De Lijn

Op de achtergrond luister ik naar de Villa Politica over de Lijn.
Boeiende materie.
Een verstedelijkte maatschappij als de onze kan niet zonder openbaar vervoer.
Liefst: degelijk openbaar vervoer.
Meer klemtoon op de steden, het lijkt me logisch.
Ook mieren spenderen het meeste energie aan het onderhoud van de mierennest.

In een regio met onze ruimtelijke ordening en maatschappijkeuzes heeft dat openbaar vervoer het niet makkelijk.
Maatschappijkeuzes zoals: de nieuwe stelplaats van de Lijn in de Wondelgemse Meersen moest plots een PPS worden.
“Ga nu terug naar start.”
De Gaardeniersbrug ligt er nu -effe denken- sinds maart 2010.
De eerste steen voor die stelplaats moet er nog komen.
Bijna 4 verloren jaren voor de ontwikkeling van het Gentse openbaar vervoer, maar niemand die klaagt.
Droevig of grappig?
Hoe anders zou het openbaar vervoer afgelopen jaar geweest zijn mèt die stelplaats?
Geen idee.
De Gentbruggestraat en Brusselsesteenweg zouden minder onder druk staan.
Minstens dat.
Een andere maatschappelijke keuze is: elke historische stad heeft in zijn historisch centrum historische straatbedekking liggen.
Monumentenzorg mag dat bepalen.
Vrachtwagens (bijvoorbeeld vuilniswagens) en bussen worden steeds zwaarder.
Historische gebouwen trillen door de combinatie hiervan.
Servosturen draaien historische straatbedekkingen aan flarden.
Bekijk de as Vlaanderenstraat / Sint-Baafsplein.
Grappig of droevig?
In ieder geval: degelijk openbaar vervoer organiseren in een historische stad met smalle wegprofielen… giene kattepis.
Zeker niet als koning auto een hoofdtramas stadinwaarts mag blijven domineren.
Maar ik dwaal af…

Mijn buurman was buschauffeur bij de Lijn.
Verhalen.
Verhalen.
Stresserende job, zeer zeker.
Veel druk van bovenaf.
En tussen de regels door hoorde je een organisatie met een zeker gebrek aan emotionele intelligentie.
Een vriend was er onderhoudsman van trams.
Nog méér verhalen.
Geen evidentie.
Maar minstens even indrukwekkend zijn de verhalen uit eerste hand over conflicten tussen fietsers met trams en bussen.
Begin januari nog.
Twee fietsters rijden in de Gebroeders De Smetstraat staduitwaarts.
Een tram belt ze opzij.
Dat doen ze ook, maar door het voetpad op te stappen struikelt één van hen over haar fiets.
Boef op de grond.
De trambestuurder… bleef “gewoon” ongeduldig bellen.
Of de buurvrouw die op een jaar tijd op de Stropbrug (in de periode voor de verbreding van het fietspad) tweemaal aangetikt werd door een bus.
De bus reed telkens door.
Klacht verworpen.
Dat zijn individuele gevallen, persoon tot persoon.
Uiteraard zijn niet alle voetgangers en fietsers en automobilisten doetjes.
Alleen: de personeelsleden van de Lijn zijn professionals.
Daar mag ik als buspassagier toch op rekenen hoop ik?
Snelheid is belangrijk voor buspassagiers.
Aangepaste snelheid is -voor allen- nog belangrijker.
De voorbeeldfunctie, weetjewel?

De ruimte in een stad als Gent is beperkt.
Dat zal nooit veranderen.
Integendeel: we zullen de ruimte nog méér moeten leren delen.
Fietsers, voetgangers en openbaar vervoer zullen hierdoor met elkaar moeten leren omgaan.
Liefst -ahum, even afstoffen- “hoffelijk”.
Ik ben grote fan van het STOPprincipe.
Jawel, voetgangers gaan voor.
Stoppen aan zebrapaden hoort.
Ik zie het véél te weinig fietsers doen.
Ik zie het nog minder buschauffeurs (professionals, weetjewel) doen.
Fietspaden blokkeren hoort niet.
Ik zie teveel bussen dat doen.
Op deze locatie vindt de Lijn dat structureel normaal:

22jan14, 08u24, Parklaan / Emile Clauslaan
22jan14, 08u24, Parklaan / Emile Clauslaan
22jan14, 08u24, Parklaan / Emile Clauslaan
22jan14, 08u24, Parklaan / Emile Clauslaan

“Door de werken aan het station is er te weinig wacht/rustruimte voor onze chauffeurs.”
Wacht/rustruimte in volle ochtendspits?
Mag ik een suggestie doen?
Op Flanders Expo is er op dat uur plaats zat.

Logica van de Lijn

Gisteren las u over de Dampoort.
De Lijn heeft bij een mogelijke herinrichting van de elke hoofdas een vinger in de pap.
Dat is logisch, hun rol is groot, maar die vinger maakt de pap vaak zeer autominded.
In vorige bestuursperiodes viel op dat Gent en het Gewest enerzijds openbaar vervoer – lees: de Lijn- willen promoten.
Anderzijds zag je projecten als verkeerslichtenbeïnvloeding niet van de grond komen.
Anno 2013 loopt een proefproject… aan de kust.
Je zag ook dat de Lijn zich gedraagt als een staat in de staat.

Het historische stratenpatroon van Gent maakt het organiseren van openbaar vervoer al decennialng niet makkelijk.
Zeker niet in een stadje waar de middenstand -ondanks het nooit geloofde succes van een verkeersvrije kuip- er nog steeds op toeziet dat koning auto vlakbij de Veldstraat kan parkeren.
Dit parkeerverhaal is de grote saboteur van vlot openbaar vervoer.
Pleinen autovrij maken was een gouden zet voor een positief stadsgevoel.
Die pleinen binnen de stadsring onderkelderen met parkeerplaatsen was 18 jaar geleden politiek met moeite haalbaar, maar zal in zijn huidige exploitatievorm de stad ondoordringbaar houden voor vlot openbaar vervoer.
Elke parkeergarage lokt zijn eigen file.
Tram en bus schuiven mee aan.

Het is de combinatie van fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en ander functioneel autoverkeer zoals hulpdiensten en Ivago die een stad leefbaar maken. De Lijn trekt -tot mijn verbazing- vaak net de kaart van het comfortautoverkeer. Vlotte autodoorstroming is volgens de Lijn DE remedie voor vlot bus- en tramverkeer. Nooit hoor ik pleidooien voor minder autoverkeer. Fietsers worden daarentegen afgeschilderd als trage hindernissen, die weg moeten blijven van tramroutes. Ze bijt daarmee in haar eigen staart. Vlotte autodoorstroming lokt net extra autoverkeer, en veroorzaakt weer files. Vooral in spitsuren doet de staart van de Lijn extreem zeer. Op winkeldagen bloedt hij zelfs. Maar ik hoor de Lijn amper klagen over deze trage autohindernissen. 20 jaar gelden was dat realisme. Anno 2013 is het conservatisme, of is het het Stockholmsyndroom? Het is in ieder geval een vicieuze cirkel, die de Lijn enkel kan doorbreken door fietsers en voetgangers als bondgenoten te zien. Hoe meer mensen in stedelijke context de fiets nemen, hoe meer plaats er over blijft voor wie de autorijvakken ècht nodig heeft. Niet-assertieve fietsers zijn inderdaad traag, maar kunnen wel een constante snelheid opleveren. De Lijn zou die fietsers moeten omarmen, in plaats van opzij te bellen. Ze heeft nood aan een visionair stadsbeeld. De open wonde aan de staart getuigt van korte termijndenken. Het autodenken.
Maar kijk, er is hoop.
We zijn allang gewend aan de combinatie van plooifiets en trein, maar ook met bussen kan je je intelligent fietsen:

20mei13, 13u35, Hundelsgemsesteenweg
20mei13, 13u35, Hundelsgemsesteenweg

Net zoals Park & Ride een intelligente vorm van transport is, is de combinatie van plooifiets en bus een manier om autoverkeer uit de stad te houden. Lady C fiets telkens van Onderstraat naar Hundelgemsesteenweg, om in Merelbeke nog even verder te fietsen naar haar geboortehuis. Ze doet dat nooit tijdens de spits, want dan zou haar fiets storen. Het is dan ook geen compact plooibaar model.

Brieven aan de Sint (1)

Sommigen beweren dat de Sint niet bestaat.
Anderen beweren dat “DE Stad” of “DE Overheid” niet bestaat.
Administratie één weet soms niet wat administratie twee doet, denkt of mailt.
Of ze reageren met de snelheid van een slak, ook voor piepkleine ingrepen.

Fietsersbond Gent wordt bij mailverkeer aan Overheden regelmatig in CC of BCC gezet.
Anderen sturen ons hun na afloop hun mailverkeer door.
Zo houdt de Fietsersbond een brede vinger aan de pols.
Meestal gaat het om meldingen, soms om klachten.
We publiceren deze week – met toestemming van de afzenders- een paar mails als reeks “Brieven aan de Sint”.

 °°°°°     °°°°°     °°°°°

Van: Peter Aerts [mailto:peter.aerts@DeBijloke.be]
Verzonden: Tuesday, October 16, 2012 1:04 PM
Aan: DOP-VD-BVT / Bureau Verkeerstechniek
Onderwerp: Fietsen in de Nederkouter

Beste,
Vanmorgen werd ik door een tramchauffeur aangesproken omdat ik met de fiets reed in de Nederkouter.
Ik kwam van de Bagattenstraat en reed richting Verloren Kost.
Volgens die tramchauffeur is dat verboden.
Ik zie geen bord dat me dat verbiedt, er hangt ter hoogte van de Bagattenstraat enkel een bord voor bromfietsen.
Wie heeft gelijk ?
Bedankt en vriendelijke groet,

Peter Aerts
Hoofd Planning en Productie
Muziekcentrum De Bijloke Gent

 *****
 Van: DOP-VD-BVT / Bureau Verkeerstechniek [mailto:bvt@politie.gent.be]
Verzonden: woensdag 17 oktober 2012 15:21
Aan: Peter Aerts
CC: DOP-WD-GC / Commissariaat Gent-Centrum – Leiding en adm
Onderwerp: RE: Fietsen in de Nederkouter (referte BVT: 2012/3724)

Geachte heer Aerts,

Na plaatsbezoek vandaag kan ik u meedelen dat fietsverkeer in tegenrichting (= van Bagattenstraat naar Verlorenkost) wel degelijk is toegelaten op Nederkouter, maar alléén in dit deel.
Immers, In Nederkouter staat rechtover Bagattenstraat een inrijverbodsbord C 5/C 7/C 9 (= voor auto’s, motorfietsen en bromfietsen), aangevuld met de onderborden “uitgezonderd brandweer”, “uitgezonderd taxi’s” en “uitgezonderd bus”.
U had het dus bij het rechte eind!
Wel wens ik u attent te maken op artikel 12.1 van de wegcode (K.B. 1/12/1975), dat stelt: “Elke weggebruiker moet voorrang verlenen aan de spoorvoertuigen; daartoe moet hij zich zo snel mogelijk van de sporen verwijderen”.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Eddy Acar
commissaris van politie

dienstchef Bureau Verkeerstechniek

 *****
Verzonden: woensdag 17 oktober 2012 15:36
Aan: ‘isabelle.colbrandt@delijn.be’
Onderwerp: FW: Fietsen in de Nederkouter (referte BVT: 2012/3724)

Dag mevrouw,
Deze week werd ik nogal hard aangesproken door een tramchauffeur die me verweet met de fiets te rijden in de Nederkouter, tussen de Bagattenstraat en de Verloren Kost.
Ik heb even navraag gedaan bij de Politie, u kunt hierboven gerust meelezen.
Bedankt om dit aan uw chauffeurs mee te delen.
Leve de fiets en leve het openbaar vervoer…
Vriendelijke groet,

Peter Aerts

°°°°°     °°°°°     °°°°°

Als er iets is dat Fietsersbond Gent het volgend schepencollege toewenst, dan is het wel een eensgezind en slagkrachtig fietsbeleid.
Alle neuzen in dezelfde richting.
Samen met de Lijn, de NMBS, de Provincie en de Gewestelijke administraties.
Of houden we dat beter voor onze reeks over de Kerstman?

50%

Dit verkeerslicht is voor 50% nutteloos.

07apr12, 17u48, Hubert Frère-Orbanlaan

Het licht is zinvol voor stadinwaartse tram- en busbewegingen.
Staduitwaartse bewegingen passeren niet langs dit fietspad, dat zie je op de foto.
De Lijn weet dit.
“Het klopt juridisch” is de uitleg.
Of hoe de Lijn een drukke fietsroute bewust wil hinderen.

Nieuwigheid (3): tramsporen (8)

Deze fietsbult uit 2009 kreeg afgelopen zomer een oplossing:

03sep11, 17u52, Hundelgemsesteenweg
Blijkbaar kiest de Lijn steeds meer voor beton.
Er wordt veel geklaagd over slechte planning van wegenwerken, maar hier werden een paar ingrepen prima gebundeld.

Hieronder het Fietsbultlijstje met tramsporen:
*Begijnhoflaan / Noordstraat: nog steeds een fietsbult. Of is dit verbeterd?
*Kortrijksesteenweg / Kortrijksepoortstraat: opgelost met de Civitaswerken.
*Brusselsesteenweg / Brusselsepoortstraat: nog steeds een gevaarlijk punt. Ik fiets er vaak over.
*Korte Meer / Sint-Niklaasstraat: opgelost tijdens de KOBRA-werken.
*Voormuide: afgeschraapt. Is het nog steeds “fietsbaar”?

Nederkouter

(*Had ik maar een megafoon! Had ik maar een megafoon!*):
De Nederkouter tussen Bagattenstraat en Kortijksepoortstraat is sinds een paar maanden voor fietsers OPEN in de 2, twee, TWEE richtingen.
Wendie laat daarnet uitschijnen dat de politie dit niet weet, en dat is niet zoals het hoort.
Ter hunner verschoning: ook mijn dochters en teerbeminde leefden tot voor een maand in die wetenschap.
Ze geloofden me niet.
Speciaal voor hen nam ik onderstaande foto’s.
En bij deze voor Wendie en de Gentse politie:

01maa11, 17u03, Nederkouter

01maa11, 17u04, Nederkouter

Voor alle duidelijkheid: het stuk Nederkouter tussen Ketelvest en Bagattenstraat blijft éénrichting.
01maa11, 17u06, Nederkouter

De kasseien tussen de sporen staduitwaarts werden vorig jaar vervangen door asfalt.
Jaja, de fietsroute langs de Leie is het alternatief.
Maar de as Nederkouter/Kortrijksepoortstraat/Kortrijksesteenweg blijft de kortste/vlotste weg naar het Sint-Pietersstation.
Hopelijk ziet de Lijn ooit in dat ze op z’n tramlijnen vooral door autoverkeer (files, fout geparkeerde voertuigen) tijd verliezen.
Hoe zouden ze dit in Nederland oplossen?