Museum (3)

Gent sluit steeds meer afdelingen van haar grote Verzamelde Fietspadmuseum, en daar zijn we blij om. Want naast veiligheid is comfort een grote factor waarom mensen al dan niet fietsen. En comfort, dat gaat zelden samen met een bezoek aan een afdeling van het Verzamelde Fietspadmuseum.

We spreken van een Fietspadmuseum als er verschillende types van “bodembedekking” na elkaar gebruikt worden, met verschillende geschiedenissen, en verschillende “geboortejaren”. Het Museum Ottergemsesteenweg Zuid had op dat vlak een rijke collectie, die u hier kan herbeleven (2008). De ontmanteling van dit museum gebeurde in fases, waarvan u er hier één kan zien. (2011)

Het Museum Bargiekaai wacht nog op de nodige aandacht van de Stad. Maar afgelopen week was de afbouw van Museum De Pintelaan een feit. Dat kleurde het slot van een sombere coronadag héél positief:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 210314-58.jpg
14 maart 2021, De Pintelaan
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 210314-60.jpg
14 maart 2021, De Pintelaan
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 210314-61.jpg
14 maart 2021, De Pintelaan
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 210314-62.jpg
14 maart 2021, De Pintelaan

Genoeg taalspelletjes, terug ernst. Zoals je op foto 2 kan zien is een deel van het fietspad op de De Pintelaan in asfalt. Het buigt af naar het voormalige museumpad. Het asfalten pad dateert van de werf rondom het UZ, afgerond in 2015 (bekijk het hier). Ons was toen verteld dat het vervolg van heraanleg pas ingepland stond na de werf Burggravenlaan / Stropbrug. In het verleden was het de policy van de Stad om in afwachting van een ooit ingeplande wegenwerf geen steen meer te verleggen. Exit die gewoonte, en daar zijn we blij om! Want dit was tot voor kort de hoogst hobbelige, oncomfortabele realiteit:

c Google Maps

We weten allemaal dat asfalt qua fietscomfort het hoogste scoort. Tenminste: als het professioneel aangelegd werd. Daarna volgt beton. Pas daarna komen de klinkers. Hier op dit stukje wordt (waarschijnlijk) deze klinkerkeuze gemaakt omdat in de aanloop naar een integrale heraanleg alle nutsleidingen vernieuwd worden. Of omdat het vervolg reeds in jaren 90-klinkers ligt. Aangezien hier ooit de rioleringen op de schop gaan is deze keuze best ok. Uiteindelijk zien we een fietspad liefst rechts van de autoparkeerplaatsen. Later deze week toont Fietsbult u andere nieuwe asfalten en betonnen fietspaden uit deze buurt.

Maar wat telt is dat Gent toepast waar minister Peeters vorig jaar voor pleitte, namelijk: wacht niet met fietspadwerven totdat de rioleringswerf gepasseerd is.

Wat hier ook telt: de “omleidingsroute” is state of the art goed georganiseerd, tot en met een plaat om de overgang tussen het asfalten fietspad en de autorijweg op te vangen. (te zien op de derde foto) Is iedereen hiermee akkoord? Ik vraag het omdat ik “state of the art goed georganiseerd” schrijf op basis van één passage. En u passeert er véél meer dan ik.

Conflictpresentatie

Kristof is een nieuwe stem op Fietsbult.
Veel leesgenot!

Vorig jaar ging ik naar een infoavond waarop de voorontwerpplannen werden getoond voor de heraanleg van de Alfons Braeckmanlaan. Ik hoorde daar voor het eerst de term “conflictpresentatie”. Afgaande op de naam en op de plannen die ik zag leidde ik af dat men kruisende weggebruikers (bijvoorbeeld fietsers die een weg met auto’s kruisen) via de weginrichting doet vertragen of stoppen, en wel op zo’n manier dat men elkaar makkelijk in het blikveld krijgt. Met andere woorden: het ‘conflict’ (de kruising) wordt duidelijk gepresenteerd aan de ‘conflicterende’ weggebruikers.

Ik moet steeds terugdenken aan deze term wanneer ik ter hoogte van het UZ de Zwijnaardsesteenweg kruis om de De Pintelaan in te rijden.

20190326_084937.jpg

Na het oversteken van de Zwijnaardsesteenweg volgt er een paar luttele meters fietspad waarna je de rijweg moet kruisen om op het hobbelige klinkerfietspad tussen de bomen te komen. De voorrangssituatie is mij hier niet volledig duidelijk; ik vermoed dat het autoverkeer voorrang heeft, tenzij hier de voorrang van rechts geldt. In ieder geval, als fietser moet je quasi achterom  kijken om te zien of er een auto aankomt. Dat lijkt me een conflictpresentatie voor mensen met een soepele nek. Er zijn dan ook wel wat fietsers (die misschien net als ik een wat stijvere nek hebben) die de vlucht vooruit nemen, een paar meters op de rijweg rijden en links het fietspad oprijden.

20190326_085059.jpg

Dat is ook niet geheel onlogisch. Als je aan de Zwijnaardsesteenweg voor het rood stond is de kans groot dat, wanneer het licht op groen springt, zich ook een rij auto’s op gang trekt die je eerst moet laten passeren vooraleer je kunt oversteken.

Misschien was het beter geweest die eerste paar meters om te vormen tot een stukje fietsstraat?

Een nog moeilijker geval van conflictpresentatie doet zich voor op een eerder stuk van mijn woon-werktraject, namelijk waar de Nijverheidskaai uitkomt op de Waterkluiskaai, ter hoogte van Gentbrugge-brug.

20190212_083543.jpg

20190212_083239.jpg

Komende van Gentbrugge-brug is het soms een huzarenstuk om het fietspad langs de Schelde op te rijden. Hier ontbreekt zelfs een visuele oversteekstrook. Achteropkomende auto’s proberen je soms nog in te halen in de bocht en het is uitkijken voor tegenliggend verkeer dat van achter de bocht komt (en soms nog eens de bocht afsnijdt). Ook hier kiezen vele fietsers voor de assertieve aanpak: rijden in het midden van de rijstrook zodat achterliggende wagens hen tenminste al niet kunnen inhalen.

20190212_083553.jpg

20190212_083243.jpg

Al helemaal te gek vind ik de oversteek voor wie al op de Waterkluiskaai rijdt, komende van Gentbrugge-brug en de oversteek wil wagen naar het fietspad.

20190212_083428.jpg

Daar trotseert de dappere fietser immers 3 autostromen: de achterliggende, de tegenkomende, alsook auto’s die vanuit de Nijverheidskaai linksaf draaien (en jou de voorrang soms afsnijden). Qua conflictpresentatie had dat beter gekund.

Fietsoversteekplaats (2)

Op bepaalde plaatsen wordt elke wegmarkering verwijderd die er op kan wijzen dat er fietsers de weg kruisen. Dit heeft enkele perverse gevolgen.

Een voorbeeld daarvan zien we op de toekomstige fietssnelweg De Pinte-Gent. Een borduursteen zonder één likje witte verf is plots een gevaarlijk obstakel geworden.

En dan maar praten over de veiligheid van de fietsers.

N60 De Pintelaan

Nieuw-nouveaux! (3)

Het UZGent, het immense universitaire ziekenhuis, was decennialang het spiegelbeeld van onze maatschappij: een autostad in de stad.
Dokters en auto’s: liefde aan 100 per uur.

In de zone rondom het UZ zijn al jaren werken aan de gang.
Zowel de oppervlakkige als de diepgravende toeschouwer kon enkel vaststellen: autobereikbaarheid was de topprioriteit.
En daar kunnen we allen enkel 100% akkoord mee zijn.
Want de auto is toch een grandioze uitvinding?
Zeker in combinatie met een zwaailicht, een draagberrie en een dokter.
Ok, soms komt er uit Brugge een helikopter een handje helpen, maar mensen groot en klein worden met ziekenwagens klein en groot naar het UZGent gebracht.
En jawel: auto’s zijn voor vele patiënten en hun familie’s de snelste weg naar medische hulp.
Ik leerde ooit autorijden vanuit de romantische gedachte dat ik een rijbewijs nodig had om m’n teerbeminde op tijd in de kraamkliniek te deponeren.
Dat bleek nog te kloppen ook.
Wat goed dat we in de stad waren blijven wonen.
We reden telkens ’s nachts, dus onderweg geen hinderende auto’s.
En telkens was de babyschat binnen het uur na aankomst geboren.
De tweede keer was de gynecoloog nét op tijd om de vroedvrouw opzij te duwen en lady T “op te vangen”.
Achteraf bekeken had ik geen rijbewijs nodig: een taxi had ook gekund.
Die geven voorrang aan zo’n ritten.
De derde bevalling werd een autoloze bevalling: een bloedhete julinacht op het tapijt in de living.
Net Lady S, de derde, heeft een auto-rijbewijs.
Toeval zeker?
Maar we wijken af: de eerste twee bevallingen waren in Jan Palfijn.

De autopoort van UZGent schoof afgelopen jaren van de De Pintelaan door naar een zone dichter bij de E17.
Jammer dat de fiets daar geweerd werd.
Het was lang wachten tot UZGent een teken van fietsvriendelijkheid vertoonde.
Het eerste teken verscheen in 2013 hier.
Meer recent was er de crimi “het geheim van het UZ“.
Op het einde van de zomer was er een vervolg van deze crimi in de maak, lach even mee:

13sep15, De Pintelaan
13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan
13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan
13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan
13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan
13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan
13sep15, De Pintelaan

Je kan het zien als een geslaagde poging om Magritte tot leven te wekken.
En het idee om op 30 april een plannetje te hangen zodat fietsers de alternatieve toegang ziet mag naar het Nobelprijscomité in Stockholm doorgestuurd worden.
Zo’n simpel plannetje rondom elke werf kan wonderen doen, en de vrede bewaren.
Gedaan met de onvolgbare oranje pijlen.
Maar wat het surrealistisch maakt is dat niemand eraan dacht om in juli een nieuw plannetje te hangen met een update.
Jammer voor de kunst op straat, dames en heren van de minderhinder: surrealisme is iets voor musea!
Aannemers bestellen, borden plaatsen, dàt is zwaar werk.
Maar een geplastificieerd A3tje?
Of A4tje?

Over naar de afdeling Nieuw-nouveaux!
Het surrealisme maakte plaats voor realisme:

23okt15, De Pintelaan / Fritz de Beulestraat
23okt15, De Pintelaan / Fritz de Beulestraat

De nieuwe fietstoegang creëerde ook een knip voor autoverkeer tussen de De Pintelaan en Fritz de Beulestraat.

Ik vergat te kijken hoe de oversteek van de De Pintelaan geregeld is.
Binnen het domein van UZGent is het eventjes paradijslijk fietsen (en stappen):

23okt15, UZGent
23okt15, UZGent

23okt15, UZGent
23okt15, UZGent

23okt15, UZGent
23okt15, UZGent

Hier eindigt het pad.
Is dit de eerste stap om van UZGent een STOPstad te maken?
De komst van de tram is uiteraard grandioos, maar hoe gaat dit project verder?
Wat wordt de volgende stap voor fietsers?
Wordt het een voorbeeldproject?
We kunnen amper wachten…

23okt15, UZGent
23okt15, UZGent

Fietsgezinde wereld

Een dag in de werkweek.
Ik fiets woon-werkverkeer met een omwegje.

Ik ben spontaan blij wegens…

… ter hoogte van Gentbruggebrug. is het fietspad eindelijk heraangelegd!
En als fervent LF gebruiker: zelfs de bordjes hangen er!

DSC01173

DSC01176

DSC01175

…. aan het Keizerpark komt een geasfalteerd fietspad onder het bruggetje!

DSC01179 (480x640)

… de grote fietsbult op het jaagpad Hamerlandtragel richting Merelbeke is plat!

DSC01180

… de talrijke fietsbulten op het fietspad van De Pintelaan (na de afslag richting Zwijnaardsesteenweg) richting Galglaan zijn weg, het fietspad is nu quasi plat!

DSC01181

DSC01185

DSC01186

(ok, die paal staat beetje bizar)

… mijn eigen Croozer cargo fietskar die niet groot genoeg is. De oplossing: Cargo Vélo, de duurzame manier om te transporteren!

DSC01172

<
Het bevestigt me dat er ook anderen zijn die dromen van andere mobiliteit, weg van het autodenken!
Ooit wordt een fietsgezinde wereld de werkelijkheid!

Mails: werken rond UZGent

———- Oorspronkelijk bericht ———-
Van: G B
Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be
Datum: 4 oktober 2014 om 11:49
Onderwerp: de pintelaan

Beste,
vreemd dat er onder https://fietsbult.wordpress.com/tag/de-pintelaan/ niet meer recente artikels zitten.
De foto’s in bijlage maken kans denk ik.
Ook andere borden, met name de infoborden over de werven door heymans hinderen specifiek fietsers , fiets er eens langs.

3 oktober 2014, De Pintelaan
3 oktober 2014, De Pintelaan

3 oktober 2014, De Pintelaan
3 oktober 2014, De Pintelaan

zie ook http://gent.delijn.be/files/attachments/.1724/presentatie_infoavond_2014_03_11.pdf
en http://gent.delijn.be/werven-en-werken/heraanleg-de-pintelaan

is ook gemeld op http://www.meldpuntfietspaden.be/ (F1C9889EC5)

Met vriendelijke groeten
G B
9040 Sint-Amandsberg

———- Oorspronkelijk bericht ———-
Van: j.s@mail.com
Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be
Datum: 5 oktober 2014 om 19:58
Onderwerp: Blogtip: Ottergemsesteenweg-Zuid/Corneel Heymanslaan

Beste Fietsbult,

een blogtip zijn misschien de nutswerken op de Ottergemsesteenweg-Zuid/Corneel Heymanslaan. Op Ottergemseseenweg-Zuid staat een vierkant oranje bord ‘Fietsers oversteken’ op het tweerichtingsfietspad, maar fietsers ondervinden geen hinder van de werken.

Verder moeten fietsers zicht mengen met het verkeer over de brug, al kunnen ze (’s avonds) ongestoord tussen de twee markeringen fietsen. Begrijpen wie kan ….

Fietsgroet,
Jan.

Koekoeklaan (melding 151)

Een mens leert altijd bij.
Vorige week maandag hoorde ik op het Fietscongres in Brugge voor het eerst over de Koekoekstraat spreken.
Nòòit van gehoord!
Mensen van Fietsersbond Nationaal (jullie hebben vermoedelijk wel door dat er naast de vele vrijwilligers een beperkt aantal mensen in loondienst zijn van de Fietsersbond) waren via de Koekoeklaan naar de Ghelamco Arena gefietst.
Om precies te zijn: “We reden langs de spoorweg, dan naar rechts en dan door iets met Koekoek in… Koekoekstraat of zo… kendedatnie?”
Nee, nooit van gehoord.
Tot ik daarnet op Google Maps de straatnaam voor onderstaande foto’s zocht, want ik was de Corneel Heymanslaan vergeten.
Koekoeklaan!
Tientallen keer door gereden.
Nòòit geweten.
Tot nu.
Net als de straat tussen Koekoeklaan en Corneel Heymanslaan, de Koolmeesstraat.
Honderden keer doorgereden, en dan rechtsaf richting Stropbrug.
Nòòit van gehoord!

Same story voor de inrichting van het kruispunt van de Koolmeesstraat met de De Pintelaan.
Dat zag er altijd een voorbeeldig kruispunt uit.
Tot die eerste maart 2014.
Toen zag ik dit:

01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan
01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan

01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan
01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan

01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan
01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan

01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan
01maa14, 17u12, Koolmeessttraat / De Pintelaan

De Koolmeesstraat heeft een mooie brede OFOS.
Afgezoomd met een boordsteen.
Onlogisch, want hoe kom je als fietser van het fietspad op de OFOS?
Afstappen?
Van de boordsteen rijden?
Wie is hier de wegbeheerder?

Daarnet keek ik nog eens op Google Maps, klik hier.
Wat blijkt?
Na de doortocht van de Google camera werd het kruispunt heraangelegd in functie van… autodoorstroming.
Er kwam een autoafslagstrook bij.
Op de OFOS werd een fietssymbool geschilderd.
Zo snap ik ook waarom het zebrapad uitkomt op het fietspad, en de fietspaden niet op elkaar aansluiten.
Nu nog even vlot als vroeger op die OFOS geraken.

Aansluiting

Het fietspad van de De Pintelaan kan alleen maar aan belang winnen, onder andere richting Parkbos…
Dit belang kan nu al stijgen door er aansluitingen te realiseren.
Dit zijn voorbeelden van kleine realisaties met vlugge winst, en zo zijn er in Gent veel.
Een andere kijk op fietsverplaatsingen volstaat.

1/ Vanuit De Pintelaan richting Nieuw Gent, Kikvorsstraat

De Pintelaan richting Kikvorsstraat
De Pintelaan richting Kikvorsstraat
De Pintelaan richting Kikvorsstaat
De Pintelaan richting Kikvorsstaat
2/ Home Bertha De Vriese (Unief)
De jongeren zoeken zelf hun weg en een hoge borduur is geen probleem (voor mij wel)
De Pintelaan
De Pintelaan
De Pintelaan
De Pintelaan

Waarschuwen

Dit is een parkeerplaats van een bankkantoor voor klanten.

18jul10, 10u00, Koolmeesstraat / De Pintelaan
Toen ik er passeerde dacht ik: “Knap! Ze waarschuwen hun klanten tenminste dat ze een fietspad dwarsen.”
18jun10, 10u01, Koolmeesstraat
Nu ik naar de foto’s kijk voelt het wat dubbel. Is zo een garage-korte-duur-parkeerplaats vlak op een druk kruispunt nog van deze tijd?

Melding (28) Klotekruispunt (3)

Dit fietspad naast het UZ is een deel van de Noord-Zuid fietsroute, maar ligt erbij voor piet snot.
Primo: in dit S-bochtje zit het asfalt vol gaten.

18jun09, 9u11, Zwijnaardsesteenweg
18jun09, 9u11, Zwijnaardsesteenweg
“Ervaren” fietsers vermijden de putten door naast het fietspad te rijden:
18jun09, 9u15, Zwijnaardsesteenweg
18jun09, 9u15, Zwijnaardsesteenweg

Secundo: op het “einde” van het fietspad krijg je als toetje een ferm verzakt putdeksel.
18jun09, 9u16, Zwijnaardsesteenweg
18jun09, 9u16, Zwijnaardsesteenweg

Tertio: op het kruispunt is er simpelweg geen fietspad meer. Waw, wat een fietsroute!

Ook wie de Zwijnaardsesteenweg wil volgen komt tussen de auto’s terecht:

18jun09, 9u12, Zwijnaardsesteenweg
18jun09, 9u12, Zwijnaardsesteenweg

Iets snap ik niet. Nadat de tram jaren geleden doorgetrokken werd op de Zwijnaardsesteenweg kreeg deze steenweg een fietspad, maar sindsdien kreeg geen enkel kruispunt stadinwaarts een fietsvriendelijke facelift. Dit is het traject via de Galglaan:
18jun09, 9u18, Galglaan / De Pintelaan
18jun09, 9u18, Galglaan / De Pintelaan
Hoe denkt men een stadsdeel als Nieuw Gent te motiveren om de fiets te gebruiken zonder minstens 1 van de kruispunten stadinwaarts fietsveilig te maken? Gans die buurt rond het UZ is trouwens hilarisch op vlak van fietsinfrastructuur. Komende weken meer daarover.
Lichtpuntje: volgens dit persbericht legt de stad deze maand fietssuggestiestroken aan op de Zwijnaardsesteenweg.

Bouwwerven (1)

Dit is het eerste stukje voor een nieuwe rubriek: “melding”.  Chris had gelijk: sommige zaken zijn het waard om te melden. Daar is dat meldpunt fietspaden voor.

Bouwwerven zijn vaak pure horror voor voetgangers en fietsers. Alle begrip voor aannemers- it’s a hard job- maar rondom de werf kiezen ze vaak voor de wet van de minste weerstand.  “Fietsers? Dat ze hun plan trekken. Wij doen dat ook!”07mei08 De Pintelaan

Dit is de De Pintelaan, vlakbij de inrit van het UZ. Je kan dit bezwaarlijk een rustig hoekje van Gent noemen. Het fietspad stopt, en that’s it. Trekt uw… .

 

%d bloggers liken dit: