Nieuw / new / nouveau (1)

Wat zou het Circulatieplan opleveren voor fietsers?
Ik kon het mij bij voorbaat moeilijk inbeelden.
Jaja, een vooruitgang, maar hoe?
De winst door de knippen voor autoverkeer was duidelijk.
De Verlorenkost kon alléén maar beter worden.
Die straat was ergens tijdens of na 1997 autoéénrichtingsverkeer geworden, en daarna onder het vorige stadsbestuur omwille van de werf Kortrijksesteenweg en daarna omwille van de tramsporen van de Kortrijksepoortstraat “tijdelijk” weer in twee richtingen voor auto’s open gezet.
En het abstracte gegeven dat er méér ruimte voor fietser (en voetgangers!) zou komen was helder.
Maar tezelfdertijd wordt Gent niet autoloos.
In een paar zeldzame hoofden leeft misschien het idee dat een stad met alleen maar fietsers het aards paradijs is.
Maar zo werkt het niet natuurlijk.
Er zijn voetgangers.
We willen toch niet af van ziekenwagens en autobussen en vuilniswagens?
En wat ook duidelijk was: dit is geen anti-autoplan.
Het plan wil alleen het onevenwicht, de overdominantie van het autoverkeer, terugschroeven naar een nieuw evenwichtiger gebruik van de schaarse vierkante meters stad.
Alle keuzes hebben voor- en nadelen.
Het is bekend: de zwakste schakel van een fietsroute bepaalt de kwaliteit van die route.
Dus hoe zal het nieuwe evenwicht tussen voetgangers, fietser, OV en auto’s/vrachtwagens binnen de R40 verder ontstaan?
Welke infrastructuur zal welke zwakke fietsplekken upgraden?
We botsten er al op een paar.
Vandaag de eerste lokatie: de Bargiekaai.
Ik noem de Bargiekaai: het fietspadmuseum van Gent.
Later geef ik hier op Fietsbult wel eens een rondleiding in dat museum van zeven types fietspad.
Er zijn minder relicten te vinden dan in het vorige museum.
Nu pas begrijp ik waarom deze potentiële fietsas afgelopen jaren geen upgrade kreeg: het was wachten op het Circulatieplan.
De Elyseese velden heeft aan beide kanten een fietspad.
Dit is het pad stadinwaarts, dat nu op één van de belangrijke autoroutes van het Circulatieplan ligt.

04apr17, Elyzeese Velden

Dat pad krijgt nu op de Bargiekaai op de plaats waar er niks aan fietspad was een geschilderd verlengstuk:

04apr17, Bargiekaai stadinwaarts
04apr17, Bargiekaai
04apr17, Bargiekaai
04apr17, Bargiekaai
04apr17, Bargiekaai

Het kruispunt met de Guldenvliesstraat kreeg een knip, met een doorgang voor fietsverkeer:

04apr17, Bargiekaai staduitwaarts
04apr17, Bargiekaai

Een grote groep bewoners verklaart zichzelf pro Circulatieplan, maar vreest vooral de nadelen van drukker autoverkeer te vangen.

04apr17, Elyzeese Velden