Home

Werkwoord gezocht

30 november 2016

Wat zou het correcte werkwoord zijn voor deze daad?

24nov16, Fransevaart

24nov16, Fransevaart

Afschrapen?
Bijschuren?
Schuinvijlen?
Ontbulten?

24nov16, Fransevaart

24nov16, Fransevaart


Ach, who cares.
Het resultaat is een zelfstandig naamwoord: contentement.
Want sinds de rioleringswerken was deze overgang een oncomfortabel bultje:

26aug16, Fransevaart

26aug16, Fransevaart

Maar nu niet meer 🙂

24nov16, Fransevaart

24nov16, Fransevaart

Vistalent (2)

17 november 2015

Een mens laat wat achter op straat.
Soms geeft dat ergernis, soms medelijden, soms verbazing, soms een glimlach.

16nov15, Toekomststraat

16nov15, Toekomststraat

07nov15, Denderlaan

07nov15, Denderlaan

08nov15, Denderlaan

08nov15, Denderlaan

16nov15, Achilles Musschestraat

16nov15, Achilles Musschestraat

Studenten zijn de peper in het stadsmenu.
Helaas: soms zijn ze de suiker op de frieten.
Of erger: de glassplinter in het brood.
Verkeersborden-omtrekken en fiets-in-het-water-gooien zijn twee beruchte olympische studententradities.
Je mòet het maar durven.
Ècht moedig.
Totaal puberaal.
Het resultaat van nachtelijk machogedrag.
Zinloos afval is het gevolg.
En tientallen gefrustreerde fietsers.
Dan nog liever een sluikstort.
“Fietsvissen” is de jaarlijkse tegentraditie (zie Vistalent, aflevering 2014)

16nov15, Fransevaart

16nov15, Fransevaart

16nov15, Fransevaart

16nov15, Fransevaart

16nov15, Fransevaart

16nov15, Fransevaart

16nov15, Fransevaart

16nov15, Fransevaart

16nov15, Fransevaart

16nov15, Fransevaart

W&Z (Waterwegen en Zeekanaal) plaats het waterpeil van de Gentse wateren een dikke week lang een halve meter lager, zie hun website.
Wie wil kan zijn gevel inspecteren of renoveren.
Of zijn fiets zoeken.

kort op de bal

5 februari 2013

Het is ook nooit goed. Nu stond er een aanduiding.

Franse Vaart

Franse Vaart

 

Er stond zelfs een uitleg bij waarom de doorsteek afgesloten was.

Franse Vaart 2

Alleen: de doorsteek was niet anders dan anders. Abominabel, met een grote plas, maar die ligt er bijna altijd. Misschien was er ’s morgens wel overlast ?

Franse Vaart 3

Misschien is het geen slecht idee om dit kleine eindje ook eens te verharden ?

Brieven aan de Sint (2)

6 december 2012

De Sint is soms hardhorig.
Onderstaande brief mèt foto dateert van 2011.
Het duurde pakweg een jaar om een Piet op pad te sturen, met een eerder klein cadotje.

°°°°°° °°°°° °°°°°

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: lieven.blancke@gmail.com
Verzonden: zaterdag 19 november 2011 8:51
Aan: gentinfo@gent.be
Onderwerp: Niveauverschil fietspad Ledeberg

Het fietspad dat van het Keizerpark onder de Brusselsesteenweg richting Ledeberg gaat eindigt aan de Franse Vaart. De overgang van dit veelgebruikte fietspad naar de Franse Vaart is op zijn minst naadloos te noemen, zie foto in bijlage. De drempel is niet enkel te hoog en onregelmatig, door de schuine rijrichting is er nog meer risico. Ik hoop dat deze drempel kan weggewerkt worden, aan de aansluiting van het fietspad met de Visserij is de overgang wel naadloos.
Vriendelijke groeten,
Lieven Blancke

27aug11, 16u01, Fransevaart

27aug11, 16u01, Fransevaart

Bultje (melding 113)

15 november 2012

De overgang tussen Fransevaart en het pad onder de Brusselsesteenweg richting Keizerpark stoorde velen.
Een echte fietsbult.
Er is een eerste aanzet naar oplossing “geland”:

12nov12, 16u28, Fransevaart

Een beetje asfalt doet wonderen.
Het is ook voor niet-fietsers een verbetering:

12nov12, 16u29, Fransevaart

Ik weet wel, binnen een paar jaar gaat deze straat op de schop, maar bekijk onderstaande foto.

12nov12, 16u28, Fransevaart

De boordsteen links blijft potentieel gevaarlijk, zeker als je de kinderwagen van daarnet dwarst en de rioolraster niet ziet.
Voor fietsers die deze bult niet kennen is het risico op vallen groot.
Het is een knooppuntenroute, dus er passeren vaak mensen voor de allereerste keer.
Waarom de ballustrade en het pad niet een beetje opschuiven naar rechts?
Zo’n grote inspanning is dat toch niet?
Effe melden…

Woensdagavond vond in Vooruit het kopstukkendebat plaats.
Wonen, werk en -jawel- mobiliteit waren de drie grote thema’s.
Lees meer in de Gentenaar.
Alle kopstukken namen het woord “fiets” meermaals in de mond.
Goed nieuws, want dat is ooit anders geweest…
Kopstuk Termont roemde Kopenhagen als grote voorbeeld.
Het fietsbeleid bouwt daar op drie peilers.
Naast de ons bekende peilers “infrastructuur” en “sensibilisering” is er als derde peiler “appreciatie”.
Je kan het ook zorg noemen.
Kleine attenties, die het in Gent bekende fietsersgevoel “het kan ze niet bommen” zou counteren.
Neem nu deze haltesteunen (of hoe zal ik het noemen?):

10sep12, 12u39, Kopenhagen

Het signaal is: we steunen fietsers.
Ok, het is een gadget, want dient enkel maar voor een paar fietsers per “fase”, maar het heeft effect.
Telpalen hebben hetzelfde doel.
Die kennen we al in Gent, en worden door sommigen op sceptiscisme onthaald.
Dat komt omdat Gent de belangrijkste zorg, het wegdek, niet ernstig neemt.
Dit “asfalt”signaal is in de ganse stad Kopenhagen op immense (ik wik het woord: immense) schaal verspreid:

31aug12, 16u21, Kopenhagen

De logica is even simpel als geniaal.
Overal waar het fietscomfort kan verbeterd worden door een asfaltheuveltje te gieten, doet men dat, tot in de hoekjes:

10sep12, 13u26, Kopenhagen

Géén arbeidsintensieve verlaging van boordstenen.
Niet wachten op een integrale heraanleg.
Boordje asfalt, klaar.
Massaal veel.
Ik zag er zelfs bij tijdelijke werfsituaties, waarbij een stelling het fietspad blokkeerde.
Een laagje plastic tussen asfalt en boordsteen maakt dat het na de werf vlot kan verwijderd worden.
Hier in Gent slaagt men er nog niet in om een drukke fietsas tot in de details “drempelvrij” te maken.
Dit “immense probleem” uit 2008 kon men na een paar maanden oplossen met… een laagje asfalt.
Maar de boordsteen aan de andere kant van de Brusselsesteenweg blijft -ondanks verschillende meldingen wat hij is: nipt onveilig.

19aug12, 20u19, Fransevaart


En helaas, de diepe plassen van deze zomer lagen er vandaag nog steeds.

20sep12, 15u30, Neerscheldestraat

20jul12, 15u30, Neerscheldestraat

03okt12, 16u36, Neerscheldestraat

Ook integraal heraanlegde straten blijven fietsers een harde drempel voorschotelen:

20sep12, 15u09, Berouw

20sep12, 15u09, Berouw

06aug12, 17u48, Maagd van Gentstraat

Parkeerdruk

30 januari 2012

Mensen klagen vaak.
Soms over werken in de buurt.
Soms over de parkeerdruk.
Soms over parkeerdruk door werken in de buurt.
Ook in mijn buurt wordt er soms geklaagd.
Wat blijkt?
Ik heb nog nooit geen parkeerplaats gevonden. (voor de taalfreaks: een dubbele negatie)
Maar ik verwacht ook niet dat ik die vierwieler vlak voor mijn deur kan parkeren.
Een klein wandelingetje van parkeerplek naar voordeur is toch geen probleem?
Laat ons geen discussie hierover beginnnen.
Ik wil enkel zeggen: wie zich knal op een fietsroute parkeert heeft vaak/meestal maar 1 excuus: geen goesting om het anders te doen.

23jan12, 16u41, Fransevaart

De werf van de verlaagde Scheldekaaien op de Edward Pynaertkaai oogt veelbelovend:

23jan12, 16u43, Edward Pynaertkaai

Nu de overkant nog aanpakken ;).

Tot slot, een kleine melding van werfhinder:

23jan12, 16u39, Edward Pynaertkaai

%d bloggers liken dit: