Home

De Coupure Links

27 juni 2016

Ik weet niet of visit.gent.be een website is van het stadsbestuur, maar ik denk het wel. In elk geval wordt de Coupure er uitgebreid aanbevolen als wandelzone voor toeristen. De foto’s liegen er niet om:

Bron: visitgent.be

Bron: visitgent.be

Bron: visitgent.be

Bron: visitgent.be

Volgens de begeleidende tekst bieden de oevers plaats aan rijen platanen en aan fietsende, wandelende, joggende en vissende (!) recreanten. Ik vraag me toch af wanneer ze die foto’s genomen hebben. In elk geval niet op het spitsuur.

De Coupure Rechts

24 juni 2016

De Coupure Links is waarschijnlijk de meest bekende Gentse fietsas. Al een hele tijd kreunt ze onder het gewicht van haar eigen succes, niet verwonderlijk met een toename van het fietsverkeer in Gent met 50 % in vier jaar tijd. Maar hoe zit het eigenlijk met de overkant? Kan die ook een belangrijke rol spelen in het Gentse fietsverhaal? We horen er maar weinig van. Fietsbult ging eens kijken op de Coupure Rechts.

De Coupure Rechts bestaat uit twee heel verschillende stukken. Ten zuiden van de Rozemarijnbrug lijkt ze nogal op de Coupure Links, maar in het noorden is de sfeer heel anders. Het grote verschil? De tram:

 

 

04jun16, 7u05, Coupure Rechts

04jun16, 7u05, Coupure Rechts

Op een stille zaterdagmorgen heeft die de straat voor zich alleen, maar ik kan me voorstellen dat dat op drukkere momenten heel anders is. Fietsers zijn niet toegelaten op de kasseien: ook voor hen geldt het eenrichtingsverkeer en in de meerichting is er een fietspad.

04jun16, 7u06, Coupure Rechts

04jun16, 7u06, Coupure Rechts

Er is nog wel wat ruimte over om dit te verbreden; het valt trouwens op dat veel fietsers naast het fietspad rijden in plaats van erop. Aan fietsenstallingen is er een tekort: in de straat wonen mensen en daar zitten ook fietsers tussen:

04jun16, 7u06, Coupure Rechts

04jun16, 7u06, Coupure Rechts

De school zal ook wel heel wat fietsverkeer genereren:

04jun16, 7u06, Coupure Rechts

04jun16, 7u06, Coupure Rechts

Het einde van het fietspad is een fietsershel: je wordt op de tramsporen gemikt.

04jun16, 7u06, Coupure Rechts

04jun16, 7u06, Coupure Rechts

Daarmee zijn we aan het tweede deel aanbeland. Een tram rijdt hier niet. Je mag als fietser dan ook op de rijweg voor wagens in noordwestelijke richting; in de andere richting is er een fietspad. Dat fietspad begint niet aan het begin van de straat: eerst mag je nog achter een rij schuins geparkeerde wagens.

04jun16, 7u06, Coupure Rechts

04jun16, 7u06, Coupure Rechts

Zeker dit deel heeft het potentieel om toch een gedeelte van het fietsverkeer van de overkant over te nemen, al zal er dan wel wat opknapwerk moeten gebeuren:

04jun16, 6u56, Coupure Rechts

04jun16, 6u56, Coupure Rechts

04jun16, 6u56, Coupure Rechts

04jun16, 6u56, Coupure Rechts

Ik hoop dat dit stuk fietspad het meest aftandse is van heel Gent: de gedachte dat het nog erger kan is onverdraaglijk.

 

Er is wel minder plaats dan aan de overkant. De vrije ruimte varieert natuurlijk in breedte, dat heb je met planten, maar mijn meetlat zei dat aan de Coupure Links er 3m70 was tussen boomstam en haag, terwijl er rechts maar 3m10 is. Je kan op de foto’s zien dat die ruimte vrij constant is: de tegels van het fietspad zijn 50cm breed, wat het fietspad 1m25 breed maakt. Je kan dat fietspad een tegelrij breder maken, maar dan zit je al dicht tegen de haag. Dat is echt te weinig voor een beschaafd tweerichtingsfietspad.  Fietsen tussen water en bomenrij zal dus zeker een eenrichtingszaak blijven.

Een beetje beter

22 juni 2016

Een hele poos terug, op 15 december 2014, publiceerden we deze analyse van een kruispunt: de oprit van de E17 aan de Brusselsesteenweg in Gentbrugge. Dat was vanuit het standpunt van de fietser niet echt denderend te noemen.

Nu, anderhalf jaar later, lijkt het erop dat de wegbeheerder, AWV, toch een beetje tegemoet gekomen is aan onze verzuchtingen.

Land van Rodelaan

Er zijn aan alle kanten lichten toegevoegd op ooghoogte van de fietser (tenminste indien die op een doorsnee-fiets rijdt). Dat maakt het kruispunt natuurlijk niet veiliger, maar het comfort is er wel op verbeterd.

Schaar

20 juni 2016

Vrijdag openden twee ministers, een gouverneur, een deputée, een burgemeester, twee Gentse en een paar De Pintse schepenen, een tiental ambtenaren en een klad omwonenden en leden van Natuurpunt en Fietsersbond Gent en De Pinte, de eerste twee brandnew fietspaden in het Parkbos.
Dat toont de veelheid aan overheden die betrokken zijn bij Het Parkbosproject.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

De fietspaden zullen een onderdeel vormen van de toekomstige fietssnelweg tussen Gent en Deinze, de F7.
Fietsersbond Gent maakte van de gelegenheid gebruik om minister van Mobiliteit Weyts een schaar en een inspiratielijstje voor dringende fietsinvesteringen in het Gentse te overhandigen.

160617_Pierre (13)

Dit is het document dat we de minister overhandigden:

Geachte Minister,

Met vreugde neemt Fietsersbond Gent kennis van de middelen die deze week voorzien werden voor 4 fietsprojecten in het Gentse. (Drongensesteenweg, Dampoort, Hamerlandtragel, Zuiderpoort)
We zijn blij met uw geloof in de fiets als belangrijke vorm van woon-werk en woon-schoolverkeer.
Bijna-fietsers op de fiets krijgen èn houden is de uitdaging.
Hoe méér mensen de fiets nemen, hoe méér plaats er over blijft voor wie de auto écht nodig heeft (aannemers, handelaars,…).
En: dagelijks fietsen = dagelijks bewegen.

Als dank bieden we u graag een schaar aan.
We hopen u komende jaren zéér veel in Gent te zien om lintjes te knippen.
Het rendement van fietsinvesteringen is immers het grootst in stedelijk gebied.

 

Een aantal werven lopen of zijn gepland, dat is positief.
De achterstand qua fietsinfrastructuur op gewestwegen is helaas immens.
Een quantumsprong is nodig.
100 procent kiezen voor de fiets.
Met dezelfde gedrevenheid en middelen als waarmee autostrades aangepakt worden.
Als inspiratie bieden we u een beperkt verlanglijstje voor verdere woon-werkinvesteringen aan:

  • Een veilige fietsverbinding aan Darsen tussen stad en havengebied Oost (met de meeste tewerkstelling in de regio) ontbreekt:

160617_Darsen

  • Stadsring R40 op Tolhuis (dit is ook deel van fietsverbinding met havengebied West) = fietspadloos

160617_Tolhuis

  • Veilig kruispunt N9 / R4 in Mariakerke naar Industrieweg (grote school VISO Mariakerke)

160619_R4N9

  • Veilige verbindingen tussen stad en Industrieweg, plus fietspaden op Industrieweg (hier is onder andere het opleidingscentrum VDAB en het sorteercentrum van BPost)

160617_Industrieweg

  • Antoon Cantriestraat in Drongen (sleept al zeer lang aan)

160617_Cantriestraat

  • Graag alle bruggen over water- spoor- en autowegen fietsvriendelijk aanpassen
  • =>Voorbeeld: brug Broekkantstraat in Afsnee over de E40

160617_Wittepaalstraat

    =>Voorbeeld: viaduct Beukenlaan in Sint-Denijs-Westrem onder E40

160617_Beulenlaan

  • Een beveiligde oversteekplaats op Kortrijksesteenweg van Fortlaan naar Astridlaan (route naar station Gent Sint-Pieters, kleine investering)

160617_Fortlaan_Astridlaan

17 juni 2016, Fietsersbond Gent

Opgelet: Tram

17 juni 2016

Een lezersmail: (het punt kwam al ter sprake op overlegmomenten, maar hoe die kar in gang krijgen ?)

“Ik ben lid van de fietsersbond en wou dit eigenlijk al een hele tijd kwijt:

Elke dag rijd ik de Vijfwindgatenstraat door en kom dan aan een doodgevaarlijke plaats voor fietsers… het licht springt op groen voor de fietsers en toch mogen trams door blijven rijden. Hoe kan dat?!

Al meerdere malen heb ik bijna een ongeluk voor mijn ogen gezien. Mensen zien het licht op groen springen en starten met rijden. Vroem… de tram vlamt voor hun neus. Ik begrijp dat niet. En kinderen! Die hebben zeker geen (in)zicht op zo een situatie.

’s Avonds hetzelfde… als je van de andere kant komt heb je geen ogen genoeg om tot de overkant van de  weg te komen… bussen en trams… het zoeft daar voorbij… los van alle regels van de lichten.

Telkenmale ben ik bang… hier ga ik nog eens iets voor mijn eigen ogen zien gebeuren.

Pas op! ik ben niet de enige die zo denkt…

Ik zou graag hebben dat jullie ter plaatse kijken hoe het daar gesteld is…

En zeker tijdens de spits, en zeker als tram en bus passeren…

Bedankt!

Martine”

Vijfwindenstraat

Tot daar de mail. We doen de (in de mail vermelde) verplaatsing komende van de Vijfwindenstraat/Clarissenstraat naar de Jules De Bruyckerdreef.

Naar J.De Bruyckerdreef

Naar de Jules De Bruyckerdreef

Naar J.De Buyckerelaan

Naar Jules De Buyckerdreef

Allicht is alles wettelijk in orde, maar wat dan nog! Het verkeerslicht moest voor de tramsporen staan, naast het A49-bord en als de tram aankomt moet licht automatisch op rood springen. Nu kan het inderdaad dat een fietser groen heeft maar dat er een tram voorbij raast.

De ganse zone is daar een kluwen van borden en tot mijn verbazing ontbreekt er een bord A49 (dat voor de tram waarschuwt) als men richting Zuid fietst. Je kan niet weten dat er een tram (naar de Clarissenstraat) voor je neus opduikt (melding gedaan!)

Richting Zuid

Richting Zuid

 

Openwervendag 22 mei : De aanleg van een fietsers- en voetgangerstunnel onder de Koning Albert I-laan en de fietsers- en voetgangerstunnel onder het spoor met aansluitend fietsbruggen over de vestinggrachten.

De eerste tunnel zal binnenin 6 meter breed zijn: 2 meter voor het voetgangersgedeelte en 4 meter voor het fietsersgedeelte. hellingsgraad 4%. Om het ruimtegevoel binnenin de tunnel te vergroten, zullen de wanden naar buiten hellen. De werken zijn 6 weken geleden gestart. De opening van de fietsers- en voetgangerstunnel is voorzien op 31 december 2016.tunnel1-atunnel1-btunnel1-dtunnel1-c

 

De tweede ruwbouw, de doorsteek onder het spoor, start eerstdaags. De tunnel zal 35 m lang zijn en een nuttige hoogte hebben van 2,7 meter. De nuttige breedte wordt 6 meter.tunnel2-atunnel2-b

“De manier van werken is heel anders dan bij de aanleg van een tunnels onder een weg voor autoverkeer. Het spoorverkeer kan je niet zomaar omleiden. Om geen hinder te veroorzaken voor het treinverkeer, maken we gebruik van een speciale techniek, met een buizendak: daarbij worden grote stalen buizen onder het spoor geperst. Dat zal gebeuren vanaf de Buiten Boeverievest. Om dat te doen bouwen we daar een damwand, een perswand, vanwaar de buizen in het spoortalud worden geperst. Daarbij brengen we eerst de bovenste buizen in die geleid worden door een grote wand vooraan te plaatsen met grote gaten erin. Daarna worden de wanden gemaakt eveneens met persbuizen. Vervolgens wordt alles stukje per stukje uitgegraven en wordt een betonsegment
(vloerplaat) van ca. 1 meter breedte aangebracht. Daarop komen er dan stalen kolommen (telkens 2 heel dicht bij mekaar), die op de buizenwand worden aangebracht met bentoniet-ondersteuning. Dan worden alle wanden dichtgebetonneerd en wordt een dakplaat aangebracht. Tot slot wordt het geheel opgeperst met bentoniet, zodat alles netjes dicht zou zijn. Tussen de buizen worden verankeringsmechanismen aangebracht, zodat er nooit water of grond kan ontsnappen en er geen verzakkingen gebeuren van het spoor.  
Aan de andere kant van de tunnel, aan de Stationslaan, komt ook een tijdelijk portiek om de buizen op te steunen. Die buizen blijven allemaal zitten, maar ze zullen niet zichtbaar zijn. Er komen trouwens ook nog front- en vleugelmuren aan weerszijden van de tunnel.  
De aankleding van de tunnel behoort niet tot de opdracht van Infrabel; dit zal gebeuren in een afzonderlijke opdracht door de Stad Brugge. Wel nadien, wanneer het derde spoor er komt, zal Infrabel ook nog de definitieve steunmuren bouwen, die vlak voor de voorlopige steunmuur zullen komen. Eens dit gebeurd is, tegen eind 2017, kunnen de metalen fietsers- en voetgangersbruggen gebouwd worden over de beide stadsgrachten.” volgens Luc Maes, program manager bij TUC RAIL

Hier in Gent wachten we hoopvol op de fietstunnel onder de sporen aan de Dampoort. Een verbindingsweg die de Gandastraat met de Dendermondsesteenweg verbindt. Een veilige en directe fietslink tussen het centrum en Sint-Amandsberg. Deze werken zijn gepland in 2018.

Vulling

13 juni 2016

Het is zover: De Lijn heeft afgelopen week een eerste leesbare stap gezet om fietsers te behandelen als gelijkwaardige verkeersdeelnemers.
Vorige week werden de tramsporen in de Belfortstraat grotendeels gevuld:

11jun16, Belfortstraat

11jun16, Belfortstraat

11jun16, Belfortstraat

11jun16, Belfortstraat

11jun16, Belfortstraat

11jun16, Belfortstraat

Deze tramsporen zullen x aantal jaar niet gebruikt worden.
En de Belfortstraat zal in het komende Circulatieplan (april 2017) van 11u tot 19u het oostelijk fietsalternatief voor de Langemunt zijn.

Het vullen werd in april aangekondigd, met uitvoering in september:

20160420-NIEUWS-20 from AVS on Vimeo.

Dat begrepen we niet goed.
De straat ging open voor de Gentse Feesten, maar de sporen werden pas nà de vakantie gevuld?
Waarom nu niet?
Maar kijk: het gezond verstand deed zijn werk.
Het vullen is nog niet afgerond, maar we gaan ervan uit dat dit bij het einde van deze wegenwerf wel het geval zal zijn.

11jun16, Belfortstraat

11jun16, Belfortstraat

11jun16, Belfortstraat

11jun16, Belfortstraat

Dit alles is een belangrijke stap.
Jarenlang hadden fietsers het beeld dat De Lijn de fiets liever uit het straatbeeld wilde.
De Lijn dacht in hetzelfde stramien als de automobilist: “de weg is van ons”, en leek zo een bondgenoot van autoverkeer.
Terwijl autofiles en fout geparkeerde auto’s met stip de hoofdredenen zijn van de vertragingen bij De Lijn.
De Lijn heeft er alle belang bij dat autoverkeer qua intensiteit daalt.
En dat er langs tramroutes géén parkeerplaatsen met frequente hinder zijn.
Enkel zo kan ze haar aantrekkelijkheid verhogen.

Een niet onbelangrijk detail: dit is een samenwerking tussen de Stad en De Lijn.
Een stap is één.
Een resultaat is twee.
Het is een experiment, en laat ons hopen dat het lukt.
Uw toekomstige ervaringen met de (toekomstige) Belfortstraat zijn méér dan welkom.
Een aantal vragen hierbij:
=> hoe voelt het fietsen er bij regenweer?
=> voelt de zone van de wissel veilig aan?
=> houdt de rubber zich in alle weersomstandigheden constant vlak?
=> hoe reageert de vulling op de veegmachines van Ivago?

Nog een vraag.
Deze “nonstopvulling” is rubber, maar wat voor andere materialen kan je inzetten?
Ik kijk uit naar een volgende stap van de Lijn: het fietsveiliger maken van de tramrails in werking.
Want het aantal fietsongevallen op en rond tramrails is huiveringwekkend.
Later deze maand méér Fietsbult over tramrails.

Belfortstraat

Belfortstraat

Belfortstraat

Belfortstraat

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 159 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: