Home

Werkwoord gezocht

30 november 2016

Wat zou het correcte werkwoord zijn voor deze daad?

24nov16, Fransevaart

24nov16, Fransevaart

Afschrapen?
Bijschuren?
Schuinvijlen?
Ontbulten?

24nov16, Fransevaart

24nov16, Fransevaart


Ach, who cares.
Het resultaat is een zelfstandig naamwoord: contentement.
Want sinds de rioleringswerken was deze overgang een oncomfortabel bultje:

26aug16, Fransevaart

26aug16, Fransevaart

Maar nu niet meer🙂

24nov16, Fransevaart

24nov16, Fransevaart

Herfst (3)

9 november 2016

Bent u  vandaag vooral bezig met New York of met Marrakech?

Of met het weer?

Fietsbult houdt van  cliché’s.

En van herfstbladeren.

Van  opgeruimde herfstbladeren op fietspaden.

Samen een applausje voor deze dames?

07nov16, Keizerpark

07nov16, Keizerpark

07nov16, Keizerpark

07nov16, Keizerpark

07nov16, Keizerpark

07nov16, Keizerpark

07nov16, Keizerpark

07nov16, Keizerpark

07nov16, Keizerpark

07nov16, Keizerpark

Circulez!

26 oktober 2016

Een gemeenteraadszitting is een ritueel met eigen regels en wetten.

Ergens in een kartonnen doos op zolder zit een handgeschreven verslag van een Gentse gemeenteraad uit 1979.
Verplichte kost.
Schoolwerk.
Ik herinner me nog de verbijstering op de gezichten van sommige gemeenteraadsleden toen plots -zonder enig aanwijsbare reden – de publiekstribune stommel stommel half leeg stroomde.
Was was de reden?
De door de leraar opgelegde tijd om de gemeenteraadszitting bij te wonen was verstreken.
Ik bleef nog even, maar niet tot het einde.
Dat deed ik eergisteren, 24 oktober 2016, ook niet.
Enkel het debat over het Circulatieplan wou ik horen.
Ik ga het niet met een kogelpen uitschrijven.
Lees het verslag en de kaart van het plan in De Gentenaar.

Het ritueel speelt: de meerderheid keurt goed, de oppositie keurt af.
Politici weten vaak zeer goed wat de toekomst nodig heeft, zeker over mobiliteit.
Ze weten ook zeer goed wat de onderbuik afkeurt, en laten het conflictmodel domineren.
Autoverdediging staat -helaas- centraal.
Pas binnen een 5 à 10 jaar zullen we weten of de oppositie deze stemming echt meende, of na de stemplicht eerder blij was dat een “ander politiek kleurmens” een toekomstgericht algemeen belang verdedigde.
Los van “de macht der gewoonte”, hier: de mobiliteitsgewoonte.
Los van hun vrees voor “de achterban”, dat woord met 1000 betekenissen.
In de politieke geschiedenis zijn er zo vele voorbeelden.
Voorbeelden van eigen regels en wetten.

Maar bon, het plan is goedgekeurd.
Om 23u08.
Meerderheid tegen oppositie.
Bij de voorstelling van het overkoepelende Mobiliteitsplan in 2014 had ik nog de naïeve illusie dat alle politieke partijen zich zouden uitspreken voor een toekomstgericht plan, en -nu autoverkeer zich overal in de staart bijt- mee zouden schaven aan een andere toekomst.
Het werd het oude politieke model.
Meerderheid en oppositie.

Een fractie van de Gentenaars is het eens met een oppositieleider: “als dit plan zo goed is, waarom is het dan niet eerder ingevoerd?”
Oh ja, dàt is een prototype van de eigen wetten en regels en politieke traumatjes.

Op naar 3 april 2017, de uitrol van het plan.
Vele Gentenaars wachten rustig af.
De openheid en bereidheid om te schaven waar nodig is door de schepen duidelijk verwoord.
Als Fietsersbond zullen we rustig toezien op de concrete uitvoering van het plan.
Details èn hoofdlijnen zijn belangrijk.
Zal het alternatief voor het fietsverbod in de smalle winkelstraten state of the art zijn?
Zal de R40 geen hogere stadsmuur voor voetgangers en fietsers worden?
Wordt het verkeerslichtenbeleid van Stad en Gewest 21e eeuws?
Zal een aangepaste of trage snelheid de norm worden?

En ook: zal het junglegevoel onder fietsers langzaamaan verdwijnen, en de hoffelijkheid groeien?
Zal het woord “verkeer” in inhoudelijke discussies groot en klein gebruikt worden voor de verzameling van voetgangers, fietsers, taxi’s, moto’s, brommers, trams, bussen, vrachtwagens èn auto’s?
Kortom: de collectie mensen die zich verplaatsen van locatie A naar locatie B?

We gaan van een attentie voor degelijk overheidwerk geen gewoonte maken.
Eén keer honing volstaat.
Een welgemeende digitale merci voor dit Circulatieplan volstaat.
Merci!
Wie zich niet kan houden, dit is een cadotip:

23jul16, Mageleinstraat

23jul16, Mageleinstraat

Tot 3 april 2017 kan u er nog naartoe fietsen.
Circulez!

04jun16, Mageleinstraat

04jun16, Mageleinstraat

Ik ga dat verslag uit 1979 toch eens zoeken.

Kritische massa (1)

17 oktober 2016

Vrijdag hadden we een kort gesprek met de werfleider die de Rozemarijnonderdoorgang aanlegde.
Dezelfde firma is nu bezig met de aanleg van de De Smetonderdoorgang.
Na méér dan een jaar werfstilstand is half september de werf weer opgestart.

14okt16, Nieuwevaart

14okt16, Nieuwevaart

14okt16, Nieuwevaart

14okt16, Nieuwevaart

Een beetje voorgeschiedenis lees je hier.

14okt16, Nieuwevaart

14okt16, Nieuwevaart

Het potentiële succes van de nieuwe fietspaden op de Nieuwevaart en Gasmeterlaan kreeg hierdoor een zeer valse start.
De werf loopt.
De metalen elementen worden nu in de atelier voorbereid.
Zonder nieuwe verrassingen is deze onderdoorgang eind dit jaar klaar.
En het is er voor een keer de omgekeerde situatie.
Voordat de werf klaar is staan er al routeborden:

14okt16, Palinghuizen

14okt16, Palinghuizen

De werfleider vond dat er op Palinghuizen weinig fietsers passeerden.
Hij was de Coupure gewend.
Mijn antwoord was simpel: “Natuurlijk niet, het is hier een fietswoestijn.
Het is net de onderdoorgang die het fietsverkeer zal aanzwengelen.
Het is een missing link.”

Hij begreep het.
Want: infrastructuur trekt gebruikers aan.
Lees de verslagen van de gemeenteraad uit de jaren 80.
De allereerste ondergrondse autoparkeergarage (Vrijdagsmarkt) had aanvankelijk geen succes.
Sommige gemeenteraadsleden geloofden niet dat hij ooit vol auto’s zou staan.
Burgemeester Monsaert stond onder vuur.
We zijn 30 jaar en méér dan een miljoen auto’s verder, en de bereikbaarheid van de 6 stedelijke en 4 (of is het 5) andere parkeergarages blijkt de navel van het huidige circulatieplan.
Hetzelfde is nu bezig met fietsstallingen.
Met dat verschil dat sommige fietsstallingen van bij aanvang te klein ontworpen zijn.

De Coupure Links is bekend als Gent z’n allergrootste succes qua fietsinfrastructuur.
Het state of the art fietspad uit de jaren 90 is anno 2016 hopeloos te smal.
Too many bicycles, plus nog een klad lopers en voetgangers.
Er wordt al een poos gesproken om van Coupure Links een fietsstraat van te maken.
Verschillende scenario’s zijn mogelijk.
We just can’t wait.

De onderdoorgang van de Rozemarijnbrug is een nieuw verhaal.
Het is de eerste onderdoorgang met snelle effecten.
Het geeft de niet-assertieve fietsers een veiliger gevoel.
Het laat auto- en tramverkeer op de brug vlotter verlopen.
Een groot deel van de assertieve fietsers is er blij mee.
De vraag die de eerste week opdook: zullen fietsers de onderdoorgang gebruiken?
Zullen de assertieven rechtdoor over de tramrails blijven gaan?
Dat bleek enorm mee te vallen.

02sep16, Coupure Links

02sep16, Coupure Links

Een eerste telling op vrijdag 2 september, van 8u tot half 9, leverde een percentage op van 84,22% van de fietsers die de onderdoorgang gebruikten.
539 fietsers gebruikten de onderdoorgang. (349 richting Verlorenkost, 190 richting Nieuwewandeling)
101 bleven kant Ekkergem bovengronds. (69 naar de Rozemarijnbrug, 32 naar de Nieuwewandeling)

02sep16, Coupure Links

02sep16, Coupure Links

Richting Nieuwewandeling zag je een beperkt aantal jongeren in examenoutfit (lees: een maatpak of chique jurk)
Zo dook de vraag op: wat zou het percentage zijn nà de studenteninvasie?
De eerste vrijdag van oktober waren de lagere scholen dicht, dus telden we de tweede vrijdag, same time, same place.
Het bankje aan de mond van de onderdoorgang staat er ideaal om rustig (correctie: geconcentreerd zittend)
te tellen.
Op 14 oktober is het om acht uur al een pak donkerder dan begin september.

(kleine terzijde hierbij: de fietslichtdiscipline lijkt hoger dan voorheen)
De studenteninvasie is héél merkbaar.

14okt16, Coupure Links

14okt16, Coupure Links

De fietsstroom richting Nieuwewandeling is merkbaar groter, en vooral 18 à 20 jaar.
Maar het aandeel gebruikers van de onderdoorgang is met 82,35% ongeveer hetzelfde als in september.
765 gebruikten de onderdoorgang (394 richting Verlorenkost, 371 richting Nieuwewandeling)
164 bleven bovengronds (101 naar de Rozemarijnbrug, 63 naar de Nieuwewandeling)

14okt16, Coupure Links

14okt16, Coupure Links

1 (één) fietser gebruikte de onderdoorgang als verkeerswisselaar.
Dat wil zeggen: de onderdoorgang nemen, en vervolgens 180° terugkeren naar de brug.
Wat we niet geteld hebben: hoeveel van de 101 die naar de Rozemarijnbrug fietsen slaan linksaf richting centrum, of rechtsaf richting R40?
En zijn er toch nog rechtdoorfietsers?

14okt16, Coupure Links

14okt16, Coupure Links

Maar de leesbaarheid van de onderdoorgang is zeer goed, zo zagen we al meermaals.
Fietsers weven er zich vlot door elkaar heen.
Het is een nonstop wijzigende choreografie, met honderden dansers.
Nu nog de verlichting in de onderdoorgang snel aanbrengen.
Welke administratie is hiervoor verantwoordelijk?

A propos: de telling op 14 oktober gebeurde samen met Gents Milieu Front, Op Wielekes en Ledeberg breekt uit.
Samen telden we op een paar lokaties het aantal kinderen op de fiets.
Op Wielekes pakt later deze week uit met deze cijfers.

Fin de travail

14 oktober 2016

Vandaag sloten 2 wegenwerven hun deuren.
Of gingen de deuren weer open?
In beide gevallen zullen zowel voetgangers als fietsers even opgelucht adem halen.

De tramsporenwerf op de Groentenmarkt was deze voormiddag helemaal opgeruimd.

14okt16, Groentenmarkt

14okt16, Groentenmarkt

14okt16, Groentenmarkt

14okt16, Groentenmarkt


De keuze om tramsporen in beton te gieten, of in betonpanelen te verwerken is duidelijk de nieuwe standaard.
Afgelopen jaren was de detailafwerking telkens anders, soms manifest fietsonvriendelijk.
Het lijkt op een leerparcours, want dit resultaat ziet er – at first sight- het meest fietsvriendelijk uit.
Waarom?
De metaalbreedte is zo beperkt als mogelijk.
14okt16, Groentenmarkt

14okt16, Groentenmarkt

Het materiaal aan de zijkant lijkt op een rubberkorrelvariant, vermoedelijk is het geen glad materiaal.
De sporen zitten niet verzonken.

14okt16, Groentenmarkt

14okt16, Groentenmarkt

Mijn indruk is: het beste resultaat tot nu toe.
De Lijn wordt wijs🙂.
Ik ben benieuwd wat komende dagen uw ervaringen zijn.

Aan de andere kant van de W&Z-bruggenrenovatie over de Leie is de Rekelingebrug over de Lieve zo goed als klaar.

14okt16, Rekelingestraat

14okt16, Rekelingestraat


Het zebrapad ligt er al, maar de aansluitende tegels kant Burgstraat liggen er nog niet.

14okt16, Rekelingestraat

14okt16, Rekelingestraat

De afstand tussen tramrail en gootje/boordsteen is fietsbreed.

14okt16, Rekelingestraat

14okt16, Rekelingestraat

Nu nog de rest van de Rekelingestraat…

14okt16, Rekelingestraat

14okt16, Rekelingestraat

14okt16, Rekelingestraat

14okt16, Rekelingestraat

Daar komen hopelijk snel panelen, want de stenen springen uit de grond.
Of wordt het wachten op de heraanleg van de Burgstraat, met in afwachting een asfaltlappendeken?

De Heuvelpoort is de andere werf die klaar is.
Eigenlijk wou AWV ook de Kasteellaan klaar hebben, maar dat wordt woensdagmorgen.
De Heuvelpoort werd aangepast om de autodoorstroming op de kleine ring te verhogen.
Fietsers en voetgangers kregen een paar positieve aanpassingen, maar niet de 100%.
Have a look.

14okt16, Citadellaan

14okt16, Citadellaan

Er stond een rem op het STOP-principe.
Zo gaan de ontwerpers er nog steeds van uit dat kant Citadelpark er nooit-nooit voetgangers op weg zijn van en naar de Normaalschoolstraat.

14okt16, Fernand Srcibedreef

14okt16, Fernand Srcibedreef

14okt16, Charles De Kerchovelaan

14okt16, Charles De Kerchovelaan

14okt16, Fernand Scribedreef

14okt16, Fernand Srcibedreef

De fietsoversteekplaats richting Sint-Pietersstation is zéér goed nieuws en welkom.

14okt16, Charles de Kerchovelaan

14okt16, Charles de Kerchovelaan

De vlakheidsnorm wordt zeer ok toegepast:

14okt16, Charles de Kerchovelaan / Fernand Scribedreef

14okt16, Charles de Kerchovelaan / Fernand Scribedreef

Zou het niet beter zijn om de zebrapaden door te trekken op het fietspad?
Deze fietsers verzonnen alvast zelf de stopstreep:

14okt16, Charles de Kerchovelaan

14okt16, Charles de Kerchovelaan

De wachtzone richting station is helaas voorzien voor een fietsstroom naar een station met evenveel reizigers als in Sleidinge:

14okt16, Charles de Kerchovelaan

14okt16, Charles de Kerchovelaan

14okt16, Charles de Kerchovelaan

14okt16, Charles de Kerchovelaan

Dit benadert meer de realiteit, en is zeer ok:

14okt16, Heuvelpoort kant Overpoort

14okt16, Heuvelpoort kant Overpoort

Kant Normaalschoolstraat is deze wachtplaatssituatie niet helder leesbaar, maar toen was mijn batterij op.

Op een aantal plaatsen zou een verhoogd fietspad een groter veiligheidsgevoel gecreëerd hebben.
Dit is bijvoorbeeld dè plek waar ik me in het verleden regelmatig onveilig voelde:

14okt16, Hofbouwlaan

14okt16, Hofbouwlaan

Samengevat: jawel, de werf Heuvelpoort is op vele vlakken een verbetering, en (minstens) dergelijke knooppunten van àlle weggebruikers verdienen een 100% STOP-benadering.

11okt16, Jan Van Hembysebolwerk

11okt16, Jan Van Hembysebolwerk

Gisteren las u mailverkeer over de winkelwandelstraten.
Hieronder de reactie van Fietsersbond Gent op het antwoord van schepen Watteeuw.

De kern van de mail van GM is: ik wil bij het woon-schoolverkeer met mijn kinderen op een veilige manier door de Gentse Kuip fietsen.
De onveilige tramrails vormen het belangrijkste probleem.
De verlegging van de officiële fietsroutes doorheen de Langemunt en doorheen de Mageleinstraat/Kalandestraat/Koestraat hebben als effect dat fietsers veel meer tramrails moeten dwarsen.
De Kraanlei mondt uit in gevaarlijke tramrails aan het Veerleplein.
161007_google_veerleplein
De Gouvernementstraat dwingt fietsers in de Limburgstraat en het Sint-Baafsplein tot tramrail-slalommen.
Assertieve fietsers kunnen dit aan.
Voor niet-assertieve fietsers (bejaarden, kinderen, …) is dit een groot probleem.
Het verleggen van de fietsroutes mag dan niet bedoeld zijn als anti-fietsmaatregel, het is het de facto wel.

Het stijgende aantal voetgangers en het stijgende aantal fietsers in de Kuip is een positief gegeven.
De dominante aanwezigheid in de Kuip van tramsporen en de voertuigen van de Lijn staat hier haaks op.
De lengte en de hoeveelheid voertuigen van de Lijn in de Kuip zijn afgelopen jaren gestegen.
De mail van GM is een zoveelste illustratie van dit groeiend spanningsveld.
Qua reële ongevallen is het groeiende conflict tram/fiets een veelvoud van het groeiende conflict fiets/voetganger.
Fietsongevallen in tramrails maken een verontrustende evolutie mee, zeker in de Kuip.
We werken aan een inventarisatie van dergelijke ongevallen, en betreuren dat de overheden (politie, de Lijn, Stad) niet zelf aan degelijke ongevallenstatistieken werken.
Voor voetgangers- en fietsverkeer is het verdwijnen van een aantal autostromen uit bv Kraanlei, Koophandelsplein en Kortedagsteeg dan weer positief.
Ook de aanpak van de ongebruikte tramrails in Belfortstraat en Botermarkt juichen we toe.

Fietsersbond Gent dringt aan om… :
1. … de Gouvernementstraat, plus een deel Henegouwenstraat én een deel Lange Kruisstraat uit te bouwen als een brede fietsstraat, dus zonder autoparkeerplaatsen (!), en om fietsers op het Sint-Baafsplein en Limburgstraat zoveel als mogelijk een eigen plaats te geven. Enkel zo kan je het wegvallen van de as Koestraat/Mageleinstraat opvangen.
2. … de Hoogpoort op de volle breedte te houden. Winkels en terrassen veroorzaken ter hoogte van de Langemunt een bottleneck, wat conflicten tussen voetgangers en fietsers veroorzaakt.

05okt16, Hoogpoort

05okt16, Hoogpoort

3. … het wegdek van de Hoogpoort intensief te onderhouden. Na de gesmaakte aanpassing van de middengoot liggen er toch weer tegels los.
4. … jaarlijks het fietscomfort op de Kraanlei te meten met de meetfiets van de Fietsersbond. Voldoet dit qua fietscomfort nu aan de normen voor een intensieve fietsas?
5. … de Lijn hun derde positie in het STOPverhaal te laten innemen. Voetgangers en fietsers gaan voor.
6. … de Lijn zijn verantwoordelijkheid voor de fietsongevallen in tramrails helder te stellen, en cfr de Belfortstraat samen met de Lijn actief naar een oplossing dit groeiend probleem te zoeken.
7. … de ongebruikte tramrails op de Sint-Michielshelling te vullen (cfr de Belfortstraat)
8. … een nieuwe fietskaart met duidelijke en veilige routes uit te brengen, en op kaart te communiceren op welke manier fietsroutes opschuiven.

fietskaarten 2000, 2004, 2007, 2009, 2012, 2014

fietskaarten 2000, 2004, 2007, 2009, 2012, 2014

fietskaart 2012

fietskaart 2012

fietskaart 2014

fietskaart 2014

fietskaart 2009

fietskaart 2009

9. … prioriteit te geven aan het ontwerp van het grootstedelijk fietsroutenetwerk en een volwaardig Fietsplan.
10. … als onderdeel van het circulatieplan leerlingen en ouders van scholen binnen de R40 fietsroutes op maat aan te bieden, en zo bij voorbaat potentiële fietsknelpunten te detecteren.

%d bloggers op de volgende wijze: