RADR (1)

Ook ik heb conservatieve trekken.
Neem nu RADR.
RechtsAf Door Rood.
De eerste keer dat men mij erover vertelde huiverde ik bij het idee alleen al.
Na wat lectuur werd ik pro.
Exit het trekje.

Kent u RADR?
Anciens van de Fietsersbond lanceerden het idee meer dan 10, 15 jaar geleden.
Op de vorige blog van Fietsersbond Gent, klik hier, krijg je tekst en uitleg.
En op de site van de landelijke Fietsersbond staat hier duiding, tekeningen incluis.

RADR is geen algemene regel, maar gebonden aan een nieuw verkeersbord.
Het bestaat in Nederland reeds sinds 1990.
Tiens, dat is het geboortejaar van lady L, onze oudste dochter.
We lopen dus een dochterleven achter qua fietsbeleid.

RADR wordt binnenkort een deel van het verkeersreglement.
De regeling werd afgelopen jaar in een wetsvoorstel gegoten, en op 28 juni goedgekeurd in de Kamer.
Het is nu doorgestuurd naar de Senaat.
Het zou me verbazen mocht Gent na de publikatie in het Staatsblad deze fietsvriendelijke maatregel niet supersnel invoeren.
De vorige Gentse schepen van Mobiliteit, Karin Temmerman, is namelijk één van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel.
Deze week ziet u een paar voorstellen/voorbeelden van lokaties voor RADR.

De Potuit is een “drieweegse”.
De rijrichting Antwerpsesteenweg vanuit Oostakker naar de Hogeweg kan in alle omstandigheden, ook bij rood,
rechtsaf doorfietsen:

03jul12, 13u05, Antwerpsesteenweg

03jul12, 13u05, Grondwetlaan
Voorbeeldig werk van de wegbeheerder.
Het RADRbord kan dit ook mogelijk maken voor fietsers vanuit de Grondwetlaan naar Antwerpsesteenweg:

03jul12, 13u05, Grondwetlaan
Toch even twijfel: is zo’n garage midden op het kruispunt geen verwarrende factor?

03jul12, 13u05, Grondwetlaan / Antwerpsesteenweg

Dit is het kruispunt Antwerpsesteenweg staduitwaarts:
03jul12, 13u04, Antwerpsesteenweg

03jul12, 13u04, Antwerpsesteenweg
03jul12, 13u04, Antwerpsesteenweg

Trottoirrijders (2)

Hoe meer ik het op mijn lippen proef, hoe meer het aanvoelt als een geuzennaam.
Trottoirrijders.
Er zijn er vèèèlen.
Neem nu deze fietsers langs de Antwerpsesteenweg, tegen de richting in laverend tussen fietspad en parkeerstrook:

07mei11, 09u49, Antwerpsesteenweg

07mei11, 10u21, Antwerpsesteenweg

Duidelijk 2 mensen die de buurt door en door kennen en dit ritje -bij wijze van spreken- dagelijks doen.
Ze weten dat spookrijden (want dat is het) minder risico inhoudt dan de Antwerpsesteenweg tweemaal dwarsen.
Diezelfde dag fotografeerde ik ook dit.
Bij welk beeld voel je de meeste angst?
Welke oplossing is de meest verkeersleefbare?
Massaal veel oversteekplaatsen?
Of consequent tweerichtingsfietspaden en minder oversteekplaatsen?
De Gentse Gewestwegen hebben sowieso véél te weinig veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

De afgelopen jaren fotografeerde ik menig spookfietser.
Bij sommigen voelde ik onbegrip, omdat er een alternatief was.
Bij sommigen eerder begrip, zoals hierboven.
Bij anderen: vraagteken.
Morgen nog een reeks.

Armoede

Stelling: “Fietsinfrastructuur heeft een sociale functie.”

Jonge mensen staan grosso modo vaker voor de keuze: de dure aankoop van een woonst en dan maar géén auto, of toch een auto kopen en dan maar een woonst huren.
We spreken over een jonge “middenklasse”, die bewust kiest voor de stad.
De fiets is voor hen een volwaardig vervoermiddel.
Bakfietsen en lange-afstandsfietsen vervangen deels de functie van auto’s.
Het openbaar vervoer en/of Cambio doet de rest.
De vroegere beeldvorming als was fietsen iets voor arme mensen wordt anno 2010 gecounterd door alle mogelijke schitterende! toeters- en bellen-fietsen:

02maa10, 22u25, Kouter

Dure fietsen smeken om betaalde fietsstallingen.
Arme fietsen smeken om onderhoud.

Ik heb het soms lastig met de stelling dat wie op de Heernislaan gaat wonen toch wéét dat er geen fietspad is, dus niet moet klagen dat hij niet kan fietsen.
Wie zich geen auto kan permitteren heeft hier geen boodschap aan.
Basismobiliteit?

In tijden van verarming heeft fietsen meer succes.
Een fiets is dan helaas soms 2 wielen, een stuur en een zadel, of een wegwerpding:

02maa10, 10u56, Antwerpsesteenweg

Investeren in fietsinfrastructuur is sowieso sociaal zéér verantwoord.
Ik ken mensen die stopten met werken in de haven omdat ze het er ’s morgens véél te gevaarlijk fietsen vonden.
Degelijke fietsinfrastructuur geeft mensen meer kansen.
Of overdrijf/preek ik?

Kan fietsinfrastructuur de wereld redden?
Tuurlijk niet.
Is fietsinfrastructuur duurzaam toekomstgericht?
Vanuit veel standpunten -ecologisch, economisch, sociaal, gezondheid- zeker wel.

Maar al deze bedenkingen verbleken bij het aanschijn van onderstaande taferelen:

10maa10, 14u14, Brussel
Fietstallingen verworden tot slaapvakken.
10maa10, 14u14, Brussel

Verf (2)

Raar dat de wegbeheerders in een stad als Gent nog steeds niet het strikte minimumprogramma aan fietsinfrastructuur uitvoerden : verf waar nodig.
De kleine ring R40 is nog niet rond (Keizerpoort, Tolhuis, Palinghuizen,..).
Nog niet alle kruispunten hebben fietsopstelstroken (de normen voor een “opstelvak voor fietsers en tweewielige bromfietsen” lees je hier).
Tijd om de afdeling “klotekruispunten” weer te activeren.
Maar eerst even lachen:

02maa10, 11u02, Antwerpsesteenweg

Wat doet een bedrijf als het een fietssymbool schildert op een afrit van de grote ring R4?
Rode verf erover.
Of was dit bedoeld om fietsers veilig te laten oversteken naar de Drieselstraat?

Brol (melding 41)

Wegen met putten houden automobilisten niet uit hun auto.
Fietspaden met putten houden fietsers wel van hun fiets.
Wegbeheerders mogen nog zo hun best doen om fietspaden te onderhouden, één rot stuk kan het feestje verpesten.
Neem nu de Antwerpsesteenweg in Oostakker richting Lochristi. Kilometerslang ligt het er proper bij, met op elk kruispunt een keurige rode strook. En dan, plots, vlak na de Media Markt & Brico bots je op een rot stuk beton:

02maa10, 10u58, Antwerpsesteenweg
02maa10, 10u57, Antwerpsesteenweg
02maa10, 10u58, Antwerpsesteenweg

Oplapwerk is (vaak) brolwerk. Gelukkig is er nog het meldpunt.

Blokken

Ik krijg de krakkemikkige lichtenregeling van de Sint-Lievenspoort niet goed uitgelegd met foto’s. Video zou makkelijker zijn :). Later deze week een nieuwe poging.

Momenteel krijgt de Antwerpesesteenweg tussen Potuit en Nieuwelaan een opknapbeurt:

091027Gent_fiets&Leo's 018
27okt09, 12u11, Antwerpsesteenweg
Het asfalt was op en versleten. De riooldeksels en -kolken worden mee vernieuwd. Dit is een werf van het Vlaams Gewest. Ik ben benieuwd naar de fietstoets van deze werken.

De werf op de kruising met de Nieuwelaan lijkt afgerond, met teleurstellend resultaat. Het kruispunt blijft tot vandaag onveilig voor fietsers. De situatie was vroeger zo. Deze zomer waren er aanpassingswerken. Het kruispunt kreeg een kortere afslag naar de Antwerpsesteenweg, met een verbetering voor fietsers:

091027Gent_fiets&Leo's 009
27okt09, 11u56, Antwerpsesteenweg / Nieuwelaan
Dit bevordert de overzichtelijkheid voor allen. Voetgangers worden weggeleid van het kruispunt. Aan de overzijde gebruikt men hetzelfde scenario voor fietsers. Tussen Antwerpsesteenweg en Nieuwelaan ligt een apart fietsparcours, zodat fietsers niet meer knal op het kruispunt uitkomen. Het ziet eruit als een dubbelrichtingspad:
091027Gent_fiets&Leo's 014
27okt09, 11u58, tussen Antwerpsesteenweg & Nieuwelaan
De oversteekplaats is even onveilig als voorheen:
091027Gent_fiets&Leo's 015
27okt09, 11u58, Nieuwelaan
Louter juridisch is dit ok: witte blokken geven aan dat dit een fietsoversteekplaats is. De haaietanden geven aan dat auto’s voorrang hebben. Er zit zelfs een asverschuivingske in. Hier komt hopelijk bliksemsnel een solide middenberm, want op deze manier sta je naakt tussen de auto’s. De vroegere afslagpijlen (links van deze verfmiddenberm) zijn niet eens verwijderd.

Slipgevaar

Meldingen 29, 30 en 31 toonden abominabele werfsignalisaties. Onderstaande foto’s doen me helemààl twijfelen aan de deskundigheid van signalisatiefirma’s en de controlerende overheid.
Ik lees op de verkeersborden: u nadert werken, en u nadert slipgevaar.

04sep09, 17u21, Antwerpsesteenweg
04sep09, 17u21, Antwerpsesteenweg

We naderen inderdaad een werf.
Maar slipgevaar?
Ligt er modder, of cement?
Of is dit bord ironie?
Bekijk dit:
04sept09, 17u22, Antwerpsesteenweg
04sept09, 17u22, Antwerpsesteenweg

Vele automobilisten stadinwaarts houden zich aan de witte strepen, niet aan de gele.
04sept09,
04sept09, 17u22, Antwerpsesteenweg

04sept09,
04sept09, 17u22, Antwerpsesteenweg
3 identieke gevallen op minder dan 1 minuut tijd doen me concluderen dat de signalisatie onduidelijk is. Met tegenliggers erbij is slipgevaar reëel.

Fietsers krijgen staduitwaarts geen fietspad. Ik hoor het antwoord al: de kraan is te breed, meneer.

04sept09, 17u21, Antwerpsesteenweg
04sept09, 17u21, Antwerpsesteenweg
Correctie: de kraan van deze aannemer is te breed. Alsof er geen andere kranen te huur zijn. Op Stafhof zag ik zelfs een kraan op 4 stalen poten, zodat het verkeer eronder doorkon.

Nog wat vitterij van mijn kant. Hier zie je dat de zone-verkeersborden in beide rijrichtingen verschillende afstanden dekken. Rechts het zone 30-bord. Meters verder links is het zone 50-bord aan de lantaarnpaal gebonden.

04sep09, 17u21
04sep09, 17u21

Het kernpunt: op minder dan 5 minuten observatie zag ik 10% zich aan de snelheid houden (tijd om eens met een videocamera te werken). Ook alle Lijnbussen (een zestal) verhòògden staduitwaarts hun snelheid.

04sep09, 17u26, Antwerpsesteenweg
04sep09, 17u26, Antwerpsesteenweg
Ik schat dat geen enkele chauffeur aan 40 km/u binnen de gele lijntjes kan blijven… . Op een drukke doorgangsweg als de Antwerpsesteenweg zijn snelheidsremmers een strikt minimum. Het bordje zone 30 is een schaamlap om deze Russische roulette te verhullen. Noch de aannemer, noch de VTA streven hier naar een verkeersveilige oplossing. Men poogt zich enkel juridisch in te dekken, en zelfs dààr slaagt men niet in.

Samengevat: dergelijke werfsituaties zijn zelden perfect te organiseren, maar men kan het minstens proberen. Dit is geklungel.

Melding (31) signalisatie (3)

Ook de werf voor een fietsoversteekplaats aan de Antwerpsesteenweg is zeer fietsonvriendelijk. Juridisch is het waarschijnlijk in orde, maar je ziet dat men zich beperkt heeft tot het wettelijk minimum, niet tot een veiligheidsminimum.

De werf wordt aangekondigd. Aan 70 per uur is dit niet zeer zichtbaar:

24jun09, 12u47, Antwerpsesteenweg
24jun09, 12u47, Antwerpsesteenweg

Voorbij de bocht is de werf wel duidelijk zichtbaar:

24jun09, 12u48, Antwerpsesteenweg
24jun09, 12u48, Antwerpsesteenweg

Het snelheidsbord “maximaal 70 per uur” is keurig afgedekt met zwart plastic.
Verderop in de bocht is het 70 per uur-bord helaas prominent zichtbaar. Een verwarrend signaal voor de snelheidsmedemens.
24jun09, 12u24, Antwerpsesteenweg / Nieuwelaan
24jun09, 12u24, Antwerpsesteenweg / Nieuwelaan

Op de foto hierboven zie je dat er plaats genoeg is voor een gescheiden fietspad. Zo een gescheiden fietspad heeft nadelen voor autoverkeer. De keuze van de signalisatiemensen en verkeerstechnische afdeling van de politie is duidelijk: autoverkeer heeft prioriteit. De rest mag er zich tussen wringen. Goed uitkijken voor je als fietser in de werf duikt is noodzaak:
24jun09, 12u42, Antwerpsesteenweg
24jun09, 12u42, Antwerpsesteenweg
Spreek je de werfverantwoordelijke aan, dan krijg je als paraplu-antwoord: “de politie heeft dit goedgekeurd”.
Het is de VTA, de verkeerstechnische afdeling van de politie, die dergelijke signalisatieplannen goedkeurt. Dat lijkt pro forma te gebeuren. 3 gelijkaardige werven krijgen een verschillende aanpak. Vergelijk deze melding met de meldingen van zondag en maandag. Op het Neuseplein wordt niet aangegeven dat er fietsers op de rijbaan komen. Op de Antwerpsesteenweg is 50 de maximumsnelheid, op het Neuseplein is dat 30. Op de Krijgslaan zijn verkeersborden in tegenspraak met elkaar. Er zit wel een lijn in qua onveiligheid. Nergens past men snelheidsremmende maatregelen -bijvoorbeeld een asverschuiving- toe. Op deze werf had dit perfect gekund. Nergens krijgen fietsers een eigen plaats, zelfs geen aanloopstrook. Zo’n aanloopstrook maakt dat gemengd verkeer duidelijker en veiliger start, zonder dat je de werf onmogelijk maakt. Terzijde: gemengd verkeer met een werf en “maximaal 50 per uur” lijkt me te gek voor woorden.
Verkeersborden hebben hoofdzakelijk een juridische indekfunctie. Voor de rest: faites vos jeux! Roulette!

Op de website van de Gentse politie kan je onder de knop “verkeer” meer lezen over de VTA, en hun functie. Mooie literatuur. Je kan bijvoorbeeld “foutieve, beschadigde, verdwenen of onvoldoende zichtbare verkeerstekens” melden. De slotzin is: Opgelet: Indien u van mening bent dat de verkeerssituatie daardoor (levens)gevaarlijk is geworden, dan belt u best onmiddellijk naar de 101, zodat er onmiddellijk dringende beveiligingsmaatregelen kunnen worden getroffen.
Misschien moeten we dit consequenter toepassen.

Antwerpsevoetweg (1)

27dec08 11u35 Antwerpsevoetweg
27dec08 11u35
Mijn hersenmap kreeg in de zone rond de Antwerpsesteenweg nog een aanwinst: de Antwerpsevoetweg.
Nooit van gehoord, maar bij een verkenning blijkt het een fietsknooppunt met een toekomst! (da’s voor morgen)
De stad Gent is bezig met de heraanleg. Als extratje op deze heraanleg krijgt één van de kruispunten met grote zus Antwerpsesteenweg een piepklein stukje degelijk fietspad:
27dec08 11u31 Antwerpsesteenweg / Antwerpsevoetweg
27dec08 11u31 Antwerpsesteenweg / Antwerpsevoetweg
Het gaat over de zone rond de huisnummers 528-530. Vroeger zat hier rechts houthandel Impens. (Oh romantiek! Een deel van ons huis komt van daar.)
27dec08 11u31 Antwerpsesteenweg / Antwerpsevoetweg
27dec08 11u31 Antwerpsesteenweg / Antwerpsevoetweg

In combinatie met de bushaltes nieuwe stijl maakt dit de Antwerpsesteenweg een béétje fietsvriendelijker.

Detail: jammer dat men dergelijke aanwinst een bouwverlof lang onbenut laat, en een werf zo onveilig achterlaat. Fietspaden en fietsers zijn voor wegenwerkers te weinig een prioriteit:

27dec08 Antwerpsesteenweg
27dec08 Antwerpsesteenweg
27dec08 Antwerpsesteenweg
27dec08 12u11 Antwerpsesteenweg

Nieuwelaan

Surprise!
De Nieuwelaan!
Wat een naam!
Ik ben er misschien al 500 maal over gereden, maar pas daarnet zag ik op een plan dat wat ik al eeuwen aanzag voor de Victor Braeckmanlaan voor een deel anders noemt.

Nieuwelaan!
Wie verzint het.
De laan komt uit in de Antwerpsesteenweg. Of is het andersom? Het is zo’n typische jaren 60-weg. Breed. Te breed. Knal door de velden. Bedoeld om verkeer snel de stad in en uit te krijgen. Ideaal om snelheid te halen.

Stel: je fietst vanuit het centrum van St-Amandsberg naar de Carrefour, of de Briko, of de Media Markt, of Sleepy, of…, probeer dan dit gruwelijk kruispunt te vermijden:

27dec08 11u55 Antwerpsesteenweg
27dec08 11u55 Antwerpsesteenweg

27dec08 11u56 Antwerpsesteenweg
27dec08 11u56 Antwerpsesteenweg
Fietsers “mogen” naar rechts, want links bestaat niet.
27dec08 11u57 Antwerpsesteenweg / Nieuwelaan
27dec08 11u57 Antwerpsesteenweg / Nieuwelaan

Deze weg en dit kruispunt is van het Vlaamse Gewest. Wie de buurt kent kan het vermijden. Voor de anderen: waag uw kans om over te geraken. Wachten op een auto, en die dan als dekking gebruiken is een dankbare overlevingstechniek:
27dec08 12u01 Antwerpsesteenweg / Nieuwelaan
27dec08 12u01 Antwerpsesteenweg / Nieuwelaan

Parkeerkunst

Parkeren is een kunst. Niet iedereen beheerst ze. Helaas heeft deze kunst grote invloed op zijn omgeving. Een tochtje langs de Antwerpesesteenweg toont voor fietsers verrassend veel geparkeerde metalen hindernissen . En we fotografeerden ze niet eens allemaal. De allereerste is een overduidelijk geval van tijdelijk parkeren bij laden of lossen:

27dec08 11u21
27dec08 11u21

27dec08 11u24
27dec08 11u24
27dec08 11u27
27dec08 11u27

27dec08 11u30
27dec08 11u30

Vlak voorbij een bocht kan deze hindernis dodelijk zijn:
27dec08 11u46 Antwerpsesteenweg
27dec08 11u46 Antwerpsesteenweg, vlak na de bocht aan Potuit

27dec08 11u50
27dec08 11u50

27dec08 11u50
27dec08 11u50

De schrijnwerker had plaats zat, maar zei foert tegen het fietspad.

De Antwerpsesteenweg is een oude steenweg met wisselende breedtes. Als fietser was je er jarenlang vogelvrij. De geschilderde fietspaden waren ooit een “revolutie”. De huidige situatie is nog steeds structureel onveilig. Er moeten en zullen parkeerstroken zijn, al is de breedte wisselend. Deze spieën tellen nog steeds als parkeerstrook:

27dec08 11u25
27dec08 11u25

27dec08 11u26
27dec08 11u26

27dec08 11u25
27dec08 11u25

Deze vervloekte spieën liggen tussen de Halvemaanstraat en Schoolstraat. Je kan er -zelfs als volleerd kunstenaar- enkel fout parkeren.

Melding (7)

Dit is Fietsbult 200.
De komende dagen een aantal bijdragen over het Noordoosten. Het moet niet altijd het Zuidwesten zijn.

Om te starten een meldingetje, een paar putjes:

27dec08 11u47 Antwerpsesteenweg (bij nummer 618)
27dec08 11u47 Antwerpsesteenweg (bij nummer 618)

27dec08 11u48 Antwerpsesteenweg (bij nummer 630)
27dec08 11u48 Antwerpsesteenweg (bij nummer 630)

27dec08 11u54 Antwerpsesteenweg (uitrit Hospice)
27dec08 11u54 Antwerpsesteenweg (uitrit Hospice)

Dit is een echte fietsbult, een randgeval:
27dec08 11u51 Antwerpsesteenweg (aan benzinestation)
27dec08 11u51 Antwerpsesteenweg (aan benzinestation)