Home

Transportfiets

12 oktober 2013

21sep13, 11u53, Emile Clauslaan

21sep13, 11u53, Emile Clauslaan

Gisteren wou ik Sneeuwrapport (5) afsluiten met “Hier is maar één remedie voor: meer mankracht en machines, en misschien een beetje kwaiteitscontrole.”.
Dat vond ik wat te prekerig, en knipte de zin weg om hem vandaag te gebruiken.
Deze morgen las ik de nieuwe schepen van Openbare Werken in de Gentenaar:
“Ook het strooien van de fietspaden is een heikel punt gebleken. ‘Daar moeten we toegeven dat het beter kan. Er is snel ingegrepen om een paar moeilijke punten sneeuwvrij te maken, maar het was niet zoals het moest zijn. Om de fietspaden fietsbaar te houden, hebben we meer sneeuwruimers nodig. Ideaal kunnen we die smalle sneeuwruimers delen met Ivago, zodat ze, wanneer het niet sneeuwt, voor andere schoonmaaktaken kunnen worden ingezet. Overigens kunnen we vanaf dinsdag al een eerste veegmachine van Ivago inzetten, een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de diensten.'”
Dat is een prima samenvatting.

Laat me nog wat situaties tonen waarin de machtsverhouding angst aanjaagt.
De situatie aan de overgang tussen Emile Clauslaan en Parklaan ergert me allang.
Zowel bussen, taxis als personenwagens duiken er zonder vertragen zone 30 binnen.
Een paar paaltjes geven fietsers richting Parklaan wat rugdekking.
Net daar bleef de sneeuw vanaf dag 1 liggen.

22jan13, 20u34, Parklaan / Emile Clauslaan

22jan13, 20u34, Parklaan / Emile Clauslaan


Vanavond, op weg van het station naar huis, zag ik plots de paradox pur sang.
Net op die plaatsen waar de wegbeheerder fietsers wil beschermen tegen het autoverkeer laat diezelfde wegbeheerder het soms/vaak afweten met sneeuwruimen.
Soms omdat de passage te smal is, soms om “variabele redenen” -lees: redenen die ik niet snap.
Gevolg: fietsers moeten net op “beschermde plekken” die bescherming verlaten.
Een wrede paradox.
Een onvolledig geruimd fietspad naast een berijdbare weg is een gevaarlijk fietspad.

Nog twee voorbeelden die dateren van na zondag:

21jan13, 13u46, Coupure-Links

21jan13, 13u46, Coupure-Links

22jan13, 20u32, Kortrijksesteenweg

22jan13, 20u32, Kortrijksesteenweg

Trottoirrijders (5)

7 maart 2012

Fietsers zijn geen zaligmakende, heilige kaste.
Ook dommigheid / onwetendheid is een factor bij spookfietsers / trottoirfietsers.
Buitenlandse studenten uit fietsloze landen of steden spannen de kroon.

21jun11, 17u40, Emile Clauslaan

Onderstaande blokkade om ze op het trottoir te jagen is iets te drastisch.

06maa12, Emile Clauslaan

*Zucht.*

Nog even aanpikken op methode 2 van vrijdag, het louter strooien.
Elke straat strooien of vegen gaat uiteraard niet, dat weten we allen.
Je zou verwachten waar men strooit kwaliteit de norm is.
Of toch minstens op de hoofdassen.
Jammer maar helaas.
Het beeld hieronder is -even tellen- acht (8) dagen na de sneeuwval:

11feb12, 16u00, Emile Clauslaan

Fietsers worden naar de linkerkant gedreven/gedwongen.
Dat is voor de assertieve fietser geen probleem.
Maar in alle auto’s weerklinkt: amai, fietsen is gevaarlijk.
Hopelijk is het een uitzondering, maar wat zou me hierin doen geloven?

Methode 3: zand strooien.
Is het nu zand of schelpezand?
De groendienst past dit toe in parken.

09feb12, 08u42, Bijgaardenpark

Het is een degelijke methode, die vorig jaar ietsje teveel modder opleverde.
Geen bezwaar tegen deze methode, behalve dat de Groendienst blijkbaar niet in het weekend werkt.
Voor een fietsas langs de Visserij is dat een probleem.
Wat met fietsroutes die door parken lopen?
Wachten met fietsen tot maandagnamiddag?

09feb12, 08u42, Keizerpark

Tochtje

30 mei 2011

Woensdag is het de eerste woensdag van de maand, dus om 18u33 is er een volgende Trapkracht.
Een paar flitsen van de vorige (bakfiets)editie als promotie:

04mei11, 18u34, Woodrow Wilsonplein

04mei11, 18u58, Citadellaan

04mei11, 18u59, Citadellaan

04mei11, 19u10, Emile Clauslaan

04mei11, 19u15, Sint-Denijslaan

04mei11, 19u18, Sint-Denijslaan

04mei11, 19u24, Koningin Fabiolalaan

04mei11, 19u26, Koningin Fabiolalaan

04mei11, 20u04, Graslei

Ik ben woensdag aan het werk, dus voor mij geen groepsfietstochtje door de stad met een radiomuziekje op de achtergrond.
Laat het u smaken!

Angststrook

13 september 2010

De nieuwe woorden blijven uit de lucht vallen.
Na de mosselfiets las ik vandaag in de Gentenaar over de lokfiets.
Het woord alleen al is grandioos.
Wie belt de van Dale?

Een paar jaar geleden was ik gechoqueerd door het woord “moordstrookje”.
Hiermee werd bedoeld: een smal betonnen fietspadstrookje palend aan een drukke autoweg.
Wie kent dit niet?
Wel, naar analogie hiermee is dit mijn hoogstpersoonlijk “angststrookje”:

02jul10, 15u35, Emile Clauslaan


Het is een versmalling in het fietspad, net op een plaats waar ik me als fietser het meest kwetsbaar voel.
Op deze scherpe bocht in een lichte afzink zie je bussen, vrachtwagens en auto’s met de regelmaat van de klok buiten de lijntjes kleuren.
En waarom is er een versmalling van het fietspad?
Net om ze de nodige ruimte te geven.
Hier voel ik me soms Calimero.
Ik durf er als assertieve fietser passeren, maar wat met ouders met kinderen?
Waarom trok men het prima fietspad van de Van Rijsselberghedreef niet door tot aan de Burggravenlaan, of toch minstens tot aan de Fortlaan?

De tweede fietsvogelvrije plek werd vandaag al uitgebreid beschreven door Dries.

Dries maakt het me makkelijk. Ik had zin om een tirade af te steken over de onwaarschijnlijke prioriteit (£*$!%) om al deze parkeerkasseien te herleggen, terwijl er massaal veel plekken schreeuwen om (veiliger) fietspaden en fietsopstelstroken op alle kruispunten. Over zin en onzin van kasseien en comfortabel parkeren. Over hoe onecologisch het is om net de enige verdienste van kasseien, de waterdoorlaatbaarheid, weg te cementeren.
Geen tirade. Ik beperk me tot copy/paste van Dries zijn reactie, en een paar foto’s van de signalisatie”grap”.

18jun09, 9u24, Krijgslaan

18jun09, 9u24, Krijgslaan

Nu al meer dan een week een heel dubbelzinnige situatie bij de heraanleg van de parkeerstroken op de Krijgslaan, niet alleen het deel tussen de Achilles Musschestraat en de Sint-Pietersaalststraat maar ook het deel tot aan het Citadelpark.

Eerste situatie:

Het fietspad is hier afgesloten met een versperring en een geel-oranje bord “Fietsers op de rijbaan”. Na de versperring is het fysiek wel mogelijk weer op het fietspad te rijden naast de werken tot een volgende versperring na een kruispunt.

Vraag 1: Geldt het rechthoekig geel-oranje bord “Fietsers op de rijbaan” enkel ter hoogte van de versperring, of tot aan het volgend kruispunt (over de hele lengte van de werken).

Vraag 2: In het tweede geval: verwacht men serieus dat fietsers hun plaats durven te veroveren op die gewestweg tussen de auto’s, wetende dat die hen eraf zullen rijden/toeteren richting het fietspad?

18jun09, 9u24, Krijgslaan

18jun09, 9u24, Krijgslaan

Tweede situatie: Sinds enkele dagen staat er nog een bijkomend verbodsbord “verboden voor fietsers” aan die verschillende versperringen.
Dat verbodsbord kun je niet anders interpreteren dan dat fietsers hier niet mogen rijden, noch op het fietspad nog op de rijbaan. Nochtans staat er ook nog altijd het rechthoekig geel-oranje bord “Fietsers op de rijbaan”.

18jun09, 9u23, Krijgslaan

18jun09, 9u23, Krijgslaan

Vraag 3: hoe verwacht je dat de fietsers de dubbelzinnige combinatie van verkeersborden “Verboden te fietsen op de hele weg” en “Fietsers op de rijbaan” zullen interpreteren?

Vraag 4: deze weg is door deze verbodsborden verboden voor fietsers. Waarom staat er geen omleidingspijl, of toch minstens een of andere aanwijzing tot hoever deze werken lopen? Tot aan de Sterre? Tot aan Oudenaarde?
Vindt men dat de weggebruiker zelf zijn omleiding maar moet uitstippelen?

18jun09, 9u32, Emile Clauslaan / Krijgslaan

18jun09, 9u32, Emile Clauslaan / Krijgslaan

Morgen -helaas- nog zo een situatie.

%d bloggers liken dit: