Klotekruispunt (2)

In de préhistorie had je voetpaden en autowegen. In de stad had je beide. Buiten de stad had je enkel een voetpad als er huizen stonden, en dan nog.

Er ligt ook een voetpad aan de Industrieweg (zie kaart). De Industrieweg is een stuk van de R4 tussen Evergem en de Brugsevaart waarvan je gek of cynisch wordt. Het is een nieuwe stadsmuur, bijna oninneembaar voor zwakke weggebruikers. Op de hoofdas ligt een fietspad, maar het onderhoud is ondermaats:

11apr08 17u35 Industrieweg
11apr08 17u35 Industrieweg

Naast de hoofdas ligt een “bedieningsweg” voor de bedrijven. Men ging er bij de aanleg in de jaren 70 (?) van uit dat sommige mensen te voet naar hun werk kwamen. Het voetpad is hobbelig en versleten, maar het ligt er, en dient beschermd. Misschien staat het daarom vol met verbodsborden?

11april08 17u23 Industrieweg
11april08 17u23 Industrieweg

Een fietspad is er niet. Waarom ook? Wie is er nu zo gek om met de fiets naar z’n werk te gaan? En goh, dat het postsorteercentrum en het opleidingscentrum van de VDAB er huizen, dat is toch bijzaak? Wie vanuit de VDAB naar Gent of Evergem wil kan dit meemaken:

26juni08 12u49 Industrieweg
26juni08 12u49 IndustriewegHet kruispunt met de Evergemsesteenweg is je reinste schande. Een maffe bocht is het enige parcours waarlangs je terug naar de bewoonde wereld kan. Maar een fietspad is nèrgens te vinden. Hoogstens een stoffige uitwijkstrook voor vrachtwagens.11apr08 17u26 Industrieweg

Het kruispunt is de onoverzichtelijkheid zelve, bijna niet te vatten in foto’s:

11apr08 17u21 Industrieweg/Schouwingsstraat/Evergemsesteenweg
11apr08 17u21 Industrieweg/Schouwingsstraat/Evergemsesteenweg
De fietspadsignalisatie was in april “op”:
11apr08 17u35 Industrieweg
11apr08 17u35 Industrieweg
Ik vrees dat dit zo één van die vele kruispunten is die men jarenlang heeft laten verzieken, en nu niet weet hoe te saneren. Er loopt een verhoogde spoorlijn, een tramlijn, de grote ring, een weg naar Evergem, naar Meulestedebrug en naar Wondelgem, én lokale weg met de autokeuring als kers op de taart, én de Ringvaart is vlakbij. Hoe complex kan je iets stedebouwkundig laten dichtslibben? Onbeleefder gesteld: hoe heeft men de afgelopen decennia zo kunnen knoeien?
Hoe moet het verder? Misschien wacht men -onbewust-op een ferm ongeval, waarna het op de lijst van zwarte punten terecht komt? Of misschien staat het er al op? Het zou me niet verbazen. Of wacht men op het Grote Autostradeproject? Dat kan nog zéér lang duren denk ik. 
Ik heb een zacht vermoeden dat zwakke weggebruikers een flink deel van het cliënteel van de VDAB uitmaken. Als dàt geen reden is om deze oorlogszone aan te pakken… . Hallo, Brussel?

Fietspad-rekenkunde

Fietspaden krijgen -langzaamaan- steeds meer aandacht. Woensdag 17 september vond het tweede fietscongres plaats, en dat is positief. Alleen, ik zie het Vlaams Gewest in Gent weinig fietspaden aanpakken. OK, als er een Gewestweg heraangelegd wordt, komt ook de fietsinfrastructuur aan de beurt, zoals bijvoorbeeld op de Albertlaan of de Oudenaardsesteenweg.  Voor de rest worden er kruispunten aangepakt (de zwarte punten), en steekt het Gewest ook geld in fietsbruggen en -onderdoorgangen, bijvoorbeeld aan het Keizerpark. De kleine ring (de R40) is een Gewestweg, en voor fietsers nog steeds geen ringweg. Daarover de komende weken meer. 

Ik was niet op het fietscongres, maar dook vanavond in de cijfers. Pagina 104 van het recente jaarverslag van Wegen en Verkeer geeft het meest recente cijfermateriaal: de afgelopen 9 jaar werd door het Gewest per jaar gemiddeld 129,91 km fietspad (her)aangelegd. 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007     gemidd/jaar
Antwerpen 32,5 27,2 38,2 24,1 45,6 10,9 18,6 27,9 17,1 totaal: 242,1 26,90
Vlaams-Brabant 30,9 6,1 15,7 21,3 30,1 11,8   13,8 27,6 totaal: 157,3 17,48
Limburg 66,8 41,8 50,9 52,1 66,1 11,4 10,6 10,4 26,5 totaal: 336,6 37,40
Oost-Vlaanderen 8,8 43,5 37,1 24,6 58,1 10,5 1,4 33,3 8,4 totaal: 225,7 25,08
West-Vlaanderen 20 13,8 13,5 46,3 32,5 9,9 6,8   64,8 totaal: 207,6 23,07
Vlaanderen 159 132,4 155,4 168,4 232,4 54,5 37,3 85,4 144,4 totaal: 1169,2 129,91

2003 was een piekjaar met 232,4 km. Is -hiermee vergeleken- de voorspelling van “minstens 240 km in 2008” verkiezingspeptalk? Bekijken we de cijfers vanaf de Vlaamse verkiezingen in 2004, dan komen we gemiddeld aan een povere 112.32 km per jaar. (voor 2008 nam ik de voorspelling uit de Standaard).  Deze Vlaamse regering deed het dus slechter dan de vorige.

  2004 2005 2006 2007 2008     gemidd/jaar
Antwerpen 10,9 18,6 27,9 17,1 48 totaal: 122,5 24,50
Vlaams-Brabant 11,8   13,8 27,6 48 totaal: 101,2 20,24
Limburg 11,4 10,6 10,4 26,5 48 totaal: 106,9 21,38
Oost-Vlaanderen 10,5 1,4 33,3 8,4 48 totaal: 101,6 20,32
West-Vlaanderen 9,9 6,8   64,8 48 totaal: 129,5 25,90
Vlaanderen 54,5 37,3 85,4 144,4 240 totaal: 561,6 112,32

Het zijn uiteraard maar cijfers. Je leest in het laatste jaarverslag niet hoeveel kilometer fietspad er werkelijk is, laat staan dat je kan lezen hoeveel kilometer niet-aanliggend of dubbel fietspad er is. Dat stond bijvoorbeeld wel in het jaarverslag 2003. Kwaliteit en optimale veiligheid kan je niet in cijfers vatten.

En cijfers zijn geduldig. Lees bijvoorbeeld pagina 37 van het jaarverslag 2001.  Het spuiten van de witte streepjes op de Gasmeterlaan en het herasfalteren van de Antwerpesesteenweg noemt men “onderhoudswerken aan fietspaden in district Gent”. Hilarisch.

 

Als ik even doorreken leer ik dat Vlaanderen 4.951,7km gewestwegen zonder autowegstatuut heeft. Elke weg heeft 2 fietspaden, dus 4.951,7 km maal 2 = 9.903,4 km fietspad. Volgens het jaarverslag 2007 werden alle 6.600 km fietspad gecontrolleerd (pagina 32). Conclusie: ruwweg een derde van de Vlaamse gewestwegen heeft géén fietsinfrastructuur. (Ik laat hier de dubbelrichting fietspaden buiten beschouwing. In 2003 was dat amper 80km). Er is dus nog zéér, zéér veel werk aan de winkel, maar dat wist u wel zeker?

Even verder cijferen: als het Vlaams Gewest aan het gemiddelde tempo van de afgelopen 9 jaar verder werkt duurt het 80 jaar voor gans Oost-Vlaanderen een beurt gehad heeft.  Stel dat men 300 km per jaar aanlegt, dan duurt het 33 jaar voor gans Vlaanderen een beurt kreeg:

  tot gewestwegen tot fietspaden gemidd/jaar nodige tijd
Antwerpen 1.019,47 2.038,94 60,00 34
Vlaams-Brabant 603,36 1.206,72 60,00 20
Limburg 1.065,56 2.131,12 60,00 36
Oost-Vlaanderen 1.009,91 2.019,82 60,00 34
West-Vlaanderen 1.253,40 2.506,80 60,00 42
Vlaanderen 4.951,70 9.903,40 300,00 33

Uit de cijfers kan ik niet lezen hoeveel km er in stedelijke omgeving aangelegd werd. Het lijkt me logisch dat men prioriteit geeft aan de centrumsteden: zo bereik je het meeste mensen, haal je het grootste rendement uit je investering. Ik vermoed dat Wegen en Verkeer zo niet redeneert, en z’n fietspadenaanleg niet coördineert in functie van woon- werkverkeersassen.

Sorry, ik liet me even gaan :). Ik wou eigenlijk iets schrijven over de verkeerssituatie vlakbij het VDAB-opleidingscentrum aan de Industrieweg. Da’s voor morgen.

In de ban van de ring III

en voor wie nòg niet genoeg heeft:

In de ban van de ring II

What a difference a day makes 🙂
14sept08 17u05 Gasmeterlaan
14sept08 17u05 Gasmeterlaan

 

14sept08 17u06 Gasmeterlaan
14sept08 17u06 Gasmeterlaan
14sept08 17u07 Gasmeterlaan
14sept08 17u07 Gasmeterlaan
14sept08 17u28 Vlaamse Kaai
14sept08 17u28 Vlaamse Kaai
14sept08 17u31 Vlaamse Kaai
14sept08 17u31 Vlaamse Kaai
14sept08 17u40 Sint-Lievenslaan
14sept08 17u40 Sint-Lievenslaan
14sept08 17u43
14sept08 17u43 Sint-Lievenslaan
Ik heb er geen woorden voor. Morgen een paar portretten.

In de ban van de ring I

Gent fietst was een succes. Het Sint-Pietersplein was een echt evenementenplein, met een prima organisatie.

14sept08 16u00 Sint-Pietersplein
14sept08 16u00 Sint-Pietersplein

1 minpuntje: de nachtelijke glasresten in de Overpoortstraat overtroffen bijna de punaises in de Gordel.  Ik kwam enkel naar de fietstocht. Volgens een zwaantje waren er 5.000 deelnemers. Volgens een signaalgever waren er driemaal zoveel als vorig jaar. Nice, nice!  Graag had ik u alle 5.000 gefotografeerd, maar u bewoog teveel. Vandaag beelden van de start. Morgen sfeerbeelden van het peleton. Overmorgen een paar portretten.

14sept08 16u17 Overpoortstraat/Kunstlaan
14sept08 16u17 Overpoortstraat/Kunstlaan
14sept08 16u31 Ijzerlaan
14sept08 16u31 Ijzerlaan

 

Gent Fietst

Vandaag is promodag: Gent Fietst. De weergoden zullen hun fietsbroek aantrekken. Zaterdag werden de wegen alvast proper gespoeld:

13sept08 17u01 Gentbruggebrug
13sept08 17u01 Gentbruggebrug

Elk inititiatief om fietsen te promoten is welkom en zinvol. In het vorige schepencollege was het evenwicht hierin zoek: er gingen veel middelen naar sensibilisering en fietspromotie, verhoudingsgewijs weinig middelen naar investeringen in fietsinfrastructuur. Dit kreeg een boemerangeffect. Na een paar jaar  werd de slogan “Gent Fietsstad” honend onthaald. De fietsinfrastructuur verbeterde te traag, zeker in vergelijking met de bestuursperiode daarvoor. Fietsers waren niet blind. Zij zagen -bijvoorbeeld- de massale investeringen in parkeergarages, zelfs in een tijdelijke parkeergarage aan Gent Sint Pieters. Het huidig college belooft beterschap, meer fietspaden.  Ik wacht af, eerst zien.

Voor de sceptici: ik ben niet anti-auto. Voorstellen om fietsers meer mogelijkheden/veiligheid/infrastructuur te geven monden vaak uit in emotionele discussies tussen auto- en fietsliefhebbers. Lees er de fietsitems op Gentblogt maar eens op na. Mijn persoonlijke insteek anno 2008 is vrij pragmatisch: auto’s én fietsers zijn zinvol. Alleen: in de vorige eeuw heeft het autogebruik het fietsgebruik verdrongen. Het evenwicht is zoek. De hoofdoorzaak is bekend. Mobiliteit werd een levensbehoefte, en de wegeninfrastructuur werd louter afgestemd op het 4-wielig wonder der technologie. We zitten nu met de gebakken peren: het mierensyndroom. Té véél 4wheel-mieren op de beschikbare wegen.  Reken daar het milieu-effect en de ongevallenstatistieken bij, en je krijgt een behoorlijk negatief toekomstbeeld voor deze comfortmachine. Mijn auto, mijn vrijheid? Tarara! Gewoon een handige machine om -bijvoorbeeld- iemand naar de chiropractor te brengen. Uiteraard zullen auto’s nog decennialang onze omgeving bepalen. Een miljardenindustrie laat zich niet in de hoek duwen.

13sept08 17u01 Gentbruggebrug
13sept08 17u01 Gentbruggebrug

Wij hebben 1 fiets per persoon, 1 rezervefiets, 1 stationsfiets op m’n werkplek, 1 auto (een Berlingo: fietsen kunnen hierin vlot rechtop vervoerd worden), 1 Cambio-abonnemement, en 1 treinabonnement. Dat volstaat om 5 personen vlot te laten bewegen. Méér veilige fietsinfrastructuur en latere treinen zouden hierop een mooie aanvulling zijn. Zal ik dit jaar nog es een brief naar de Sint schrijven ?

Maar goed, vandaag kan je dit voelen:

09juli07 Sint Lievenslaan
09juli07 Sint Lievenslaan

U

20jun08 17u30 Land Van Waaslaan
20jun08 17u30 Land Van Waaslaan
Ik ben een U-er, geen gij-er of jij-er. Niet vanuit 19e eeuws respect. Gewoon, vanuit mezelf. Ik hoor graag “U”. Of beter: ik zeg het graag. Misschien omwille van de mondstand.
21e eeuws respect, bestaat dat? Ik denk het. De Lijn lepelt het ons in met die nieuwe bushaltes: “Fietsers, voetgangers en busgebruikers, jullie zijn samen zwakke weggebruikers.  Gedraag U.”
20jun08 17u30 Land Van Waaslaan
20jun08 17u30 Land Van Waaslaan
Het is wennen. Je krijgt als fietser extra veiligheid -geen conflicten meer met die bussen- en in ruil moet je het daar veilig houden voor anderen. Dat klinkt best 21e eeuws.
20jun08 17u31 Land Van Waaslaan
20jun08 17u31 Land Van Waaslaan
De aannemer leverde knap werk. Zo’n vlotte overgang tussen oud en nieuw fietspad zie je niet altijd.

Klotekruispunt (1)

Kruispunten zijn de wissels van het wegennet. Bij treinen is het simpel: de wissel en het sein bepalen of treinen al dan niet botsen. Bij wegen… ach… u kent het… . Het is vaak een gordiaanse knoop waar zowel vierwielers, tweewielers én voetgangers zich doorheen wroeten. De inrichting van een kruispunt toont de prioriteit van de wegbeheerder. We komen uit een eeuw waar kruispunten louter in functie van vierwielers werden ingericht. In Gent zijn er zo nog véél kruispunten. Vaak geeft stad of gewest de volledige ruimte aan auto’s. In hun woorden: “de doorstroming van het verkeer heeft prioriteit”. Alsof fietsers geen verkeer zijn.

Dit fietspad vanuit Ledeberg stopt een tiental meter voor het kruispunt. Zoek het maar uit. Tijdens piekuren is dit horror.

07mei08 19u58 Burggravenlaan / Ottergemsesteenweg
07mei08 19u58 Burggravenlaan / Ottergemsesteenweg

Het voelt als fietser absurd aan: je fietst op (soms degelijke) fietsinfrastructuur, en bij het gevaarlijkste deel van je parcours -het kruispunt- word je aan je lot overgelaten. Voor assertieve fietsers is dit geen probleem (zij verdragen horror en absurditeit). Voor een stad die fietsen wil promoten is dit wél een probleem, een groot probleem: voor velen maakt dit fietsen onmogelijk. Elke keuze om fietsers géén veilige plek te geven is een keuze voor meer autoverkeer. Je zal vanuit Ledeberg maar es met de fiets naar het UZ willen, of naar het Sint-Pietersstation.

Dit kruispunt is helemaal absurd. In de richting van Ledeberg krijg je een veiliger situatie dan vanuit Ledeberg:

27apr08 18u21 Burggravenlaan
27apr08 18u21 Burggravenlaan

Ik zie geen enkele reden waarom (minstens) deze wegindeling ook niet aan “de overkant” kan toegepast worden.

Fietsschool

Afgelopen winter schrok ik me te pletter. Knal midden de Heuvelpoort -op het stukje middenberm van de Charles de Kerckhovelaan om naar de SMAK te rijden- zag ik dat het nièt mijn pedaal was die stug liep, maar het fietskader aan de pedalen simpelweg gebroken zat. Nice! De fietsenmaker was laconiek: “Ja, da’s klassiek bij die Sparta’s. Die verkopen ze niet meer. ” Tienstiens.
06sept08 12u03 Holstraat
06sept08 12u03 Holstraat

 Zaterdag bracht ik m’n trouwe Sparta naar -hoe zal ik het zeggen- de Ledeganck voor fietsen. In de Ledeganck huist de universitaire opleiding mensherstelling, de faculteit geneeskunde. Op nivo min 1 is de snijzaal, waar studenten geneeskunde “oefenen” op  overleden mensen. In de Holstraat kunnen studenten fietsherstelling oefenen op fietsen.  Mijn “derailleur” was namelijk nog intact, en -volgens kenners- een staaltje vakmanschap. Ik hoop dus mijn bijdrage geleverd te hebben aan de wetenschap.

06sept08 12u02 Holstraat
06sept08 12u02 Holstraat

Mooi hoor: een groep volwassen mannen die op zaterdag hun Jongens&wetenschap-droom waarmaken.

06sept08 12u04
06sept08 12u04

Een fiets ziet er simpel uit, tot je een defect hebt. Ik huldig al jaren het principe om onze fietsen  even intens te onderhouden als onze auto. Een fietslicht moet werken, punt. De remmen ook. Onze fietsenmaker kent ons. Wij vragen soms een groot onderhoud, soms een klein. Jaren geleden konden we onze fiets gelijk wanneer “binnen steken”, en ’s anderendaags al afhalen. Sind een paar jaar moeten we reserveren voor een onderhoud. Te veel werk. Er zijn méér fietsen, en niet veel meer fietsenmakers. Goed dus dat er zo’n opleiding is.

06sept08 12u05 Holstraat
06sept08 12u05 Holstraat

Bianca Castafiori

Aannemers van wegenwerken: ze zijn even grillig en wispelturig van karakter als Bianca Castafiori! En -soms- even onzorgvuldig… .  Neem nu het kruispunt Sint-Denijslaan / Kortrijksesteenweg / Achilles Musschestraat. Dat kruispunt wordt aangepakt om de nieuwe tramlijn langs de Clementinalaan te doen aansluiten op de lijn naar Zwijnaarde.  Werken brengen hinder mee, no problem, maar is het echt teveel gevraagd om belangrijke fietsassen met piepkleine ingrepen leefbaar te houden? Dat vraagt meer “zorg” dan tijd, en het houdt de fietsers op de fiets.

Een situatie zoals hieronder noem ik onzorgvuldigheid, slechte wil, of dommigheid:

17juni08 18u49 Kortrijksesteenweg
17juni08 18u49 Kortrijksesteenweg

Zullen we dit een Castofiori noemen?  Of eerder een fietsbult?

Deze situatie bleef een paar maanden zo, want de wissel aan het Hendrikaplein moest eerst.  Voor de fietsers vanuit de Sint-Denijslaan “loste men het op” door een gebodsbord naar rechts te plaatsen. Hilarisch! Na al die maanden wou ik deze morgen die signalisatie fotograferen, maar: de werf was eind augustus weer in gang geschoten. Ook nu besteedt de bouwheer en de aannemer géén zorg om deze fietsas leefbaar (lees:niet ontmoedigend) te maken.

08sept08 8u38 Sint-Denijslaan
08sept08 8u38 Sint-Denijslaan

De werf wordt afgesloten. Wie vanuit de Kortrijksesteenweg komt krijgt een signalisatiebord: “fietsers afstappen” en een pijl. Wie vanuit de Sint-Denijslaan komt krijgt geen signalisatie. Zoek het maar zelf uit.

08sept08 8u41 Kortrojksesteenweg/Sint-Denijslaan
08sept08 8u41 Kortrijksesteenweg/Sint-Denijslaan

Fietsers horen af te stappen, maar kunnen elkaar met de fiets in de hand niet dwarsen. De afsluiting kan nogthans probleemloos een half metertje meer naar de werf toe. Je zal hier maar es met een rolstoel passeren… . Een kleine helling (hout of aarde) om de boordstenen of andere niveauverschillen “vlot” te nemen ontbreekt. Dit laatste past men momenteel consequent toe bij een wegenwerf aan het het stationsplein van Brugge. Het kan dus… . Fietsvriendelijk faseren , oh utopie!  Eén troost: wie hier het avontuur waagt heeft gegarandeerd een fietsstalling op de Sint-Denijslaan. Momenteel is er plaats over.

Nog een troost: dit kruispunt lijkt me een werf van korte duur. Ik hoop dat ik me niet vergis.

Bisschoppelijke zegen

Nog een vakantieherinnering (het lijkt alweer lang geleden), met bisschoppelijke zegen: 
 Tijdens de Gentse Feesten waren er 2 -gratis- bewaakte fietsstallingen. Eén aan het Bisdomplein, één aan Baudelo. Beiden waren vaak volzet. Een prima initiatief dus, dat smaakt naar meer. Maar dan ook graag die andere 355 dagen.
Ik heb nooit begrepen waarom autoparkeergarages niet terzelfdertijd fietsparkeergarages zijn.

Tellen (1)

Meten is weten. Tellen is… .

20aug08 20u36 fietsonderdoorgang Sint-Lievenspoort
20aug08 20u36 fietsonderdoorgang Sint-Lievenspoort

Deze zomer zag ik voor het eerst verkeerstellers van de Gentse Mobiliteitsdienst.  Op deze fietsonderdoorgang van de Sint-Lievenspoort gaat het duidelijk om een fietstelling.

20aug08 20u34 fietsonderdoorgang Sint-Lievenspoort
20aug08 20u34 fietsonderdoorgang Sint-Lievenspoort

 Vroeger zag je soms iemand een paar uur lang streepjes zetten: auto, auto, fiets, fiets,… .   Verkeer stopt niet na  kantooruren. Zo’n tellingen waren dus vaak behoorlijk relatief.

14juli08 22u08 Visserij
14juli08 22u08 Visserij

 Het Vlaams Gewest telde reeds jaren machinaal, nu dus ook de Stad.   Ooit verklaarde iemand me hoe zo’n machine het verschil leest tussen een auto en een fiets. Wie kan me dit uitleggen?  

14juli08 22u23 Visserij
14juli08 22u23 Visserij

De Visserij is een intensieve fietsas, zeker na de ingebruikname van de fietsbruggen aan het Keizerpark richting Gentbrugge en Ledeberg. Alteveel auto’s gebruiken deze as als alternatieve invalsweg voor de Lange Violettestraat of  -erger- als shortcut naar de Dampoort. De straat is nét te smal om veilig te zijn voor intens gemengd verkeer.

%d bloggers liken dit: