Home

Circulez!

26 oktober 2016

Een gemeenteraadszitting is een ritueel met eigen regels en wetten.

Ergens in een kartonnen doos op zolder zit een handgeschreven verslag van een Gentse gemeenteraad uit 1979.
Verplichte kost.
Schoolwerk.
Ik herinner me nog de verbijstering op de gezichten van sommige gemeenteraadsleden toen plots -zonder enig aanwijsbare reden – de publiekstribune stommel stommel half leeg stroomde.
Was was de reden?
De door de leraar opgelegde tijd om de gemeenteraadszitting bij te wonen was verstreken.
Ik bleef nog even, maar niet tot het einde.
Dat deed ik eergisteren, 24 oktober 2016, ook niet.
Enkel het debat over het Circulatieplan wou ik horen.
Ik ga het niet met een kogelpen uitschrijven.
Lees het verslag en de kaart van het plan in De Gentenaar.

Het ritueel speelt: de meerderheid keurt goed, de oppositie keurt af.
Politici weten vaak zeer goed wat de toekomst nodig heeft, zeker over mobiliteit.
Ze weten ook zeer goed wat de onderbuik afkeurt, en laten het conflictmodel domineren.
Autoverdediging staat -helaas- centraal.
Pas binnen een 5 à 10 jaar zullen we weten of de oppositie deze stemming echt meende, of na de stemplicht eerder blij was dat een “ander politiek kleurmens” een toekomstgericht algemeen belang verdedigde.
Los van “de macht der gewoonte”, hier: de mobiliteitsgewoonte.
Los van hun vrees voor “de achterban”, dat woord met 1000 betekenissen.
In de politieke geschiedenis zijn er zo vele voorbeelden.
Voorbeelden van eigen regels en wetten.

Maar bon, het plan is goedgekeurd.
Om 23u08.
Meerderheid tegen oppositie.
Bij de voorstelling van het overkoepelende Mobiliteitsplan in 2014 had ik nog de naïeve illusie dat alle politieke partijen zich zouden uitspreken voor een toekomstgericht plan, en -nu autoverkeer zich overal in de staart bijt- mee zouden schaven aan een andere toekomst.
Het werd het oude politieke model.
Meerderheid en oppositie.

Een fractie van de Gentenaars is het eens met een oppositieleider: “als dit plan zo goed is, waarom is het dan niet eerder ingevoerd?”
Oh ja, dàt is een prototype van de eigen wetten en regels en politieke traumatjes.

Op naar 3 april 2017, de uitrol van het plan.
Vele Gentenaars wachten rustig af.
De openheid en bereidheid om te schaven waar nodig is door de schepen duidelijk verwoord.
Als Fietsersbond zullen we rustig toezien op de concrete uitvoering van het plan.
Details èn hoofdlijnen zijn belangrijk.
Zal het alternatief voor het fietsverbod in de smalle winkelstraten state of the art zijn?
Zal de R40 geen hogere stadsmuur voor voetgangers en fietsers worden?
Wordt het verkeerslichtenbeleid van Stad en Gewest 21e eeuws?
Zal een aangepaste of trage snelheid de norm worden?

En ook: zal het junglegevoel onder fietsers langzaamaan verdwijnen, en de hoffelijkheid groeien?
Zal het woord “verkeer” in inhoudelijke discussies groot en klein gebruikt worden voor de verzameling van voetgangers, fietsers, taxi’s, moto’s, brommers, trams, bussen, vrachtwagens èn auto’s?
Kortom: de collectie mensen die zich verplaatsen van locatie A naar locatie B?

We gaan van een attentie voor degelijk overheidwerk geen gewoonte maken.
Eén keer honing volstaat.
Een welgemeende digitale merci voor dit Circulatieplan volstaat.
Merci!
Wie zich niet kan houden, dit is een cadotip:

23jul16, Mageleinstraat

23jul16, Mageleinstraat

Tot 3 april 2017 kan u er nog naartoe fietsen.
Circulez!

04jun16, Mageleinstraat

04jun16, Mageleinstraat

Ik ga dat verslag uit 1979 toch eens zoeken.

Kritische massa (1)

17 oktober 2016

Vrijdag hadden we een kort gesprek met de werfleider die de Rozemarijnonderdoorgang aanlegde.
Dezelfde firma is nu bezig met de aanleg van de De Smetonderdoorgang.
Na méér dan een jaar werfstilstand is half september de werf weer opgestart.

