Home

Wij zeggen “Ja”.

27 november 2015

Nee hoor.
Deze “Ja” is géén huwelijk tussen GMF (Gents Milieufront) en Fietsersbond Gent.
Het is een affaire, een vervolg op de vele acties rondom mobiliteit in het Gentse die we afgelopen jaren samen organiseerden.

Donderdag 26 november lanceerden we op een persconferentie een gezamenlijke campagne pro Mobiliteitsplan.
11223688_10154430676171988_7348591352364314897_n
Er is een website waar je de campagne-affiche kan downloaden of bestellen.
Lees er ook de platformtekst, en bekijk de lijst van alle ondertekenaars.
10 handelaars en verenigingen spraken op de persconferentie uit vóór het komende luik van het Mobiliteitsplan.
Waarom?
In 1987 en 1997 leefde een negatieve perceptie over de mobiliteitsplannen van de toenmalige stadsbesturen onder burgemeester Jacques Monsaert zaliger (1987) en burgemeester Frank Beke en schepen van Mobiliteit Sas van Rouveroi (1997).
Het plan uit 1987 werd afgevoerd.
151123 (26)

Het plan uit 1997 kreeg onder druk van de middenstand een aantal “correcties”.
1997 was een flinke stap vooruit, maar was vooral naar Belgische normen wereldschokkend.
Er kwam ook geen intens vervolgbeleid, zeker niet in de randgemeenten.
En de investeringen in mobiliteit bleken niet in verhouding tot de (verkiezings)ambities.
We zijn bijna 20 jaar later, en zowel de klimaatzaak als de stedelijke leefbaarheid als het sterk stijgende aantal fietsers en voetgangers vragen om een ander mobiliteitsconcept dan wat we nu dagelijks meemaken.

In de loop van de dag tonen we hier de reportage op AVS, waar Bevergembewoonster Maaike Cafmeyer haar verhaal uit de persconferentie herhaalde:
“Mijn man is Nederlander. Zo hoorde ik het verhaal dat kinderen in Nederland de meest gelukkige kinderen ter wereld zijn. Waarom? Omdat ze zoveel fietsen. Fietsen geeft een gevoel van vrijheid.”

20151126-NIEUWS-02 from AVS on Vimeo.

Maaike hield op de persconferentie ook een pleidooi voor fietspaden: “Bouw het, mensen zullen volgen.”

26nov15, Sint-Baafsplein

26nov15, Sint-Baafsplein

Ilse De Koe, nog een Bevergem-star met Gentse residentie, vertelde dat haar vader Nederlander was, waardoor ze “geboren is met een fiets onder haar gat”. Ook zij is ervan overtuigd dat er meer fietsers komen als het aangenaam wordt voor fietsers. Gent is superklein. Met de fiets ben je er sneller. Ilse had een schitterend verlangen: ze wou graag fietslichtjes kunnen kopen in nachtwinkels. Zo kan je je bij defect snel depanneren.

Volgende week publiceren we hier statements van deelnemende organisaties en handelaars.
Dit was het statement van de Fietsersbond:

Zoals jullie al een paar jaar merken werken GMF en Fietsersbond regelmatig samen, ook nu weer.
Waarom nu?
We merken net als u dat er rond mobiliteit veel emoties zijn, en dan ontstaan er snel mythes.
Daar willen we een rationeel tegengewicht tegen bieden.
Op basis van de vele gesprekken die we afgelopen maanden voerden kunnen we rustig stellen dat het draagvlak voor dit lobbenplan groot is, ook bij handelaars.
Alleen, die mensen zoeken het niet om ermee naar buiten te komen.
En: net als in het verleden (zie het artikel uit 1987) willen x aantal handelaars die PRO zijn “neutraal blijven” omwille van de luide nee-roepers.
Zij willen hun klanten rustig helpen en desnoods de weg wijzen.

We willen een paar stadsmythes tegenspreken.
Zo is er de mythe dat fietsers in de watten gelegd worden.
Dat spreken we echt tegen.
Dat is niet wat vele fietsers voelen.
Ouders met kinderen op de fiets bijvoorbeeld voelen zich –nog steeds- in de tang van het autoverkeer.
We willen niet negatief doen.
Fietsen is de afgelopen 20 jaar zeer ok geworden voor de assertieve fietser, maar niet voor de massa => de niet- assertieve fietser of de bijna-fietser.
Daar is nog héél veel werk aan, onder andere daarom zijn er nog héél veel wegenwerven nodig.
Die vele wegenwerven bezorgen iederéén hinder.
Ook Openbaar Vervoer heeft hinder, zie lijn 6.
Ook fietsers èn voetgangers.
Doen alsof de automobilisten de enige zijn met hinder klopt niet.

De grootste mythe is: laat autoverkeer overal in alle vrijheid, en alles komt goed.
We maken daar binnen de Fietsersbond soms een grapje over: we zouden het autoverkeer eens 1 dag of 1 week de totale vrijheid moeten geven, en zien wat je dàn meemaakt.
Het autoverkeer bijt nu al in zijn eigen staart: kijk naar de uitgaande avondfiles op de B401 en E17.
Wat geen mythe is: die files beginnen oplossen kan enkel door méér ruimte te geven aan voetgangers, fietsers en Openbaar Vervoer.
De toekomst is dus simpel: een pak minder auto’s.
Wat niet hetzelfde is als géén auto’s – nog zo’n mythe.
Dat wil ook zeggen: andere gewoontes, ander comfort.
En: hoe minder mensen er met de auto rondrijden, hoe meer plaats er over blijft voor wie de auto ècht nodig heeft.
Aannemers bijvoorbeeld, of mensen met gezondheidsproblemen, of handelaars, hulpdiensten,…

Ook wij zijn vragende partij voor goede randvoorwaarden.
We willen slimme lichtenbeïnvloeding voor voetgangers, fietsers en Openbaar Vervoer.
Wij vragen allang een “slimmere” R40.
Wij vragen het Gewest al een paar jaar een ambtenaar met een mandaat specifiek voor die R40.
Zo moet de kleine ring vlotter oversteekbaar zijn voor voetgangers en fietsers.
Nu laat men die langer wachten, en in de regen staan.

Nog een mythe: die kleine ring R40 gaat stilstaan.
Wij geloven dat dit mobiliteitsplan op termijn voor minder autoverkeer zal zorgen.
Enerzijds door een verschuiving van doorgaand autoverkeer naar de R4, anderzijds door vele mensen de kans te geven om de overstap te maken.

Tot slot willen we een lans breken voor aangepaste wetgeving op werforganisatie, bestekken, werfsignalisatie.
Dat is al te vaak nog 20e eeuws.
De mythe is dat het nooit zal veranderen.
Daarom een warme oproep aan Brussel om dit vast te pakken.
Daar kan veel wrevel mee opgelost worden.
Niet alleen in Gent, maar ook in Antwerpen en Brussel en … .

Draagvlak (2)

23 november 2015

Toen ik ooit als boze vader-die-zijn-dochters-veilig-wou-laten-fietsen de wondere wereld der ambtenaren en politici probeerde te begrijpen kwam ik in aanraking met de heilige graal.
Ik begreep er eerst niets van.
Het leek een mysterie.
Vergis je niet!
De graal is geen materie!
De graal is een begrip!
Ongrijpbaar.
Majestueus.
Twee lettergrepen.
Negen letters.
Èn: het omarmt de vijf letters van het woord graal.
D
R
A
A
G
V
L
A
K
Je hoort het woord dagelijks op de radio. (Deze tekst werd geschreven vóór 13 november, nu nòg meer.)
Ik interpreteer het het als de politieke vertaling voor: “We zijn zeker dat een meerderheid dit wil”.
Een rondje googelen vat het samen als: “steun, legitimiteit en acceptatie van beleid”.
Ik heb het woord ondertussen leren waarderen.
Maar ook weten demystifiëren.
Want ambtenarij en politiek kunnen nooit voor iederéén goed doen.
Klaus Bondam, de politicus die het Fietsbeleid in Copenhagen een boost met hoofdletter B gaf werd niet herverkozen.
ook daar is een uitdrukking voor: “politieke moed”.
Maar kijk, na een tussenstop in Brussel in de kunstenbranche is hij nu directeur van de Deense Fietsersbond.
Ik heb ook geleerd dat de ambtenarij zéér veel macht heeft.
Niet altijd de macht om zaken te realiseren.
Vaak ook de macht om realisaties tegen te houden.
De goocheldoos is groot.
Hoe zou het komen dat de stad Gent -na al die jaren van pioniersprojecten rond mobiliteit- pas nu over een een bedrijfsvervoerplan spreekt?
Durfde men niet?
Wilde men niet?
Was de gemiddelde ambtenaar de afgelopen 20 jaar hoofdzakelijk te autominded?
De stad begon met een zone 30-campagne.
Onze straat hing vol.
En toen stopte ze de campagne.
Geen vervolg.
Had de stad “gas gegeven”, de stad hing vol met pro-zone 30 borden.
Het draagvlak had van de gevels kunnen spatten.
Niet dus, een gemiste kans.
Nu, als er iets is dat Gent de afgelopen 20 jaar goed deed dan was het wel de brede sensibilisering rondom fietsmobiliteit.
Soms iets te goed, want de slogan “Gent Fietsstad” hoor ik (ook anno 2015) menigmaal als een boemerang passeren.
Als de infrastructuur de mentaliteit niet volgt…

Maar bon, de mensheid leert bij.
Wegenwerken leren mensen in een stille verkaveling wat het is als auto’s voorbijrazen:

11okt15, Schoonzichtstraat

11okt15, Schoonzichtstraat

11okt15, James Ensorlaan

11okt15, James Ensorlaan

11okt15, James Ensorlaan

11okt15, James Ensorlaan

Deze wijk in Sint-Denijs-Westrem is door de werken aan de rotonde Drie Sleutels een auto-omleidingsroute naar De Pinte.
Zou het de bewoners hun rijgedrag in andere wijken beïnvloeden?
Zou de overheid dit interpreteren als “draagvlak voor zone 30”?
Bij klachten over racegedrag in je straat werd je vroeger omver geblazen met: “De meeste racers komen uit de straat om de hoek, uit dezelfde wijk.”
Zou dat nog steeds als argument gebruikt worden?

Deze eerder smalle straat tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem heeft de nobele eer fietssuggestiestroken te combineren met een snelheidsregime van 70km/u.

31okt15, Rijvisschestraat

31okt15, Rijvisschestraat

31okt15, Rijvisschestraat

31okt15, Rijvisschestraat

Wie laat hier zijn kinderen zorgeloos fietsen?

31okt15, Rijvisschestraat

31okt15, Rijvisschestraat

Geen wonder dat de bewoners zelf signalen uitsturen:

31okt15, Rijvisschestraat

31okt15, Rijvisschestraat

31okt15, Rijvisschestraat

31okt15, Rijvisschestraat

31okt15, Rijvisschestraat

31okt15, Rijvisschestraat

31okt15, Rijvisschestraat

31okt15, Rijvisschestraat

Hier ken ik het verhaal niet van:

02nov15, Antwerpsesteenweg

02nov15, Antwerpsesteenweg

Een schoolactie?
Een buurtwens?
Of…?

Dit verhaal ken ik wel:

17nov15, Jules De Saint-Genoisstraat

17nov15, Jules De Saint-Genoisstraat

Op Moscouviaduct is fietsen reeds lang een avontuur.
Hellingen nodigen uit… om met zekere regelmaat in de vangrails te duiken.
Ik ben persoonlijk voor fietssuggestiestroken, ze vergroten de zichtbaarheid van fietsers, maar ze zijn hier als maatregel ruim onvoldoende.
Grotere investeringen dringen zich op.
Van geen wonder dat de boodschap zo flagrant is.

In autostad Oostakker zijn boodschappen subtieler:

25okt15, Kouterbosstraat

25okt15, Kouterbosstraat

Zou zo’n emoboodschap helpen?

25okt15, Kouterbosstraat

25okt15, Kouterbosstraat

25okt15, Kouterbosstraat

25okt15, Kouterbosstraat


Of is een subtiele boodschap een efficiëntere snelheidsremmer?
25okt15, Kouterbosstraat

25okt15, Kouterbosstraat

Nieuw-nouveaux! (3)

20 november 2015

Het UZGent, het immense universitaire ziekenhuis, was decennialang het spiegelbeeld van onze maatschappij: een autostad in de stad.
Dokters en auto’s: liefde aan 100 per uur.

In de zone rondom het UZ zijn al jaren werken aan de gang.
Zowel de oppervlakkige als de diepgravende toeschouwer kon enkel vaststellen: autobereikbaarheid was de topprioriteit.
En daar kunnen we allen enkel 100% akkoord mee zijn.
Want de auto is toch een grandioze uitvinding?
Zeker in combinatie met een zwaailicht, een draagberrie en een dokter.
Ok, soms komt er uit Brugge een helikopter een handje helpen, maar mensen groot en klein worden met ziekenwagens klein en groot naar het UZGent gebracht.
En jawel: auto’s zijn voor vele patiënten en hun familie’s de snelste weg naar medische hulp.
Ik leerde ooit autorijden vanuit de romantische gedachte dat ik een rijbewijs nodig had om m’n teerbeminde op tijd in de kraamkliniek te deponeren.
Dat bleek nog te kloppen ook.
Wat goed dat we in de stad waren blijven wonen.
We reden telkens ‘s nachts, dus onderweg geen hinderende auto’s.
En telkens was de babyschat binnen het uur na aankomst geboren.
De tweede keer was de gynecoloog nét op tijd om de vroedvrouw opzij te duwen en lady T “op te vangen”.
Achteraf bekeken had ik geen rijbewijs nodig: een taxi had ook gekund.
Die geven voorrang aan zo’n ritten.
De derde bevalling werd een autoloze bevalling: een bloedhete julinacht op het tapijt in de living.
Net Lady S, de derde, heeft een auto-rijbewijs.
Toeval zeker?
Maar we wijken af: de eerste twee bevallingen waren in Jan Palfijn.

De autopoort van UZGent schoof afgelopen jaren van de De Pintelaan door naar een zone dichter bij de E17.
Jammer dat de fiets daar geweerd werd.
Het was lang wachten tot UZGent een teken van fietsvriendelijkheid vertoonde.
Het eerste teken verscheen in 2013 hier.
Meer recent was er de crimi “het geheim van het UZ“.
Op het einde van de zomer was er een vervolg van deze crimi in de maak, lach even mee:

13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan

Je kan het zien als een geslaagde poging om Magritte tot leven te wekken.
En het idee om op 30 april een plannetje te hangen zodat fietsers de alternatieve toegang ziet mag naar het Nobelprijscomité in Stockholm doorgestuurd worden.
Zo’n simpel plannetje rondom elke werf kan wonderen doen, en de vrede bewaren.
Gedaan met de onvolgbare oranje pijlen.
Maar wat het surrealistisch maakt is dat niemand eraan dacht om in juli een nieuw plannetje te hangen met een update.
Jammer voor de kunst op straat, dames en heren van de minderhinder: surrealisme is iets voor musea!
Aannemers bestellen, borden plaatsen, dàt is zwaar werk.
Maar een geplastificieerd A3tje?
Of A4tje?

Over naar de afdeling Nieuw-nouveaux!
Het surrealisme maakte plaats voor realisme:

23okt15, De Pintelaan / Fritz de Beulestraat

23okt15, De Pintelaan / Fritz de Beulestraat

De nieuwe fietstoegang creëerde ook een knip voor autoverkeer tussen de De Pintelaan en Fritz de Beulestraat.

Ik vergat te kijken hoe de oversteek van de De Pintelaan geregeld is.
Binnen het domein van UZGent is het eventjes paradijslijk fietsen (en stappen):

23okt15, UZGent

23okt15, UZGent

23okt15, UZGent

23okt15, UZGent

23okt15, UZGent

23okt15, UZGent

Hier eindigt het pad.
Is dit de eerste stap om van UZGent een STOPstad te maken?
De komst van de tram is uiteraard grandioos, maar hoe gaat dit project verder?
Wat wordt de volgende stap voor fietsers?
Wordt het een voorbeeldproject?
We kunnen amper wachten…

23okt15, UZGent

23okt15, UZGent

Nieuw -nouveaux! (1)

16 november 2015

Je wil niet weten hoevéél foto’s mijn digitale schijven vullen met rotzooi van menselijk mobiliteitsgedrag groot en klein, van autovriendelijk mensonvriendelijk openbaar domein en van foute keuzes op dat vlak.
Als er iets is dat ik het beleid van de afgelopen 20 jaar verwijt, dan wel het onsamenhangende “korreltjesbeleid”.
In de jaren 90 was er een flinke sprong vooruit.
Van niets naar iets is dankbaar, maar de slagkracht was groot.
Daarna kwamen de korreltjes, geen doortastend langetermijnbeleid.
Jazeker, er was een fietsinfrastructuurbeleid, maar als onderdeel van een en-en-en-beleid.
De fietsinfrastructuur groeide, zonder lintjesknippen.
Of zoals de verantwoordelijke kabinetard me begin deze eeuw voor de voeten wierp: “enkel tràge evolutie is goed”.
Ik vond het te traag.
Voor de assertieve fietser is de situatie -generally speaking- goed geworden.
De massa, het potentieel aan niet assertieve fietsers, motiveer je niet met tràge evolutie.
Ook in het huidige stedelijk beleid mis ik nog een duidelijke lijn.
Het blijft wachten op een groot stedelijk fietsplan, een fietsplan met een lange tijdsboog.
We weten dat er aan gewerkt wordt.
Af en toe ontmoeten we ons en ander ongeduld.
Het blijft ook wachten op een innovatief Vlaams fietsbeleid.
Zal Vlaanderen de fietspaden aanpakken met evenveel middelen als er afgelopen jaren in autostrades gestopt werden?
Autovrienden mogen luid ratelen dat fietsers in de watten gelegd worden, dat is nièt de perceptie van de niet-assertieve fietser.
Pas als iederéén durft te fietsen zit het snor.
Voor mij persoonlijk mogen er de komende jaren zoveel wegenwerven blijven.
Wat zeg ik?
Véél wegenwerven zijn hard nodig.

In de mist van het ongeduld vergeten we op Fietsbult al te vaak de realisaties in het Gentse te tonen.
We toonden het verdwijnen eind vorig jaar van de fietsvalgoot in de Hoogpoort niet.
Net als het verdwijnen begin dit jaar van de “historische chaosplavuizen” in Limburg- en Vlaanderenstraat.
Of het verdwijnen van -dixit de Lijn- het “onmisbare eenrichtingsverkeer voor fietsers” in de Zonnestraat.

13nov15, Zonnestraat

13nov15, Zonnestraat


En het verdwijnen van -dixit de VTA- het “noodzakelijke eenrichtingsverkeer voor fietsers” tussen Laurentplein en Seminariestraat.
We vergeten het vergeten.
Komende weken toont Fietsbult realisaties van overheden allerhande.
Te beginnen met dit relatief jong pad in het Technologiepark Zwijnaarde:

31okt15, Technologiepark Zwijnaarde

31okt15, Technologiepark Zwijnaarde

31okt15, Technologiepark Zwijnaarde

31okt15, Technologiepark Zwijnaarde

31okt15, Technologiepark Zwijnaarde

31okt15, Technologiepark Zwijnaarde

31okt15, Technologiepark Zwijnaarde

31okt15, Technologiepark Zwijnaarde

Dit is hopelijk de start van een fietspadmasterplan van het Technologiepark. Om eerlijk te zijn: ik passeerde er op 31 oktober, en dacht door een omleiding dat het fietspad vers aangelegd was. Het pad staat echter al op deze Google Maps:

Is het pad nieuw?
Of enkel de vorm van de autoverbinding?

Trage (fiets)wegen

6 november 2015

GentbruggeNieuw Gent

Rijsenbergest.

Startmoment 3

Tijdens het derde startmoment van Trage Wegen Gent op 7 november, stellen we u graag voor aan de vele trage wegen die zich bevinden tussen de Watersportbaan en de wijk Macharius-Heirnis. Tijdens de wandelingen, die starten tussen 10u en 11u, komt u alles te weten over het project en hoe u eraan kan deelnemen. Wenst u niet te wandelen, kom dan naar het filmpje kijken. Nadien kan u op de infomarkt het hokje kiezen waarvan u in de komende maanden de trage wegen wilt inventariseren.

Vergeet je buren en vrienden niet mee te brengen!

Link startmoment 3: https://www.facebook.com/events/1666898590258123/

Help mee de trage wegen in Gent te inventariseren. Trage wegen zijn een korte veilige verbinding naar werk, school, vrije tijd,…
Die willen wij in kaart brengen en hebben daar jou hulp voor nodig! Ben je gebruiker, bewoner of wil je een wandeling maken langs de trage wegen in de stad kom dan zeker langs!

 

Trage Wegen Gent
‘Trage Wegen Gent’ is een groots project van Trage Wegen vzw in samenwerking met de stad Gent en provincie Oost-Vlaanderen. We verkennen wandelpaadjes, doorsteekjes en fietswegen. Inwoners gaan op pad om de wegen in kaart te brengen. Via onder andere een interactieve site formuleren wandelaars en fietsers voorstellen en ideeën. Wat kan beter of anders? Hoe kan het netwerk van paden en wegen versterkt worden? Hoe kunnen trage wegen bijdragen aan de leefkwaliteit van de stad? Samen met de Gentenaars ontwikkelen we een toekomstbeeld voor het tragewegennetwerk van Gent en hoe dit past binnen het stadsinitiatief ‘Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030’. Dit project gaat van start in het najaar van 2015 en loopt tot midden 2018.

 

Link website trage wegen Gent: http://www.tragewegen.be/gent

 

 

Lucebert

4 november 2015

“Alles van waarde is weerloos” hangt er in neonletters aan de gevel van Trefpunt.
Alles.
Fietspaden verslijten.
Net als u en ik.
Net als het huis dat we bewonen.
Net als de fiets onder ons.
De fietssuggestiestroken op de Sint-Joriskaai hebben langslopende barsten, wat me doet fantaseren dat de kaaimuren zullen instorten.
Teveel fantasie tussen die 2 oren?
Een te renoveren brein?

De Gentse fietspaden die in de jaren 90 aangelegd werden vertonen steeds meer ouderdomsrimpels.
Het asfalten pad langs de Groendreef naar Mariakerke heeft al een aantal “knikken”.
Boomwortels?
De fietssuggestiestrook in de Sint-Denijslaan is een versleten rammelstrook.
Duidelijk een overbelast fietspad, véél te véél fietsers daar. ;)
Het klinkerpad in de Achilles Musschestraat vertoont menige bult en plas.
Is er geen theorietje als dat klinkerpaden vlot te onderhouden zijn?

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Dat is een beetje pijnlijk, want terwijl fietsend Gent –vol verwachting klopt ons hart– uitkijkt naar een verse oogst fietspaden moet er tezelfdertijd aandacht en middelen naar de oude vruchten gaan.
We zwijgen zedig over de bejaarde museapaden zoals op de Coupure Links.
Wie weet komt er een dag dat Monumentenzorg eist dat dit antieke fietspad op historisch verantwoorde wijze aangepakt wordt?

Je kan het ook positief draaien: het is een goede zaak dat versleten paden aangepakt worden.
Materie kan je oplappen, vervangen of renoveren.
De kleurige coatings hebben een eindige levensduur, zie de Sint-Denijslaan.

Het pad langs de Leie op de Gordunakaai / Snepkaai kreeg recent een verse laag donkerrode asfalt:

31okt15, Snepkaai

31okt15, Snepkaai

Het comfort is er weer zoals het hoort.
Zo zien we het graag.
Of beter: voelen we het graag.
Laat de winter maar komen.

31okt15, Gordunakaai

31okt15, Gordunakaai

Wittewalle

26 oktober 2015

Zaterdag stond dit bericht in de krant.
Dit zou vanavond aanbod komen op de gemeenteraad.
Benieuwd wat daar gezegd zal worden.
Hieronder een reeks foto’s van de situatie ter plaatse:

25okt15, John F. Kennedylaan

25okt15, John F. Kennedylaan

25okt15, John F. Kennedylaan / Wittewalle

25okt15, John F. Kennedylaan / Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

Het brede deel van Wittewalle is een deel van de fietsroute tussen Gent en Zelzate (de dorpenroute), en takt via de doodlopende Borkelaarstraat aan op het brede tweerichtingsfietspad van de Friof Nilsson Piratenstraat op het industrieterrein Skalden, richting Havenbedrijf.

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

Hier gaat de route de Borkelaarstraat in, en wordt Wittewalle een pak smaller:

25okt15, Wittewalle

25okt15, Wittewalle

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 148 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: