Verjaardag (5): Een balans

Het ontstaan van Perpetuum Mobile past in een algemene stroom van verandering in de opvattingen over verkeer. Ook zonder georganiseerde fietsbeweging had Gent in 1987 het befaamde Lussenplan. Dat liep op zijn tijd vooruit en werd onderuit gehaald, voornamelijk door het protest van de middenstand. De fiets als vervoersmiddel speelde overigens nauwelijks een rol in dit Lussenplan. Het duurde een tijdje voor de fiets als vervoersmiddel zijn plaats kreeg in de mozaïek van het verkeer.  Het is moeilijk om de invloed van Perpetuum Mobile te isoleren van de invloed van andere factoren. Zo speelde ook de pers een belangrijke rol in het bijstellen van het beeld van de fietser.

De Gentenaar, 28 februari 1992
De Gentenaar, 28 februari 1992

Vast staat dat de evolutie tussen het begin van de jaren ’80 en 1995 snel verliep en dat Gent, mee door de druk van Perpetuum, voor liep op de andere Vlaamse steden. In 1983 haalde je nog vlot de krant als je op de fiets naar je eigen huwelijk ging.

Gazet van Antwerpen, 20 juni 1983
Gazet van Antwerpen, 20 juni 1983

In 1993 kwam het stadsbestuur met het Fietsplan naar buiten. In dit plan werd voor het eerst op dit niveau systematisch nagedacht over de voorwaarden voor een vlot en veilig fietsverkeer. In het begin van de negentiger jaren stonden de kranten dan ook vol over het veranderend verkeerslandschap in Gent.
evolutiec

De fiets verloor meer en meer zijn aura van vervoersmiddel voor de mislukkeling. Rond 1993 zien we voor het eerst een minister (Johan Sauwens) de fiets promoten door er zelf op te rijden en op 1 januari 1995 kreeg Gent met Frank Beke (te herkennen op de foto op bovenstaande foto) een fietsende burgemeester.
Waarschijnlijk zonder op de datum te letten beschrijft journalist Willy de Buck vijf jaar na de oprichting van Perpetuum Mobile de recente veranderingen in het fietsklimaat in Gent.

De Gentenaar, 19 mei 1994
De Gentenaar, 19 mei 1994

De titel maakt het duidelijk: de straatacties waren het meest opvallende kenmerk van de fietsbeweging. Het inhoudelijke werk sprong minder in het oog, maar zorgde er wel voor dat Perpetuum Mobile respect afdwong aan de onderhandelingstafel.

dossiersc

Fietsers hadden hun waardigheid teruggekregen. Bovendien, wat we bijna nog vergeten waren te vermelden: op de fiets voel je je omgeving aan, besef je dat je een deel bent van de stad. Stilaan begon dat gevoel terug te komen, om nooit meer weg te gaan.

 

Affiche, 1990
Affiche, 1990
%d bloggers liken dit: