Home

In lood

13 september 2016

img_3052_lichter_fb

Volgende donderdag

12 september 2016

Communicatie is alles.
Ook voor een haastig / slordig achtergelaten fiets in de eerste fase van de ondergrondse fietsstalling onder het bus- en treinstation.

29aug16, stalling Sint-Pietersstation

29aug16, stalling Sint-Pietersstation

29aug16, stalling Sint-Pietersstation

29aug16, stalling Sint-Pietersstation

29aug16, stalling Sint-Pietersstation

29aug16, stalling Sint-Pietersstation

Uitgebreide info over àlle fietsstallingen aan het Sint-Pietersstation zit hier overzichtelijk gebundeld op de website van het project Gent Sint-Pieters.

De plannen voor stallingen de komende jaren kan je in deze powerpoint bekijken.
Kort samengevat: het plan om extra stallingscapaciteit te creëren onder het nieuwe gebouw aan de Sint-Denijslaan vervalt.
In de plaats daarvan komt er een versnelde reorganisatie van de huidige ondergrondse stalling.
– Quick wins: 2016-2017: van 7.600 naar 9.700 fietsenstallingen
Najaar 2018 onder de nieuwe sporen achteraan en aan het Mathildeplein zijde sporen in totaal naar 11.700 fietsenstallingen
– Op het einde (momenteel: 2026…): in totaal 13.500 fietsenstallingen, exclusief specifieke stallingen voor bakfietsen.

Dat alles zal niet voor volgende week zijn, maar toch al -deels- volgend jaar.
Dat is een goede (goede!) stap, maar naar het eindresultaat toe minder ambitieus dan gehoopt.
Fietsersbond en GMF tellen al jaren het stallingsgebruik rond het station.
Wie de tendensen van fietsgebruik in Gent èn rondom het station bekijkt kan enkel concluderen dat er in 2027 -uiterlijk 2028 – ondanks een duidelijk weesfietsenbeleid alwèèr plaats tekort zal zijn.
Of gelooft nu ècht niemand dat de combinatie fiets / openbaar vervoer de succesformule van deze eeuw is?

En: stel (stel!) dat de stationsgoden na afloop van de werf Sint-Pieters in 2026 (zoals beloofd) prompt starten met de werf Dampoortstation, dan kan je er gif op innemen dat een deel van de fietsers die nu de Dampoort gebruiken zich naar Sint-Pieters zullen verleggen. Dan zal er al vanaf 2026 een stallingstekort zijn.

Was ik katholiek, ik vroeg de paus om volgende donderdag Sint-Pieters tot patroonheilige van de fietsstallingen te bombarderen.
Alles is goed om het te laten vooruit gaan.

Zondagse stillevens

22 augustus 2016

21 aug16, Sint-Pietersabdij

21 aug16, Sint-Pietersabdij

21aug16, Sint-Pietersnieuwstraat

21aug16, Sint-Pietersnieuwstraat

21aug16, Korianderstraat

21aug16, Korianderstraat

21aug16, Platteberg

21aug16, Platteberg

Zoekpalen

7 juli 2016

Een fiets in een stationsstalling zoeken is soms even intens als een verloren kous uit de wasmand plukken.
Je weet zeker dat hij er is.
Je weet het zèker.
Zèèèèker.
Maar wààr?
Al die fietsen lijken zo op elkaar.
Allemaal.
Hetzelfde.
Allemaal?
Zeker ’s nachts.

03dec13, 23u32, Sint-Denijslaan

03dec13, 23u32, Sint-Denijslaan


En al die rekken lijken zo op elkaar.

De ontwerpers van de toekomstige grote ondergrondse stalling hebben een origineel intellectueel systeem bedacht: Arabische cijfers.

09dec12, 22u30, Sint-Pietersstation

09dec12, 22u30, Sint-Pietersstation


Ik denk/vermoed/vrees dat die ontwerpers niet dagelijks met de fiets als voortransport per trein pendelen.
Na de vierde lange werkdag zich nog een cijfertje herinneren dat anders is dan de vorige drie dagen?
Nope.
Niet iedereen kan het.
Ingenieurs kunnen dat.
Wiskundigen.
Maar ik niet.
Toch niet die paar keer dat ik deze stalling gebruikte.
Hoe zou een gedragsdeskundige dit oplossen?
Aan de stationsstalling van Sint-Niklaas gebruiken ze de kennis van een taaldeskundige:

27mei16, Sint-Niklaas

27mei16, Sint-Niklaas

Het lijkt een variant op die kleurige vissen en schildpadden in ondergrondse parkeergarages.
Voor wie nooit met de auto (mee)rijdt: één kleur en dier per verdieping.

27mei16, Sint-Niklaas

27mei16, Sint-Niklaas

Misschien is het een variant op zoekpalen aan de kust.
Voor wie nooit naar het strand gaat: een veelkleurig object zoals een trein of vis bovenop een hoge paal geeft kinderen een makkelijke oriëntatie naar het plekje waar ouders zitten (en nog net niet in paniek de hulpdiensten bellen.)

27mei16, Sint-Niklaas

27mei16, Sint-Niklaas

Dergelijke oriëntatieborden zijn nu reeds welkom op de stalling Mathildeplein.
Misschien zijn er genoeg Belgische koningen, koningingen, prinsen en prinsessen om alle rijen te “bemannen”?
Of dan toch maar copy paste kneipen èn plààken van het idee uit Sint-Niklaas?

27mei16, Sint-Niklaas

27mei16, Sint-Niklaas

Als nagerecht: in Sint-Niklaas staat een mooie overdekte stalling, waar ook een deel betaalde stalling is.
Ik vermoed dat de rekken die ernaast staan al extra capaciteit zijn, want ze zijn niet in de grond verankerd.
Wie rond stations te weinig stallingen plant komt loopt snel achter de feiten aan.

27mei16, Sint-Niklaas

27mei16, Sint-Niklaas

Communiceren

18 april 2016

Sommige mensen geloven niet in verandering.
“Het zal nooit veranderen.”
Dat is geen kennis, maar een geloof.
Bij sommigen eerder een behoefte.
“Het zal altijd ’t zelfde blijven.”
“Het” is een verzamelwoord voor “alles”.
Wie actief mobiliteit bekijkt is niet van dit geloof.
Er was ooit een tijd zonder fiets.
Er was ooit een tijd zonder trein.
Er was ooit een tijd zonder vliegtuig.
Maar als je sommige mensen mag geloven was er altijd al autoverkeer.
Zeker weten.
Dat is een vorm van radicalisme als een ander.
Terwijl mobiliteit altijd evolueerde, in uitvindingen en in “gewoontes”.

Een mooi voorbeeld van verandering is de manier waarop we onze fiets sluiten.
Onze stallingsgewoontes veranderden.
Die verandering kwam niet vanzelf.
Jarenlang “leerde” de stad Gent zijn inwoners dat je een fiets persé aan een vast voorwerp diende vast te maken.
Hiervoor ontwikkelde Gent in de vorige eeuw dit eigen type fietstalling
De gewoonte is in die mate ingeburgerd dat elke paal groot of klein of balustrade door fietsers dankbaar benut wordt.
Niet iedereen vindt dat even prettig.
En terecht.
In een studentenstad zit er dan maar één ding op: helder communiceren.

16maa16, Jan Palfijnstraat

16maa16, Jan Palfijnstraat

16maa16, Jan Palfijnstraat

16maa16, Jan Palfijnstraat

Petit detail: deze straat werd in de vorige bestuursperiode heraangelegd, mèt autoparkeerplaatsen, maar zonder fietsstallingen.
Dat mag toch standaard zijn bij een heraanleg?

Hoe dichter je in het studenten-epicentrum komt, hoe helderder er gecommuniceerd wordt.
Dit is de werf van de Boekentoren.

12maa16, Rozier

12maa16, Rozier

12maa16, Rozier

12maa16, Rozier

12maa16, Rozier

12maa16, Rozier

Een verbod is hier op zijn plaats.
En het alternatief wordt gecommuniceerd.

Op de Gentse Potsdammer Platz Korenmarkt lokt een Hollandse supermarkt massa’s fietsers:

19feb16, Korenmarkt

19feb16, Korenmarkt

De muur waar klanten van de Post vroeger hun fiets tegen plaatsten om snel 10 postzegels te kopen is nu een winkeltrap.

19feb16, Korenmarkt

19feb16, Korenmarkt

De stad organiseert een paar meter naar rechts een “pikkelstalling”, een volgende stap om het zwellend fietsgebruik te faciliteren.
Komende weken gaan we eens kijken naar de vormgeving van deze kortparkeerfietsstalling, en naar de communicatie daar.

Dok Noord wordt een nieuwe woon-werk-winkelplek binnen de stadsring. Dit kunnen we alleen maar toejuichen.

ingang via Dok Noord

ingang via Dok Noord

Bereikbaarheid, welke keuze maken we?

Welke keuze maken we?

Welke keuze maken we?

De site is nog ver van af. Dit is dus een momentopname, niet meer of niet minder. Maar het is duidelijk dat elke fietser graag een goede veilige stalling heeft.

parking fietsstalling

parking fietsstalling

Op de website van Dok Noord stond bij het openingsweekend onder bereikbaarheid veel te lezen over autoparkeren. “Gratis ondergrondse parking” en “extra gratis parkeerfaciliteiten =parkeren in de omliggende straten”.

Geen woord over fietsers nochtans. Laten we dit onder de druk van opstartstress plaatsen?

Mogen we vragen, smeken, nee eisen dat men de fietsbereikbaarheid voor, of minstens gelijk, met autobereikbaarheid uitbouwt? En dat we niet zoals bij andere projecten in het  verleden maanden, jaren op de fietsinfrastructuur moeten wachten?

Maria Middelares

26 januari 2016

Het is een bevreemdende ervaring, met de fiets naar het Maria Middelaresziekenhuis. Het duurt een tijdje voor je doorhebt wat er eigenlijk gebeurd is, maar eigenlijk is het zonneklaar. Bij de nieuwbouw en herinrichting van de campus is men de fietser gewoon vergeten.

Op één punt na: de fietsenstalling voor personeel. Die is op het eerste zicht oké. De stalling is overdekt, ze is ruim genoeg en ze is afgesloten met een maashek waar je door kan kijken, wat nodig is voor sociale controle.

17dec15, 13u55, Maria Middelares

17dec15, 13u55, Maria Middelares


Of de locatie goed is kan ik als buitenstaander niet beoordelen, maar op minstens twee plaatsen heb ik nog verdwaalde fietsenrekken gevonden die blijkbaar door het personeel gebruikt worden. Alleen de rekken zijn van het klassieke type waarin je fiets gemakkelijk beschadigd wordt en dat duidelijk maakt dat de verantwoordelijke voor de fietsrekken niets van fietsrekken afweet.

Dat men op dat ene punt aan fietsers heeft gedacht maakt het nog vreemder dat men op alle andere punten fietsers compleet vergeten is.

Op sommige plaatsen zie je nog relieken van vroeger. Een wegmarkering hier, een bord ginder.

17dec15, 13u51, Maria Middelares

17dec15, 13u51, Maria Middelares

Overigens: je mag hier als fietser niet eens linksaf.

Ook is er een `stalling’ (ik zet het woord tussen aanhalingstekens, daarover later meer) voor fietsende bezoekers. Voor de rest: niets. Informatie voor fietsers: nihil. Beperking eenrichtingsverkeer voor fietsers: nihil (op één plaats na, maar dat is duidelijk een oud bord dat hoort bij de relieken van vroeger). Je kan je met de fiets net naast de slagbomen wringen, maar dat is duidelijk toeval.

22jan16, 11u15, Maria Middelares

22jan16, 11u15, Maria Middelares

Nu is het erg moeilijk om foto’s te laten zien van dingen die er niet zijn, maar op één plaats is het toch gelukt om de leemte te fotograferen: de uitgang aan Maaltebruggebrug.

17dec15, 13u55, Maria Middelares

17dec15, 13u55, Maria Middelares

Deze komt uit op een tweerichtingsfietspad. Niet alleen heeft niemand eraan gedacht dat je als fietser wel linksaf mag, ook is er geen enkele waarschuwing voor automobilisten dat ze fietsers van rechts mogen verwachten. Overigens een kleine tip: De enige beschaafde manier om vanop de buiten-R4 met de fiets aan de noordkant van de Kortrijksesteenweg te geraken loopt hier over de parking, maar dat is niet de schuld van het ziekenhuis natuurlijk.

De bezoekers`stalling’. Zoals al vermeld: signalisatie voor fietsers is er niet en het ding is dan ook nauwelijks te vinden. Ik was verwittigd dat ze wel degelijk bestond en ik ben twee keer de hele campus afgereden voor ik ze eindelijk spotte. Je kan er dan ook niet naartoe fietsen. Als je ze niet vindt zoek dan naar de rokersruimte. Die is veel gemakkelijker te vinden en de stalling zit daar achter. Als je geluk hebt is er voor de stalling een autoparkeerplaats vrij en dan kan je de stalling zien.

22jan16, 11u15, Maria Middelares

22jan16, 11u15, Maria Middelares

Nu ja, zien. De `stalling’ bestaat uit drie rekjes van het wielplooierstype met in het totaal achttien plaatsen. De eerste keer dat ik er was, tijdens het bezoekuur, stonden er 54 fietsen (een overbelasting van exact 200%) en dus kon je de rekjes zelf niet meer zien. de tweede keer ging het beter:

22jan16, 11u20, Maria Middelares

22jan16, 11u20, Maria Middelares

Ook hier is maar een conclusie mogelijk: men was compleet vergeten een stalling te voorzien en men heeft dan maar een paar rekjes gezet op een plaats waar ze niet in de weg staan. Toevallig is de locatie vrij goed -niet ver van de ingang- al moet je wel de luchtkwaliteit erbij nemen.

Wat ik mij afvraag is: hoe kan je in godsnaam in de 21e eeuw een bouwvergunning krijgen als je geen fietsinfrastructuur voorziet? Fietstoets, iemand?

%d bloggers op de volgende wijze: