Fietsetalages (4)

Fietsen zijn steeds meer designobjecten.
In sommige etalages zijn het marketingobjecten.
Zoals bij deze bakker:

12mei13, 11u28, Antwerpsesteenweg
12mei13, 11u28, Antwerpsesteenweg

12mei13, 11u28, Antwerpsesteenweg
12mei13, 11u28, Antwerpsesteenweg
Te winnen of te sparen?
Of de combinatie van sparen en winnen?

12mei13, 12u03, Antwerpsesteenweg
12mei13, 12u03, Antwerpsesteenweg