Gevonden: tellers

——– Origineel bericht ——–
Onderwerp: Fietstelling Gent 15 mei: de eerste resultaten
Datum: Thu, 15 May 2014 14:45:44 +0200
Van: Stefaan Claeys

Aan alle geïnteresseerden (tellers – pers – stadsdiensten – politiek)

zoals je weet hebben we vanochtend een telling gehouden van alle fietsers die het gebied van de R40 (stadsring) binnen reden. Dat deden we van 7u00 tot 9u00 op 33 verschillende kruispunten. In totaal zijn er 47 kruispunten, maar we deden alle belangrijkste zodat we zeker zijn dat we meer dan 95 % van het werkelijk aantal fietsers geteld hebben.

Wie zijn we: we waren met 37 vrijwilligers, bijeen gebracht via verschillende netwerken zoals GMF of de Fietsersbond. Het initiatief ging uit van de werkgroep fietsnetwerk van Fiets van Troje. Fiets van Troje is de toekomstfabriek voor duurzame mobiliteit in Gent. Het zet experimenten op die een duurzame mobiliteitstoekomst nu al in de praktijk willen uittesten. Bekend zijn de leefstraten, die nu enthousiast opgezet worden in meer en meer Gentse buurten.

Wat willen we: De werkgroep fietsnetwerk wil ook zo’n experiment uitwerken, namelijk de uitrol op korte termijn van een bewegwijzerd, veilig en comfortabel fietsnetwerk naar alle deelgemeenten en buurgemeenten, dat niet langs de grote steenwegen loopt maar wel parallel eraan, door rustige straten. Zo willen we de kans bieden aan toekomstige (jonge en oude) fietsers die vandaag nog niet durven, mogen of willen fietsen naar Gent, en nu dus aangewezen zijn op gemotoriseerd vervoer. De werkgroep tekende (in overleg met met de stadsdiensten) al vier zo’n routes uit, richting Evergem, Destelbergen, Melle en Drongen. Die willen we nu snel op het terrein uitzetten.

Waarom deze telling: Om achteraf te kunnen inschatten wat het effect is van zo’n bewegwijzerde autoluwe route, is het nodig om vooraf een ‘nul’meting te doen. Zowel de evolutie in absolute aantallen interesseert ons, als de verhouding tussen het aantal fietsers dat via de autoluwe route komt dan wel via de klassieke autoroute. We gaan er immers van uit dat een fietsroute niet alleen nieuwe fietsers aantrekt, maar ook een verschuiving teweeg brengt van de klassieke as naar de autoluwe as. Het is onze stellige indruk dat veel autoluwe routes vandaag onvoldoende bekend zijn, ook bij regelmatige fietsers, omdat bewegwijzering ontbreekt.

Wat leverde de telling concreet op: In totaal telden we vanochtend 8.951 fietsen (cijfers van twee telposten zijn nog niet binnen) die tussen 7u00 en 9u00 de stadsring kruisten en richting centrum reden. Opvallend: We zien dat de helft van alle fietsers via slechts 6 kruispunten Gent binnenrijdt, te weten, in afnemende volgorde: Groendreef, Dampoortrotonde, Keizerparkbrug, Forelstraat, Heuvelpoort en Wondelgemstraat. Dat zijn de reeds bestaande hoofdfietsassen (joepie!), maar jammer genoeg ook enkele grote auto-assen waar geregeld ongevallen gebeuren. We stellen vast dat sommige ‘goede’ routes inderdaad nog veel te weinig bekend zijn. Zo komen er vandaag nog drie keer zo veel fietsers via de Wondelgemstraat Gent binnen in plaats van via de veel veiliger en aangenamer Gaardeniersbrug, die een eindje ernaast ligt. We telden voor het plezier ook het aantal bakfietsen: dat waren er 84, dus net niet één procent van het totaal. Samen met de cijfers kwamen vele observaties, suggesties,… binnen die we binnenkort samen zullen bespreken. Verschillende mensen deden ook zijtellingen van bvb e-bikes, voetgangers, uitrijdend verkeer… Ook dit opent mogelijkheden voor gesprek en vervolgtellingen.

Wat is de wetenschappelijke waarde van deze cijfers: Deze telling is niet meer en niet minder dan een momentopname, en dus niet zomaar statistisch ‘valabel’. Belangrijke factoren zoals weersgesteldheid, dag van de week, de blokperiode,… hebben een belangrijke invloed op het totaal aantal fietsers. Toch kunnen we die factoren (groten)deels neutraliseren, door de komende jaren telkens omstreeks dezelfde periode te tellen op een zelfde dag in de week. De factor ‘weer’ kan dankzij de permanente telpunten van de stad (enigszins) verrekend worden.

Aan ieder die bijdroeg op gelijk welke manier, zeer wel bedankt! Dit hebben we op nauwelijks één week georganiseerd.
Velen gaven al aan verder te willen meewerken met de groep – wordt dus zeker vervolgd.

namens de groep,
Stefaan Claeys

——————————————————————————————

En ja hoor, dit was de eerste fietser op telpost Forelstraat:

15mei14, 07u01, Forelstraat
15mei14, 07u01, Forelstraat

Dit waren de eerste kinderen:

15mei14, 07u32, Forelstraat
15mei14, 07u32, Forelstraat

De cijfers op deze telpost tonen mooi het verloop van de ochtendspits:
7u-7u15: 15
7u15-7u30: 17
7u30-7u45: 53
7u45-8u00: 88
8u00-8u15: 172
8u15-8u30: 122
8u30-8u45: 93
8u45-9u00: 82
totaal: 642

Bekijk de hoe de golven fietsers aanzwellen.

15mei14, 07u46, Forelstraat
15mei14, 07u46, Forelstraat

15mei14, 07u47, Forelstraat
15mei14, 07u47, Forelstraat

De twee grootste golven telden 28 fietsers, niet toevallig tussen 8u en 8u15.

Ik telde al vaker op dit kruispunt, en was vooral blij verrast hoeveel lagere schoolkinderen mee fietsen:

15mei14, 07u58, Forelstraat
15mei14, 07u58, Forelstraat

15mei14, 08u02, Forelstraat
15mei14, 08u02, Forelstraat
15mei14, 08u03, Forelstraat
15mei14, 08u03, Forelstraat
15mei14, 08u03, Forelstraat
15mei14, 08u03, Forelstraat

Twee uur observeren is ook: ergernis en verwondering.
Ergernis over de puber die, koptelefoon op het pukkelhoofd, halfweg de roodlichtfase ongegeneerd het kruispunt dwarste.
Hij had wel goed gekeken, gelukkig maar.
De zot die flagrant van Dampoort naar Heuvelpoort door een paar seconden rood vlamde keek enkel naar zijn lief.
Sommige fietsers gingen al in de rem.
Chauffeurs van zware vrachtwagens die GSMen, zucht, op deze weg…
Verwondering over het aantal fietsers die op de fietspadloze Heernislaan fietsen, ik schat op die twee uur toch een twintigtal, zelfs een elektrische bakfiets.

15mei14, 07u35, Heernislaan
15mei14, 07u35, Heernislaan

15mei14, 08u51, Heernislaan
15mei14, 08u51, Heernislaan

Verwondering over het huwelijk tussen een kinderzitje en een bananendoos:

15mei14, 08u36, Forelstraat
15mei14, 08u36, Forelstraat

Maar de hoofdprijs verwondering ging naar de eekhoornachtige tweewielers die deze telling niet haalden:
15mei14, 08u10, Heernislaan
15mei14, 08u10, Heernislaan

Het contrast met (op de achtergrond) de meest desolate bushalte van het land kon niet groter zijn.

Gezocht: tellers

Gezocht: tellers voor de eerste Gentse simultaantelling fietspendelaars op 15 mei 7u00 – 9u00

Naar aanleiding van de start van de eerste route van het fietsroutenetwerk dat we ontwikkelen binnen Fiets van Troje willen we een simultane nultelling organiseren, om dan later te kunnen inschatten of er meer fietsers bijkomen. Zo een simultaantelling zal de onderlinge verhouding binnenrijdende fietsers tussen de inrijpunten duidelijk maken, en die cijfers kunnen geijkt worden tov de cijfers van de telpalen en de automatische tellers die de stad al inzet. Zo kan je abstractie maken van het toevallige weer van die ene dag waarop we meten.

.
.

Wanneer? Donderdag 15 mei om 6u45. We tellen van 7u00 tot 9u00.

Waar? We tellen alle belangrijke inrijpunten op de stadsring (R40). We zijn al met 11 maar we zoeken minstens 23 mensen, dan hebben we de belangrijkste punten. Als we met 47 zijn kunnen we vrijwel alle inrijpunten tellen. Als we met nog meer zijn, tellen we ook der uitrijders richting de twee stations.

Wat bij regenweer? De telling gaat gewoon door.

Deelnemen? Meld je aan bij stefaan.claeys@bblv.be. Mocht je enkel het eerste of tweede uur kunnen tellen, mag je je ook opgeven. Misschien kunnen we wel duo’s maken. Als je een voorkeur hebt aan welke kant van Gent je wil tellen, geef dat ook aan. Geef graag ook je GSM nummer door. Je krijgt vervolgens een plek toegewezen en ontvangt via mail een korte briefing en een telformulier.

Alvast bedankt!

Capaciteit 3.0

Dè Stad Gent bestaat niet.
Het is een huis met vele kamers.
Terwijl sommige ambtenaren of diensten de toekomst opzoeken, proberen anderen het verleden te behouden.
Een complex spanningsveld.
Dan hebben we het nog niet over de verschillende dynamiek tussen politiek en ambtenarij.
Of over de verschillende opinies binnen 1 partij.
Of over hoe een beleid uit te bouwen terwijl X aantal beslissingen door het vorige bestuur genomen zijn, en nu pas in uitvoering komen of zijn.
Nog complexer.
De hamvraag is: hoe organiseer je in deze complexiteit verandering?

Fiets van Troje is een nobel stadsinitiatief waar u hier en hier kort meer kan over lezen.
Uitgebreid lezen kan hier.
Lees ook de Systeemanalyse Mobiliteit.
Fiets van Troje is geen top-downinitiatief, maar wil bewoners het initiatief geven en ondersteunen.
Knap.
Jij en ik kunnen er aan meewerken.
Noem het “bewonersinspraak en -participatie 2.0”.
Bedoeling is om mee bij te dragen om Gent tegen 2050 klimaatneutraal te maken.
Eén van de projecten is de “leefstraat 1.0”.
Ik vermoed dat dit nieuwe straatontwerp niet in de smaak van het project zal vallen:

23apr13, 21u16, Stokerijstraat
23apr13, 21u16, Stokerijstraat

Tenminste, ik wordt er niet vrolijk van.
Het is een overduidelijke autostraat, geen leefstraat.
Is het een concept van de periode Beke2 of van Termont1?
Voordelen van dit concept zijn:
– autoparkeercapaciteit 3.0
– door de asverschuivingen en smalle rijweg krijg je (vermoedelijk) een lagere snelheid van het verkeer.
Wie af en toe langs de Koningin Elisabethlaan passeert weet dat schuingeparkeerde auto’s die achterwaarts vertrekken voor fietsers een gruwel zijn.
Dat zal hier niet anders zijn.
Elk voor heb zijn nà?
Of is dit een poging tot verandering?
Of is het vooral een autovriendelijke en -gerichte straatinrichting?