Keizerpark

Het Keizerpark is een zegen voor de buurt.
Geen hond zal de verdienste van dit park afkatten.
Een somber, modderig eiland met drugspuiten tussen de struiken werd een vrolijke, gazongroene speelplek met een succesvolle barbequeplek.
En het werd een fietstransitzone tussen Gentbrugge en Gent Centrum.
Manman, hadden die fietsbruggen er 19 jaar geleden gelegen, we waren er misschien nooit weggetrokken.
Ik deel de mening van voormalig burgemeester Frank Beke in zijn “afscheidsboek”: de transformatie ging traag, véél te traag.
Maar bon, een paar decennia na de sluiting van de Puntfabriek is de buurt op x aantal plaatsen onherkenbaar.
Het glas benoem ik hier graag als “halfvol”.
Ondanks de ontwerpersfouten in de betonnen fietspaden.

Heidi meldde hier op 30 oktober een eigenaardig ongeval.
Een duistere plek als klein eiland tussen twee normaal verlichte wegen kan gevaarlijk zijn.
Zeker als net daar een hoogteverschil een afgrond (sorry, ik vind geen beter woord) kan worden.
Misschien is dat de reden dat de knappe, maar onverlichte arena aan de Scheldearm nu – twee maand na het ongeval- afgesloten werd?

07jan13, 19u17, Scheldekaai
07jan13, 19u17, Scheldekaai

In het park zelf werden (vandaag?) (minstens?) twee waterafvoerpunten aangebracht.
07jan13, 19u19, Keizerpark
07jan13, 19u19, Keizerpark

Hopelijk volstaat dat om de plassen op de fietsas (foto uit 2010) weg te toveren.
07jan13, 19u20, Keizerpark
07jan13, 19u20, Keizerpark

Het doet deugd dat de overheden steeds meer inzetten om kleine ongemakken op fietsroutes weg te halen.
De Denen heten dat “fietsappreciatie”.
Statler?
Waldorf?

Kiezen

Het driemaandelijks tijdschrift van de Fietsersbond bevat een artikel over het derde Fietscongres, september 2012.
De titel is duidelijk: “Durven kiezen voor auto-onvriendelijke maatregelen.”
Het huidige Gentse stadsbestuur durft dat niet, punt.
Zowel bij socialisten als bij liberalen leeft nog een restant van het Sas Van Rouveroi-syndroom, al vermoed/hoop ik dat beide partijen hun autoreflex verloren hebben.
Zeker bij de liberalen is de paradox immens geweest.
Veldstraatdeken Edmond Cocquyt, de man die in de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 omwille van “mijn auto, mijn klant”-motieven Van Rouveroi de pas afsneed naar de burgemeesterssjerp, is nu een eminent fietsende liberaal. (archief hier)
Maar ook de socialisten verkeerden -ondanks Frank “Bike” Beke- jarenlang in dubio.
Terug naar dat vervoermiddel van arme mensen?
Was de auto niet hét symbool van rijkdom?
Ook dat is verleden tijd.

In de bestuursperiode 2000-2006 lanceerden we met onze buurt het idee om minstens één van de drie spoorwegdoorgangen tussen Gent en Sint-Amandsberg voor fietsers te reserveren als oversteekplaats van de kleine ring.
De doorgang via de Forelstraat leek ons de meest logische keuze.
Het is middelste van de drie.


Hier loopt vanuit Sint-Amandsberg ook de stedelijke hoofdfietsas naar Gent-Centrum.
Ze durfden niet.
In ambtenarentaal: “Er is geen draagvlak voor”.
In realiteit: “Wat zouden al die automobilisten zeggen?”
Die zouden niet tevreden zijn, dat weet ik wel.
Maar je zou een pak méér mensen een veilige fietspoort geven, en ze op die manier overtuigen om hun woon-werk of woon-schoolverkeer per fiets af te leggen.
Kant Wolterslaan zijn er na Aquafinwerken streepjesfietspaden gekomen.
Kant Eendrachtstraat moet je stadinwaarts een ervaren en assertieve fietser zijn.
30nov11, 10u11, Forelstraat
Ik hoop dat het volgende stadsbestuur wèl durft kiezen.
Blijven herhalen: hoe méér mensen je op de fiets krijgt (en houdt), hoe meer plaats er over blijft voor wie de auto ècht nodig heeft.
En bij deze een aanvulling: hoe méér scholieren je op de fiets krijgt, hoe meer plaats er tijdens de spits in bus en tram overblijft voor wie het écht nodig heeft.
Op middelkorte termijn is het voor alle weggebruikers winst.

Vele bottlenecks smeken om een andere keuze.
Neem nu deze smalle verbinding tussen Nieuwewandeling en Watersportbaan.
Rondom de Watersportbaan en Jan Palfijn zijn de fietspaden bijna allemaal vernieuwd.
De Nieuwewandeling is al x aantal jaar fietsvriendelijk.
Nu nog dit korte verbindingsstukje met de symbolische naam “Overzet”.

21nov11, 16u09, Overzet

Toegegeven: ook ik dacht jarenlang in termen van “dat krijg je nooit fietsvriendelijk”.
Je kan toch geen huizen slopen?
Maar het is simpel: een kwestie van kiezen.
Eénrichtingsverkeer voor auto’s maakt fietspaden in de twee richtingen perfect mogelijk.
Welke richting kiezen voor autoverkeer?


Het Jan Palfijnziekenhuis moet en zal uiteraard perfect bereikbaar zijn.
Autoverkeer hoort via Overzet dus staduitwaarts te gaan.
In de omgekeerde richting kan het via het Beneluxplein de R40 op.
Misschien loopt hier ook een buslijn.
Laat men dan een oplossing uitwerken op maat van bus en fiets.
Het zal de reistijd van de bus alleen maar ten goede komen.
En de straat zal er leefbaarder door worden.

Gentbrugge

De kleine ring van Gent is een stadsmuur. Moeilijk in te nemen. Moeilijk te dwarsen. Een psychologische barrière voor de minder assertieven onder ons. Doorstroming van autoverkeer is in de  hoofden van sommige beslissers nog steeds topprioriteit. Veilige doorstroming van fietsverkeer wordt héél langzaamaan gerealiseerd. Terwijl de stad fietsinjectienaalden nodig heeft: fietsassen vanuit rand- en deelgemeentes. De langverwachte Keizerparkbruggen over de Schelde en onder de ring zijn -vergeleken met tunnels- goedkope oplossingen.  

17sept08 8u15 Keizerspark
17sept08 8u15 Keizerpark
14okt08 17u47 Fransevaart
14okt08 17u47 Fransevaart

Ik was vorige week oprecht verbaasd te zien hoeveel mensen in de avondspits langs de 2 bruggen Gentbruggewaarts fietsten. Er wonen links van de Brusselsesteenweg dan ook massaal veel mensen.

Links van de tweede brug loopt de Scheldekaai:
11apr08 18u33 Scheldekaai
11apr08 18u33 Scheldekaai
Het fietspad/wandelpad is prachtig. Maar fietsaansluitingen met de zijstraten zijn onbestaand. Morgen daarover meer.
Dit fietspad is gepland om aan te sluiten op het nieuwe pad op de Arbedsite. Gisteren was ik hierover onbesuisd optimistisch. Een mens moet zich es laten gaan. Deze man bracht me tot realisme:
14okt08 17u43 Scheldekaai
14okt08 17u43 Scheldekaai
De werf rondom de spoorweg schiet inderdaad amper op:
11apr08 18u36 Scheldekaai
11apr08 18u36 Scheldekaai
14okt08 17u42 Scheldekaai
14okt08 17u42 Scheldekaai
Een half jaar om wat zand af te voeren en een muurtje te bouwen. Mocht de werf Gent Sint-Pieters aan dit tempo lopen…
Ook aan de andere kant van de spoorweg is het windstil:
13okt08 18u05 Arbedsite
13okt08 18u05 Arbedsite
    De bordjes staan er nog. Dit is een hedendaagse vorm van communicatie: “We zijn te laat, jaag ons op.”
13okt08 18u09
13okt08 18u09 Gentbruggebrug

Misschien toch es bellen of mailen?