Bond

Bond.
Nee, niet James.
Een bond dekt vaak een verenigingsvlag.
Bond is een Vlaams synoniem voor de Gezinsbond.
Er is de vakbond en de ziekenbond.
De Bond Moyson.
De Voetbalbond.
De Duivenbond.
De KBWB, de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, kortweg de Wielerbond.
De sporters.
En iets totaal anders: de Fietsersbond.
De fietsers, U welbekend.
140907

Een bond is een verbond.
Je weet wel: dan ontstaan zinnen met begrippen als “een doel” of “een ideaal”.
In het geval van de Fietsersbond ook: “algemeen belang”, met als satellieten: “leefbaarheid”, “gezondheid” en “klimaat”.
Afgelopen jaar vierden we in Gent een klein feestje.
Niet met champagne en nachtelijk kabaal, maar ’s middags op een gezellig plein, na afloop van de Tweedehandsfietsenmarkt, met koffie-, water- en biergekeuvel.

06sep14, 13u44, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u44, Oude Beestenmarkt

De aanleiding voor het feestje kon u lezen in zeven Fietsbulten tussen 3 mei en 15 mei: 25 jaar Fietsersbond Gent.
U kon er lezen dat Perpetuum Mobile een voorloper was van de Fietsersbond.
Pioniersverhalen.
Verhalen over demonisering en de recherche.
De grappigste verhalen rolden vlot over het plein:
06sep14, 12u53, Oude Beestenmarkt
06sep14, 12u53, Oude Beestenmarkt

06sep14, 12u57, Oude Beestenmarkt
06sep14, 12u57, Oude Beestenmarkt
06sep14, 12u57, Oude Beestenmarkt
06sep14, 12u57, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u27, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u27, Oude Beestenmarkt

En dan -als souvenir en eerbetoon- de obligate fotosessie van de “oude garde”, de pioniers:

06sep14, 13u33, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u33, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u33, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u33, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u33, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u33, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u37, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u37, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u37, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u37, Oude Beestenmarkt

U merkt het, er was véél te vertellen.
En het was gezellig.
Fietsersbond Gent was en is een hard werkende, warme club.
Het onderwerp, mobiliteit in een stad, is complex, en vraagt een extreem ontwikkelde vorm van geduld.
Maar we groeien.
Afgelopen jaar groeide het ledenaantal in Gent met 60 lidmaatschappen (vaak gezinnen), waarmee we de snelst groeiende Fietsersbondafdeling zijn.
Het draagvlak groeit, dat is wat telt.
U ben nog geen lid, en voelt het kriebelen?
Klikklik hier, en klaar.
U wil de handen uit de mouwen steken?
Lees de pagina “vrijwilliger worden”, en kom af.
Er is behoefte aan een “nieuwe garde”.
We hebben ècht handen te kort, want ook wij zijn vrijwilligers.
Dat zal u in 2015 aan Fietsbult merken.
Dries neemt de redactie over.
Michael blijft bouwen aan het Fietsbult-uiterlijk.
Verwacht u in 2015 aan een nieuwe look.
En we willen dit forum iets kalmer vullen.
Een overkill aan ideeën leidt niet tot een overkill aan verandering.
Mogen we ook aan u vragen om in uw commentaren bij de les te blijven?
Een Fietsbult over een paaltje hoeft niet te leiden tot commentaar over het neushaar van de politieman van om de hoek.
Een commentaar die gelezen wil worden is best bondig.
Ook wij zullen gebalder -lees: minder- met Fietsbult omgaan, en willen zo méér resultaat zoeken.
Verjaardagen zoals deze willen we vermijden:

141122Sint-Lievenspoort (23)
For your information: de dames die deze banner dragen zijn even oud, 20 jaar.
Op 25 jaar is er mede onder impuls van de Fietsersbond veel veranderd.
De “oude garde” leverde schitterend werk.
De assertieve fietser kan in Gent zijn vlot fietsen.
Maar je kan onmogelijk zeggen dat onze overheden voluit de kaart van de fiets trekken.
Er is nog veel onwil en/of onwetendheid.
En versplintering van bevoegdheden.
De verkiezingsuitslag in Gent werd door velen aangevoeld als een duidelijk signaal voor meer en veilige fietspaden.
De verwachtingen zijn hoog.
Het ongeduld groeit.
Het hoofddoel is: èlke mens, zowel kind als bejaarde, moet zich per fiets veilig van en naar zijn woonplaats kunnen verplaatsen.

Tot zover 2014.
Uw mails met teksten en foto’s blijven ook in 2015 van harte welkom op fietsbult@fietsersbondgent.be .
Prettig en veilig eindejaar!

Agenda mei

Een maandelijkse agenda, good idea?

woensdag 2 mei, 18u33, start aan Woodrow Wilsonplein: TRAPKRACHT mei

zaterdag 5 mei, 10u00, start aan Sint-Jacobs om 11u00: Tweed & Vintage Ride
Meer info bij Radio Modern en Belgerinkel naar de Winkel

dinsdag 8 mei, 20u00-22u00, Café des Arts, Schouwburgstraat: open maandoverleg Fietsersbond Gent

zaterdag 12 mei, 09u00-12u00, Woodrow Wilsonplein: tweedehandsfietsenmarkt

donderdag 24 meidinsdag 15 mei, 17u00-18u00, Sint-Lievenslaan: (tweede) actie veiliger Sint-Lievenspoort

zaterdag 2 juni, 11u00-12u30, start aan Sint-Pieterplein : Rinkeltoer van Gent
Meer info bij SAVEM.

dinsdag 5 juni, 20u00-22u00, Café des Arts, Schouwburgstraat: open maandoverleg Fietsersbond Gent

woensdag 6 juni, 18u33, start aan Woodrow Wilsonplein: TRAPKRACHT juni


zaterdag 08 september, 09u00-12u00, Woodrow Wilsonplein: tweedehandsfietsenmarkt

zondag 16 september, all day, Gent: autovrije dag

Wat cursief staat wordt niet (mee) georganiseerd door Fietsersbond Gent.
Correcties zijn welkom op fietsbult@fietsersbondgent.be

Actie Sint-Lievenspoort (1)

Donderdag 22 maart is de “Europese dag van de hoffelijkheid in het verkeer”.
Fietsersbond Gent organiseert vandaag van 17u tot 18u een actie aan de Sint-Lievenspoort.
De locatie: Sint-Lievenslaan (naast de Schelde ter hoogte van de UCON, vanuit Heuvelpoort richting Dampoort).
We roepen u op om vanaf 17u tot 18u mee flyers uit te delen aan de automobilisten die wachten aan het rood licht.
Als we met velen zijn houden we met het klassieke langzaamaan-gebaar een “mexican wave”.

We willen hiermee aandacht vragen voor een van de meest onveilige fietsoversteekplaatsen van Gent.
Het aantal bijna-aanrijdingen is er ontelbaar.
Zie ook dit artikel uit 2008.

De oversteekplaats vertoont verschillende gebreken.
* Het verkeerslicht dat groen geeft aan fietsers is onzichtbaar voor de automobilist die als eerste het kruispunt zal opdraaien.
De automobilist ziet enkel het rode licht van de tweede oversteekplaats.
Foto’s en meer uitleg hier.
Een tweede licht op de middenberm kan dit opvangen.
* De middenberm is te klein als wachtplaats voor fietsers op het volgende groen licht.
Foto’s hier.
Momenteel is de rijweg er drie rijvakken breed.
Twee rijvakken volstaan, en zullen ook snelheidsremmend werken.
Net hier, aan de toegang tot autostrades, wordt zéér snel gereden.
* De straatverlichting is net boven de fietsoversteekplaats al jaren stuk.
Dit zijn primaire zaken, een goede wegbeheerder onwaardig.
Heeft u zelf verhalen over dit kruispunt?

Duizend

Dit is Fietsbult nummer 1000.
Dat is maar een cijfertje, no more, en een alibi voor een stapje vooruit.
Fietsbult wordt vanaf vandaag een groepsproject.
Gedaan met de solomeningen van die éne man uit Sint-Amandsberg waarop jullie enkel kunnen reageren.
Vanaf morgen wordt het palet rijker.
De companen van Fietsersbond Gent vervoegen het project met hun foto’s, analyses, verhalen, faits divers en wie weet: ooit filmpjes.
Het blijft een blog met individuele persoonlijke meningen/gedachten.
Onderaan elk bericht leest u de naam van de auteur.
Elk schrijft voor zijn eigen rekening.
Elk zijn gedacht.
Daarnaast wordt Fietsbult ook de blog van Fietsersbond Gent, met aankondigingen van activiteiten, open brieven, standpunten,…
In dat geval wordt er ondertekend door Fietsersbond Gent.

11sep11, 17u56, Brussel

Dit wordt dus een blog met twee sporen, of zullen we zeggen: met twee paden?
Ook uw inbreng is welkom.
Suggesties, teksten met een grote menselijkheid, en foto’s zijn welkom op fietsbult@skynet.be fietsbult@fietsersbondgent.be.
In het verleden kregen we reeds een aantal foto’s doorgemaild.
De komende dagen een selectie hiervan.
Lees ondertussen nog eens de eerste bultjes van 23 maart 2008.