Open brief aan de NMBS/Infrabel

Geachte Mevrouw Van Rijckeghem,
(districtsdirecteur NMBS-holding)

Vorige week maandag was het klankbordgroep Gent Sint-Pieters.
Daar er niemand van de NMBS aanwezig was, en de volgende klankbordgroep pas eind december plaats heeft, zijn we zo vrij een aantal dringende zaken op mail te zetten.

De Fietsersbond wordt de laatste twee maanden steeds vaker gemaild of in CC gezet omtrent problemen met de stallingen rondom het station.
De euforie omtrent de schitterende ondergrondse stallingen is snel omgeslagen in wrevel en boosheid.
Wrevel omtrent het tekort aan overdekte stallingen.
Boosheid omtrent het stallingsbeheer van de ondergrondse stalling, in casu het dagelijks ruimen van fout gestalde fietsen.
We zijn als Fietsersbond absoluut voorstander van een weesfietsenbeleid.
De stallingschaos van de afgelopen decennia was ook ons een doorn in het oog.
We vragen echter een aantal zaken te optimaliseren.

* We vernamen dat er voor de betalende overdekte stalling in september 2013 een wachtlijst is van 300 mensen.
Een indianenverhaal, zo blijkt.
We deden zelf de test.
Afgelopen maand vertelde ons een loketbediende dat de wachtlijst lang geleden gestopt is bij 100.
En dat een mailtje aan de ombudsman het meest zinvolle is.
Het zijn er dus vermoedelijk meer dan 300.
De behoefte bij pendelaars aan afgesloten overdekte stallingen is hiermee schrijnend duidelijk.
Wat zijn hiervoor de plannen op korte termijn?

* Waarom is er geen gelijkvormig fietsparkeerbeleid bij alle Fietspunten?
Gelijkvormigheid helpt om Fietspunten nationaal te promoten.
Aangezien meerdere stations met een Fietspunt onder uw bevoegdheid vallen willen we u vragen dit in overweging te nemen.
– Een student die in Brugge vier weken mag stallen begrijpt niet waarom dit in Gent drie weken is.
Gelijkvormigheid helpt –sommigen- om dat te memoriseren.
Mocht dit een item zijn dat gebonden is aan stedelijke reglementeringen dan horen we dat graag.
– Idem voor het verwijderen van fout gestalde fietsen.
In Brugge krijgen fout gestalde fietsen een waarschuwingslabel met tekst.

09okt13, 10u57, Fietspunt Brugge
09okt13, 10u57, Fietspunt Brugge

Vermoedelijk worden deze fietsen pas na 2 of 3 dagen verwijderd.
De schifting tussen pendelaars en studenten/vakantiereizigers ontstaat vanzelf.
In Gent worden zo’n fout gestalde fietsen de dag zelf verwijderd.
Dit maakt beginnende pendelaars of pendelaars met een nieuwe fiets woest.
We kennen mensen die hierdoor overwegen om pendelen per fiets en trein op te geven.
We begrijpen dat de NMBS de ondergrondse stalling vanaf dag één in ere wil houden.
We begrijpen niet waarom dit op een pendelaarsonvriendelijke manier moet.
– Idem voor bakfietsen.
In Brugge zijn hiervoor aangepaste stallingen -een eenvoudige lage buis- aanwezig.
In Gent ontbreekt dergelijke faciliteit, terwijl het gebruik van bakfietsen boomt.

*We erkennen dat de stallingssituatie rondom Gent Sint-Pieters de laatste 6 jaar verbeterd is.
Het beheer van de stallingen op de Sint-Denijslaan wordt elk jaar professioneler.
Wat we vragen is om deze stallingen attractiever te maken.
– De verlichting van de stalling is nog steeds ondermaats.
Eandis wil precies –na jaren onwil- enkel verantwoordelijkheid nemen over het straatgedeelte, niet over het stallingsdeel.
Wetende dat deze stalling nog 3 à 5 jaar meegaat pleiten we voor een snelle tijdelijke oplossing.
De werfverlichting ernaast of de tijdelijke verlichting onder het VAC toont hoe eenvoudig dit kan zijn.

28aug13, 18u35, Koningin Maria-Hendrikaplein
28aug13, 18u35, Koningin Maria-Hendrikaplein

– Er is hier een groot potentiëel voor overdekte stallingen.
Om maar één voorbeeld te noemen, ouders met kinderzitjes willen hun kroost ook ’s avonds droog vervoeren.
Pendelaars willen hun fiets in ere houden.
Mochten de achterste rekken van de Sint-Denijslaan (die tegen de muur) een overkapping krijgen cfr de tijdelijke stallingen tijdens de stationswerf in Brugge, ze zouden prompt een succes zijn.
Dat lijkt ons een kleine kost met groot rendement.

27sep10, 10u08, stationsplein Brugge
27sep10, 10u08, stationsplein Brugge

*De stationssite is voor vele fietsers een onoverzichtelijk werfkluwen.
Signalisatie naar de stalling Sint-Denijslaan, promotie hiervoor in de ondergrondse stalling en overdekte stallingen (zie boven) halen volgens ons de druk op de ondergrondse stalling weg.
Misschien is de signalisatie iets voor de stad?
Of voor het Infopunt?

*Velen vragen ons waarom in de ondergrondse stalling zo met ruimte gemorst werd.
We leggen dan het concept uit.

09dec12, 17u09, Fietsstalling Sint-Pietersstation
09dec12, 17u09, Fietsstalling Sint-Pietersstation

Dat concept wordt geapprecieerd, tot we vertellen dat dit de volgende 8 jaar zo zal blijven.
Op deze plaats is een capaciteitsuitbreiding met tijdelijke stallingen perfect mogelijk.

We zijn ervan overtuigd dat de NMBS het belang inziet om de combinatie fiets/trein te ondersteunen en verder uit te bouwen.
Het zou zeer jammer zijn om dit (snel) groeiende potentieel aan duurzame mobiliteitsdeelnemers af te stoten.
Het prijskaartje dat hiervoor nodig is lijkt ons gering.

We plaatsen deze tekst ook op onze blog.
Hier kan u een paar illustrerende foto’s bekijken.
Mocht u meer uitleg verlangen, graag tot een gesprek bereid.

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond Gent

Avondshoppen

Pierre mailde: “Even mededelen dat de fietsbrug aan het badhuis “Van Eyck” sinds vandaag is afgesloten voor alle verkeer, ook de voetganger.
De voetganger kan langs het water naar de Sint-Jacobsnieuwstraat geraken.
De fietser rijdt best langs de Gebroeders Van Eyckstraat richting Sint-Jacobs of langs de Voorhoutkaai richting de Dampoortstraat via de Jan van Gentstraat.
Ik denk dat deze werken wel een tijd gaan duren.”

25apr13, 22u15, Veermanplein
25apr13, 22u15, Veermanplein
25apr13, 22u16, Veermanplein
25apr13, 22u16, Veermanplein

25apr13, 22u18, Veermanplein
25apr13, 22u18, Veermanplein
Een tekst op Fietsbult vraagt om foto’s, en zo flaneerden we op deze zwoele aprilavond door de Kuip.
Het avondshoppen liep op z’n einde.
Elk terrasje etaleerde een augustuslook.
De green van de Stadshal vervulde een sociale / romantische / relatiebevorderende rol.
25apr13, 21u43, Emile Braunplein
25apr13, 21u43, Emile Braunplein

Een coctail van avondshoppen, zwoele temperaturen, persaandacht voor de opening van het Fietspunt en een artikel in het Stadsmagazine maakte dat de Gentenaar de weg naar de twee centrumfietsstallingen leerde kennen:

25apr13, 21u45, Emile Braunplein
25apr13, 21u45, Emile Braunplein

25apr13, 22u03, Pakhuisstraat
25apr13, 22u03, Pakhuisstraat
25apr13, 22u03, Pakhuisstraat
25apr13, 22u03, Pakhuisstraat

Trein/fiets (6): hulpmiddelen

Gisteren concludeerden we dat de signalisatie binnenin het stationsgebouw Gent Sint-Pieters prima is.
Wat krijg je van zodra je het station buiten stapt?
Welke hulpmiddelen krijgt de Lonely Planettoerist, de aangespoelde student, of de bezoekende fietser om de stad te verkennen?

Achteraan het station, op de Sint-Denijslaan, staat géén enkele signalisatie/hulpmiddel om de weg te vinden:

29okt10, 22u54, Sint-Denijslaan

Signalisatie naar het Fietspunt lijkt me een minimum.
Wie overdag goed kijkt ziet rechts in de verte het inhuldigingsbord van het Fietspunt staan.
Dat bord zal met de komende werf vermoedelijk uit beeld verdwijnen.
Het stadsplan dat we eergisteren toonden staat vlakbij de Voskenslaantunnel, en zal vermoedelijk deze maand  in het werfgevoel verdwijnen.
Hopelijk komt dit straatmeubilair niet -zoals zo vaak- op een hoop oud ijzer terecht.

Aan de voorkant van het station staan er vier hulpmiddelen:

29okt10, 09u19, Koningin Maria-Hendrikaplein

Uno: rechts staan er 2 eenzame werfborden.
Eén voor de Boudewijnstraat, en één voor de tijdelijke autoparking.
Dit is werfsignalisatie, maar helaas zonder vervolgborden naar de 2 doelen.
Wie niet vertrouwd is met de omgeving kan onmogelijk weten dat je het voetpad knal tegen het stationsgebouw hoort te volgen. 

29okt10, 09u19, Koningin Maria-Hendrikaplein

Deze oranje fluoborden trekken het meest de aandacht.
De andere hulpmiddelen zijn discreter.
Eigenlijk te discreet.

29okt10, 09u20, Koningin Maria-Hendrikaplein
Due: dit bord valt door de roze schutkleur van het Infopunt nog een beetje op.
Het is een goede poging om de verschuivingen van op-en afstapplaatsen van de Lijn op plan weer te geven.
Het is een gemiste kans om  het eenrichtingsverkeer op de werf Kortrijksesteenweg te tonen, en om alternatieve fietsroutes rond deze werf weer te geven:
29okt10, 09u20, Koningin Maria-Hendrikaplein

De Lijn deelde over deze perronverschuivingen ook folders uit:

27nov10, 12u42, Sint-Denijslaan
Ik wil de informatiepogingen van de Lijn niet beoordelen op hun kwaliteit.
Ik stel vooral vast: de Lijn doet moeite om zijn doelgroep te informeren.

Tre & quattro: voetgangers die het station verlaten krijgen 2 hulpmiddelen: een palenpijl en een stadsplan:

27okt10, 12u47, Koningin Maria-Hendrikaplein

De pijlpalen voor voetgangers zijn bekend in het Gentse straatbeeld:

30nov10, 13u03, Koningin Maria-Hendrikaplein

De pijlpalen voor fietsen die in gans de provincie hun nut bewijzen zie je nergens in Gent, zelfs niet op de R4 of aan de stations.
Jammer.
Is Gent een eiland in de provincie?

22jun10, 17u01, Merelbeke

Morgen een analyse van het stadplan.

Jaloers (3), met cijferupdate

Om met de deur in huis te vallen: ik snap het stallingbeleid van de NMBS/Infrabel niet.
Ze bouwden in 2008 achteraan station Gent Sint-Pieters een degelijke bewaakte overdekte fietsenstalling.
Deze stalling is tijdelijk, want op termijn komt er op die plaats een plein.

22maa10, 19u03, Sint-Denijslaan

Vandaag opende de bewaakte fietsenstalling aan Gent Dampoort.
En kijk: je krijgt voor hetzelfde geld minder service .
Voor een NIEToverdekte stalling betaal je op jaarbasis 75€.
Aan Gent Sint-Pieters staat je fiets voor dat geld ook droog.

Daarnaast: de onwil om ruim voldoende onbewaakte stallingen te voorzien maakt me boos.
Ik had iets meer slagkracht verwacht van het 1 jaar oude Fietspunt en Max Mobiel.
De cijfers van 2 tellingen zeggen alles.
Op zaterdag 15 november 2008 telden we aan het Dampoortstation 804 beschikbare degelijke fietsstallingen (de antieke roeste rotzooi vooraan het station telden we niet), en 1338 “gestalde” fietsen.
Kortom: 534 fietsen hadden geen degelijke stalling. (135 in de antieke rotzooi, 443 zonder stalling)
Op dinsdag 10 mei 2010 telden we 1241 1301 degelijke fietstallingen, en 1363 “gestalde” fietsen.
Kortom: 123 62 fietsen hadden mathematisch geen stalling.
In realiteit stonden 191 fietsen zonder stalling.

Met een halfvol glas in de hand kan je zeggen:
“Niet slecht: de helft meer fietsstallingen dan anderhalf jaar geleden”.
En de rotzooirekken liggen bij het oud ijzer.
Maar met een halfleeg glas zie je de mindere kanten:
* de 170 230 (las ik in de krant, en dat klopt) bewaakte stallingen zullen pas langzaam in gebruik komen.
Vanaf vandaag zijn er dus 1071 degelijke onbewaakte stallingen.
Daarvan zijn er 82 overdekt.
Aan het station in Brugge was/is het merendeel van de onbewaakte stallingen overdekt. (jaloers!)
Samengevat:
                stallingen   fietsen
2008             804              1338
2010           1071              1363

* Ondertussen kunnen pendelaars/automobilisten aan Gent Dampoort gratis parkeren, stijl plattelandsgemeente.
Een unicum in Gent.
En de in- en uitrit van de autoparking op de rotonde blijft een toonbeeld van ondoordacht/versplinterd/kort samengevat: slecht beleid.

18mei10, 17u58, Dampoort

* De rekken type Gent vooraan het station zijn slecht opgesteld:

18mei10, 21u17, Dampoortstation

Zo verlies je capaciteit, en/of stimuleer je mensen om slordig te stallen.

* In de bewaakte stalling stonden deze avond “gevaarlijk gestalde fietsen”.
Dat is nieuw:

18mei10, 17u55, Dampoortstation
18mei10, 17u55, Dampoortstation

Tja, ik weet wel dat je altijd wild haastig fietsvolk zult hebben, maar je kan pas goed sensibiliseren als er voldoende stallingen zijn. In Nederland bestaan er vast en zeker goede studies over hoeveel fietsstallingen je nodig hebt om aankomende en vertrekkende pendelaars te bedienen, en de stallingen te laten roteren op een intelligente manier. Tot zolang blijft dit “wildparkeren” vaste prik:

18mei10, 17u56, Dampoortstation

Morgen Jaloers (4).
Overmorgen de “making of” van deze bewaakte fietsenstalling.

Hoera

Het Dampoortstation krijgt *** 400 maal hoera*** maandag 4 mei zijn Fietspunt:

29apr09, 8u56, Dampoortparking
29apr09, 8u56, Dampoortparking

Net als aan het station in Brugge zal een containerkantoortje dienst doen als uitvalsbasis voor een Fietspuntteam:
29apr09, 8u57, Dampoortparking
29apr09, 8u57, Dampoortparking
Max Mobiel is de Gentse trekker van Fietspunt.

Woensdagavond leek het alsof de rode loper al uitlag, maar donderdagmorgen kon dat evengoed een afdektapijt tegen verfvlekken zijn:

29apr09, 8u56, Dampoortparking
29apr09, 8u56, Dampoortparking
De container kreeg nog een proper verflaagje.

De afgelopen 2 jaar kon ik zowel in Brugge als aan Gent-Sint-Pieters de positieve evolutie van zo’n Fietspunt zien en voelen. Het probleem van de weesfietsen -“Studenten hé meniere“- wordt regelmatig aangepakt. De fietsstallingen rond een Fietspunt ontaarden niet langer in een onaantrekkelijke rotzooi annex vuilnisbelt. Er wordt simpelweg zorg gedragen voor de stallingen, en dat verdient een grote pluim. Fietsdiefstallen werden er niet minder om. De doorgeknipte fietssloten worden opgeraapt, en -mag ik hopen?- ook geteld. Maar goed, Gent Sint-Pieters heeft een vrij degelijke overdekte bewaakte stalling, en dat was ooit anders

Ik heb er alle vertrouwen in dat Max snel zal merken dat er nog schaafwerk is aan de stallingen op het voorplein van het Dampoortstation:

29apr09, 8u54, Dampoort
29apr09, 8u54, Dampoort

Het is zalig dat die oud ijzer-stallingen vervangen zijn door “type Gent”, maar één tegeltje tussenruimte om met je fiets te passeren naar die gegeerde overdekte stallingen is ècht niet voldoende. Twee tegels eigenlijk ook niet.
29apr09, 8u54, Dampoort
29apr09, 8u54, Dampoort

En als je de rekken knal naast elkaar zet verlies je capaciteit:
22apr09, 16u55, Dampoort
22apr09, 16u55, Dampoort

22apr09, 16u55, Dampoort
22apr09, 16u55, Dampoort

Melding (19)

Dit glas fotografeerde ik woensdag 1 april.

01apr09, 13u34, Maria Hendrikaplein
01apr09, 13u34, Maria Hendrikaplein

Ik had net gezien hoe zalig proper de fietsstallingen op de Sint-Denijslaan en in de Voskenslaantunnel erbij lagen. Mooi werk van Max Mobiel. Ik dacht: morgen is dat glas op dit fietspad weg. Is het niet Max Mobiel, dan is het wel Ivago. Te optimistisch. Daarnet -zaterdag 4 april, 23u45- lag het glas er nog. Een meldingske dan maar.

Changez

What’s on a man’s mind?
Wie het woord “Dampoort” in de zoekbalk typt krijgt een kleine novelle te lezen.

Ik frequenteer het station nu al meer dan drie jaar als pendelaar, en na jaren ergernis omtrent de fietsstallingen is er de laatste tijd zicht op beterschap.

VOOR

13mrt08, 16u37, Dampoortstation
13mrt08, 16u37, Dampoortstation

TIJDENS

02apr09, 19u58, Dampoortstation
02apr09, 19u58, Dampoortstation

NA?

De roeste wielvernielers uit 1965 maken plaats voor model Gent. Ik ben benieuwd hoeveel stallingen er komen. Er is geen enkele reden om er geen honderden te plaatsen.

De manier waarop men het verwijderen van stallingen aankondigt met de gele linten en borden is ok. Mijn buurvrouw vloekte vooral op zichzelf dat ze op deze ochtend op deze plek haar fiets gestald had. “Het was daar stallen of mijn trein missen”. Ze koos voor de trein. Haar fiets kan ze morgen ophalen in de Academiestraat.

Fietspunt (2)

Achter het Sint-Pietersstation zijn de nieuwe overdekte stallingen van Fietspunt een goede 2 weken open. Doordat de stallingen lager liggen dan de Sint-Denijslaan zie je ze van ver niet liggen.

19feb09, 8u08, Sint-Denijslaan
19feb09, 8u08, Sint-Denijslaan

Er is tot op heden ook weinig ruchtbaarheid aan gegeven. De massa vond de weg nog niet. Maar het groeit, zeker in de weekends.

06ma09, 22u44, Fietspunt
06ma09, 22u44, Fietspunt

Twee “details” zijn voor verbetering vatbaar:
11ma09, 17u53, Sint-Denijslaan
11ma09, 17u53, Sint-Denijslaan

De boordsteen wordt best verlaagd. Een oprit lijkt me gewenst.
05ma09, 19u24, Fietspunt
05ma09, 19u24, Fietspunt

De helling is niet echt slipvrij. Op een dag met motregen lag ik bij een zacht remmaneuver om de linkse stallingen te bereiken bijna op mijn bakkes. Weet iemand of deze hellingroosters aan het station van Oostende slipvrij zijn?
16ma09, 15u26, Oostende
16ma09, 15u26, Oostende
Tot slot: de quizvraag van de dag.
02ma09, 18u27, Fietspunt
02ma09, 18u27, Fietspunt

Wat zit er in de blauwe box?

Lint

Ik hou van praktische, pragmatische oplossingen. Dit is er zo een:

16ma09, 16u28, Sint-Denijslaan
16ma09, 16u28, Sint-Denijslaan

Enig minpuntje: de vele buitenlandse studenten zullen dit Fietslint niet begrijpen. Een extra taal of een extra symbool was nuttig geweest. Maar goed: ik vermoed dat Fietspunt de opdrachtgever is, en een voorraadje gedrukt heeft dat een paar jaar meegaat. 🙂

Fietspunt

De eerste gratis overdekte fietsstalling is een feit.

Zondagmiddag heb ik voor het laatst gevloekt terwijl ik op de Sint-Denijslaan 10 minuten lang zocht naar een fietsstalling. Vanaf de Voskenslaan deed ik letterlijk àlle rekken aan, en zoals in een Amerikaanse tekenfilm vond ik in het allerlaatste rek (je weet wel, dat rek naast met die pisgeurmuur) de enige vrije plaats op de Sint-Denijslaan. Chance.
Deze morgen ging het vlot. Er waren al veel students back in town.
En vanavond! Tonight! Ce soir, stond de long expected extra capacity van Max Mobiel niet meer op slot:

02ma09, 18u22, Sint-Denijslaan
02ma09, 18u22, Sint-Denijslaan

Men plaatste in dit Fietspunt drie types rekken: het type NMBS, type stad Gent en de dubbeldekker. Er zijn twee publiekstoegangen.
Vanuit de fietsstalling op de Sint-Denijslaan kom je via een zachte helling bij de nieuwe rekken:
02ma09, 18u24, Sint-Denijslaan
02ma09, 18u24, Sint-Denijslaan

De andere toegang ligt in de Reigerstraat, handig voor alle Gentse Zuiderlingen:
02ma09, 18u25, Reigerstraat
02ma09, 18u25, Reigerstraat

Hier is het opletten voor een venijnig putje:
02ma09, 18u26, Reigerstraat
02ma09, 18u26, Reigerstraat

Dat zal Max Mobiel de komende week wel oplossen.

Antiek

Snif.
Helaas.
Er rijden geen treinen meer met royale zetels van Henry Van de Velde. k1inter1
(foto: stoomcentrum Maldegem)

De NMBS sleept een antifiets imago met zich mee. In de 20e eeuw leverde je fiets meenemen in de bagage-wagon soms boze blikken op van stationschef, treinwachter en medereizigers. Het betert. Er zijn al dubbeldekwagons in gebruik met “fietsplaatsen.” Fietspunten slepen zich in gang (we zijn nog steeds in blijde verwachting van de extra stallingen van Max Mobiel Sint-Pieters). Er zijn – ik heb het van horen zeggen- al een paar stations met voldoende degelijke fietsstallingen. Het gerucht gaat dat er in Brussel een spoorambtenaar louter met fietsbeleid bezig is.
Oh contradictie: het NMBSpersoneel heeft steeds fietsen in gebruik gehad. Dit is hiervan een mooi relict:

15nov08, 15u12, NMBSoprit nabij Antwerpenplein
15nov08, 15u12, NMBSoprit nabij Antwerpenplein

De beugels zijn niet meer van deze antidiefstaltijd. Dat gootje is niet authentiek. Maar het sfeertje is wel correct jaren 50/60. En het is prima onderhouden. Dit relict wordt dus nog gebruikt. Straks wordt het misschien beschermd als monument.

%d bloggers liken dit: