Home

De Voetgangersbond

8 oktober 2015

Het voordeel van internet is: je leest wat anderen denken.
En jawel, dat voordeel is even vaak een nadeel: je leest te veel onversneden cafépraat.
Neem nu deze Facebookreactie op Hindernis Kortrijksesteenweg (2): “Waarom moeten de fietsers altijd in de watte worden gelegd? Wij als voetgangers moeten soms ook op straat omdat voet of fietspad niet toegankelijk is.”
Cafépraat, zucht ik dan.
Of cynisme.
En hij ging ongeloofwaardig verder:
Dit voorbeeld toont aan hoe er wordt gereageerd maar wees maar zeker dat De Lijn niet anders kon om veiligheidsredenen om dit zo te plaatsen.
Maar toen kwam de aap uit de mouw, de èchte achterliggende reden voor het cynisme van dit betoog:
Hoeveel voetpaden en zelfs fietspaden blijven geen maanden open liggen na gewoon een nieuwe huisaansluting terwijl dit binnen de week zeker dicht zou kunnen liggen. Daar vind je nooit iets van in Facebook of kranten. In mijn woonomgeving zijn er zo verschillende plaatsen terwijl die straat nog maar pas heraangelegd was en toch weer open gebroken en herstelling laten op zich wachten.
Daar heeft de man een punt.
Vervang het woord “maanden” door “weken” en je komt in de buurt van de realiteit.
Onder het mom van efficiëntie splitsen nutsmaatschappijen putje open – reparatie – putje dicht op in drie stappen.
De ene doet het efficiënter dan de andere.
In mijn Gentse beleving is Farys de meest efficiënte nutsmaatschappij, en is Eandis het luie beestje van de klas, maar ik wil mijn persoonlijke ervaringen niet naar voor schuiven als de waarheid.
Nutsmaatschappijen (en hun aannemers) zijn niet vergunningsplichtig.
Zij gaan hun gang.
Bij waterlekken, gasgeur of een stroomonderbreking -noodingrepen dus- is dat evident.
Nood breekt voetpad.
De efficiëntie om het euvel te herstellen is – alweer in mijn individuele ervaring – meestal groot.
De efficiëntie om het voetpad snel terug te geven aan de voetgangers is er niet.
Daar zit ook geen prioriteitensysteem in.
Zo lijkt het toch.
Het wordt pas èrg als een aannemer leidingen trekt.
Dan wordt een drukke stationsomgeving op een gelijke manier verwaarloosd als een doodlopende boerenwegel in Zevergem:

21sep15, Kortrijksesteenweg

21sep15, Kortrijksesteenweg

21sep15, Kortrijksesteenweg

21sep15, Kortrijksesteenweg

Voetpad opengebroken?
Ach, er is toch nog een fietspad?

02okt15, Voskenslaan

02okt15, Voskenslaan

Met “verwaarloosd” bedoel ik hier: de continuïteit van de werf.
Of beter: het ontbreken van continuïteit.
Het ontbreken van de wil om zoveel mankracht als mogelijk op de werf te zetten.
De krant de Gentenaar had er een mooie uitdrukking voor: een werf uitsmeren in tijd.
Ik weet wel: niet alle werven kunnen volle prioriteit krijgen.
Maar een stationsomgeving verdient de helft van de intense inzet van een noodinterventie, niet één honderdste ervan.
Kort samengevat: een aannemer zoekt de makkelijkste -meestal ook de goedkoopste- manier.
Dat kan je hem niet kwalijk nemen, aldus de verdedigers van de vrije markt.
Aan de nutsmaatschappij om als opdrachtgever duidelijke normen te stellen.

26sep15, Sint-Denijslaan

26sep15, Sint-Denijslaan

26sep15, Sint-Denijslaan

26sep15, Sint-Denijslaan

Hoeveel weken liggen die buizen hier al?

02okt15, Koningin Mathildeplein

02okt15, Koningin Mathildeplein


(Let op de “details”: achter de naders is er plaats genoeg plaats)
07okt15, Koningin Mathildeplein

07okt15, Koningin Mathildeplein

De voetgangers pikken dat.
De fietsers pikken dat.
Ze krijgen de restruimte, en vloeken af en toe op elkaar.

Een Voetgangersbond zou véél werk hebben.
En daar lees je nooit iets van op Facebook. :)
In alle ernst: welk parlementslid kuist de wetgeving dienaangaande eens op, zodat steden en gemeenten nutsmaatschappijen en hun aannemers méér kunnen sturen?

Er is voor voetgangers gelukkig ook goed nieuws.
Op korte tijd verschenen twee voorbeelden waar stappers meer ruimte krijgen.
Achteraan het Sint-Pietersstation kan je sinds kort droog (!) de bijna volledige breedte onder de spoor 11 en 12 stappen: van de Ganzendries tot de Voskenslaan.
Tot nu toe was dat in twee delen geknipt.

07okt15, Sint-Pietersstation

07okt15, Sint-Pietersstation

07okt15, Sint-Pietersstation

07okt15, Sint-Pietersstation

Dat maakt dat de smalle gang (met de buizen) langs de werfketen op het Mathildeplein minder voetgangers zal tellen.

Ook aan de werf Brusselsesteenweg kreeg een krakkemikkige voorlopige voetgangersdoorgang een comfortabeler vervolg:

07okt15, Fransevaart

07okt15, Fransevaart

Leve de Voetgangersbond!

Werken Slachthuisbrug

5 oktober 2015

Het kan: een degelijke doorgang bij werken.
De eerste week was er niets voorzien, maar plots was dit er.
Prachtig!!

Slachthuisbrug

Slachthuisbrug

Slachthuisbrug

Slachthuisbrug

 

Korterijksesteenweg

Je moet maar durven, dit is al een maand aan de gang en maar mailen en bla bla   SCHANDE
Zet zo iets op een autorijvak en de dag daarna is het opgelost of verplaatst of een degelijke aanduiding.
Stel dat er een ongeluk gebeurt?
Ja dan zal het vlug gaan.

Opening

30 september 2015

Een nieuwe zaak opende in de binnenstad. In de reclame: zij die komen met de fiets en openbaar vervoer zijn de doelgroep.

Dat zien we gelukkig meer en meer, maar jammer genoeg krijgen de klagers (‘mijn zaak is niet bereikbaar met de auto’, ‘te weinig autoparking’) nog veel te veel aandacht.

Keer de negatieve spiraal om en leg fietsende klanten en openbaarvervoerklanten in de watten.

opening

opening

Kansen (7): de mens

28 september 2015

Mobiliteit is des mensens.
One way or another beslist De Mens wat er op straat gebeurt.
De 20e eeuw werd gedomineerd door de opkomst van “Das Auto”.
Oh, wat wilden we (bijna) allen die marketingtruuk over Vrijheid persé geloven.
Wat brengt de 21e eeuw?
Wat zal het effect zijn van Dieselgate?
Exit het Vertrouwen in de Wagen?
Is die passerende boemerang het Volk of de Wagen?
Het kantelpunt?

Zondag is de dag dat het volk al eens de straat inneemt.
Steeds meer.
Niet enkel op de Champs-Elysées (Parijs), maar ook in de Kasteelstraat in De Katte (Zelzate):

27sep15, Kasteelstraat, Zelzate

27sep15, Kasteelstraat, Zelzate


Laat die klimaattop eind november gerust in Zelzate doorgaan, dan zien de onderhandelaars meteen het doen en laten van ArcelorMittal.
Zoals je ziet, zonnige zondagen zijn de uitgelezen dagen waarop honden leren wennen aan fietsende kinderen en kinderen fietsles krijgen.
Fietslessen vragen soms steunwieltjes en vragen altijd veilige straten.
Alleen al om deze reden alleen zijn de speel- en leefstraten in Gent zo’n grandioos idee.
Op een achterbank kan je niet vallen.
Ik ben nog van de generatie die -bij gebrek aan beter- zijn kinderen leerde fietsen op de zeedijk van Duinbergen.
Nu zijn er steeds méér vrijliggende fietspaden:
27sep15, Ertvelde

27sep15, Ertvelde

Bij sommigen is er nog “een leertraject” (volkse vertaling: veel werk aan de winkel):

27sep15, Ertvelde

27sep15, Ertvelde

De papa reed voorop en stak om af te slaan voorbeeldig zijn arm uit.

27sep15, Ertvelde

27sep15, Ertvelde


Dat zag ik uit een linkerooghoek, terwijl ik met de rest een stedenbouwkundige vergunning aan een paal las.
Daardoor zag ik niet of het kind het voorbeeld van de vader volgde.
27sep15, Ertvelde

27sep15, Ertvelde

In ieder geval, de moeder volgde snel, en lachte: “Ja, de bochten da ga nog niet zo goed hé!”
“Een kind valt laag, en heeft nog niet de botten brekende valkramp.
Hoogstens liggen de knieën open.”
, aldus lady M, mijn teerbeminde thuisverpleegster.
Terwijl ze doceerde voelde ik de korsten van 50 jaar geleden.
Het beeld van de schoolfoto: een jongen met korte broek op een pony, met op de linker knie -knal in beeld- een knoert van een korst.
Ze vervolgde: “Het is de impact van een auto die…”
Stilte.
Ze zweeg.

Leren door te vallen is goed.
In een veilige straat.

Kansen (6): verf

23 september 2015

Wie Fietsbult al een poos leest weet het: we zijn verffreaks.
Verf kan een tussenstap zijn naar goede infrastructuur.
Verf -goede verf- kan duidelijkheid scheppen in de stedelijke chaos.
Zeker in een compacte stad als Gent met zijn duizend stadsmuren.
Signalisatie en communicatie met verf op de grond heeft bij fietsers een grotere impact dan verkeersborden.
Logisch: een fietser verdeelt de aandacht hoofdzakelijk tussen de bewegende objecten rondom (dat is een “andere” definitie voor alle andere weggebruikers) en de staat van de weg.
Het huidige woud aan verkeersborden is vaak onleesbaar.
Een goede fietsstad is extreem leesbaar.
En is vooral: laag leesbaar.
Op de grond.
Gentse stedebouwkundigen en monumentenzorgers hoorde ik hierover al huiveren.
Al die “verminkingen” van hun esthetica.
Maar is Wenen dan zo een verminkte stad?

11jun15, Wenen

11jun15, Wenen, bij de Hofburg

11jun15, Wenen

11jun15, Wenen

Is Wenen conflictloos?
Loopt en fietst iedereen binnen de lijntjes?
Natuurlijk niet, maar het helpt om te structureren.

11jun15, Wenen

11jun15, Wenen


Deze markeringen zijn all over Wenen aanwezig:
12jun15, Wenen

12jun15, Wenen

Leesbaarheid is een korte termijnzaak.
Geef het groeiend aantal fietsers en voetgangers de kans om de ruimte harmonisch delen.
Verf kan daarbij helpen.
Ik weet wel: nog beter is om ze méér ruimte te geven.
Lees: de auto minder centraal te stellen in het openbaar domein.
Hoe lang nog wachten op het ontkerkelijken van het Geloof in de Heilige AutoParkeerplaats?

Gent is voor fietsers nog absoluut niet leesbaar.
Al wordt het langzaamaan beter.
Deze good practices (qua verfgebruik!) zijn van (relatief) recente datum:

05sep15, De Sterre

05sep15, De Sterre

05sep15, De Sterre

05sep15, De Sterre

05sep15, De Sterre

05sep15, De Sterre

Hierboven zie je De Sterre, met:
– onderbroken of volle witte lijnen op tweerichtingsfietspaden
– haaientanden op kruispunten van twee fietspaden
Dit zijn zaken die in gans Gent kunnen uitgerold worden.

Ook op deze plek is er voorbeeldige verf uitgerold:

13sep15, Binnenring Zwijnaarde

13sep15, Binnenring Zwijnaarde

Maar iets verder dan weer niet:

05sep15, Binnenring Zwijnaarde

05sep15, Binnenring Zwijnaarde


Ik was verbaasd hoe consequent de verfsignalisatie in Wenen was.
Wordt het geen tijd voor snelle beterschap in Gent?
Een paar -evidente- suggesties:
– schilder consequent zebrapaden door op fietspaden (de eerste stap om fietsers het STOPprincipe te leren :) )
23sep15, Sint-Denijslaan

23sep15, Sint-Denijslaan


– schilder consequent onderbroken of volle witte lijnen op tweerichtingsfietspaden
Volle lijnen zijn nodig in gevaarlijke bochten zoals deze blunderbocht (ondertussen geschilderd of deze blinde bocht:
23sep15, Vlaamsekaai

23sep15, Vlaamsekaai

– organiseer op fietspadkruispunten waar de drukte en/of verwarring groot is de voorrang.
Dit is een voorbeeld:

18sep18, Neerscheldestraat / Scheldekaai

18sep18, Neerscheldestraat / Scheldekaai


Het kan hier in de spits zéér druk zijn.

– organiseer de drukke fietskruispunten met afslagstroken, zeer evident.

En voor alle duidelijkheid: Gent is gaat van Sint-Kruis-Winkel tot Drongen.

Autoloze zondag 2015

22 september 2015

Ok, de weergoden waren goedgezind.
Jaco Van Dormael zijn invloed reikt ver.
Maar ook de organisatiegoden waren super.
1 + 1 = duidelijk 3, soms zelf 4.
Professionals, vrijwilligers en buurtbewoners kwamen tot een knappe mix.
Kijk, en geniet.

20sep15, Dendersmondsesteenweg

20sep15, Dendersmondsesteenweg

20sep15, Dendersmondsesteenweg

20sep15, Dendersmondsesteenweg

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

150920, Joremaaie

150920, Joremaaie

150920, Bij Sint-Jacobs

150920, Bij Sint-Jacobs

150920, Stadhuissteeg

150920, Stadhuissteeg

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Gouden Leeuwplein

150920, Korenmarkt

150920, Korenmarkt

150920, Botermarkt

150920, Botermarkt

150920, Poeljemarkt

150920, Poeljemarkt

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Dampoort

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

20sep15, Land Van Waaslaan

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 147 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: