Civitas (3): melding 94

Manman, het autodoorstromingsdenken zit diep geworteld.
Ik gun het automobilisten hoor, ik smeek niet om file’s.
Ik woon in een canyonstraat, waar de files jaar aan jaar groeien, en je wil de geur/luchtkwaliteit niet kennen die fietsers hier inademen.
Liever geen files dus.
Maar je kan pas files bestrijden als je massaal veel mensen op de fiets krijgt.
(sorry voor de herhaling:) Hoe méér mensen de fiets en openbaar vervoer nemen, hoe meer plaats er over blijft voor wie de auto ècht nodig heeft.
In een stad zijn héél veel autoverplaatsingen minder dan 5 kilometer.
Die massa krijg je pas (deels) op de fiets als je ze veilige wegen geeft.
Dat vraagt werken, en werken vragen tijd.
Als je fietsers tijdens die werken schoffeert, riskeer je ze terug in de auto te jagen.
En net dàt zie je in en ver rond Gent stèèds weer gebeuren.

Vandaag is het weer zover op de Ijzerlaan, de kleine ring.
Mocht je werven kunnen meten op hun fietsonvriendelijkheid dan zit deze CIVITASwerf Kortrijksesteenweg/Ijzerlaan/Charles de Kerchovelaan zeker in de top 3 van 2011.
Ik passeerde er vaak, nam veel foto’s, wist dat er dagelijks stadhuismensen passeerden zonder dat ze het tij keerden of konden keren, dus wat zou ik deze hopeloze werf aandacht geven.
De fasering van de kruispuntwerf met de ring haalde menigmaal de krant.
De niet-fasering van de voetgangers- en fietsstromen was hemeltergend.
Wij werken, trek uw plan.
Minder hinder?
Kennen we niet.
Een fietsomleiding evolueerde naar een cyclocross.
Daarnaast bleven een aantal putten in het fietspad Kortrijksesteenweg richting station wèèèkenlang open liggen.

09sep11, 13u00, Kortrijksesteenweg
20sep11, Kortrijksesteenweg
12okt11, 08u46, Kortrijksesteenweg

Vandaag lees ik in de krant: “De aannemer moet nog kleinere werken uitvoeren zoals bomen planten en trottoirs afwerken, maar het verkeer zal daar geen hinder meer van ondervinden.”
Tarara.
De fietspaden op de Ijzerlaan zijn nog niet klaar.

02dec11, 15u24, Ijzerlaan

Hierboven brengen ijzerplaten nog tijdelijk soelaas.
Verderop wordt de fietser ofwel op het voetpad ofwel richting rijweg gedwongen:
02dec11, 15u25, Ijzerlaan

02dec11, 15u26, Ijzerlaan

02dec11, 15u26, Ijzerlaan

Nog verderop blokkeert een werf totaal het fietspad.
02dec11, 15u27, Charles de Kerchovelaan

Kort samengevat: in plaats van (totdat de werf klaar is) richting Heuvelpoort nog 1 rijstrook vrij te houden voor fietsers en werflui besluit “men” (wie?) de autokraan vol open te draaien.
Fietsers en voetgangers: foert.
Vecht het samen uit.

Het antwoord van de woordvoerder van CIVITAS op een mail is duidelijk:
In het bericht dat naar de pers verstuurd werd hebben wij gesproken van een klein aantal werken die nog uitgevoerd moesten worden. Zoals u inderdaad gemerkt heeft zijn er nog een aantal werfputten. Deze worden zo snel mogelijk gedicht. Als fietser begrijp ik uw bezorgdheden. Toch hebben we beslist om opnieuw verkeer over vier rijvakken door te laten op de R40. Mocht u een andere route verkiezen dan verwijs ik u graag naar de fietsrouteplanner van de dienst Mobiliteit.op: http://fietsrouteplanner.gentfietst.be/ mvg
Kort samengevat: fietsers rijden best om, en zijn dus minder belangrijk dan het autoverkeer.
Nog korter samengevat: deze bewonersbrief en het persbericht zijn fout.
De ring is niet open voor ALLE verkeer.
En: op de Ijzerlaan zijn er vijf rijvakken, geen vier.
Ik hoop dat men tot de werf klaar is fietsers, voetgangers èn werflui een rijvak gunt.
En dat “zo snel als mogelijk” niet wil zeggen “binnen een vijftal weken, als die ene werkman vrij is”.

Op het meldpunt fietspaden wordt dit: “Bij de werkzaamheden werd geen of onvoldoende rekening gehouden met de fietsers”

Nieuwigheid (3): tramsporen (8)

Deze fietsbult uit 2009 kreeg afgelopen zomer een oplossing:

03sep11, 17u52, Hundelgemsesteenweg
Blijkbaar kiest de Lijn steeds meer voor beton.
Er wordt veel geklaagd over slechte planning van wegenwerken, maar hier werden een paar ingrepen prima gebundeld.

Hieronder het Fietsbultlijstje met tramsporen:
*Begijnhoflaan / Noordstraat: nog steeds een fietsbult. Of is dit verbeterd?
*Kortrijksesteenweg / Kortrijksepoortstraat: opgelost met de Civitaswerken.
*Brusselsesteenweg / Brusselsepoortstraat: nog steeds een gevaarlijk punt. Ik fiets er vaak over.
*Korte Meer / Sint-Niklaasstraat: opgelost tijdens de KOBRA-werken.
*Voormuide: afgeschraapt. Is het nog steeds “fietsbaar”?

Civitas (2)

Op de werf kleine ring R40/Kortrijksesteenweg is de afscheiding tussen auto- en fietsstrook eerder symbolisch dan doeltreffend.
Fietsers krijgen richting Oostende een asfaltstreepje met als toetje de afwateringsstrook (pejoratief: de goot, dat wordt leuk als het regent…).

27apr11, 11u59, Ijzerlaan

Er is een gele streep om de twee autovakken te scheiden, en that’s it.
De scheidingslijn tussen auto- en fietsstrook werd helaas niet geschilderd.
Daardoor komt deze -verdienstelijke- poging om via een asfalt-hellingetje een veilige fietsstrook op het brede voetpad te maken niet tot zijn recht:
02mei11, 08u34, Kortrijksesteenweg / Charles de Kerchovelaan
Weinig fietsers snappen het.
Voetgangers en bewoners snappen het niet.
Ivago snapt het niet.
02mei11, 08u40, Kortrijksesteenweg / Charles de Kerchovelaan

De situatie is klungelig onleesbaar.
Waar zijn de professionele firma’s?
Waarom enkel de wettelijk verplichte verkeersborden en een flink klad fluorescerende paaltjes?
02mei11, 08u40, Charles de Kerchovelaan

De assertieve fietser is deze chaos gewoon, en beweegt zich in de spits vlot tussen de traag rijdende auto’s.
Geen probleem.
02mei11, 08u29, Ijzerlaan

Anderen zoeken de werf op:
02mei11, 08u27, Ijzerlaan

02mei11, 08u28, Ijzerlaan

Nog anderen doen krankzinnig:
02mei11, 08u32, Ijzerlaan

Maar wat met de minder assertieven?
Die worden simpelweg bedrogen, want wat heb je aan afscheidingssignalisatie die net in de bochten – de gevaarlijkste punten – verdwijnt of versmalt?
27apr11, 11u59, Charles de Kerchovelaan

02mei11, 08u40, Charles de Kerchovelaan

02mei11, 08u41, Charles de Kerchovelaan

02mei11, 08u38, Charles de Kerchovelaan

02mei11, 08u38, Charles de Kerchovelaan

02mei11, 21u31, Godshuizenlaan

DE oplossing bestaat misschien niet, maar twee maal daags de signalisatie op zijn plaats zetten, is dat een onredelijke vraag?

Ook fietsers zijn vragende partij om deze werf met maximale mankracht te bemannen.
Deze werf wordt deels betaald met geld van Civitas.
Gent heeft hierin als leading city een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie.
Hopelijk komen de andere steden hier niet kijken “hoe het moet”.

Middendoor

Civitas doet momenteel een onderzoek hoe studenten denken over mobiliteit in Gent. Alle studenten krijgen via mail een uitnodiging om een lijst in te vullen met 42 vragen wat hij/zij denkt over een aantal stellingen rond fietsen en wandelen. De vragenlijst is degelijk studentengericht, en multiple choice.
Vraag 1: Wordt er in uw vriendengroep gefietst?
Vraag 2: Werd je fiets al eens gestolen in Gent? Bij “ja” volgt: Hoe vaak werd je slachtoffer van een fietsdiefstal? Lady L vulde naar waarheid “3” in, waarna: Heb je aangifte gedaan bij de politie?
Vraag 3: Heb je zelf al eens een fiets gestolen in Gent? Lady L vulde naar waarheid “nee” in, maar ik kon het niet laten eens te kijken wat er gebeurde bij “ja”. Oef, er werd niet gevraagd een cijfer in te vullen. Ik ben benieuwd hoeveel “ja”stemmen hun mailadres zullen invullen ;). Prima dat ook dit gevraagd werd.
Vraag 5 Wat houdt je (soms) tegen om te fietsen in Gent? heeft 15 mogelijke antwoorden. Eigenaar van onderstaande fiets hoorde in te vullen: “Mijn fiets is niet zo comfortabel

26okt09, 21u18, Keizervest
Verderop: In welke mate ken je volgende Gentse stadsdiensten en initiatieven?
Mogelijkheid 6: Fietsbel (Telefoonnummer voor klachten ivm achtergelaten fietsen en verwaarloosde fietsenstallingen – 09 266 70 68).
Straffe remkabels trouwens.

Civitas

Civitas is een Europese 21e eeuwse structuur die onze stedelijke mobiliteit helpt transformeren naar de tijden waar energie niet meer als manna in onze benzinetank zal stromen. Dit is een korte omschrijving. Morgen komt Civitas naar buiten met een soort happening op het Sint-Baafsplein, kwestie van toch iets mediatieker te zijn. Op hun website zijn hoopgevende initiatieven te lezen. Maar je kan je vandaag evengoed met een retourtje Sint-Baafsplein informeren.

Toekomst

Zondag is het bolletjesdag. We mogen via één stem onze ronde bijdrage leveren aan de toekomst. Hoe zal die toekomst eruit zien? Geen flauw idee. Ik weet alleen dat de dromen uit het verleden vaak nergens op sloegen. Mijn auto mijn vrijheid? Ja hallo.
Zal fietsen de wereld redden? Uiteraard niet. Fietsen is wél goed voor ecologie, economie, gezondheid en verkeersveiligheid. Je ziet het woord “fiets” steeds meer opduiken in verkiezingsfolders. Dat is een goed teken.
In Gent zien we jaar aan jaar meer fietsers in het straatbeeld. De evolutie gaat traag en gestaag. Infrastructuur is het sleutelwoord. In de vorige stedelijke bestuursperiode lag de klemtoon vooral op imagovorming en fietspromotie. Ik had het daar lastig mee. Het creëerde verwachtingen die men niet inloste. “Gent Fietsstad” werd even vaak lovend als verwijtend uitgesproken. Een spanningsveld dus, én een boemerang. Want de uitdaging is: de vele mensen die vandaag met kleine kinderen fietsen, ook op straat houden.

05jun09, 16u48, Visserij
05jun09, 16u48, Visserij

05jun09, 17u29, Toekomststraat
05jun09, 17u29, Toekomststraat

05jun09, 17u31, Forelstraat
05jun09, 17u31, Forelstraat
Deze verkiezingen gaan uiteraard niet over het stadsbestuur, maar over het Gewest en Europa. Europa is voor Gent gul met geld. Civitas is een project met Europese dimensies en Europees geld. Het Gewest investeert verhoudingsgewijs te weinig in fietsinfrastructuur op de plaatsen met het hoogste rendement: de “grote” steden. Kijk es naar de kleine ring. Ik hoop dat de volgende Vlaamse regering beter doet.