Seconden

De  Fietsersbond voerde in januari een actie aan de Sint-Lievenspoort.

 22jan08 Zuidparklaan

Ze deelden op het fietspad  richting Ledeberg 22jan08 Zuidparklaan Red Bull en chocomelk uit.  Zo kregen fietsers misschien genoeg energie om in 1 keer de overkant van het kruispunt te halen. Of vleugels.

 

De verkeerslichtenregeling was ferm fietsonvriendelijk. De doorstroming van het autoverkeer ging voor alles. Fietsers kregen acht seconden om de twee wegen te dwarsen. Fitte mensen konden dat:15 sept07 Sint-Lievenspoort

De fietser in het midden vertrok bij het eerste groen licht, en kwam net op tijd voor het tweede oranje licht. (De fietser links vertrok bij het tweede groen.) Kinderen en minder fitte mensen dienden vroeger minutenlang te wachten op het tweede groene licht. Héél gezellig in dat tochtgat  middenin het autoverkeer…

 

De Fietsersbond wou met de actie aantonen dat fietsvriendelijke infrastructuur niet altijd een kwestie is van investeringen. Het gezond verstand haalde het: het groen licht voor fietsers staduitwaarts werd verdubbeld naar 16 seconden. Vandaag is de klok helaas al teruggedraaid. Deze middag noteerde ik 1 maal 16 seconden, en 4 maal 8 seconden oversteektijd. De verloren seconde aan het eerste licht is er nog steeds:24mei08 Zuidparklaan

Er is geen enkele verkeers-reden waarom dit eerste licht niet direct mee op groen kan staan.

Na 8 secondes staat het tweede licht alweer op rood:

24mei08 Willem Van Guliklaan

Ik erger me steeds aan mensen die rood licht negeren, maar hier zou ik bijna begrip krijgen.

 

Ter Platen

Wil je van Leberg naar het SMAK fietsen, dan kan je enkel via de ring. De Heuvelpoort is voor niet-ervaren fietsers sowieso onmogelijk.  Terplaetenbrug is tijdens de spits ook geen kattepis. Kenners weten dat je moet letten op een opeenvolging van verkeer van rechts: de Tentoonstellingslaan/Olifantstraat, de bus, en Ter Platen. De volgende foto’s werden genomen op 3 minuten tijd. Lokatie: kruispunt Sint-Lievenslaan/Tentoonstellingslaan. 17apr08 Ter Platen 18u5817apr07 Ter Platen 18u58

17apr08 Ter Platen 18u5817apr08 Ter Platen 18u59

17apr08 Ter Platen 19u00

17apr08 Ter Platen 19u0017apr08 Ter Platen 19u0017apr08 Ter Platen 19u0017apr08 Ter Platen 19u0017apr08 Ter platen 19u00

Oorzaak van deze helse situatie is de toestroom vanuit de Olifantstraat. Een flink pak auto’s schuift op de Sint-Lievenslaan niet mee aan richting Heuvelpoort, maar neemt de “snelle binnenweg” via de Tijgerstraat en Olifantstraat, om 20 auto’s sneller aan te komen op de Heuvelpoort . Andere “slimmerikken” nemen -komende van E17/E40 niet de afslag Sint-Lievenslaan, maar dwarsen de Dierentuinlaan om via de Olifantstraat door te stomen naar de Heuvelpoort. Zo krijg je een grote toestroom van auto’s die zich langs rechts tussen de klassieke file op de Sint-Lievenslaan willen wurmen. Zeer nefast voor de fietsvreugde op dit kruispunt, en voor de woonkwaliteit van deze straten.

En mogelijke deeloplossing staat op pagina 3 van http://www.gent.be/docs/Departement%20Ruimtelijke%20Planning,%20Mobiliteit%20en%20Openbaar%20Domein/Dienst%20Mobiliteit/VLP%20Muinkparkwijk.pdf : eenrichtingsverkeer in de Olifantstraat.

Werf

11apr08 Gaardeniersbrug

Een beeldhouwwerk? Een springschans?

14apr08 Nieuwe Vaart

Het beest heeft een naam: de Gaardeniersbrug. De brug zal de Blaisantvest verbinden met de nieuwe tramstelplaats Wissenhage. Voor fietsers uit Wondelgem wordt het een veiliger verbinding met het centrum. Het is me niet duidelijk of er snel een degelijk aansluitend fietspad komt richting Wondelgem, en waar de veilige fietsoversteek op de Blaisantvest komt.

De gazet : http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=GB1QIND2&PostCode=9000

De kwaliteitsblog: http://www.gentblogt.be/2008/04/15/gaardeniersbrug-krijgt-vorm

Nieuwevaart

Linksafslaan op de Tolhuisbrug brengt je op de Nieuwevaart. Welkom in de woestijn: plaats zat, maar geen fietspad. Als de bus stopt mag je dichter bij de auto’s fietsen.

11apr08 Nieuwe Vaart

Onderaan de helling begint -hoera- een lijntjesfietspad.

14apr08 Nieuwe Vaart 1

Het strookje asfalt gaat helaas snel over in een stuk antiek: betonstroken met de nodige geultjes of asfaltbobbels.

11apr08 Nieuwe Vaart

Al die plaats… ruimte genoeg voor een tweerichtingsfietspad.

11apr08 Nieuwe Vaart

Tolhuis

Het Tolhuis is een zéér fietsonvriendelijk punt.  

De as Neuseplein/Blaisantvest is nog “te doen”. Je zou ze bijna luxueus noemen als je ze vergelijkt met de as Tolhuislaan/Wiedauwkaai:

11apr08 Tolhuis kruispunt

Het Tolhuis is 1 van de vele kruispunten in Gent waar veiligheid voor fietsers totaal ondergeschikt is aan de maximale doorstroming van auto’s. (Op termijn krijgen nog dergelijke kruispunten hier hun foto) 

De Tolhuisbrug zelf is een even grote autovlakte. Assertieve fietsers kunnen écht wel linksafslaan naar de Nieuwe Vaart. De anderen: gelieve zich te onthouden.

Schitterende initiatieven zoals de tram/fietsbrug (de Gardeniersbrug) over de Gasmeterlaan/Verbindingskanaal/Nieuwe Vaart  zullen voor sommige fietsers een alternatieve route vormen, maar niet voor allen…

Sint-Lievenspoort

De Sint-Lievenspoort verloor nipt van de Dampoort in http://www.nieuwsblad.be/GT/Index.aspx?genericId=371.

Op dit kruispunt ligt de zalige fietsverbinding tussen het Zuid en Ledeberg:

17okt07 Sint Lievenspoort

Er is helaas ook de rattenval tussen Heuvelpoort en Keizerspoort:

17okt07 nearmiss

17okt07 nearmiss 2

De fietster kon nog op tijd remmen. God damn dangerous.

Soms is er halfweg “gewoon” geen plaats meer:

 17okt07 plaatsgebrek

De ingenieurs die dit kruispunt ontwierpen dachten misschien dat fietsers nooit samen oversteken.

De saskes

Op de Schelde vlakbij het kruispunt Vlaamsekaai/Jan Delvinlaan/Heernislaan/Eendrachtstraat ligt een oude sluis. Aan de andere kant van de spoorweg ligt de stormstuw tusen Zeeschelde en Bovenschelde. De sluis zal nooit meer dienen om boten te versassen. De Zeeschelde tussen Gentbrugge en de Ringvaart is immers méér slib dan water.

Deze sluis lijkt een ideale plek voor een houten brugje, zoals er honderden te vinden zijn langs Nederlandse waterwegen. Dit type brug is “verhoudingsgewijs” goedkoop. Tot nader order zijn “de saskes” een folkloristische doorgang voor voetgangers en gespierde fietsers: 

080223saskes1                080226saskes2

 Deze man doet het vlotjes. Met twee kinderen is het al minder evident.

 Wie wil fietsen van Gentbrugge naar het Scheldeoord/St Amandsberg/Oostakker heeft geen veilig alternatief.