Home

Kritische massa (1)

17 oktober 2016

Vrijdag hadden we een kort gesprek met de werfleider die de Rozemarijnonderdoorgang aanlegde.
Dezelfde firma is nu bezig met de aanleg van de De Smetonderdoorgang.
Na méér dan een jaar werfstilstand is half september de werf weer opgestart.

14okt16, Nieuwevaart

14okt16, Nieuwevaart

14okt16, Nieuwevaart

14okt16, Nieuwevaart

Een beetje voorgeschiedenis lees je hier.

14okt16, Nieuwevaart

14okt16, Nieuwevaart

Het potentiële succes van de nieuwe fietspaden op de Nieuwevaart en Gasmeterlaan kreeg hierdoor een zeer valse start.
De werf loopt.
De metalen elementen worden nu in de atelier voorbereid.
Zonder nieuwe verrassingen is deze onderdoorgang eind dit jaar klaar.
En het is er voor een keer de omgekeerde situatie.
Voordat de werf klaar is staan er al routeborden:

14okt16, Palinghuizen

14okt16, Palinghuizen

De werfleider vond dat er op Palinghuizen weinig fietsers passeerden.
Hij was de Coupure gewend.
Mijn antwoord was simpel: “Natuurlijk niet, het is hier een fietswoestijn.
Het is net de onderdoorgang die het fietsverkeer zal aanzwengelen.
Het is een missing link.”

Hij begreep het.
Want: infrastructuur trekt gebruikers aan.
Lees de verslagen van de gemeenteraad uit de jaren 80.
De allereerste ondergrondse autoparkeergarage (Vrijdagsmarkt) had aanvankelijk geen succes.
Sommige gemeenteraadsleden geloofden niet dat hij ooit vol auto’s zou staan.
Burgemeester Monsaert stond onder vuur.
We zijn 30 jaar en méér dan een miljoen auto’s verder, en de bereikbaarheid van de 6 stedelijke en 4 (of is het 5) andere parkeergarages blijkt de navel van het huidige circulatieplan.
Hetzelfde is nu bezig met fietsstallingen.
Met dat verschil dat sommige fietsstallingen van bij aanvang te klein ontworpen zijn.

De Coupure Links is bekend als Gent z’n allergrootste succes qua fietsinfrastructuur.
Het state of the art fietspad uit de jaren 90 is anno 2016 hopeloos te smal.
Too many bicycles, plus nog een klad lopers en voetgangers.
Er wordt al een poos gesproken om van Coupure Links een fietsstraat van te maken.
Verschillende scenario’s zijn mogelijk.
We just can’t wait.

De onderdoorgang van de Rozemarijnbrug is een nieuw verhaal.
Het is de eerste onderdoorgang met snelle effecten.
Het geeft de niet-assertieve fietsers een veiliger gevoel.
Het laat auto- en tramverkeer op de brug vlotter verlopen.
Een groot deel van de assertieve fietsers is er blij mee.
De vraag die de eerste week opdook: zullen fietsers de onderdoorgang gebruiken?
Zullen de assertieven rechtdoor over de tramrails blijven gaan?
Dat bleek enorm mee te vallen.

02sep16, Coupure Links

02sep16, Coupure Links

Een eerste telling op vrijdag 2 september, van 8u tot half 9, leverde een percentage op van 84,22% van de fietsers die de onderdoorgang gebruikten.
539 fietsers gebruikten de onderdoorgang. (349 richting Verlorenkost, 190 richting Nieuwewandeling)
101 bleven kant Ekkergem bovengronds. (69 naar de Rozemarijnbrug, 32 naar de Nieuwewandeling)

02sep16, Coupure Links

02sep16, Coupure Links

Richting Nieuwewandeling zag je een beperkt aantal jongeren in examenoutfit (lees: een maatpak of chique jurk)
Zo dook de vraag op: wat zou het percentage zijn nà de studenteninvasie?
De eerste vrijdag van oktober waren de lagere scholen dicht, dus telden we de tweede vrijdag, same time, same place.
Het bankje aan de mond van de onderdoorgang staat er ideaal om rustig (correctie: geconcentreerd zittend)
te tellen.
Op 14 oktober is het om acht uur al een pak donkerder dan begin september.

(kleine terzijde hierbij: de fietslichtdiscipline lijkt hoger dan voorheen)
De studenteninvasie is héél merkbaar.

14okt16, Coupure Links

14okt16, Coupure Links

De fietsstroom richting Nieuwewandeling is merkbaar groter, en vooral 18 à 20 jaar.
Maar het aandeel gebruikers van de onderdoorgang is met 82,35% ongeveer hetzelfde als in september.
765 gebruikten de onderdoorgang (394 richting Verlorenkost, 371 richting Nieuwewandeling)
164 bleven bovengronds (101 naar de Rozemarijnbrug, 63 naar de Nieuwewandeling)

14okt16, Coupure Links

14okt16, Coupure Links

1 (één) fietser gebruikte de onderdoorgang als verkeerswisselaar.
Dat wil zeggen: de onderdoorgang nemen, en vervolgens 180° terugkeren naar de brug.
Wat we niet geteld hebben: hoeveel van de 101 die naar de Rozemarijnbrug fietsen slaan linksaf richting centrum, of rechtsaf richting R40?
En zijn er toch nog rechtdoorfietsers?

14okt16, Coupure Links

14okt16, Coupure Links

Maar de leesbaarheid van de onderdoorgang is zeer goed, zo zagen we al meermaals.
Fietsers weven er zich vlot door elkaar heen.
Het is een nonstop wijzigende choreografie, met honderden dansers.
Nu nog de verlichting in de onderdoorgang snel aanbrengen.
Welke administratie is hiervoor verantwoordelijk?

A propos: de telling op 14 oktober gebeurde samen met Gents Milieu Front, Op Wielekes en Ledeberg breekt uit.
Samen telden we op een paar lokaties het aantal kinderen op de fiets.
Op Wielekes pakt later deze week uit met deze cijfers.

Geel

13 oktober 2016

Opluchting.
De asfalteringswerken op de Heuvelpoort verlopen op een professionele, doordachte manier.
Er wordt pittig doorgewerkt.
En -raar maar waar- de autofiles zijn verdwenen.
Zouden automobilisten dan toch andere wegen zoals de R4 kunnen gebruiken?

10okt16, 09u32, Citadellaan,

10okt16, 09u32, Citadellaan,

11okt16, 08u27, Citadellaan,

11okt16, 08u27, Citadellaan,

12okt16, 10u44, Citadellaan,

12okt16, 10u44, Citadellaan,

De asfalteringswerken vragen dat fietsers en vooral voetgangers een ferme omweg (moeten) maken.
Een week doorbijten.
Dranghekkens sluiten de middenberm en de dwarsende wegen af.

10okt16, Heuvelpoort

10okt16, Heuvelpoort

Bij deze “operatie” zag ik voor het eerst deze gele omleidingsborden:

10okt16, Charles de Kerchovelaan

10okt16, Charles de Kerchovelaan

10okt16, Eugène Felixdreef / Gustaaf Den Duytsdreef

10okt16, Eugène Felixdreef / Gustaaf Den Duytsdreef

10okt16, Fernand Scribedreef

10okt16, Fernand Scribedreef

De avond erna zag ik ze ook aan het Veerleplein:

11okt16, Sint-Veerleplein

11okt16, Sint-Veerleplein

Ze zien er proper nieuw uit, maar zijn dus al langer dan vandaag in omloop.

Mits correct gebruik is dit een meerwaarde.
Correct gebruik wil zeggen: op de plaats waar een pijl omhoog moet staan geen pijl naar links plaatsen:

10okt16, Charles de Kerchovelaan / Eugène Felixdreef

10okt16, Charles de Kerchovelaan / Eugène Felixdreef


Dit is verwarrend.
Een pijl omhoog kan je frontaler, dus beter zichtbaar plaatsen.
Dit bord was schuin gedraaid, en vanop de fietsoversteekplaats vanuit de Kunstlaan niet zichtbaar.
Maar in globo zijn deze gele borden qua zorg voor voetgangers en fietsers een flinke stap vooruit.
Bij werven waar er hinder is voor voetgangers en fietsers is een ècht plan nog steeds het beste idee.
Dit is een verdienstelijke aanzet:

01okt16, Elslo, Evergem

01okt16, Elslo, Evergem

Gisteren las u mailverkeer over de winkelwandelstraten.
Hieronder de reactie van Fietsersbond Gent op het antwoord van schepen Watteeuw.

De kern van de mail van GM is: ik wil bij het woon-schoolverkeer met mijn kinderen op een veilige manier door de Gentse Kuip fietsen.
De onveilige tramrails vormen het belangrijkste probleem.
De verlegging van de officiële fietsroutes doorheen de Langemunt en doorheen de Mageleinstraat/Kalandestraat/Koestraat hebben als effect dat fietsers veel meer tramrails moeten dwarsen.
De Kraanlei mondt uit in gevaarlijke tramrails aan het Veerleplein.
161007_google_veerleplein
De Gouvernementstraat dwingt fietsers in de Limburgstraat en het Sint-Baafsplein tot tramrail-slalommen.
Assertieve fietsers kunnen dit aan.
Voor niet-assertieve fietsers (bejaarden, kinderen, …) is dit een groot probleem.
Het verleggen van de fietsroutes mag dan niet bedoeld zijn als anti-fietsmaatregel, het is het de facto wel.

Het stijgende aantal voetgangers en het stijgende aantal fietsers in de Kuip is een positief gegeven.
De dominante aanwezigheid in de Kuip van tramsporen en de voertuigen van de Lijn staat hier haaks op.
De lengte en de hoeveelheid voertuigen van de Lijn in de Kuip zijn afgelopen jaren gestegen.
De mail van GM is een zoveelste illustratie van dit groeiend spanningsveld.
Qua reële ongevallen is het groeiende conflict tram/fiets een veelvoud van het groeiende conflict fiets/voetganger.
Fietsongevallen in tramrails maken een verontrustende evolutie mee, zeker in de Kuip.
We werken aan een inventarisatie van dergelijke ongevallen, en betreuren dat de overheden (politie, de Lijn, Stad) niet zelf aan degelijke ongevallenstatistieken werken.
Voor voetgangers- en fietsverkeer is het verdwijnen van een aantal autostromen uit bv Kraanlei, Koophandelsplein en Kortedagsteeg dan weer positief.
Ook de aanpak van de ongebruikte tramrails in Belfortstraat en Botermarkt juichen we toe.

Fietsersbond Gent dringt aan om… :
1. … de Gouvernementstraat, plus een deel Henegouwenstraat én een deel Lange Kruisstraat uit te bouwen als een brede fietsstraat, dus zonder autoparkeerplaatsen (!), en om fietsers op het Sint-Baafsplein en Limburgstraat zoveel als mogelijk een eigen plaats te geven. Enkel zo kan je het wegvallen van de as Koestraat/Mageleinstraat opvangen.
2. … de Hoogpoort op de volle breedte te houden. Winkels en terrassen veroorzaken ter hoogte van de Langemunt een bottleneck, wat conflicten tussen voetgangers en fietsers veroorzaakt.

05okt16, Hoogpoort

05okt16, Hoogpoort

3. … het wegdek van de Hoogpoort intensief te onderhouden. Na de gesmaakte aanpassing van de middengoot liggen er toch weer tegels los.
4. … jaarlijks het fietscomfort op de Kraanlei te meten met de meetfiets van de Fietsersbond. Voldoet dit qua fietscomfort nu aan de normen voor een intensieve fietsas?
5. … de Lijn hun derde positie in het STOPverhaal te laten innemen. Voetgangers en fietsers gaan voor.
6. … de Lijn zijn verantwoordelijkheid voor de fietsongevallen in tramrails helder te stellen, en cfr de Belfortstraat samen met de Lijn actief naar een oplossing dit groeiend probleem te zoeken.
7. … de ongebruikte tramrails op de Sint-Michielshelling te vullen (cfr de Belfortstraat)
8. … een nieuwe fietskaart met duidelijke en veilige routes uit te brengen, en op kaart te communiceren op welke manier fietsroutes opschuiven.

fietskaarten 2000, 2004, 2007, 2009, 2012, 2014

fietskaarten 2000, 2004, 2007, 2009, 2012, 2014

fietskaart 2012

fietskaart 2012

fietskaart 2014

fietskaart 2014

fietskaart 2009

fietskaart 2009

9. … prioriteit te geven aan het ontwerp van het grootstedelijk fietsroutenetwerk en een volwaardig Fietsplan.
10. … als onderdeel van het circulatieplan leerlingen en ouders van scholen binnen de R40 fietsroutes op maat aan te bieden, en zo bij voorbaat potentiële fietsknelpunten te detecteren.

The making off van het Circulatieplan komt dichterbij.
In globo zal het de stad leefbaarder en mobieler maken.
Daarom steunt de Fietsersbond al sinds november 2015 dit plan.
Herlees hier ons statement hierover.

Schepen Watteeuw hield afgelopen weken in elke lob informatievergaderingen.
Naar aanleiding hiervan kregen we via de website van de Fietsersbond een melding.
We vroegen de bevoegde schepen om een reactie.
Morgen leest u de reactie hierop van Fietsersbond Gent.

Ingediend op donderdag, 15 september, 2016 – 12:30
Ingevulde gegevens zijn:
Voornaam: M
Familienaam: G
Je e-mail: Waarover wil je ons contacteren? lokale kwestie
Opmerkingen:

Ik woonde laatst een zoveelste infovergadering bij over het mobiliteitsplan.
Daar liet men zich ontvallen van plan te zijn om bepaalde autovrije winkelwandelstraten (ik dacht dat Lange Munt en Mageleinestraat genoemd werden) fietsvrij te maken tussen 11u ’s ochtends en 18u ’s avonds.
Een centrumbewoner zijnde (Grauwpoort) en dus willens willens genoodzaakt om al mijn verplaatsingen met de fiets te doen, rij ik elke ochtend en avond met de fiets mijn kinderen door o.a. deze straten naar school (Savaanstraat) en zal dat dus alvast ’s avonds niet meer kunnen doen (de school sluit om 18u).
Ik vind het hemeltergend dat bewoners van het centrum zelfs op hun fiets geweerd zullen worden uit centrumstraten en verplicht worden om met hun kinderen tussen de trams en auto’s te gaan rijden (er zijn nl. helemaal geen fietscorridors door het centrum) op wegdekken die veelal in een erbarmelijke staat zijn (enkel de winkelwandelstraten liggen er min of meer begaan- of berijdbaar bij).
Dat allemaal om vooral bezoekers van het stadscentrum (dé heilige koe van het stadsbestuur m.i.) en multinationals/handelaars (die in veel gevallen ook niet in het centrum wonen) ter wille te zijn.
Wat is het standpunt van de Fietsersbond hierin en welke druk oefenen jullie inzake uit op het stadsbestuur?
En weten jullie soms om welke winkelwandelstraten het effectief gaat?
Tenslotte: Hebben jullie soms een cel die specifiek met de fietsmobiliteit van Gent-centrum (=9000) bezig is?
Met vriendelijke groet,
M G

—————————————————————————————————————
Van: Y
Verzonden: dinsdag 20 september 2016 22:10
Aan: F
CC: kern@fietsersbondgent.be
Onderwerp: FW: [Kern] Fwd: lokale kwestie

Dag stadhuis,

We kregen via Brussel onderstaande melding binnen, en zullen die volgende weken op Fietsbult plaatsen.
We merken dat veel fietsers de beslissing niet kennen / begrijpen.
Ons standpunt blijft: het verbod is voor Fietsersbond Gent enkel aanvaardbaar als er “aan de randvoorwaarden voldaan wordt”, dwz dat er even comfortabele en veilige alternatieven parallel met de huidige fietsassen duidelijk aanwezig zijn.
Over de Donkersteeg is er dus geen discussie.
Wél over de straten die op fietskaarten van de Stad Gent reeds decennia lang aangeduid zijn als fietsroutes.
De niet assertieve fietsers, zoals de dame met kinderen uit de mail, zijn voor ons de norm.

Met fietsende groeten,

Y
Vrijwilliger Fietsersbond Gent
http://www.fietsbult.wordpress.com

————————————————————————————————————-

02sep16, Koestraat

02sep16, Koestraat

————————————————————————————————————

Van: Y
Verzonden: dinsdag 20 september 2016 22:24
Aan: MG
CC: wies.callens@fietsersbond.be; ‘kern@fietsersbondgent.be’
Onderwerp: FW: [Kern] Fwd: lokale kwestie

Geachte mevrouw,
Beste M,

Fietsersbond Gent is de lokale afdeling van de Fietsersbond.
Naast communicatie via de blog “Fietsbult” en een Facebookpagina hebben we een zéér diverse vrijwilligerswerking.

Daarnet stuurden we onderstaande mail naar schepen Watteeuw, waarbij we van uw naam enkel de initialen behielden.
We kijken uit naar zijn reactie.
Toevallig stond net vandaag over dit onderwerp een artikel in HLN.
We willen volgende week uw mail aan ons en onze mail aan de schepen graag publiceren op onze blog.
Had u dit liever mèt of zonder uw naam?

Aarzel niet om me te bellen voor overleg.

Met fietsende groeten,

Y
Vrijwilliger Fietsersbond Gent
http://www.fietsbult.wordpress.com

——————————————————————————————————————-

Van: Watteeuw Filip
Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 13:51
Aan:
Onderwerp: RE: [Kern] Fwd: lokale kwestie

Beste mr./mevr. GM
Beste Fietsersbond

Het stadsbestuur heeft er inderdaad voor gekozen om bij de invoer van het nieuwe circulatieplan enkele straten in het autovrije gebied helemaal verkeersvrij te maken tussen 11u00 en 18u00, ook voor fietsers. Concreet gaat het over de Mageleinstraat, de Kalandestraat en Kalandeberg, de Koestraat, de Langemunt en de Donkersteeg. Hiermee willen we in de eerste plaats de voetgangers die druk gebruikmaken van deze winkelwandelstraten, beschermen. Vandaag is het helaas zo dat er in die straten geregeld conflicten ontstaan tussen de voetgangers enerzijds en de auto’s, bestelwagens, taxi’s en fietsers anderzijds. En dat vooral overdag tijdens de openingsuren van de winkels en horecazaken. Het gaat ons dus om het verhogen van de kwaliteit voor de voetgangers. In ons Mobiliteitsplan trekken we overduidelijk de kaart van de fietser, maar in deze specifieke straten krijgt de voetganger een bevoorrechte en veilige plaats.

Uiteraard zijn we het volmondig met jullie eens dat er kwalitatieve alternatieven moeten bestaan voor de fietsers, ook dwars door het historische centrum van de stad. Maar die zijn er. Voor wie zich ’s morgens naar school of het werk begeeft, stelt zich geen probleem. De spertijd gaat immers maar in vanaf 11u00, dus ’s morgens mogen fietsers gewoon door de genoemde straten rijden.

Daarnaast zullen we de alternatieve fietsroutes duidelijk bewegwijzeren.

Voor de Langemunt kunnen zowel de Belfortstraat als de Kraanlei als alternatief dienen, afhankelijk van je bestemming. In de Belfortstraat werden in de tramsporen rubbers aangebracht in functie van de fietsers en de Kraanlei wordt autovrij, waardoor het ook daar veel veiliger fietsen wordt. De Kraanlei kreeg trouwens vorig jaar een opfrisbeurt waardoor het beter dan vroeger fietsen is op de kasseien.

Voor de Mageleinstraat, Kalandestraat en Koestraat is de Gouvernementstraat het alternatief. Die ligt er overigens qua wegdek (in asfalt) een pak ‘befietsbaarder’ bij dan de genoemde winkelstraten.

De invoer van de verkeersvrije voetgangersstraten is dus een echte voetgangersmaatregel en zeker geen anti-fietsmaatregel. Het is een keuze om in een beperkt aantal straten waarvoor een waardig fietsalternatief bestaat, echt voorrang te geven aan de voetgangers.

Met vriendelijke groeten
Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

—————————————————————————————————————-

Morgen leest u hier de reactie van Fietsersbond Gent

Sint-Kruis-Winkel

3 oktober 2016

Sociale media zijn de cafétogen van de 21e eeuw.
Daar worden ferme bomen gezaagd.
Zo kan je lezen dat er alleen in Gent wegenwerken plaats grijpen.
Of, na het zesde pintje: dat ze nooit! nooit! stoppen voor fietsers.
Noem het: een café-naast-de-kerktorenmentaliteit.

In alle omringende steden groot en klein lopen momenteel wegenwerven met een impact op het autoverkeer.
En overal hoor je klagers.
Je hebt dan de middenstanders die luid toeteren dat ze onbereikbaar zijn.
Je hebt de intelligente middenstanders, zoals die van de Ledebergse Brusselsesteenweg, en nu ook van het Gentse kanaaldorp Sint-Kruis-Winkel, die hun klanten helpen om hen te bereiken.
Creatieve geesten dus.

Zondag werd Sint-Kruis-Winkeldorp en Winkelwarande ingefeest.
Zaterdag fietste mijn fototoestel erdoorheen:

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

Back in time:

anno 2014

anno 2014

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

Een kleine stap voor de wereld.
Een grote stap voor Sint-Kruis-Winkel, alias “9042 Gent”.

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

anno 2014

anno 2014

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp

Hier is nog werk in Sint-Kruis-Winkel.
Hoe zal men de fietsoversteekplaats veilig maken?

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp / Winkelwarande

01okt16, Sint-Kruis-Winkeldorp / Winkelwarande

01okt16, Winkelwarande

01okt16, Winkelwarande

Waarom legt men Gentse fietspaden nog steeds in klinkers?.
Asfalt is nu toch de Gentse norm, of vergis ik me?

01okt16, Winkelwarande

01okt16, Winkelwarande

De grens met Wachtebeke is -euh- leesbaar.

01okt16, Winkelwarande

01okt16, Winkelwarande

De werken begonnen in 2014, lees ik hier.
Bij een volgende passage komt de Kattenhoekstraat en verder onder de Fietsbultlens.

Stadplan

27 september 2016

Het gebeurt elk jaar rond deze tijd.
Tienduizend jongeren -of méér- trekken ergens in september voor het eerst naar de grote provinciestad Gent.
Ze hebben een groot doel: hun leven uitbouwen.
In sommigen hun belevenis is dat: hun leven starten.
Bij anderen, als naar traditie: hun uitgangsleven starten.
De details hierbij: studeren, diploma, kotleven, uitgangsbuurt, zelfstandigheid.
De middelen hiertoe: zich voeden en zich verplaatsen.
Mogen we van mensen van 18 verwachten dat ze dit feilloos doen?
Ik denk het niet.
Mogen we van een stad, Universiteit en Hogescholen verwachten dat ze voor “het zich verplaatsen” hulpmiddelen aanreiken?
Ik denk het wel.
Zeker als dit fietsers van àlle leeftijdsgroepen ondersteunt.
De gele studentenfietsen waren een grandioze eerste stap.
Sindsdien rijden er in Gent duizenden minder krotfietsen rond.
Een campagne met compacte basisverkeersregels en beperkte hoffelijkheidshints à la tête du client de 18 ans is een noodzakelijke volgende stap.
Durven UGent, Arteveldehogeschool, HoGent en KULeuven hierin samen pionieren?
De voorbeeldfunctie, weetjewel…

Gent is qua wegenstructuur vrij complex.
Rivieren en kanalen, spoor- ring- en autowegen snijden los doorheen buurten.
Degelijke signalisatie voor fietsers in de vorm van heldere wegwijzers tussen buurten voor fietsers mankeren al decennialang in het straatbeeld.
Een stadsplan blokken helpt altijd.

13sep16, Keizerpark

13sep16, Keizerpark

13sep16, Keizerpark

13sep16, Keizerpark

Zou de stad Gent op de Student Kick Off zijn fietskaarten uitdelen?

13sep16, Keizerpark

13sep16, Keizerpark

Gent heeft een paar pittige hellingen met bergstraatnamen, wat voor studenten uit de Vlaamse Ardennen piece of cake is, maar voor polderkinderen een verrassing.
Hier helpen enkel gezond verstand, goed onderhouden remmen en een rudimentaire versnelling.
Ook bij stadsmuren is gezond verstand nodig.
Vorige week zag ik om 10 uur ’s morgens een enthousiaste jongeling tussen Keizervest en Sint-Lievenspoort langs de Schelde tegen de richting fietsen.
Kennis van verkeersregels is één.
Wie in dit land neemt daar de verantwoordelijkheid voor?
Maar twee: Stad en Gewest maken de stad best leesbaarder.
Dat is hun rol in dit verhaal.
Liefst leesbaar voor een internationaal publiek, want hoeveel van die 75.000 studenten komen (net als vele toeristen) uit een ander continent?
Dat leesbaar maken gebeurt best op de grond.
Daar focust een fietser vaak op.
De Lijn West-Vlaanderen heeft dit al begrepen:

26sep16, Nieuwpoort

26sep16, Nieuwpoort


In Gent werd dit aangekondigd rond het Sint-Pietersstation.
Het blijft wachten op uitvoering.
Fietslogo’s en pijlen kunnen veel misverstanden vermijden.
Tezelfdertijd zullen we verwarrende en “voorlopige” keuze’s uit het verleden nog moeten uitzweten:

19sep16, "voorlopige" tramtunnel

19sep16, “voorlopige” tramtunnel

19sep16, "voorlopige" tramtunnel

19sep16, “voorlopige” tramtunnel

Prikkers

21 september 2016

Na Brusselsesteenwegvrijdag en Cargofietszaterdag is het nu de beurt aan autovrije zondag.
Gent koos voor een stuntloze autoloze zondag.

18sep16, Tweebruggenstraat

18sep16, Tweebruggenstraat

De invloed van het lage autogebruik op de meetstations voor luchtkwaliteit waren alweer overduidelijk: minder autoverkeer = gezondere lucht, blijkt in De Gentenaar.
csugwwrwaaamvjz

Autoloos was het niet.
Auto’s mochten de ganse dag de stad uitrijden (niet inrijden), wat soms verwarrende situaties opleverde:

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Kuiperskaai

Maar de toeloop naar de binnenstad was groot:

18sep16, Kasteellaan

18sep16, Kasteellaan

18sep16, Belfortstraat

18sep16, Belfortstraat

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

De tweedehandsfietsenmarkt – voor het eerst zonder hulp van de Fietsersbond- was alweer een succes.
De invloed / het aanbod van de (semi?)professionele verkopers groeit uit de voegen.
Het was steeds de bedoeling om de modale Gentenaar zijn overtallige fietsen te laten verkopen.
Tijd voor de Stad om volgende keer in te grijpen?

18sep16, Gouden Leeuwplein

18sep16, Gouden Leeuwplein

18sep16, Gouden Leeuwplein

18sep16, Gouden Leeuwplein

Rond de Stadshal was er een kleine mobiliteitsmarkt.
“Schakelen”, u zal het woord nog veel horen.

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Gouden Leeuwplein

18sep16, Gouden Leeuwplein

Van hieruit vertrokken fietsroutes, met onderweg infoborden in de vorm van prikkers:

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Kuiperskaai

18sep16, Tweebruggenstraat

18sep16, Tweebruggenstraat

18sep16, Tweebruggenstraat

18sep16, Tweebruggenstraat

De kleine prikkers zijn mijn persoonlijke favoriet van de autoloze zondag: fietsers konden medewerkers van de Fietscel van het Mobiliteitsbedrijf “voeden” met fietsroutes en missing links in het huidige aanbod.
Dit alles wordt meegenomen in het ontwerp van het lang verwachtte “grootstedelijk fietsnetwerk”.
Bekijk het verschil tussen de foto’s van 10u en 17u.🙂

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

18sep16, Poeljemarkt

Er was uiteraard nog veel meer te zien, te leren en te beleven.
Zoals de Gentse Zeswijkse, net als het BK Cargofietsen op zaterdag een geut gezonde Gentse gekheid.
Ludieke koers, met de hoofdletter L van lunatic.

18sep16, Bij Sint-Jacobs

18sep16, Bij Sint-Jacobs

Schepen van sport Tapmaz leerde -euh, hoe zullen we het zeggen…- dat bakfietsrijden een “aparte discipline” is.

18sep16, Bij Sint-Jacobs

18sep16, Bij Sint-Jacobs

18sep16, Bij Sint-Jacobs

18sep16, Bij Sint-Jacobs

Het was niet helemaal helder of de schepen drie- of viermaal gedubbeld werd.
Alles kan beter!

18sep16, Bij Sint-Jacobs

18sep16, Bij Sint-Jacobs

%d bloggers op de volgende wijze: