Home

Kansen (6): verf

23 september 2015

Wie Fietsbult al een poos leest weet het: we zijn verffreaks.
Verf kan een tussenstap zijn naar goede infrastructuur.
Verf -goede verf- kan duidelijkheid scheppen in de stedelijke chaos.
Zeker in een compacte stad als Gent met zijn duizend stadsmuren.
Signalisatie en communicatie met verf op de grond heeft bij fietsers een grotere impact dan verkeersborden.
Logisch: een fietser verdeelt de aandacht hoofdzakelijk tussen de bewegende objecten rondom (dat is een “andere” definitie voor alle andere weggebruikers) en de staat van de weg.
Het huidige woud aan verkeersborden is vaak onleesbaar.
Een goede fietsstad is extreem leesbaar.
En is vooral: laag leesbaar.
Op de grond.
Gentse stedebouwkundigen en monumentenzorgers hoorde ik hierover al huiveren.
Al die “verminkingen” van hun esthetica.
Maar is Wenen dan zo een verminkte stad?

11jun15, Wenen

11jun15, Wenen, bij de Hofburg

11jun15, Wenen

11jun15, Wenen

Is Wenen conflictloos?
Loopt en fietst iedereen binnen de lijntjes?
Natuurlijk niet, maar het helpt om te structureren.

11jun15, Wenen

11jun15, Wenen


Deze markeringen zijn all over Wenen aanwezig:
12jun15, Wenen

12jun15, Wenen

Leesbaarheid is een korte termijnzaak.
Geef het groeiend aantal fietsers en voetgangers de kans om de ruimte harmonisch delen.
Verf kan daarbij helpen.
Ik weet wel: nog beter is om ze méér ruimte te geven.
Lees: de auto minder centraal te stellen in het openbaar domein.
Hoe lang nog wachten op het ontkerkelijken van het Geloof in de Heilige AutoParkeerplaats?

Gent is voor fietsers nog absoluut niet leesbaar.
Al wordt het langzaamaan beter.
Deze good practices (qua verfgebruik!) zijn van (relatief) recente datum:

05sep15, De Sterre

05sep15, De Sterre

05sep15, De Sterre

05sep15, De Sterre

05sep15, De Sterre

05sep15, De Sterre

Hierboven zie je De Sterre, met:
– onderbroken of volle witte lijnen op tweerichtingsfietspaden
– haaientanden op kruispunten van twee fietspaden
Dit zijn zaken die in gans Gent kunnen uitgerold worden.

Ook op deze plek is er voorbeeldige verf uitgerold:

13sep15, Binnenring Zwijnaarde

13sep15, Binnenring Zwijnaarde

Maar iets verder dan weer niet:

05sep15, Binnenring Zwijnaarde

05sep15, Binnenring Zwijnaarde


Ik was verbaasd hoe consequent de verfsignalisatie in Wenen was.
Wordt het geen tijd voor snelle beterschap in Gent?
Een paar -evidente- suggesties:
– schilder consequent zebrapaden door op fietspaden (de eerste stap om fietsers het STOPprincipe te leren 🙂 )
23sep15, Sint-Denijslaan

23sep15, Sint-Denijslaan


– schilder consequent onderbroken of volle witte lijnen op tweerichtingsfietspaden
Volle lijnen zijn nodig in gevaarlijke bochten zoals deze blunderbocht (ondertussen geschilderd of deze blinde bocht:
23sep15, Vlaamsekaai

23sep15, Vlaamsekaai

– organiseer op fietspadkruispunten waar de drukte en/of verwarring groot is de voorrang.
Dit is een voorbeeld:

18sep18, Neerscheldestraat / Scheldekaai

18sep18, Neerscheldestraat / Scheldekaai


Het kan hier in de spits zéér druk zijn.

– organiseer de drukke fietskruispunten met afslagstroken, zeer evident.

En voor alle duidelijkheid: Gent is gaat van Sint-Kruis-Winkel tot Drongen.

Leesbaarheid

20 juni 2014

Ik ken de wegcode (denk ik).
Een verbodsbord links van de rijrichting is niet van toepassing.
Maar komende van de De Pintelaan aan Oudenaardsesteenweg zie ik dit:

De Pintelaan

De Pintelaan

Rechts achter de hoek (staduitwaarts) staat er dit:

Oudenaardse steenweg

Oudenaardsesteenweg

 

Is hier ergens een stuk dubbelrichtingsfietspad?
Geen idee.
Het kan zijn dat het “wettelijk” klopt en na 26 mails zal het duidelijk worden, maar duidelijk en leesbaar is het niet.
Minder is beter.

100 m verder.
Niet-vergelijkbare toestand, maar wel een voorbeeld van leesbaarheid.

Sterre

Sterre

Hieronder een kort relaas over hoe werfinrichting er vaak mooi uitziet op plan, maar meestal gans anders uitdraait in de realiteit…

Het oorspronkelijk werfinrichtingsplan hieronder (van de site van het AWV): brede tweerichtingsfietspaden, gescheiden van het autoverkeer en amper tot geen obstakels.

Fase 1: Oorspronkelijke werfinrichtingsplan

Fase 1: Oorspronkelijke werfinrichtingsplan

Echter eenmaal de werf ingericht, begonnen de eerste barsten zich al te vormen:

(1) aangezien het verbodsbord om af te slaan richting Sint-Pieters handig in de bocht werd geplaatst en dus amper werd opgemerkt door automobilisten (of genegeerd?), ontstond er opstopping wanneer er geen gaatje te vinden was tussen de aanschuivende rij auto’s komende van Gent-Centrum (owee als er dan nog eens een rij fietsers in de weg stond).

Hoe fietsers (2) dan weer richting Zwijnaarde, komende van Gent-Centrum, het rode fietspad op moesten geraken was ook niet helemaal duidelijk uit het plan op te maken (te voet zebrapad over?).

Fase 1: Oorspronkelijke werfinrichting

Fase 1: Oorspronkelijke werfinrichtingsplan geannoteerd

Echter, zover is het nooit gekomen aangezien er qua fietssignalisatie toch wat meer scheelde. Het bericht ‘Mail: de Sterre‘ met bijhorende commentaren vat het mooi samen.

Dat er blijkbaar toch niet zoveel ruimte was als het plannetje zo mooi had doen uitschijnen werd realiteit. Ook het zuidelijke fietspad is er nooit gekomen.

Al snel Na enige aandrang werd de signalisatie iets of wat aangepast, verschenen er fietssuggestiestroken (ergens tussen de modder en steenslag door), en verscheen er plots een nieuw plan alsof het oude nooit bestaan had. Hieronder het nieuwe plan met in streeplijn de verdwenen fietspaden.

(3): fietsers komende van het station hebben geen verkeerslicht en rijden eerst in tegengestelde richting op het fietspad om dan ergens tussendoor de wachtende auto’s de straat over te steken en hun weg richting Gent-Centrum te vervolgen.

(4): voetgangers en fietsers nemen graag de kortste route: waarom legt men dan een zebrapad 10m verder dat eindigt in de werfzone?

Fase 1: Aangepaste werfinrichting

Fase 1: Aangepaste werfinrichtingsplan geannoteerd

Het zebrapad dat langs rechts abrupt stopt midden in werfzone

Het zebrapad dat langs rechts abrupt stopt midden in werfzone

Komende van Zwijnaarde de tunnel in

Komende van Zwijnaarde de tunnel in

De werken schieten ondertussen goed op, laten we dus maar al eens kijken naar het plannetje van de volgende fase (start najaar 2013) en enkele bedenkingen:

(5) zelfde probleem als (2): komt hier een zebrapad of hoe gaat men dit oplossen?

(6) + (7): fietspad dat door de werfzone loopt (alvast in streeplijn gezet): waar hebben we dat nog gezien…

(8) zal waarschijnlijk ten gevolge van (6) en (7) het nieuwe pad worden?

Fase 2

Fase 2: Werfinrichtingsplan najaar geannoteerd

We zullen zien, ondertussen rammelen we lekker verder over de Sterre-kasseistrook…

De Sterre richting Sint-Denijs-Westrem

De Sterre richting Sint-Denijs-Westrem

Sterrewerf (2)

25 mei 2013

22mei13, 18u39, Oudenaardsesteenweg

22mei13, 18u39, Oudenaardsesteenweg

22mei13, 18u39, Oudenaardsesteenweg

22mei13, 18u39, Oudenaardsesteenweg

22mei13, 18u39, Oudenaardsesteenweg

22mei13, 18u39, Oudenaardsesteenweg

De Werf aan de Sterre kwam met stip bovenaan binnen in de actuele top 10 van fietsonvriendelijke werven.
U zag in de reacties al menig ach en wee passeren.
Hier is – helaas- de volgende:

22mei13,  18u37, Kortrijksesteenweg

22mei13, 18u37, Kortrijksesteenweg


Een soort van remstrook voor fietsers?

22mei13,  18u37, Kortrijksesteenweg

22mei13, 18u37, Kortrijksesteenweg

22mei13,  18u37, Kortrijksesteenweg

22mei13, 18u37, Kortrijksesteenweg

22mei13,  18u37, Kortrijksesteenweg

22mei13, 18u37, Kortrijksesteenweg

Afgelopen zaterdag 6 april werd op de Dampoort voor de zoveelste keer een fietser aangereden. Hij kwam van de Dendermondsesteenweg en werd op de kruising met de Land Van Waaslaan aangereden door een personenwagen. Om de gevaarlijke toestand aan te klagen houdt de Fietsersbond op maandag 15 april om 17u30 een actie op de plaats van het ongeval.

Fietsers hebben hier duidelijk voorrang, maar zijn amper zichtbaar voor automobilisten die op het tweede rijvak rijden. Het is algemeen bekend dat zebrapaden over twee rijstroken en zonder lichten uiterst gevaarlijk zijn. Ook voor fietskruisingen geldt dit.

De Dampoort werd de laatste jaren een paar maal aangepast, zonder resultaat voor de ongevallencijfers. Fietsersbond Gent vraagt Stad, Gewest en NMBS om het kruispuntencomplex maximaal te beveiligen. Wegen als de Antwerpsesteenweg en Land Van Waaslaan hebben één rijstrook. Pas vlak voor het Dampoortkruispunt wordt een tweede rijstro ok toegevoegd. Deze toevoeging dient enkel voor autodoorstroming, en is nefast voor de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. Deze extra rijstroken afschaffen zal de verkeersveiligheid verhogen. Fietsersbond Gent vraagt om hier nog voor de zomervakantie werk van te maken.

De Fietsersbond vraagt dat alle kruispunten zonder lichtenregeling beperkt blijven tot één aankomende rijstrook voor autoverkeer, en vraagt dat ook het ontwerp voor De Sterre op die manier wordt aangepast. Dat vermindert het risico op ongevallen.

Om deze eis kracht bij te zetten zal de Fietsersbond op maandag 15 april om 17u30 op de plaats van het ongeval de tweede rijstrook tijdelijk afzetten met verkeerskegels.

Politiek, politiek

20 september 2012

U weet het vast wel, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, nog 25 nachtjes slapen.
Vanavond kan u een debat meemaken over een hoofdthema: mobiliteit.
Gents Milieu Front organiseert.
Afspraak om half 8 in Vooruit.

U weet ongetwijfeld ook dat de gemeente (zo zegt men dat in Amsterdam, niet “stad”) véél, maar (helaas?) niet àlles te zeggen heeft over onze mobiliteit.
“Brussel” heeft een paar dikke vingers in de pap.
Enerzijds qua centen voor investeringen, anderzijds qua beheer en heraanleg van gewestwegen.
Zo start binnenkort (komende lente) de werf aan de Sterre.
Het lijkt een stap voorwaarts, maar het is toch een project waarin autodoorstroming topprioriteit blijkt te zijn.
Verkeersveiligheid volgt pas op de derde plaats, na autodoorstroming en snelheid van autoverkeer.
Lees hierover Fietsbult van 5 juni 2012.
Ja, de heraanleg is een verbetering vergeleken met de huidige situatie.
Nee, het is niet goed als toekomstgericht project.
Het was een zwart punt, en zal dit ook blijven.
De gemeente had hier duidelijk geen grote vinger in de toekomstpap.
Of durfde niet dwarsliggen.
Want dwarsliggen is vaak hetzelfde als het project in de diepvries stoppen.

Ook de kleine ring R40 is een gewestweg.
Daar zitten nog een aantal fietspadloze stukken in: Heernislaan, een stuk Keizervest, Tolhuisbrug en een stuk van Palinghuizen.
Hoe fietsonvriendelijk kan beleid zijn?
Al jaren dromen lokale politici van een stadsboulevard.
Maar ik zie -helaas- weinig beweging in deze droom.
Zondag kon u samen met vrienden en familie een rondje draaien op die ring.
Als draagvlak voor een groeiend fietsbeleid kon het tellen, wat een massa.
Politici van de vijf grote democratische partijen waren er ook:

16sep12, 16u58, Sint-Pietersnieuwstraat

16sep12, 17u37, Vlaamsekaai

16sep12, 17u39, Vlaamsekaai

16sep12, 17u39, Vlaamsekaai

16sep12, 17u40, Vlaamsekaai

16sep12, 17u40, Vlaamsekaai

16sep12, 17u40, Vlaamsekaai

16sep12, 17u40, Vlaamsekaai

16sep12, 17u41, Vlaamsekaai

16sep12, 17u41, Vlaamsekaai

16sep12, 17u41, Vlaamsekaai


Die brede aanwezigheid was niet bij elke editie zo.
Een snelle blik op de partijprogramma’s leert dat het woord “fiets” meer dan ooit ontdekt is / zijn plaats kreeg.
Ook dat was in het verleden niet bij alle parijen zo.
Dat geeft hoop voor de toekomst.

%d bloggers liken dit: