Conflictpresentatie

Kristof is een nieuwe stem op Fietsbult.
Veel leesgenot!

Vorig jaar ging ik naar een infoavond waarop de voorontwerpplannen werden getoond voor de heraanleg van de Alfons Braeckmanlaan. Ik hoorde daar voor het eerst de term “conflictpresentatie”. Afgaande op de naam en op de plannen die ik zag leidde ik af dat men kruisende weggebruikers (bijvoorbeeld fietsers die een weg met auto’s kruisen) via de weginrichting doet vertragen of stoppen, en wel op zo’n manier dat men elkaar makkelijk in het blikveld krijgt. Met andere woorden: het ‘conflict’ (de kruising) wordt duidelijk gepresenteerd aan de ‘conflicterende’ weggebruikers.

Ik moet steeds terugdenken aan deze term wanneer ik ter hoogte van het UZ de Zwijnaardsesteenweg kruis om de De Pintelaan in te rijden.

20190326_084937.jpg

Na het oversteken van de Zwijnaardsesteenweg volgt er een paar luttele meters fietspad waarna je de rijweg moet kruisen om op het hobbelige klinkerfietspad tussen de bomen te komen. De voorrangssituatie is mij hier niet volledig duidelijk; ik vermoed dat het autoverkeer voorrang heeft, tenzij hier de voorrang van rechts geldt. In ieder geval, als fietser moet je quasi achterom  kijken om te zien of er een auto aankomt. Dat lijkt me een conflictpresentatie voor mensen met een soepele nek. Er zijn dan ook wel wat fietsers (die misschien net als ik een wat stijvere nek hebben) die de vlucht vooruit nemen, een paar meters op de rijweg rijden en links het fietspad oprijden.

20190326_085059.jpg

Dat is ook niet geheel onlogisch. Als je aan de Zwijnaardsesteenweg voor het rood stond is de kans groot dat, wanneer het licht op groen springt, zich ook een rij auto’s op gang trekt die je eerst moet laten passeren vooraleer je kunt oversteken.

Misschien was het beter geweest die eerste paar meters om te vormen tot een stukje fietsstraat?

Een nog moeilijker geval van conflictpresentatie doet zich voor op een eerder stuk van mijn woon-werktraject, namelijk waar de Nijverheidskaai uitkomt op de Waterkluiskaai, ter hoogte van Gentbrugge-brug.

20190212_083543.jpg

20190212_083239.jpg

Komende van Gentbrugge-brug is het soms een huzarenstuk om het fietspad langs de Schelde op te rijden. Hier ontbreekt zelfs een visuele oversteekstrook. Achteropkomende auto’s proberen je soms nog in te halen in de bocht en het is uitkijken voor tegenliggend verkeer dat van achter de bocht komt (en soms nog eens de bocht afsnijdt). Ook hier kiezen vele fietsers voor de assertieve aanpak: rijden in het midden van de rijstrook zodat achterliggende wagens hen tenminste al niet kunnen inhalen.

20190212_083553.jpg

20190212_083243.jpg

Al helemaal te gek vind ik de oversteek voor wie al op de Waterkluiskaai rijdt, komende van Gentbrugge-brug en de oversteek wil wagen naar het fietspad.

20190212_083428.jpg

Daar trotseert de dappere fietser immers 3 autostromen: de achterliggende, de tegenkomende, alsook auto’s die vanuit de Nijverheidskaai linksaf draaien (en jou de voorrang soms afsnijden). Qua conflictpresentatie had dat beter gekund.

Tram in Belfortstraat

Folders kunnen het mooi tonen. Op het eerste zicht zou je denken: `met de fiets naar centrum? Leuk: De Belfortstraat krijgt bomen en brede voetpaden.’

De plannen tonen een ander verhaal. Als de tram aankomt heb je de keuze:

ofwel verder fietsen,en de tram blijft achter je. Voorbijsteken kan niet: er is 30cm tussen tram en geparkeerde auto’s.

ofwel uitwijken naar het voetpad, of tussen de geparkeerde auto’s.

Belfortstraat
Plannen voor Belfortstraat

De sporen zullen er vrij snel liggen, de tram zal iets later komen (jaren). Dus voorlopig kan men de sporen opvullen en nadenken hoe men een toestand als op Nederkouter kan vermijden.

Conflict ingebouwd

In Gentbrugge is het stadsbestuur klaar met de aanleg van het vol trots aangekondigde fietspad in de Weverbosdreef.

aankondiging nieuw fietspad
aankondiging nieuw fietspad

Voordien was dit een wandelpad, onverhard en als het nat was compleet onbegaanbaar. Op droge momenten kon je er wel met de mountainbike door. Een verbetering dus.

Maar: bij het ontwerp werd er gekozen om het pad in twee stroken aan te leggen van 1,25m breed, gescheiden door een grasstrook. Jammer maar helaas: het (niet bindende) “vademecuum fietsvoorzieningen” (hoofdstuk 4.1) beveelt minstens 1,75m aan voor een vrijliggend enkelerichtingsfietspad (minimum 1,50m). Omdat beide stroken gescheiden zijn, mag je dit als twee enkelerichtingsfietspaden beschouwen, dus zijn ze te smal.

Aan de uiteinden van het aangekondigde “fietspad” staat het volgende verkeersbord.

Weverboslaan

Kijk: dit wordt aangekondigd als een “nieuwe fietsverbinding”, maar blijkens het bord (F99C volgens de wegcode), is het een weg voor landbouwvoertuigen, voetgangers, ruiters en fietsers. Met andere woorden: geen fietspad.

Aan één einde ligt op de hoek een rusthuis, vanwaar de inwoners uiteraard graag af en toe een luchtje happen. Dat gebeurt soms met de rolstoel, voor wie niet goed te been is. Waar, denk je, gaan die mensen dan een eindje buiten ? Uiteraard: op het nieuwe pad. In deze tijd van het jaar kun je trouwens onmogelijk naast de betonstrook stappen of rijden.

Weverboslaan, kant Koningsdonkstraat
Weverboslaan, kant Koningsdonkstraat

Een ander scenario: tijdens een zonnig weekend leert een jonge papa (of mama) de jongste spruit fietsen op een rustig plekje. Juist: op ditzelfde vers aangelegde fietspad.

Een derde voorbeeld: tijdens datzelfde zonnige weekend wordt duchtig gewandeld en dit pad is een aanloop naar het natuurparkgebied Gentbrugse Meersen…

Zo kun je nog heel wat mogelijkheden bedenken. Het resultaat zal telkens hetzelfde zijn: een fietser komt aangereden en vindt die mensen op zijn weg. De grasstrook is een moeilijk te nemen hindernis – zelfs bijna onmogelijk als het nat genoeg ligt – en dus krijg je een conflict als gevolg van de snelheidsverschillen en de oorzaak ligt in het concept.

Om het nog mooier te maken (ook en vooral letterlijk) is in het ontwerp voorzien in hier en daar een “brug” tussen beide stroken. Die overgang is aangelegd met… kasseien. Wie fietst, kent de mogelijke gevolgen van kasseistenen die nat worden. Wie hierdoor onzacht in aanraking komt met de ondergrond, kan maar beter lid zijn van de Fietsersbond, want daar heb je rechtsbijstand die je helpt bij de klacht tegen de wegbeheerder (in casu het stadsbestuur).

Conclusie: een ongetwijfeld niet goedkoop stukje weg, waar in de praktijk geregeld problemen zullen ontstaan. Wil je een weg maken waar meerdere categorieën weggebruikers op terecht kunnen, dan moet je voldoende ruimte voorzien. Dat is hier overduidelijk niet het geval.

%d bloggers liken dit: