Werfnieuws: Oversteekplaats Antwerpsesteenweg t.h.v. August Van Geertstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer kondigde aan dat ze op de Antwerpsesteenweg een oversteekplaats zou aanleggen tussen de August Van Geertstraat en de Ratelaarsweg. De Ratelaarsweg is een zachte verbinding naar de campus Heiveld van het Sint-Janscollege, die zwaar getroffen is door de werken die momenteel bezig zijn in de Heiveldstraat.

Ook worden in de werfzone verhoogde fietspaden aangelegd langs de Antwerpsesteenweg. Eind 2020 moeten deze werken klaar zijn:

Geplande toestand. © Agentschap Wegen en Verkeer.

De werken worden in twee fases uitgevoerd. Zo kan het verkeer (zowel fietsers als automobilisten) richting Dampoort langs de werf kan blijven passeren. In de andere richting worden fietsers omgeleid via de Antwerpsevoetweg en de Potuitstraat – op papier een logische keuze.

Op een mooie nazomerdag, maandagmiddag, passeerden we langs de werf. Eerste schoonheidsfoutje: het bord dat de omleiding aankondigt, zit verstopt achter een boom. (Ondertussen gemeld.) Eens je het gevonden hebt, is de boodschap wel duidelijk.

Antwerpsevoetweg: op een automobilist die toevallig net uit de andere richting kwam na is daar niets op aan te merken.

Daarna blijft de signalisatie duidelijk, maar we worden getrakteerd op een kasseistrook en daarna zelfs een volledig onverhard pad. Op het moment dat we er passeerden, viel dat goed mee. We hebben echter twee bedenkingen. Ten eerste merkten we geen verlichting op. In deze donkerste periode van het jaar, verwachten we dat dit, in het bijzonder tijdens de schoolspitsuren, tot gevaarlijke situaties kan leiden. Ten tweede vrezen we dat het onverharde deel na een paar dagen aanhoudende regen en druk fietsverkeer vooral aantrekkelijk zal worden voor de betere veldrijder. (Een betere oplossing zien we jammer genoeg ook niet meteen. Misschien kan er wel nog tijdelijke verlichting voorzien worden?)


Potuitstraat, 19 oktober 2020

Over het algemeen zijn we vrij tevreden. AWV komt hier met een waardevol project en voorziet de logische (hoewel niet optimale) omleiding met een bijna perfecte signalisatie. Hopelijk zien we er zo meer!

Sporen

Na de sneeuw zie je de sporen van het wild.

05jan09, 15u02, Scheldekaai Arbed
05jan09, 15u02, Scheldekaai Arbed

05jan09, ochtend, Antwerpsevoetweg
05jan09, ochtend, Antwerpsevoetweg

05jan09, ochtend, Veerkaai
05jan09, ochtend, Veerkaai

05jan09 Veerkaai
05jan09, ochtend, Visserij

Je leest ook de intensiteit van passerend wild.

05jan09 Keizerpark
05jan09, ochtend, Keizerpark

05jan09 9u29 Scheldekaai
05jan09, ochtend, Sluizenweg

05jan09 9u29 Vlaamse Kaai
05jan09, ochtend, Vlaamsekaai

05jan08 9u29 Jan Delvinlaan
05jan08, ochtend, Jan Delvinlaan

Tot zover de esthetiek.
Voor fietsers viel de staat van de Gentse wegen deze morgen nog mee. Je kon aan “mijn” kant van Gent probleemloos voorzichtig fietsen. Tenminste: ik zag niemand vallen, en kon zelf vlot evenwicht bewaren. De hoofdwegen waren gestrooid. Ik weet het: men kan nooit overal strooien, maar ik was teleurgesteld dat belangrijke fietsassen (bijvoorbeeld de as Gentbrugge-Wondelgem langs de Bavobrug en het Keizerpark) of vrijliggende fietspaden op beestige verkeerspunten (bijvoorbeeld de Dampoort) geen strooibeurt kregen.

05dec09, ochtend, Dampoort
05dec09, ochtend, Dampoort

05jan09, ochtend, Dampoort / Dok-Zuid
05jan09, ochtend, Dok Noord

05jan09, ochtend,  Keizerpark
05jan09, ochtend, Keizerpark

Aan de Dampoort vond ik de situatie nipt. Sommigen hielden hun voet klaar voor de landing:

05jan09, ochtend, Dampoort / Dok-Zuid
05jan09, ochtend, Dampoort / Dok-Zuid

Anderen namen geen risico’s:

05jan09, ochtend, Visserij
05jan09, ochtend, Visserij

05jan09, ochtend, Visserij
05jan09, ochtend, Visserij

Tot slot: ik hoorde vanavond een bijdrage op radio 1 over dit onderwerp (klik op “audio”). Ik leerde dat fietspaden beter geveegd worden in plaats van gestrooid. Bij gebrek aan een veegmachine is strooien het minimum.
En ik hoorde de Gentse schepen De Regge weinig fietsminded uit de hoek komen.  En hallo? De hoofdfietsassen geveegd? Dan toch zeker niet de hoofdas tussen Gentbrugge en de Kemelbrug / Sint-Jorisbrug. Rond half 4 was er aan de situatie van het Keizerspark en de Visserij niets veranderd. Het sneeuwpapje lag te wachten om te veranderen in een ijsvlakte:

05jan09, 15u31, Keizerpark
05jan09, 15u31, Keizerpark

05jan09, 15u32, Visserij
05jan09, 15u32, Visserij

Antwerpsevoetweg (2)

De Antwerpsevoetweg is een eigenaardige “weg”. Het is eerder een grote T.
2 benen van de T lopen naar de Antwerpsesteenweg.
Dit been komt uit aan het nieuwe stukje fietspad (waarover gisteren meer):

27dec08 11u34 Antwerpsevoetweg
27dec08 11u34 Antwerpsevoetweg
Dit been mondt uit in het kruispunt Antwerpsesteenweg / Grondwetlaan:
27dec08 11u34 Antwerpsevoetweg
27dec08 11u34 Antwerpsevoetweg

Het derde been loopt naar de Potuitstraat. Jammer dat het niet mee gerenoveerd is. Het zou een mooie fiets-bypass kunnen zijn voor wie de Potuit wil vermijden.
27dec08 11u35 Antwerpsevoetweg
27dec08 11u35 Antwerpsevoetweg
Dit been staat niet op de google-kaart. Het wegje staat ook niet op de site van de Stad Gent. Op de stadskaart zie je in de Heiveldstraat duidelijk de lagere school. Het Sint-Janscollege heeft een achterpoortje, waarachter een fietsstalling zit:
27dec08 11u38
27dec08 11u38

Vanuit het achterpoortje kom je op een pad dat naar de Antwerpsevoetweg leidt:
27dec08 11u37 knooppunt Antwerpsevoetweg
27dec08 11u37 knooppunt Antwerpsevoetweg

Kent iemand de naam van dit parkje? Knap dat de school via dit parkje een degelijke fietsingang heeft, los van autoverkeer.

Even dagdromen: hier zit misschien nog een groeipotentieel voor een fietsas vanuit Gentbrugge naar de haven.

03jan08 Antwerpsevoetweg / Antwerpsesteenweg / Grondwetlaan
03jan08 Antwerpsevoetweg / Antwerpsesteenweg / Grondwetlaan

Stap 1 : geef dit kruispunt verkeerslichten voor fietsers, zodat ze vanuit de Antwerpsevoetweg de Grondwetlaan opkunnen.
Stap 2: een fietsverbinding maken met de Heiveldstraat. Ofwel via de school, of via de immense tuin van de vroegere houthandel Impens.
Succes verzekerd.

Antwerpsevoetweg (1)

27dec08 11u35 Antwerpsevoetweg
27dec08 11u35
Mijn hersenmap kreeg in de zone rond de Antwerpsesteenweg nog een aanwinst: de Antwerpsevoetweg.
Nooit van gehoord, maar bij een verkenning blijkt het een fietsknooppunt met een toekomst! (da’s voor morgen)
De stad Gent is bezig met de heraanleg. Als extratje op deze heraanleg krijgt één van de kruispunten met grote zus Antwerpsesteenweg een piepklein stukje degelijk fietspad:
27dec08 11u31 Antwerpsesteenweg / Antwerpsevoetweg
27dec08 11u31 Antwerpsesteenweg / Antwerpsevoetweg
Het gaat over de zone rond de huisnummers 528-530. Vroeger zat hier rechts houthandel Impens. (Oh romantiek! Een deel van ons huis komt van daar.)
27dec08 11u31 Antwerpsesteenweg / Antwerpsevoetweg
27dec08 11u31 Antwerpsesteenweg / Antwerpsevoetweg

In combinatie met de bushaltes nieuwe stijl maakt dit de Antwerpsesteenweg een béétje fietsvriendelijker.

Detail: jammer dat men dergelijke aanwinst een bouwverlof lang onbenut laat, en een werf zo onveilig achterlaat. Fietspaden en fietsers zijn voor wegenwerkers te weinig een prioriteit:

27dec08 Antwerpsesteenweg
27dec08 Antwerpsesteenweg
27dec08 Antwerpsesteenweg
27dec08 12u11 Antwerpsesteenweg