Mail: bladeren fietspad Alfons Braeckmanlaan

Van: Patrick Vleeschouwer
Verzonden: zondag 13 januari 2019 14:17
Aan: ‘INFO’
CC: gentinfo.midoffice@stad.gent; kern@fietsersbondgent.be; schepen.watteeuw@stad.gent; schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
Onderwerp: RE: Webformulier – bladeren fietspad Alfons Braeckmanlaan – GENTINFO-18-118066

Beste iedereen

Betreft: Alfons Braeckmanlaan (vooral aan het stuk tussen Victor Braeckmanlaan en Koerspleinstraat)

Ik heb in het mobiliteitsnieuws van Gent vernomen dat de Alfons Braeckmanlaan een belangrijke fiets-as is (interregio) en vroeg me af waarom dan deze dan zo niet behandeld wordt.
1. De massa’s bladeren worden niet spontaan geveegd, op 6/12/18 heb ik gevraagd om de bladeren op te ruimen (goten en rioleringsroosters zitten volledig dicht, op 13/01/19is dit nog steeds niet volledig gedaan: zie bijgevoegde foto… op sommige plaatsen ontstaat een gladde smurrie.


2. Ik heb al eens geklaagd dat er tussen de betonplaten af en toe veel niveauverschil zat… op mijn vraag hebben ze op één plek een niveauverschil van 7 cm! wat meer effen gemaakt. Ik meldde toen dat er nog veel plaatsen zijn waar boomwortels de betonplaten naar boven duwen… in 2013 heb ik hierdoor in combinatie met bladeren hierdoor na een val een sleutelbeen en 3 ribben gebroken…

Ik hoop dat aan deze fiets-as meer aandacht zal worden besteed. Er zal in de toekomst misschien gedacht moeten worden aan een ingrijpende oplossing i.p.v. iedere oneffenheid een laagje asfalt te geven… o.a. ook het fietspad een beetje verbreden, nu kan je nauwelijks voorbijsteken…

De vorig jaar geplaatste straatverlichting aan de linkerzijde (staduitwaarts) is echt een goede zaak!

Hartelijke groet

Patrick Vleeschouwer

Mail: mooie fotootjes

———- Oorspronkelijk bericht ———-
Van: TDR
Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be
Datum: 28 augustus 2014 om 10:38
Onderwerp: mooie fotootjes

foto van vandaag: Imewo verspert de fietsstroken in beide richtingen in de Aannemersstraat, die deel uitmaakt van de fiets-as Oost-West in Gent.

2014-08-28, 08u45
2014-08-28, 08u45

Andere twee foto’s: al meer dan een week verspert een kleine werf van Stad Gent zelf het fietspad op de Alfons Braeckmanlaan, waardoor fietsers gedwongen worden op de baan te rijden. Geen enkel bord om de automobilisten te waarschuwen dat er fietsers op de baan komen, geen kegeltjes om de fietsers die op de baan moeten te beschermen van het autoverkeer, niets. En laat dit net het stukje Braeckmanlaan zijn, waar de auto’s net zijn losgelaten uit een zone 30 (niet dat er zich veel aan houden), en een stukje lekker vlak en rechtdoor hebben om flink op te trekken naar het kruispunt om het groen licht nog te halen.
2014-08-12, 08u24
2014-08-12, 08u24

2014-08-27,  09u05
2014-08-27, 09u05

———————————————
Vandaag, eerste schooldag, botsten we zelf op een flagrante werf.

01sep14, 08u19, Woodrow Wilsonplein
01sep14, 08u19, Woodrow Wilsonplein
Ja, elke werf heeft plaats nodig.
Nee, twee kegels is onvoldoende.
01sep14, 08u20, Woodrow Wilsonplein
01sep14, 08u20, Woodrow Wilsonplein

Het minste wat ze hadden kunnen doen was wachten tot de school begonnen was.
Empathie is in de aannemersopleiding duidelijk geen schoolvak.
01sep14, 08u20, Woodrow Wilsonplein
01sep14, 08u20, Woodrow Wilsonplein

Gentse Fietsersbond teleurgesteld over Alfons Braeckmanlaan

De Gentse Fietsersbond betreurt dat een oplossing voor de veiligheid voor het fietsverkeer op de lange baan geschoven wordt. Hiermee reageert hij op de berichten dat het voorgenomen knippen van de Alfons Braeckmanlaan niet doorgaat.

De Alfons Braeckmanlaan is in principe een belangrijke fietsweg. Zo is ze een hoofdroute van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk uitgetekend door het Vlaamse Gewest. Wegen in dit netwerk, en zeker de hoofdwegen dienen bij prioriteit aangepast worden om een veilig en comfortabel fietsverkeer mogelijk te maken. Ook maakt ze deel uit van het netwerk Langeafstandsfietspaden van de provincie Oost-Vlaanderen, als schakel in het fietspad Gent-Lokeren, dat uiteraard ook voor tussenliggende gemeentes zoals Destelbergen en een gedeelte van Lochristi belangrijk is.

In zijn huidige vorm is de Alfons Braeckmanlaan, althans het fietspadloze oostelijke deel, niet geschikt voor fietsverkeer. Het is een lange rechte baan die aanzet tot snel rijden. Bovendien is ze vrij smal zodat fietsers er op een gevaarlijke manier worden ingehaald. Fietsende gebruikers bestempelen de baan dan ook als `gevaarlijk en zeer onaangenaam’.

De voorgestelde vervangingsmaatregelen voldoen niet. Asverschuivingen met eilandjes zullen inderdaad de snelheid doen dalen. Door de geringe breedte zullen fietsers echter mee links van die eilandjes moeten, wat de conflicten op die punten verergert. Hierdoor blijft het globale effect gering of wordt zelfs negatief.

Aanleg van fietspaden is een kostelijke zaak van lange termijn. Het is tekenend dat bij de huidige heraanleg geen fietspaden worden aangelegd. Deze beslissing werd niet alleen ingegeven door de hoge kosten, maar ook door de nodige onteigeningen, die veel tijd vergen en op zich ook duur zijn. Eerst een straat opnieuw aanleggen en daarna pas aan fietspaden denken zorgt ervoor dat die fietspaden nog minstens vijf tot tien jaar op zich laten wachten. Ondertussen worden kandidaat-gebruikers ertoe aangezet om de auto te nemen in plaats van de fiets, wat de vicieuze cirkel die de problemen veroorzaakt blijft versterken.

29mei08, 16u32, Alfons Braeckmanlaan
archief: 29mei08, 16u32, Alfons Braeckmanlaan

Nieuw (4): een knip in het Oosten

door yves

Dankzij Jan leer ik iets van windstreken.
Na het Westen komt het Oosten aan bod.
Deze week kon je hier in de Gentenaar lezen dat de Alfons Braeckmanlaan geknipt wordt voor autoverkeer.
Een knip in het Oosten.
De Alfons Braeckmanlaan was zo één van die smalle wegen waar je als fietser op het randje van de weg ging fietsen om het haastige sluipverkeer tussen Gent en Destelbergen te ontwijken.
Vorige maand was een prelude zichtbaar:

21jul13, 09u43, Alfons Braeckmanlaan
21jul13, 09u43, Alfons Braeckmanlaan

21jul13, 09u44, Alfons Braeckmanlaan
21jul13, 09u44, Alfons Braeckmanlaan
21jul13, 09u45, Alfons Braeckmanlaan
21jul13, 09u45, Alfons Braeckmanlaan
21jul13, 09u46, Alfons Braeckmanlaan
21jul13, 09u46, Alfons Braeckmanlaan
21jul13, 09u47, Alfons Braeckmanlaan
21jul13, 09u47, Alfons Braeckmanlaan

21jul13, 09u48, Alfons Braeckmanlaan
21jul13, 09u48, Alfons Braeckmanlaan
Zal dit het Gentse luik worden van de fietssnelweg richting Antwerpen?
Momenteel zijn de wegenwerken aan de gang:
08aug13, 21u03, Alfons Braeckmanlaan
08aug13, 21u03, Alfons Braeckmanlaan

08aug13, 21u03, Alfons Braeckmanlaan
08aug13, 21u03, Alfons Braeckmanlaan
Aan de andere kant van de spoorweg ligt een typische huisje/opritje/autotje-verkaveling.
Typisch?
Toch niet helemaal.
Verschillende straten zijn met elkaar verbonden door (fiets)paden:
08aug13, 21u07, Mierenbospad
08aug13, 21u07, Mierenbospad

08aug13, 21u07, Beelbroekhof
08aug13, 21u07, Beelbroekhof

Er is zelfs een bouwafvalpaadje om de kortste fietsroute naar Gent te creëren:

08aug13, 21u06, tussen Beelbroekhof en Ketshage
08aug13, 21u06, tussen Beelbroekhof en Ketshage

Wie van hieruit naar Gent fietst zal dit een stuk veiliger kunnen doen.
Hopelijk komt binnenkort ook een aannemer langs in de verbinding tussen Victor Braeckmanlaan en Kriekerijstraat:

08aug13, 20u56, Rozebroekslag
08aug13, 20u56, Rozebroekslag
Je kan sinds dit jaar via de Prettige Wildernis kasseiloos doorfietsen tot aan de grenzen van 9000 Gent.
De meest rustige route is langs de recent heraangelegde Oscar Colbrandtstraat, gevolgd door Engelstraat en Krekelberg:
08aug13, 20u52, Oscar Colbrandtstraat
08aug13, 20u52, Oscar Colbrandtstraat
Allen naar het Oosten!

Linkje

Dit was vanuit Lochristi / Destelbergen / Westveld richting Rozebroeken een vervelend stukje fietsen:

29mei10, 17u03, Alfons Braeckmanlaan

Eerst oversteken, en daarna op een eenrichtingsfietspad terechtkomen:

29mei08, 17u04, Alfons Braeckmanlaan / Victor Braeckmanlaan

Dat linkje is nu aangepakt:
(de foto’s zijn nu in de andere richting)

17nov10, 15u41, Rozebroekslag

17nov10, 15u41, Victor Braeckmanlaan

Ik was onderweg, en keek noch naar de tijdelijke signalisatie, noch naar het ontwerp. Wie wel?
17nov10, 15u42, Victor Braeckmanlaan

Is een fietsvriendelijke Rozebroekslag de volgende fase ?