Trottoirrijders (3)

Persoonlijke stelling 1: spookrijden is verboden.
Ik wil het niet promoten.
Persoonlijke stelling 2: een goed stedelijk beleid maakt dat spookrijden niet hoeft.
Neem nu de viswijk, die wijk met allemaal visnamen.
De wijk wordt ingesloten door de R40 annex Schelde en spoorlijn Antwerpen-Gent, de Lousbergskaai en de Kasteellaan.
De Vlaamsekaai is tot nader order het stuk van de R40 met het minste respect voor zone 50.

Het is een gezellige stadswijk nokvol kleine huisjes, vaak smaller dan een auto lang is.
In Nederland zou dit een perfecte fietswijk zijn.
In Gent: de niet-assertieve fietser raakt er moeilijk uit of in.
Richting stadscentrum is ok.
Richting Schelde: forget it.
De oversteekplaats op de R40 einde Eendrachtstraat is (nog steeds) niet afgewerkt (een fotoreeks waard).
Wie de ring over durft heeft nog af te rekenen met de Saskes.
Over het zebrapad zonder lichten spreken we niet.
Richting Ledeberg gaat nog net, tenzij het fietspad ingepalmd wordt op grootvaders wijze.
Maar terugkeren van Ledeberg?
De kortste manier is zo:

12sep11, 08u41, Keizervest

of zo:

15jun11, 08u55, Keizervest

(Deze morgen, op weg naar het station, was het er “door de werken aan de Sint-Lievenspoorttunnel”(sic) waanzin om te fietsen, met veel trottoirfietsers als gevolg)

Langs die R40 liggen veel woonwijkjes zoals de viswijk.
Mijn droom: de ganse R40 krijgt aan beide zijden een tweerichtingsfietspad.
Dàt zou pas een ontsluiting zijn van de 19e eeuwse gordel.
Een snelle en volledige invoer is de énige manier waarop dit type fietspad veilig kan worden.