14okt16, Nieuwevaart

14okt16, Nieuwevaart

14okt16, Nieuwevaart

14okt16, Nieuwevaart

Een beetje voorgeschiedenis lees je hier.

14okt16, Nieuwevaart

14okt16, Nieuwevaart

Het potentiële succes van de nieuwe fietspaden op de Nieuwevaart en Gasmeterlaan kreeg hierdoor een zeer valse start.
De werf loopt.
De metalen elementen worden nu in de atelier voorbereid.
Zonder nieuwe verrassingen is deze onderdoorgang eind dit jaar klaar.
En het is er voor een keer de omgekeerde situatie.
Voordat de werf klaar is staan er al routeborden:

14okt16, Palinghuizen

14okt16, Palinghuizen

De werfleider vond dat er op Palinghuizen weinig fietsers passeerden.
Hij was de Coupure gewend.
Mijn antwoord was simpel: “Natuurlijk niet, het is hier een fietswoestijn.
Het is net de onderdoorgang die het fietsverkeer zal aanzwengelen.
Het is een missing link.”

Hij begreep het.
Want: infrastructuur trekt gebruikers aan.
Lees de verslagen van de gemeenteraad uit de jaren 80.
De allereerste ondergrondse autoparkeergarage (Vrijdagsmarkt) had aanvankelijk geen succes.
Sommige gemeenteraadsleden geloofden niet dat hij ooit vol auto’s zou staan.
Burgemeester Monsaert stond onder vuur.
We zijn 30 jaar en méér dan een miljoen auto’s verder, en de bereikbaarheid van de 6 stedelijke en 4 (of is het 5) andere parkeergarages blijkt de navel van het huidige circulatieplan.
Hetzelfde is nu bezig met fietsstallingen.
Met dat verschil dat sommige fietsstallingen van bij aanvang te klein ontworpen zijn.

De Coupure Links is bekend als Gent z’n allergrootste succes qua fietsinfrastructuur.
Het state of the art fietspad uit de jaren 90 is anno 2016 hopeloos te smal.
Too many bicycles, plus nog een klad lopers en voetgangers.
Er wordt al een poos gesproken om van Coupure Links een fietsstraat van te maken.
Verschillende scenario’s zijn mogelijk.
We just can’t wait.

De onderdoorgang van de Rozemarijnbrug is een nieuw verhaal.
Het is de eerste onderdoorgang met snelle effecten.
Het geeft de niet-assertieve fietsers een veiliger gevoel.
Het laat auto- en tramverkeer op de brug vlotter verlopen.
Een groot deel van de assertieve fietsers is er blij mee.
De vraag die de eerste week opdook: zullen fietsers de onderdoorgang gebruiken?
Zullen de assertieven rechtdoor over de tramrails blijven gaan?
Dat bleek enorm mee te vallen.

02sep16, Coupure Links

02sep16, Coupure Links

Een eerste telling op vrijdag 2 september, van 8u tot half 9, leverde een percentage op van 84,22% van de fietsers die de onderdoorgang gebruikten.
539 fietsers gebruikten de onderdoorgang. (349 richting Verlorenkost, 190 richting Nieuwewandeling)
101 bleven kant Ekkergem bovengronds. (69 naar de Rozemarijnbrug, 32 naar de Nieuwewandeling)

02sep16, Coupure Links

02sep16, Coupure Links

Richting Nieuwewandeling zag je een beperkt aantal jongeren in examenoutfit (lees: een maatpak of chique jurk)
Zo dook de vraag op: wat zou het percentage zijn nà de studenteninvasie?
De eerste vrijdag van oktober waren de lagere scholen dicht, dus telden we de tweede vrijdag, same time, same place.
Het bankje aan de mond van de onderdoorgang staat er ideaal om rustig (correctie: geconcentreerd zittend)
te tellen.
Op 14 oktober is het om acht uur al een pak donkerder dan begin september.

(kleine terzijde hierbij: de fietslichtdiscipline lijkt hoger dan voorheen)
De studenteninvasie is héél merkbaar.

14okt16, Coupure Links

14okt16, Coupure Links

De fietsstroom richting Nieuwewandeling is merkbaar groter, en vooral 18 à 20 jaar.
Maar het aandeel gebruikers van de onderdoorgang is met 82,35% ongeveer hetzelfde als in september.
765 gebruikten de onderdoorgang (394 richting Verlorenkost, 371 richting Nieuwewandeling)
164 bleven bovengronds (101 naar de Rozemarijnbrug, 63 naar de Nieuwewandeling)

14okt16, Coupure Links

14okt16, Coupure Links

1 (één) fietser gebruikte de onderdoorgang als verkeerswisselaar.
Dat wil zeggen: de onderdoorgang nemen, en vervolgens 180° terugkeren naar de brug.
Wat we niet geteld hebben: hoeveel van de 101 die naar de Rozemarijnbrug fietsen slaan linksaf richting centrum, of rechtsaf richting R40?
En zijn er toch nog rechtdoorfietsers?

14okt16, Coupure Links

14okt16, Coupure Links

Maar de leesbaarheid van de onderdoorgang is zeer goed, zo zagen we al meermaals.
Fietsers weven er zich vlot door elkaar heen.
Het is een nonstop wijzigende choreografie, met honderden dansers.
Nu nog de verlichting in de onderdoorgang snel aanbrengen.
Welke administratie is hiervoor verantwoordelijk?

A propos: de telling op 14 oktober gebeurde samen met Gents Milieu Front, Op Wielekes en Ledeberg breekt uit.
Samen telden we op een paar lokaties het aantal kinderen op de fiets.
Op Wielekes pakt later deze week uit met deze cijfers.

Fin de travail

14 oktober 2016

Vandaag sloten 2 wegenwerven hun deuren.
Of gingen de deuren weer open?
In beide gevallen zullen zowel voetgangers als fietsers even opgelucht adem halen.

De tramsporenwerf op de Groentenmarkt was deze voormiddag helemaal opgeruimd.

14okt16, Groentenmarkt

14okt16, Groentenmarkt

14okt16, Groentenmarkt

14okt16, Groentenmarkt


De keuze om tramsporen in beton te gieten, of in betonpanelen te verwerken is duidelijk de nieuwe standaard.
Afgelopen jaren was de detailafwerking telkens anders, soms manifest fietsonvriendelijk.
Het lijkt op een leerparcours, want dit resultaat ziet er – at first sight- het meest fietsvriendelijk uit.
Waarom?
De metaalbreedte is zo beperkt als mogelijk.
14okt16, Groentenmarkt

14okt16, Groentenmarkt

Het materiaal aan de zijkant lijkt op een rubberkorrelvariant, vermoedelijk is het geen glad materiaal.
De sporen zitten niet verzonken.

14okt16, Groentenmarkt

14okt16, Groentenmarkt

Mijn indruk is: het beste resultaat tot nu toe.
De Lijn wordt wijs🙂.
Ik ben benieuwd wat komende dagen uw ervaringen zijn.

Aan de andere kant van de W&Z-bruggenrenovatie over de Leie is de Rekelingebrug over de Lieve zo goed als klaar.

14okt16, Rekelingestraat

14okt16, Rekelingestraat


Het zebrapad ligt er al, maar de aansluitende tegels kant Burgstraat liggen er nog niet.

14okt16, Rekelingestraat

14okt16, Rekelingestraat

De afstand tussen tramrail en gootje/boordsteen is fietsbreed.

14okt16, Rekelingestraat

14okt16, Rekelingestraat

Nu nog de rest van de Rekelingestraat…

14okt16, Rekelingestraat

14okt16, Rekelingestraat

14okt16, Rekelingestraat

14okt16, Rekelingestraat

Daar komen hopelijk snel panelen, want de stenen springen uit de grond.
Of wordt het wachten op de heraanleg van de Burgstraat, met in afwachting een asfaltlappendeken?

De Heuvelpoort is de andere werf die klaar is.
Eigenlijk wou AWV ook de Kasteellaan klaar hebben, maar dat wordt woensdagmorgen.
De Heuvelpoort werd aangepast om de autodoorstroming op de kleine ring te verhogen.
Fietsers en voetgangers kregen een paar positieve aanpassingen, maar niet de 100%.
Have a look.

14okt16, Citadellaan

14okt16, Citadellaan

Er stond een rem op het STOP-principe.
Zo gaan de ontwerpers er nog steeds van uit dat kant Citadelpark er nooit-nooit voetgangers op weg zijn van en naar de Normaalschoolstraat.

14okt16, Fernand Srcibedreef

14okt16, Fernand Srcibedreef

14okt16, Charles De Kerchovelaan

14okt16, Charles De Kerchovelaan

14okt16, Fernand Scribedreef

14okt16, Fernand Srcibedreef

De fietsoversteekplaats richting Sint-Pietersstation is zéér goed nieuws en welkom.

14okt16, Charles de Kerchovelaan

14okt16, Charles de Kerchovelaan

De vlakheidsnorm wordt zeer ok toegepast:

14okt16, Charles de Kerchovelaan / Fernand Scribedreef

14okt16, Charles de Kerchovelaan / Fernand Scribedreef

Zou het niet beter zijn om de zebrapaden door te trekken op het fietspad?
Deze fietsers verzonnen alvast zelf de stopstreep:

14okt16, Charles de Kerchovelaan

14okt16, Charles de Kerchovelaan

De wachtzone richting station is helaas voorzien voor een fietsstroom naar een station met evenveel reizigers als in Sleidinge:

14okt16, Charles de Kerchovelaan

14okt16, Charles de Kerchovelaan

14okt16, Charles de Kerchovelaan

14okt16, Charles de Kerchovelaan

Dit benadert meer de realiteit, en is zeer ok:

14okt16, Heuvelpoort kant Overpoort

14okt16, Heuvelpoort kant Overpoort

Kant Normaalschoolstraat is deze wachtplaatssituatie niet helder leesbaar, maar toen was mijn batterij op.

Op een aantal plaatsen zou een verhoogd fietspad een groter veiligheidsgevoel gecreëerd hebben.
Dit is bijvoorbeeld dè plek waar ik me in het verleden regelmatig onveilig voelde:

14okt16, Hofbouwlaan

14okt16, Hofbouwlaan

Samengevat: jawel, de werf Heuvelpoort is op vele vlakken een verbetering, en (minstens) dergelijke knooppunten van àlle weggebruikers verdienen een 100% STOP-benadering.

11okt16, Jan Van Hembysebolwerk

11okt16, Jan Van Hembysebolwerk

Gisteren las u mailverkeer over de winkelwandelstraten.
Hieronder de reactie van Fietsersbond Gent op het antwoord van schepen Watteeuw.

De kern van de mail van GM is: ik wil bij het woon-schoolverkeer met mijn kinderen op een veilige manier door de Gentse Kuip fietsen.
De onveilige tramrails vormen het belangrijkste probleem.
De verlegging van de officiële fietsroutes doorheen de Langemunt en doorheen de Mageleinstraat/Kalandestraat/Koestraat hebben als effect dat fietsers veel meer tramrails moeten dwarsen.
De Kraanlei mondt uit in gevaarlijke tramrails aan het Veerleplein.
161007_google_veerleplein
De Gouvernementstraat dwingt fietsers in de Limburgstraat en het Sint-Baafsplein tot tramrail-slalommen.
Assertieve fietsers kunnen dit aan.
Voor niet-assertieve fietsers (bejaarden, kinderen, …) is dit een groot probleem.
Het verleggen van de fietsroutes mag dan niet bedoeld zijn als anti-fietsmaatregel, het is het de facto wel.

Het stijgende aantal voetgangers en het stijgende aantal fietsers in de Kuip is een positief gegeven.
De dominante aanwezigheid in de Kuip van tramsporen en de voertuigen van de Lijn staat hier haaks op.
De lengte en de hoeveelheid voertuigen van de Lijn in de Kuip zijn afgelopen jaren gestegen.
De mail van GM is een zoveelste illustratie van dit groeiend spanningsveld.
Qua reële ongevallen is het groeiende conflict tram/fiets een veelvoud van het groeiende conflict fiets/voetganger.
Fietsongevallen in tramrails maken een verontrustende evolutie mee, zeker in de Kuip.
We werken aan een inventarisatie van dergelijke ongevallen, en betreuren dat de overheden (politie, de Lijn, Stad) niet zelf aan degelijke ongevallenstatistieken werken.
Voor voetgangers- en fietsverkeer is het verdwijnen van een aantal autostromen uit bv Kraanlei, Koophandelsplein en Kortedagsteeg dan weer positief.
Ook de aanpak van de ongebruikte tramrails in Belfortstraat en Botermarkt juichen we toe.

Fietsersbond Gent dringt aan om… :
1. … de Gouvernementstraat, plus een deel Henegouwenstraat én een deel Lange Kruisstraat uit te bouwen als een brede fietsstraat, dus zonder autoparkeerplaatsen (!), en om fietsers op het Sint-Baafsplein en Limburgstraat zoveel als mogelijk een eigen plaats te geven. Enkel zo kan je het wegvallen van de as Koestraat/Mageleinstraat opvangen.
2. … de Hoogpoort op de volle breedte te houden. Winkels en terrassen veroorzaken ter hoogte van de Langemunt een bottleneck, wat conflicten tussen voetgangers en fietsers veroorzaakt.

05okt16, Hoogpoort

05okt16, Hoogpoort

3. … het wegdek van de Hoogpoort intensief te onderhouden. Na de gesmaakte aanpassing van de middengoot liggen er toch weer tegels los.
4. … jaarlijks het fietscomfort op de Kraanlei te meten met de meetfiets van de Fietsersbond. Voldoet dit qua fietscomfort nu aan de normen voor een intensieve fietsas?
5. … de Lijn hun derde positie in het STOPverhaal te laten innemen. Voetgangers en fietsers gaan voor.
6. … de Lijn zijn verantwoordelijkheid voor de fietsongevallen in tramrails helder te stellen, en cfr de Belfortstraat samen met de Lijn actief naar een oplossing dit groeiend probleem te zoeken.
7. … de ongebruikte tramrails op de Sint-Michielshelling te vullen (cfr de Belfortstraat)
8. … een nieuwe fietskaart met duidelijke en veilige routes uit te brengen, en op kaart te communiceren op welke manier fietsroutes opschuiven.

fietskaarten 2000, 2004, 2007, 2009, 2012, 2014

fietskaarten 2000, 2004, 2007, 2009, 2012, 2014

fietskaart 2012

fietskaart 2012

fietskaart 2014

fietskaart 2014

fietskaart 2009

fietskaart 2009

9. … prioriteit te geven aan het ontwerp van het grootstedelijk fietsroutenetwerk en een volwaardig Fietsplan.
10. … als onderdeel van het circulatieplan leerlingen en ouders van scholen binnen de R40 fietsroutes op maat aan te bieden, en zo bij voorbaat potentiële fietsknelpunten te detecteren.

The making off van het Circulatieplan komt dichterbij.
In globo zal het de stad leefbaarder en mobieler maken.
Daarom steunt de Fietsersbond al sinds november 2015 dit plan.
Herlees hier ons statement hierover.

Schepen Watteeuw hield afgelopen weken in elke lob informatievergaderingen.
Naar aanleiding hiervan kregen we via de website van de Fietsersbond een melding.
We vroegen de bevoegde schepen om een reactie.
Morgen leest u de reactie hierop van Fietsersbond Gent.

Ingediend op donderdag, 15 september, 2016 – 12:30
Ingevulde gegevens zijn:
Voornaam: M
Familienaam: G
Je e-mail: Waarover wil je ons contacteren? lokale kwestie
Opmerkingen:

Ik woonde laatst een zoveelste infovergadering bij over het mobiliteitsplan.
Daar liet men zich ontvallen van plan te zijn om bepaalde autovrije winkelwandelstraten (ik dacht dat Lange Munt en Mageleinestraat genoemd werden) fietsvrij te maken tussen 11u ’s ochtends en 18u ’s avonds.
Een centrumbewoner zijnde (Grauwpoort) en dus willens willens genoodzaakt om al mijn verplaatsingen met de fiets te doen, rij ik elke ochtend en avond met de fiets mijn kinderen door o.a. deze straten naar school (Savaanstraat) en zal dat dus alvast ’s avonds niet meer kunnen doen (de school sluit om 18u).
Ik vind het hemeltergend dat bewoners van het centrum zelfs op hun fiets geweerd zullen worden uit centrumstraten en verplicht worden om met hun kinderen tussen de trams en auto’s te gaan rijden (er zijn nl. helemaal geen fietscorridors door het centrum) op wegdekken die veelal in een erbarmelijke staat zijn (enkel de winkelwandelstraten liggen er min of meer begaan- of berijdbaar bij).
Dat allemaal om vooral bezoekers van het stadscentrum (dé heilige koe van het stadsbestuur m.i.) en multinationals/handelaars (die in veel gevallen ook niet in het centrum wonen) ter wille te zijn.
Wat is het standpunt van de Fietsersbond hierin en welke druk oefenen jullie inzake uit op het stadsbestuur?
En weten jullie soms om welke winkelwandelstraten het effectief gaat?
Tenslotte: Hebben jullie soms een cel die specifiek met de fietsmobiliteit van Gent-centrum (=9000) bezig is?
Met vriendelijke groet,
M G

—————————————————————————————————————
Van: Y
Verzonden: dinsdag 20 september 2016 22:10
Aan: F
CC: kern@fietsersbondgent.be
Onderwerp: FW: [Kern] Fwd: lokale kwestie

Dag stadhuis,

We kregen via Brussel onderstaande melding binnen, en zullen die volgende weken op Fietsbult plaatsen.
We merken dat veel fietsers de beslissing niet kennen / begrijpen.
Ons standpunt blijft: het verbod is voor Fietsersbond Gent enkel aanvaardbaar als er “aan de randvoorwaarden voldaan wordt”, dwz dat er even comfortabele en veilige alternatieven parallel met de huidige fietsassen duidelijk aanwezig zijn.
Over de Donkersteeg is er dus geen discussie.
Wél over de straten die op fietskaarten van de Stad Gent reeds decennia lang aangeduid zijn als fietsroutes.
De niet assertieve fietsers, zoals de dame met kinderen uit de mail, zijn voor ons de norm.

Met fietsende groeten,

Y
Vrijwilliger Fietsersbond Gent
http://www.fietsbult.wordpress.com

————————————————————————————————————-

02sep16, Koestraat

02sep16, Koestraat

————————————————————————————————————

Van: Y
Verzonden: dinsdag 20 september 2016 22:24
Aan: MG
CC: wies.callens@fietsersbond.be; ‘kern@fietsersbondgent.be’
Onderwerp: FW: [Kern] Fwd: lokale kwestie

Geachte mevrouw,
Beste M,

Fietsersbond Gent is de lokale afdeling van de Fietsersbond.
Naast communicatie via de blog “Fietsbult” en een Facebookpagina hebben we een zéér diverse vrijwilligerswerking.

Daarnet stuurden we onderstaande mail naar schepen Watteeuw, waarbij we van uw naam enkel de initialen behielden.
We kijken uit naar zijn reactie.
Toevallig stond net vandaag over dit onderwerp een artikel in HLN.
We willen volgende week uw mail aan ons en onze mail aan de schepen graag publiceren op onze blog.
Had u dit liever mèt of zonder uw naam?

Aarzel niet om me te bellen voor overleg.

Met fietsende groeten,

Y
Vrijwilliger Fietsersbond Gent
http://www.fietsbult.wordpress.com

——————————————————————————————————————-

Van: Watteeuw Filip
Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 13:51
Aan:
Onderwerp: RE: [Kern] Fwd: lokale kwestie

Beste mr./mevr. GM
Beste Fietsersbond

Het stadsbestuur heeft er inderdaad voor gekozen om bij de invoer van het nieuwe circulatieplan enkele straten in het autovrije gebied helemaal verkeersvrij te maken tussen 11u00 en 18u00, ook voor fietsers. Concreet gaat het over de Mageleinstraat, de Kalandestraat en Kalandeberg, de Koestraat, de Langemunt en de Donkersteeg. Hiermee willen we in de eerste plaats de voetgangers die druk gebruikmaken van deze winkelwandelstraten, beschermen. Vandaag is het helaas zo dat er in die straten geregeld conflicten ontstaan tussen de voetgangers enerzijds en de auto’s, bestelwagens, taxi’s en fietsers anderzijds. En dat vooral overdag tijdens de openingsuren van de winkels en horecazaken. Het gaat ons dus om het verhogen van de kwaliteit voor de voetgangers. In ons Mobiliteitsplan trekken we overduidelijk de kaart van de fietser, maar in deze specifieke straten krijgt de voetganger een bevoorrechte en veilige plaats.

Uiteraard zijn we het volmondig met jullie eens dat er kwalitatieve alternatieven moeten bestaan voor de fietsers, ook dwars door het historische centrum van de stad. Maar die zijn er. Voor wie zich ’s morgens naar school of het werk begeeft, stelt zich geen probleem. De spertijd gaat immers maar in vanaf 11u00, dus ’s morgens mogen fietsers gewoon door de genoemde straten rijden.

Daarnaast zullen we de alternatieve fietsroutes duidelijk bewegwijzeren.

Voor de Langemunt kunnen zowel de Belfortstraat als de Kraanlei als alternatief dienen, afhankelijk van je bestemming. In de Belfortstraat werden in de tramsporen rubbers aangebracht in functie van de fietsers en de Kraanlei wordt autovrij, waardoor het ook daar veel veiliger fietsen wordt. De Kraanlei kreeg trouwens vorig jaar een opfrisbeurt waardoor het beter dan vroeger fietsen is op de kasseien.

Voor de Mageleinstraat, Kalandestraat en Koestraat is de Gouvernementstraat het alternatief. Die ligt er overigens qua wegdek (in asfalt) een pak ‘befietsbaarder’ bij dan de genoemde winkelstraten.

De invoer van de verkeersvrije voetgangersstraten is dus een echte voetgangersmaatregel en zeker geen anti-fietsmaatregel. Het is een keuze om in een beperkt aantal straten waarvoor een waardig fietsalternatief bestaat, echt voorrang te geven aan de voetgangers.

Met vriendelijke groeten
Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

—————————————————————————————————————-

Morgen leest u hier de reactie van Fietsersbond Gent

Rozemarijnhoning

16 september 2016

160915-41 Eerlijke communicatie is alles.
Een vader of moeder die enkel zegt dat alles altijd goed gaat is is ongeloofwaardig.
Idem voor een overheid.
Want een overheid is méér dan een bedrijf met klanten.
Een overheid moet niet alleen zijn diensten professioneel aanbieden (verkopen zo u persé wil), maar vooral zijn bewoners verbinden met heden, verleden en toekomst.
Het is dan ook een welkome verfrissing dat het huidige stadsbestuur licht afwijkt van het vroegere “alles is in orde”-recept.
Gent is geen fietsstad, maar “een fietsstad in wording” communiceert schepen Watteeuw van bij zijn aantreden.
160915-42 Dat is correct en eerlijk.
Er is nog zéér véél werk voor Gent een échte fietsstad is.
Maar het aantal mensen die voor de fiets kiest boomt als nooit tevoren.
Steeds meer mensen -jong en oud- durven in Gent te fietsen.
U kan het dagelijks op straat beleven.
Mensen merken dat er hard aan een fietsbeleid gewerkt wordt.
Wij van de Fietsersbond merken dat ook.
We hebben gezien dat het huidige stadsbestuur méér mankracht en middelen (geld dus) inzet om een 21e eeuwse mobiliteitsinfrastructuur te laten vooruit gaan.
Daar draait het om te beginnen om: de keuze waar mankracht en middelen naartoe gaan.
160915-43De fietscel van het Mobiliteitsbedrijf telt nu zes mensen.
Er was een tijd dat er één persoon was.
Er wordt gestudeerd aan een nieuw “stadsregionaal fietsnetwerk 2030“.
We lazen in de krant dat er een minderhinderambtenaar aan het werk is.
Hoe méér werven er zijn, hoe meer er moet gecoördineerd en gecorrigeerd worden, want aannemers denken vooral aan hun eigen projectje.
Dat is de verdienste van deze coalitie, en we hopen met de Fietsersbond op méér.
160915-44Ook bij de provincie Oost-Vlaanderen – verantwoordelijk voor fietssnelwegen- is deze tendens van meer mankracht en middelen duidelijk leesbaar.

Na een lange periode waar we als Fietsersbond vooral opkwamen voor fietsinfrastructuur an sich komt de klemtoon steeds meer te liggen op kwaliteitsvolle, toekomstgerichte fietsinfrastructuur.
De onderdoorgang onder de Rozemarijntjesbrug is een project dat opgestart werd onder het vorige stadsbestuur.
De bovenste betonplaat dateert van toen.
160915-45
Het huidige Stadsbestuur heeft dit project -deels met middelen van de Provincie- voortgestuwd, en daar zijn we samen met u heel blij om.
Niet alleen omdat deze fietsschakel gerealiseerd werd, maar ook omdat het resultaat zowel qua ontwerp als qua uitvoering “state of the art kwaliteit” is.

We dachten om de verantwoordelijke politici, ambtenaren en aannemer met een taart te verrassen, maar dat hadden we in 2013 al eens in het klein gedaan.
Het werd iets anders: 160915-46

160915-49

160915-50

Vandaag, vrijdag 16 september, bezorgt Fietsersbond Gent op een aantal adressen bij Stad en Provincie rozemarijnhoning.
Een kleine, zoete attentie.
Een grote merci.

160915-51

Ontwerp: Pierre Van Uffelen

%d bloggers op de volgende wijze: