Kinderen

K
Kind.
Kinderen.
Ze zijn de iconen van onze maatschappij.
“Kielekiele!”
Obama, Poetin, Di Rupo, Termont: ze zullen allen in hun speeches het icoon K een ereplaats geven.
“Alles voor onze kinderen.”
“… omwille van de toekomst van…”
Ik weet het: wie geen kinderen “heeft” wordt vaak gediscrimineerd.
Tot hij of zij aangesproken wordt over “het kind in zichzelf”.
Het is de K van kwetsbaarheid.

17dec12, 17u12, Kasteellaan
17dec12, 17u12, Kasteellaan
Ik hoor het die eigenaar van de wasserij in onze straat nog zeggen: “Hier kinderen fietsen? Wie doet dat nu? Da’s toch iets voor op den buiten?”
Hij woonde in een verkaveling in een groene randgemeente, en geloofde keihard dat we zot waren om met onze kinderen naar school te fietsen.
En die camionetten in tweede file, dat was toch normaal?
17dec12, 17u12, Kasteellaan
17dec12, 17u12, Kasteellaan
We zijn 10 jaar verder, en kijk: steeds meer mensen fietsen met hun kinderen van en naar school.
Meer nog: ze durven met jongere kinderen fietsen.
Durven ze effectief meer dan ik?
Ik zou met de kinderen nooit op Gentbruggebrug gefietst hebben.
Denk/voel ik nu als die wasserijman 10 jaar geleden?
Of is de situatie effectief veiliger/fietsvriendelijker dan 10 jaar geleden?

16dec12, 14u11, Gentbruggebrug
16dec12, 14u11, Gentbruggebrug

Kiezen

Het driemaandelijks tijdschrift van de Fietsersbond bevat een artikel over het derde Fietscongres, september 2012.
De titel is duidelijk: “Durven kiezen voor auto-onvriendelijke maatregelen.”
Het huidige Gentse stadsbestuur durft dat niet, punt.
Zowel bij socialisten als bij liberalen leeft nog een restant van het Sas Van Rouveroi-syndroom, al vermoed/hoop ik dat beide partijen hun autoreflex verloren hebben.
Zeker bij de liberalen is de paradox immens geweest.
Veldstraatdeken Edmond Cocquyt, de man die in de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 omwille van “mijn auto, mijn klant”-motieven Van Rouveroi de pas afsneed naar de burgemeesterssjerp, is nu een eminent fietsende liberaal. (archief hier)
Maar ook de socialisten verkeerden -ondanks Frank “Bike” Beke- jarenlang in dubio.
Terug naar dat vervoermiddel van arme mensen?
Was de auto niet hét symbool van rijkdom?
Ook dat is verleden tijd.

In de bestuursperiode 2000-2006 lanceerden we met onze buurt het idee om minstens één van de drie spoorwegdoorgangen tussen Gent en Sint-Amandsberg voor fietsers te reserveren als oversteekplaats van de kleine ring.
De doorgang via de Forelstraat leek ons de meest logische keuze.
Het is middelste van de drie.


Hier loopt vanuit Sint-Amandsberg ook de stedelijke hoofdfietsas naar Gent-Centrum.
Ze durfden niet.
In ambtenarentaal: “Er is geen draagvlak voor”.
In realiteit: “Wat zouden al die automobilisten zeggen?”
Die zouden niet tevreden zijn, dat weet ik wel.
Maar je zou een pak méér mensen een veilige fietspoort geven, en ze op die manier overtuigen om hun woon-werk of woon-schoolverkeer per fiets af te leggen.
Kant Wolterslaan zijn er na Aquafinwerken streepjesfietspaden gekomen.
Kant Eendrachtstraat moet je stadinwaarts een ervaren en assertieve fietser zijn.
30nov11, 10u11, Forelstraat
Ik hoop dat het volgende stadsbestuur wèl durft kiezen.
Blijven herhalen: hoe méér mensen je op de fiets krijgt (en houdt), hoe meer plaats er over blijft voor wie de auto ècht nodig heeft.
En bij deze een aanvulling: hoe méér scholieren je op de fiets krijgt, hoe meer plaats er tijdens de spits in bus en tram overblijft voor wie het écht nodig heeft.
Op middelkorte termijn is het voor alle weggebruikers winst.

Vele bottlenecks smeken om een andere keuze.
Neem nu deze smalle verbinding tussen Nieuwewandeling en Watersportbaan.
Rondom de Watersportbaan en Jan Palfijn zijn de fietspaden bijna allemaal vernieuwd.
De Nieuwewandeling is al x aantal jaar fietsvriendelijk.
Nu nog dit korte verbindingsstukje met de symbolische naam “Overzet”.

21nov11, 16u09, Overzet

Toegegeven: ook ik dacht jarenlang in termen van “dat krijg je nooit fietsvriendelijk”.
Je kan toch geen huizen slopen?
Maar het is simpel: een kwestie van kiezen.
Eénrichtingsverkeer voor auto’s maakt fietspaden in de twee richtingen perfect mogelijk.
Welke richting kiezen voor autoverkeer?


Het Jan Palfijnziekenhuis moet en zal uiteraard perfect bereikbaar zijn.
Autoverkeer hoort via Overzet dus staduitwaarts te gaan.
In de omgekeerde richting kan het via het Beneluxplein de R40 op.
Misschien loopt hier ook een buslijn.
Laat men dan een oplossing uitwerken op maat van bus en fiets.
Het zal de reistijd van de bus alleen maar ten goede komen.
En de straat zal er leefbaarder door worden.