het fietspad komen en een verkeersbord dat aangeeft dat het een dubbelrichtingsfietspad is, zodat bestuurders dit weten, zoals op onderstaande voorbeeld:

3/ Er moet een planning komen om regelmatig te vegen op fietspaden, en er zorg voor te dragen dat water weg kan (verstopping afvoeropeningen, afwateringsrichting fietspad).  Ter hoogte van Euro-Silo is dit een aandachtspunt.

Geeraard Van den Daelelaan

 

 

B. Opmerkingen voor volgende projecten

Een tweerichtingsfietspad mag wat breder zijn.

Fietspaden op de aansluitroutes moeten zo vlug mogelijk gerealiseerd worden, kwestie van deze realisatie te laten renderen.
Hier is de Canadastraat de zwakke schakel:

Canadastraat

Canadastraat

Vliegtuiglaan

Vliegtuiglaan

Op de aansluitroutes komen we later terug.

Vanavond (dinsdag) infovergadering over de grondige omvorming van dit kruispunt.

Het Vlaamse Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) – de instantie die de gewestwegen beheert – start in maart met de werken.

Dit is wat AWV erover vertelt op de website:

Nieuw knooppunt R4/Langerbruggestraat in Oostakker

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert mee in een vlottere en veiligere mobiliteit in de Gentse kanaalzone. In maart 2015 start de aanleg van een nieuw knooppunt aan de Langerbruggestraat in Oostakker. Daardoor verdwijnen twee gevaarlijke kruispunten op de Kennedylaan. Het kruispunt met de Langerbruggestraat en het kruispunt met Wittewalle/Imsakkerlaan worden vervangen door een brug over de R4. Voor fietsers komt er een veilige fietsverbinding tussen Oostakker en het veer en de bedrijven aan de overzijde van de R4. De werken zullen ongeveer twee jaar duren. Vervolgens worden geluidsschermen geplaatst om de leefbaarheid van de nabije woonzones te beschermen.

Hoe ziet het nieuwe knooppunt eruit?

De twee bestaande kruispunten worden vervangen door een brug over de R4 die aan beide zijden aansluit op een rotonde:

  • Aan de kant van Oostakker komt een verhoogde rotonde waarop de op- en afrit van de R4 en de Langerbruggestraat aantakken. De bedrijven aan Wittewalle sluiten aan op de oprit naar de R4.
  • Aan de kant van Volvo Car komt er een rotonde even hoog als de omgeving en iets verder gelegen van de R4. Op deze rotonde sluiten verschillende wegen aan: de Langerbruggestraat, de op- en afrit van de R4, de Imsakkerlaan en twee ontsluitingswegen van Volvo Cars.

Voor de fietser wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd dat vertrekt in de Langerbruggestraat in Oostakker. Het fietspad loopt onder de afrit van de R4 door en loopt dan verder over de nieuwe brug. Op de brug is een afgescheiden fietspad voorzien. Aan de kant van Volvo Cars kruist het fietspad de oprit naar de R4. Daar kunnen fietsers kiezen om verder te gaan langs de R4 richting Gent of om richting nieuwe rotonde te fietsen. Voorbij de rotonde sluit het nieuwe dubbelrichtingsfietspad aan op het bestaande fietspad richting het veer.

Volgend beeld geeft een idee over hoe het toekomstig knooppunt eruit zal zien:

Langerbruggestraat


Essentieel hierbij is dat er een infomoment gepland is:

  • Infomoment bedrijven Dinsdag 27 januari 2015 om 16u in OC Oostakker, Pijphoekstraat 30 in Oostakker.

  • Infomoment bewoners Dinsdag 27 januari 2015 om 19u30 in OC Oostakker, Pijphoekstraat 30 in Oostakker.

Opmerkingen bij het ontwerp.

Alhoewel deze plannen al een bouwvergunning hebben, is het belangrijk dat fietsers die de situatie kennen of kunnen inschatten, op zo’n infomoment hun opmerkingen geven. Niet alleen om de plannen alsnog bij te sturen, maar ook om ontwerpers te leren denken als fietser.

Zo kregen we al de volgende bemerking binnen:

“Bij het goed bekijken van de plannen, is me echter wel opgevallen dat fietsers wel de oprit naar de r4 richting Gent moeten kruisen. Dit lijkt me gezien het drukke verkeer en de vele vrachtwagens geen leuke uitdaging te worden.”

Positief bij dit ontwerp is dat men volop de kaart trekt van gescheiden fietspaden.
De ontworpen fietspaden, net zoals de eerdere fietsbrug ter hoogte van Slotendries-Veeweg zijn vooral interessant voor fietsers tussen Oostakker aan de ene kant en de bedrijven of het veer aan de andere kant van de R4.
Ook de spooroverweg, waar we een dodelijk fietsongeval moesten betreuren, verdwijnt.

Met deze werken worden een aantal extra stukken fietspad langs de R4 geschrapt:

  • Het fietspad aan de oostzijde, komend uit Gent, was al vanaf de Motorstraat geschrapt sinds de aanleg van de fietsbrug ter hoogte van Slotendries-Veeweg ruim anderhalf jaar geleden.
  • Er is toen vanaf deze fietsbrug gelukkig wel een goed gescheiden dubbelrichtingsfietspad aangelegd langs de westzijde van de R4 (waardoor fietsers ook niet meer het kruispunt met de autosnelweg-R4 Eisenhowerlaan moeten oversteken).
    Dit dubbelrichtingsfietspad zal in de toekomst wegdraaien richting de bedrijven rond de Langerbruggestraat en het veer van Langerbrugge.
  • Mits het maken van een lus zul je ook rechtdoor kunnen op een fietspad naar de Imsakkerlaan. Dit is de lokale verbinding naar een aantal bedrijven. Maar wanneer krijgt de Philips Landsbergiusstraat een fietspad?
  • De fietspaden aan beide kanten van de R4 van en naar Wittewalle, verdwijnen door deze werken. Maar als doorgaande route van en naar Zelzate waren deze eerder al niet meer bruikbaar omdat verderop bij de aanleg van de Skaldenbrug geen plaats was voor fietsers.

Het is duidelijk dat er bij de plannen rond de R4-Oost veel aandacht was voor de conflictvrije oversteekbaarheid ervan, maar minder voor het voorzien van een functioneel langeafstandsfietspad zonder omwegen van Gent naar Zelzate en de bedrijven langs de R4 (Moervaart, Arcelor-Mittal).

Niemand zal beweren dat deze achterhaalde fietspaden “op de pechstrook” van de R4 gewenst zijn.
Maar het simpelweg schrappen ervan in het verleden staat wel in contrast met de R4-West, waar men wel aandacht had voor een direct alternatief: een comfortabel gescheiden fietspad, parallel met de R4.
De Gentse werknemers die zo moedig zijn te fietsen naar bedrijven aan de Moervaart of naar Arcelor-Mittal, moeten ondertussen per dag twee kilometer meer fietsen, kandidaat-fietsers moeten eerst goed hun weg zoeken langs omwegen van lokale wegen, waar evengoed autoverkeer is en de fietsinfrastructuur soms niet beter is dan langs de R4.

Maar goed, ik voel dat ik oude koeien uit de sloot haal, dat is niet de schuld van dit ontwerp.

Wat zijn jullie opmerkingen?

%d bloggers liken dit: