Gezondheidszorg

Niks tegen de machines an sich.
Auto’s zijn grandioze mobiliteitsdinges.
Net als vliegtuigen of treinen of raketten.
Puur vernuft.
Maar het kan zo deugd doen om eens anderhalf uur géén automotor te horen.
Daarom alleen al bemin ik de nacht.
Maar kijk, zondag 14 september, autovrije dag, kan het in Gent ook zonder doktersadvies.

05sept14, 17u16, AZ Sint-Lucas
05sept14, 17u16, AZ Sint-Lucas

Het programma leest u hier.
Wie méér wil: op 21 september ook in andere steden.
En vanaf 16 september: de week van de mobiliteit.

Voorbeeldfunctie (3)

In 2011 keken we hier en hier naar de voorbeeldfunctie van het Sint-Lucasziekenhuis op vlak van mobiliteit.
Een van medewerkers proclameerde hun nobele bedoelingen.
Ik moest dan ook even slikken en met mijn ogen draaien toen ik las over de geplande immense autoparking.
Een investering van meer dan 12 miljoen Euro.
Minstens de helft van dat bedrag -vermoedelijk meer- gaat naar de parkeertorens.
Ik ben benieuwd hoe groot de totale investeringskost van fietsinfrastructuur op deze campus wordt.
Zo’n autoparkinginvestering heeft naast een negatief aanzuigeffect (infrastructuur trekt gebruikers aan) ook positieve gevolgen.
De autoparkingvlakte aan de vroegere hoofdingang aan de Groenebriel (de stadscentrumkant) kan daarna terug gegeven worden aan voetgangers en fietsers.
In deze krant uit 2011 lazen we “De komende maanden wordt ook werk gemaakt van een overdekte fietsenstalling met beveiligde fietsrekken voor artsen, medewerkers en vrijwilligers aan de oude inkom.”

Drie jaar later is het zover:

02jun14, 20u39, AZ Sint-Lucas kant Groenebriel
02jun14, 20u39, AZ Sint-Lucas kant Groenebriel

02jun14, 20u40, AZ Sint-Lucas kant Groenebriel
02jun14, 20u40, AZ Sint-Lucas kant Groenebriel
02jun14, 20u40, AZ Sint-Lucas kant Groenebriel
02jun14, 20u40, AZ Sint-Lucas kant Groenebriel

Applaus daarvoor.
Het zijn degelijke rekken.
De poort, dat komt wel in orde.
Maar kan je dit een ambitieuze fietsstalling noemen?
Of is dit het topje van een groots inventief fietspromotieplan?
Met voldoende overdekte stallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen?
Met douches annex omkleedruimtes en lockers voor fietskledij?
Met een even grote investering als in de autoparking?
En nu we toch in een vraagtekenoffensief zitten: hoe zou UZGent, AZ Jan Palfijn en AZ Maria Middelares op deze vragen antwoorden?
Hoe liggen daar de verhoudingen qua investeringen per vervoersmodus?
Is het fietsbeleid daar innoverend?
Of volgen ze braaf en langzaam de tendensen?
Willen de dokters en specialisten in Gentse ziekenhuizen met de fiets naar het werk komen?
Of is dat enkel voor studenten geneeskunde?
Hebben ze dit opiniestuk over gezondheid gelezen?
Of is hun voorbeeldfunctie op mobiliteitsgedrag onbelangrijk?

Voorbeeldfunctie (2)

Er kwam een uitgebreide reactie vanuit het Sint-Lucasziekenhuis op Voorbeeldfunctie (1).
Een paar beelden van de huidige stand van zaken côté publiek:

05jun11, 17u08, Sint-Vincentiusplein
De toegang tot het plein kreeg -attent- een noodzakelijk hellingetje.
05jun11, 17u05, Sint-Vincentiusplein
De facade van de fietsenstalling is stijlvol design.
Het fietspictogram oogt groot en helder.
05jun11, 17u07, Sint-Vincentiusplein

05jun11, 17u05, Sint-Vincentiusplein
De stallingscapaciteit is eerder teleurstellend.
05jun11, 17u05, Sint-Vincentiusplein
Is dat de reden dat er ook “los” gestald wordt?
05jun11, 17u06, Sint-Vincentiusplein

Wat ik me nu pas afvraag: is deze stalling overdekt?

Voorbeeldfunctie (1)

Hebben ziekenhuizen een fietsbeleid?
Ik vraag het me af.

03maa11, 14u07, AZ Sint-Lucas

Ziekenhuizen zijn per definitie mobiliteitsveelvraten.
Personeel, leveranciers, bezoekers en patiënten stromen uit alle windrichtingen toe.
Binnen onze verhakkelde ruimtelijke ordening is een intense autostroom van en naar zieken huizen evident.
Ziekenhuizen investeerden massaal in parkeerterreinen, onlangs nog in Maria Middelares.
Ik concludeer dat daar ziekenhuisbudget voor bestaat.
Het is even evident dat er een intense openbaar vervoerstroom is, en daar is nog véél werk aan.
Er zijn plannen om het UZ met de tram te ontsluiten.
Voor mij is het nog evidenter dat bezoekers en personeel uit de wijde wooncirkel rondom ziekenhuizen de fiets nemen.
De stelling “hoe meer mensen de fiets nemen, hoe meer plaats er overblijft voor wie de auto ècht nodig heeft” past als gegoten bij ziekenhuizen.
Aan fietspaden en -routes rondom de Gentse ziekenhuizen is er nog massaal veel (overheids)werk.
Ondanks dat staan er rond dit centraal gelegen ziekenhuis méér fietsen dan stallingen:
03maa11, 14u56, AZ Sint-Lucas

03maa11, 14u08, AZ Sint-Lucas

De huidige fietsrekken zijn deels oude, deels nieuwe (goedkope) “wielplooiers”, en niet geschikt om je fiets diefstalveilig te stallen:

03maa11, 14u07, AZ Sint-Lucas

Aan de andere ingang (kant Blaisantvest) staat een verdienstelijke, maar kleine overdekte stalling:
03maa11, 14u49, AZ Sint-Lucas

03maa11, 14u49, AZ Sint-Lucas

Conclusie: dit ziekenhuis investeerde so far weinig in fietsmobiliteit.
De hoofdingang kant Fratersplein wordt momenteel heringericht:
01maa11, 10u53, AZ Sint-Lucas

Ik hoop hierin een 21e eeuws fietsbeleid te lezen.
Al was het maar omdat een ziekenhuis een voorbeeldfunctie heeft, ook op vlak van mobiliteit.