Fietspadpromotie

De Andere Kris Peeters is een blog omtrent mobiliteit.
Zijn boek “De file voorbij” ligt te wachten op mijn aandacht.
Wie de blog niet kent, zéér de moeite.

Ik citeer uit zijn Mobilititeitsdagboek 14 februari:
Zwemmen tussen de haaien

In Antwerpen fiets ik me een weg door het verkeer. “Fietsen is als zwemmen tussen de haaien,” hoorde ik pas professor Gil Penaloza zeggen in een filmpje (met dank aan Thierry Jiménez-Scholberg) en gelijk heeft hij. Het vreemde is alleen dat onze beleidsverantwoordelijken ons voortdurend geruststellen met de boodschap dat “de meeste haaien op een afstand blijven en niks doen”. Maar wie laat zijn kind dan zwemmen? Elke rit door de stad is een survivaltocht: auto’s die je de weg afsnijden bij het afslaan, een tram die rinkelend het fietsgroen kruist, allerlei obstakels op de fietspaden, putten en bulten die je maar gezien moet hebben om niet ten val te komen, automobilisten die plots hun portier openzwaaien, achteropkomend verkeer dat grommend in je kuiten bijt. Meestal gebeurt er niets en meestal is dat uitsluitend aan de alertheid van de fietser te danken. De verantwoordelijkheid om alert te zijn is door het autoverkeer gedelegeerd aan de zachte weggebruikers

Gemengd verkeer, de grote dada van het Gents mobiliteitsbeleid, krijgt door zo’n tekst een wrange inhoud.
Gelukkig staan er projecten in de steigers die fietsers -voor een deel van hun traject- niet mengen met autoverkeer.
De Gaardeniersbrug en het applauspad kwamen hier al vaak aan bod.
De stad promoot het nu voluit:

Nogmaals applaus voor deze paden.
Hopelijk is melding 89 nu al opgelost.
Ik hou m’n hart vast als ik denk aan de mogelijke reacties van “verse fietsers” richting Wiedauwkaai.
Die oversteekplaats richting spoorwegbrug is helaas onbestaande.
Als dat maar geen boemerang wordt.
Een fietsas is zo sterk als zijn zwakste punt.
Tot mijn verbazing zitten er nog geen foto’s op deze blog.

Youtube is niet mijn ding, maar tot mijn verbazing zitten er “mobiliteitsfilmpjes” op.
Dit is een bewonersode aan het fietspad:

Gootbult (melding 89)

Het applauspad werd al een poosje aangekondigd.
Dan hoop je dat alle wegbeheerders groot en klein mee dit pad helpen optimaliseren.
De provincie kan er bijvoorbeeld wegwijzers plaatsen.
De Groendienst (of wie is hiervoor de verantwoordelijke?) kan mee zoeken naar een oplossing voor de keitjes die ter hoogte van de Minus Zero om de haverklap op de fietspaden landen.
Maar de belangrijkste move is nodig op de oversteekplaats van de Opgeëistenlaan.
Het is een hobbelparcours, met een te diepe goot als gootbult.
Die bult kwam hier al ooit aan bod, maar nog niet als melding.
Bij deze dus: melding 89.

06okt11, 15u45, Opgeëistenlaan
Om het simpel te verwoorden: de oversteekplaats is enkel bruikbaar door zeer ervaren fietsers.
Anderen lopen het risico te vallen.
Wie momenteel fietsles volgt: onderstaande dame demonstreert de correcte houding om gootbulten te dwarsen.
06okt11, 15u54, Opgeëistenlaan

Ik heb geen idee wie de wegbeheerder is, stad of gewest?
En please: laat het antwoord niet zijn dat men dit zal oplossen bij aanleg van de tramsporen naar de stelplaats Wissenhage.
Dat kan eeuwen duren.
Dergelijke zwakke schakels zijn geen probleem voor fitte, assertieve fietsers.
Maar ze zijn een serieuze drempel voor de rest.

Applaus (1)

Sommige ontwerpers van fietsinfrastuctuur weten niet waar ze mee bezig zijn.
Anderen leveren schitterend werk.
Dit nieuwe fietspad verdient op het eerste zicht daverend applaus.

06okt11, 15u58, Wondelgemse Meersen

06okt11, 15u59, Wondelgemse Meersen
06okt11, 16u00, Wondelgemse Meersen
06okt11, 16u04, Maisstraat
06okt11, 16u01, Wondelgemse Meersen / Maisstraat?
06nov11, 16u02, Wondelgemse Meersen

Het pad verbindt de Gaardeniersbrug en Nieuwevaart met de Maisstraat en Hakkeneistraat.
Zo komt er een nieuwe fietslink tussen Wondelgem en Gent.
De herinrichting van de Wondelgemse Meersen krijgt een eerste gezicht.
Ik vermoed dat de Parallelweg van de kaart verdwijnt.


06okt11, 15u56, Nieuwevaart / Gaardeniersweg

06okt11, 16u03, Hakkeneistraat/Maisstraat

Ook aan de overzijde van de spoorweg krijgen de wegen een ander profiel, morgen een paar foto’s.
Het is daar nog even uitkijken hoe kwalitatief de aansluiting met de spoorwegbrug richting Meulestede wordt.

Open (2)

De Gaardeniersbrug is open. Elke bres in, onder of over de stadsmuur R40 is welkom. Het weer is nog niet geschikt voor vuurwerk. We beperken ons dan maar tot een applausje.
Na het applaus volgt een lichte ontnuchtering. Het persbericht dat de opening aankondigt is enerzijds verhalend en verhelderend, maar roept terzelfdertijd nieuwe vragen op.
Het project wordt voorgesteld als een vervanging van de Tolhuisbrug. “De zachte weggebruikers moeten zich niet langer tussen het drukke verkeer van de Tolhuisbrug en de Wondelgembrug wringen.” Dat is jammer, want een ring hoort rond te zijn, ook voor fietsers. En wie op de Wiedauwkaai werkt wil daar veilig kunnen fietsen. De Gaardeniersbrug verdient niet de status van “excuusbrug”.

De brug is natuurlijk een grandioze verbinding tussen Gent-Centrum en Wondelgem. De werken aan de aansluitingen aan Wondelgemkant worden aangekondigd voor deze zomer: “Voorlopig komt de brug uit op de Gaardeniersweg ter hoogte van de Nieuwevaart, maar de Stad Gent plant een fietspad richting Bloemekenswijk.De aanleg van dat fietspad start in de zomer van 2010. Via dat fietspad zullen fietsers veilig naar onder andere de sportvelden van Jan Yoens kunnen rijden. De brug en het nieuwe fietspad zullen ook een nieuwe verbinding vormen van het centrum naar de fietsas aan de Buitensingel.”

27maa10, 18u04, Parallelweg

Over de Centrumkant geen nieuws. Welke route zal men bewegwijzeren?
Ik hoop dat men dit pad uitbouwt tot een tweerichtingsas, dat kan aanpikken met het Prinsenhof.
27maa10, 17u43, Opgeëistenlaan
Maar ik hoop in de eerste plaats dat men het aansluitend kruispunt fietsvriendelijk maakt voor de minder vlotte fietser.
27maa10, 17u42, Opgeëistenlaan
De goten zijn te Fietsbulterig.
27maa10, 17u42, Opgeëistenlaan
Op zo’n stuk bobbels komen gegarandeerd kinderen en bejaarden ten val. Een meetfiets zou het ongenadig afkeuren.
De brug is sowieso een aanwinst voor voetgangers en fietsers die de stad graag vanuit andere perspectieven bekijken.
27maa10, 17u45, Rabot

Open (1)

Positief nieuws behoeft weinig woorden: de Gaardeniersbrug is open.

27maa10, 17u51, Gaardeniersweg

Waar een wil is, is een laagje asfalt.
27maa10, 17u54, Nieuwevaart / Gaardeniersweg
De trambrug zal nog een paar jaar werkloos blijven.
27maa10, 17u52, Parallelweg

Vandaag louter het goede nieuws.
Morgen een paar bedenkingen.

Batibouw

De Belg.
De baksteen.
De realiteit is erger dan de fictie.

We kennen allemaal de sprinters.
Kopen.
Bouwen.
Werkenwerkenwerken.
Schilderen.
Zwembad aanleggen.
Klaar.

We kennen ook de slakken.
Traagjes aan.
No rush.
Beetje twijfelen.
Beetje afwerken.
Als het maar niet binnen regent.
Je leeft maar één keer.

Overheden bouwen graag.
Geen Batibouw aan hun lijf.
De wetmatigheden zijn er anders.
Geen sprinters.
Geen slakken.
Wel aanbestedingen.
En procedures.

Werken kunnen door een faillissement een jaar of of meer stilliggen.
De Gaardeniersbrug had die pech.
Maar kijk!
Eind februari, en de fietsersbrug is open:

27feb10, 18u29, Opgeëistenlaan

Er is nog een hekken, zonder functie lijkt het.
27feb10, 18u31, naast Biervlietstraat

Aan de overkant wacht de douche. De brug is klaar, de aansluitende wegen niet.
27feb10, 18u35, tussen Gaardeniersweg en Parallelweg

Zelfs aan de Nieuwevaart is het korte verbindingsstukje nog woestijn.
27feb10, 18u37, Nieuwevaart

Tienstiens.
Je zou toch verwachten dat een jaar vertraging door faillissement van de aannemer tijd genoeg creëert om de aansluitingen te plannen.
Of kiest de overheid toch liefst de rol van slak?

Kantelpunt?

Vorig jaar leerde ik dat Nederland al sinds 1913 aan zijn fietspaden bouwt, dus nog vóór de auto dominant werd in het straatbeeld. De Nederlanders hadden één wereldoorlog en 7 staatshervormingen minder te verwerken dan wij. Reken daar een stedenbouwkundig beleid zonder lintbebouwing bij , en je snapt waarom het anno 2009 geen makkie is om fietspaden aan te leggen in onze immense verkaveling. Maar zoals Sigmund Freud al zei: “moeilijk gaat ook”.
Er is in Brussel nog 256 miljoen in kas voor fietspaden. Daar kan je wat mee aanvangen. Crevits lijkt me fietsminded. Wordt dit het kantelpunt? Krijgt iemand de neuzen van de 47 bevoegde administraties in dezelfde richting?

Op Gents nivo zijn -na een paar jaar getreuzel- de werken aan Gentse fietsinfrastructuur vollen bak bezig. Het gaat de goede kant op. Er is weer zichtbare slagkracht in het Gentse fietsbeleid. Ik hoop dat deze wervenstroom aanhoudt. Een opsomming van wat ik weet aan lopende werven:
*de Gaardeniersbrug
*de spooronderdoorgang tussen de Arbedsite en Scheldekaai:

13okt09, 8u33, Scheldekaai
13okt09, 8u33, Scheldekaai

13okt09, 16u06, Scheldekaai
13okt09, 16u06, Scheldekaai

*Het fietspad in het Bijgaardenpark.
*De fietsstalling onder de Sint-Michielshelling:
10okt09, 18u52, Sint-Michielshelling
10okt09, 18u52, Sint-Michielshelling
(Dit is -met stip!- de werf met het origineelste verkeersbord.)

*De fietsbrug over de Leie aan Sneppebrug:

10okt09, 16u41, Sneppebrug
10okt09, 16u41, Sneppebrug

10okt09, 16u40, Sneppebrug
10okt09, 16u40, Sneppebrug

Drongen wordt zo vlotter verbonden met station Gent-Sint-Pieters, en met de binnenstad:
10okt09, 16u37, Sneppebrug
10okt09, 16u37, Sneppebrug

Hopelijk vergeet men niet die oude rammelpaden langs de Leie te vervangen:
10okt09, 16u36
10okt09, 16u36

*Het dubbelrichtingsfietspad aan de Vlaamsekaai:

13okt09, 8u28, Vlaamsekaai
13okt09, 8u28, Vlaamsekaai

13okt09, 08u28, Vlaamsekaai
13okt09, 08u28, Vlaamsekaai
Benieuwd hoe men de saskes zal dwarsen. En hopelijk betekent deze werk ook het einde van de meest gehate paaltjes van fietsend Gent. Een dagelijkse sasbeklimster vertelde me dat het zwerfvuil tussen sas en Scheldekaai dagelijkse kost is, injectienaalden incluis. Een intense fietstraffiek kan dit een beetje helpen beheersen.
* En dan waren er nog de surprises van gisteren. Of zijn er nog werven lopende?

Bleu, Gris, Rouge

Veel te veel foto’s, maar ook veel te veel werk…
Daarom snel iets anders dan beloofd: een stand van zaken van de Gaardeniersbrug.

13sep09, 17u33, Nieuwevaart
13sep09, 17u33, Nieuwevaart

Ze werken daar verder, dus misschien halen ze de vooropgestelde datum:
13sep09, 17u28, naast Biervlietstraat
13sep09, 17u28, naast Biervlietstraat

13sep09, 17u28
13sep09, 17u28, naast Biervlietstraat

Bijleren (3): “goedkope” bruggen

Ik hou van

27feb09, 16u17, Keizerpark
27feb09, 16u17, Keizerpark

en van

06sep08, 17u13, Bavobrug
06sep08, 17u13, Bavobrug

om nog te zwijgen over:

18mrt09, 13u06,
18mrt09, 13u06, Gaardeniersbrug

.
Dit zijn degelijke grootschalige projecten.
Nodig en zinvol.
Soms helpen ze om een buurt omhoog te tillen.
Maar ik hou evengoed van:

06apr09, 17u55, Middelburg
06apr09, 17u55, Oostkapelle, bij fietsknooppunt 22

Ik apprecieer zelfs kloonbruggen:

05apr09, 20u04, Gapinge, bij fietsknooppunt 32
06apr09, 20u04, Gapinge, bij fietsknooppunt 32

Niet èlke brug moet uniek zijn. Een brugje van een beetje beton, een beetje staal en een houten afwerking is ook goed.

06apr09, 20u05,
06apr09, 20u05, Gapinge, bij fietsknooppunt 32

Zo’n brugje is geen landmark, heeft weinig prestige. Dat hoeft ook niet voor alle fietsbruggen zo te zijn.
Zelfs in een historische stad als Middelburg mag een voetgangers- en fietsersbrug sober zijn:

06apr09, 18u35, Middelburg
06apr09, 18u35, Middelburg
06apr09, 18u35, Middelburg
06apr09, 18u35, Middelburg

Zowel de luxueuze als de sobere bruggen hebben hun recht van bestaan.
In de randgemeentes kunnen kleine eenrichtingsbrugjes fietsers en voetgangers de kortste weg gunnen:

06apr09, 17u43, Oostkapelle
06apr09, 17u43, Oostkapelle

Waiting for a dream (2)

De werf aan de droom wordt morgen weer opgestart.
Dat is goed nieuws.

08ma09, 15u01, Gaardeniersbrug
08ma09, 15u01, Gaardeniersbrug

De fietsbrug zal Wondelgem -over de muur van de kleine ring en Brugsevaart – via de Molenaarstraat verbinden met de binnenstad.
Misschien vergiste ik me toen ik vorig jaar dit schreef. Deze fietsoversteekplaats in het verlengde van de brug viel me pas vandaag op:
08ma09
08ma09, 15u02, Opgeëistenlaan

Dit wordt een druk fietskruispunt. Een meetfiets zou deze oversteekplaats negatief beöordelen:
08ma09, 15u02, Opgeëistenlaan
08ma09, 15u02, Opgeëistenlaan

Het is nèt niet voldoende om het een fietsbult te noemen en te melden, maar degelijk en comfortabel is anders:

08ma09, 15u02, Opgeëistenlaan
08ma09, 15u02, Opgeëistenlaan

Ik hoop dat de wegenwerkers die de tramsporen aansluiten op dergelijke “details” letten.

Werf

11apr08 Gaardeniersbrug

Een beeldhouwwerk? Een springschans?

14apr08 Nieuwe Vaart

Het beest heeft een naam: de Gaardeniersbrug. De brug zal de Blaisantvest verbinden met de nieuwe tramstelplaats Wissenhage. Voor fietsers uit Wondelgem wordt het een veiliger verbinding met het centrum. Het is me niet duidelijk of er snel een degelijk aansluitend fietspad komt richting Wondelgem, en waar de veilige fietsoversteek op de Blaisantvest komt.

De gazet : http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=GB1QIND2&PostCode=9000

De kwaliteitsblog: http://www.gentblogt.be/2008/04/15/gaardeniersbrug-krijgt-vorm

%d bloggers liken dit: