Home

Kantelpunt?

14 oktober 2009

Vorig jaar leerde ik dat Nederland al sinds 1913 aan zijn fietspaden bouwt, dus nog vóór de auto dominant werd in het straatbeeld. De Nederlanders hadden één wereldoorlog en 7 staatshervormingen minder te verwerken dan wij. Reken daar een stedenbouwkundig beleid zonder lintbebouwing bij , en je snapt waarom het anno 2009 geen makkie is om fietspaden aan te leggen in onze immense verkaveling. Maar zoals Sigmund Freud al zei: “moeilijk gaat ook”.
Er is in Brussel nog 256 miljoen in kas voor fietspaden. Daar kan je wat mee aanvangen. Crevits lijkt me fietsminded. Wordt dit het kantelpunt? Krijgt iemand de neuzen van de 47 bevoegde administraties in dezelfde richting?

Op Gents nivo zijn -na een paar jaar getreuzel- de werken aan Gentse fietsinfrastructuur vollen bak bezig. Het gaat de goede kant op. Er is weer zichtbare slagkracht in het Gentse fietsbeleid. Ik hoop dat deze wervenstroom aanhoudt. Een opsomming van wat ik weet aan lopende werven:
*de Gaardeniersbrug
*de spooronderdoorgang tussen de Arbedsite en Scheldekaai:

13okt09, 8u33, Scheldekaai

13okt09, 8u33, Scheldekaai

13okt09, 16u06, Scheldekaai

13okt09, 16u06, Scheldekaai


*Het fietspad in het Bijgaardenpark.
*De fietsstalling onder de Sint-Michielshelling:
10okt09, 18u52, Sint-Michielshelling

10okt09, 18u52, Sint-Michielshelling

(Dit is -met stip!- de werf met het origineelste verkeersbord.)

*De fietsbrug over de Leie aan Sneppebrug:

10okt09, 16u41, Sneppebrug

10okt09, 16u41, Sneppebrug

10okt09, 16u40, Sneppebrug

10okt09, 16u40, Sneppebrug


Drongen wordt zo vlotter verbonden met station Gent-Sint-Pieters, en met de binnenstad:
10okt09, 16u37, Sneppebrug

10okt09, 16u37, Sneppebrug


Hopelijk vergeet men niet die oude rammelpaden langs de Leie te vervangen:
10okt09, 16u36

10okt09, 16u36

*Het dubbelrichtingsfietspad aan de Vlaamsekaai:

13okt09, 8u28, Vlaamsekaai

13okt09, 8u28, Vlaamsekaai

13okt09, 08u28, Vlaamsekaai

13okt09, 08u28, Vlaamsekaai

Benieuwd hoe men de saskes zal dwarsen. En hopelijk betekent deze werk ook het einde van de meest gehate paaltjes van fietsend Gent. Een dagelijkse sasbeklimster vertelde me dat het zwerfvuil tussen sas en Scheldekaai dagelijkse kost is, injectienaalden incluis. Een intense fietstraffiek kan dit een beetje helpen beheersen.
* En dan waren er nog de surprises van gisteren. Of zijn er nog werven lopende?

%d bloggers liken dit: