To meld or not to meld

Het is mobiliteitsweek, de week waarop àlle registers open staan om mensen bewust te maken van hun mobiliteitsgewoontes, en om ze te motiveren om bewust bij te sturen. U leest Fietsbult, dus u fietst. Fiets rustig verder, bewust en onbewust! En wees bewust bezig met uw fietsomgeving. Er is de schoonheid van het landschap of de mensen rondom u. En er zijn de valkuilen voor fietsers: putten, bulten, foute signalisatie en kapotte straatlantaarns. Sinds het Meldpunt Fietspaden afgeschaft is meldt je alles wat zich in Gent afspeelt best rechtstreeks aan Gent Info. Aan hen om te dispatchen naar de verantwoordelijke wegbeheerder. Voor straatlantaarns stuurden ze me de bal ooit terug, en dat is een beetje jammer. To dispatch, or not to dispatch, that’s the question. Galanter is het om te dispatchen, en de hint te geven dat het ook op die andere manier kan.

19sep19, Bellevue

Laat mij galant zijn, en u bewust maken van het Meldpunt defecte straatlamp. Het is nodig. Vanavond laat op de terugtocht van mijn werk naar huis waren er drie straatdelen defect: de Stropbrug, de tunnel van Bellevue en het laatste stuk Fransevaart. En het wordt herfst, en wie weet ook winter.

19sep19, Fransevaart

Voila, daarnet zijn ze gemeld, nu is het aan Fluvius. Hint: als je de nummer van de lantaarnpaal kan noteren gaat de melding het snelst. Dat gaat natuurlijk niet als het stikkedonker is. Maar eigenlijk volstaat het om de straatnaam te kennen, en het op een plan te situeren.

19sep19, Stropbrug

Tot voor een paar jaar accepteerde het Meldpunt Staatlantaarns de defecte straatlantaarns van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) niet. Hopelijk is dat lolleke verleden tijd.

Antwoorden (1): sneeuw

Volgens de buienradar valt/viel er in de nacht van zondag op maandag verse sneeuw.
Dat wil zeggen: sneeuwruimen anno 2013 part 3 is vermoedelijk bezig.
Welke belangrijkste fietspaden liggen er goed of slecht bij?
Velen onder u melden/mailen hierover naar het meldpunt Fietspaden, Gent Info of het stadhuis.
Zij antwoorden meestal met standaard antwoorden, want antwoorden moet nu eenmaal.
Het zou ook waanzin zijn om op elke melding of mail een individueel antwoord te schrijven/typen.
We kunnen enkel hopen dat ambtenaren en politici blijven zoeken naar efficiëntere manieren van sneeuwruimen/samen werken.
Dat blijkt ook uit sommige antwoorden.
Alleen al daarom zijn we benieuwd naar de standaard antwoorden van de winter 2013-2014.

15jan13, 17u48,  Hoornstraat
15jan13, 17u48, Hoornstraat

De antwoorden verschijnen integraal.
Zo’n antwoord toont namelijk een mentaliteit èn een manier van werken.
En zo kunnen we ze volgend jaar vergelijken.

***** ***** *****

Verzonden: Maandag 28 januari 2013 10:31:10
Onderwerp: Reactie op uw melding van een knelpunt – website Meldpunt Fietspaden

Beste Dierckens Thomas,

Als reactie op uw melding van een knelpunt voor fietsers (referentie : C154A61D37) op volgende locatie :

Antwerpsesteenweg
Gent
Oost-Vlaanderen

Melden we u het volgende :

Ik wil u bedanken voor uw melding over het sneeuwruimen van het fietspad op de Antwerpsesteenweg te Gent.

De organisatie van de winterdienst op fietspaden is absoluut niet evident. Sinds enkele jaren wordt sneeuw geruimd op de fietspaden en vervolgens gestrooid met NaCl. Deze methode van gladheidbestrijding heeft echter ook voldoende en zwaar verkeer nodig om de NaCl in de sneeuw of ijs te walsen om een optimale werking van het NaCl tot stand te brengen. Fietsen zijn onvoldoende zwaar en ook de banden zijn niet breed, wat de werking van het NaCl bemoeilijkt.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is zich bewust dat op vlak van gladheidbestrijding op fietspaden verbetering mogelijk is. AWV heeft daarom een proefproject opgezet waarbij een pekelsproeier wordt ingezet i.p.v. een zoutstrooier, om de gladheid te bestrijden op fietspaden. Het is de bedoeling om deze nieuwe methode van gladheidbestrijding zo snel als mogelijk te evalueren en de efficiëntie na te gaan.

Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent en stel het alleszins op prijs dat u de moeite hebt genomen om dit te melden en beschouwen uw opmerking als belangrijke informatie om onze dienstverlening te verbeteren.

Met vriendelijke groeten

ir. Peter De Backer
Afdelingshoofd
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

***** ***** *****


From: Wegbeheerder
To: j.d.
Sent: Wednesday, January 23, 2013 9:46 AM
Subject: Reactie op uw melding van een knelpunt – website Meldpunt Fietspaden

Beste D J,

Als reactie op uw melding van een knelpunt voor fietsers (referentie : 570CAC192F) op volgende locatie :

Dampoort
Gent
Oost-Vlaanderen

Melden we u het volgende :

Geachte heer D

We hebben uw melding over gladheid op de fietspaden aan Gent Dampoort bezorgd aan de bevoegde dienst.

Hieronder leggen we u uit op welke manier de Stad Gent hinder door gladheid op de wegen aanpakt:
De chauffeurs van de strooiwagens werken in twee shifts van twaalf uur. Gent is 15.600 ha groot, telt 170 km gewestwegen, 3 km provinciewegen en 851 km gemeentewegen. Prioritair worden er ongeveer 300 km stadswegen en 36 km fietspaden op eigen bedding bestrooid.

De allereerste prioriteit gaat uiteraard naar die wegen waar openbaar vervoer loopt (alle tram- en buslijnen), de bruggen en hellingen en de Watersportbaan. Bij voltijds strooien kan dit oplopen t ot ongeveer 500 km (of ca 60% van de stadswegen).

Er wordt gewerkt in 4 fases :

Fase 1
Occasionele en lokale bestrooiingen: 2 strooiers rijden 2 circuits bruggen en hellingen, interventies na brand, waterlek etc.

Fase 2
Preventieve en prioritaire bestrooiingen: 6 strooiwagens rijden 6 circuits van ongeveer 60 km = 360 km van de 851 km stadswegen: busbanen , bruggen en hellingen, aan- en afrijroutes ambulances ter hoogte van ziekenhuizen.
Hier worden ook 2 fietspadstrooiers ingeschakeld die elk een circuit strooien (deze fietspaden bevinden zich op eigen bedding – fietspaden gelegen naast een rijbaan worden automatisch meegestrooid met de straat)

Fase 3
Onvoorziene en slechte weersomstandigheden : er wordt decentraal gestrooid: 8 strooiwagens voor de grondgebieden van de ex-randgemeenten (strooien eerst prioritair en daarna de rest) + 3 strooiers voor het oude grondgebied Gent
Ook hier worden er 2 fietspadstrooiers ingeschakeld voor de 2 circuits , winkelwandelstraten en pleinen (voor onder andere markten), de inzet kan de klok rond zijn.

Fase 4
Overvloedige sneeuwval: alle materiaal van fase 3 wordt ingezet de klok rond.

Opmerkingen:
– De Stad Gent strooit enkel op de eigen wegen, nooit op privéterrein.
– In verkavelingen wordt nooit gestrooid.
– Strooien is geen wettelijke verplichting, maar een dienstverlening van het stadsbestuur.
– Provincie en gewest zorgen voor het strooien op hun wegen, via private strooidiensten.
– Iedereen moet ten allen tijde de stoep voor zijn woning of gebouw sneeuw- en ijsvrij houden.
– De bewoner of eigenaar van het gebouw waar de stoep ligt is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.

Hoe melden?
Tijdens de openingsuren van Gentinfo kunt u bij Gentinfo terecht op het nummer 09 210 10 10 of via mail naar gentinfo@gent.be.

Met vriendelijke groeten

K D S
Consulente
Gentinfo – Departement Communicatie en Promotie – Stad Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 210 10 10 – Fax 09 210 10 20
Webpagina: http://www.gent.be/gentinfo
E-mail: gentinfo@gent.be

***** ***** *****

19jan13, 10u31, Antwerpenplein
19jan13, 10u31, Antwerpenplein

***** ***** *****

Van: G H
Verzonden: woensdag 23 januari 2013 18:43
Aan: Bestuursondersteuning
CC: sneeuwfiets@fietsersbond.be; g h
Onderwerp: gevaarlijk gladde fietspaden in Gent

Geacht College,

Al enkele dagen overweeg ik om deze mail te sturen. Het kind dat ik vandaag zag onderuit schuiven zette me aan, het dan toch te doen.

Ik stelde vast dat op maandag 21 januari het fietspad in de Tweebruggenstraat in Gent niet sneeuwvrij werd gemaakt. Nochtans is die straat deels autovrij gemaakt en maken veel schoolkinderen en mensen die naar het werk fietsen gebruik van dit fietspad. U begrijpt dat dit gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Mede gezien zich in die straat een school bevindt.

Deze avond, op woensdag 23 januari is deze straat nog steeds niet ijsvrij. Het zou mij verwonderen moesten er nog geen mensen zijn zich hier intussen nog niet verwond hebben.
Om nog meer valpartijen en erger te voorkomen, wil ik u vragen om dit fietspad zo snel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te maken.

Ikzelf fiets elke dag van Destelbergen naar Gent, om naar het werk te gaan. Onder anderen langs de Dendermondsesteenweg, de Destelbergenstraat en de Forelstraat ligt het na 3 dagen nog steeds glad op de fietspaden. Kunnen jullie ook dit euvel a.u.b. verhelpen?

Erg bedankt voor de opvolging,
Met vriendelijke groeten,
G H

________________________________________

Van: Bestuursondersteuning
Verzonden: vrijdag 25 januari 2013 14:36
Aan: DL Kabinet Schepen Watteeuw
Onderwerp: FW: gevaarlijk gladde fietspaden in Gent

________________________________________

Van: Watteeuw Filip
Datum: 26 januari 2013 12:09
Onderwerp: DD/ RE: gevaarlijk gladde fietspaden in Gent
Aan: “g h”
Cc: “sneeuwfiets@fietsersbond.be”

Geachte mevrouw H

Het strooien van de fietspaden is inderdaad een moeilijk punt. Het kan en moet beter. Om de fietspaden in Gent fietsbaar te houden, hebben we meer sneeuwruimers nodig.
De medewerkers van de stad halen er met het aanwezige materiaal en het bestaande sneeuw- en ijzelbestrijdingsplan echt wel het maximum uit. Maar jammer genoeg slagen de diensten er nu toch niet in om alle wegen en fietspaden te bestrooien . Ik ben zelf een fervent fietser en weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het, ook nu is om in de winterperiode te fietsen. Ik hoop in ieder geval dat ik op korte termijn de capaciteit van de sneeuwbestrijding kan opdrijven, maar als kersvers schepen moet ik nu samen met de medewerkers werken met het materiaal dat er is.

Concreet wil ik
– extra fietspadruimers aankopen. Jammer genoeg kan dit niet van de ene dag op de andere omwille van allerlei wettelijke procedures.
– het bestaande plan ijs en sneeuwbestrijding herwerken met meer oog voor de fietspaden en een betere kwaliteitszorg
– de versnippering van de diensten met betrekking tot het strooien aanpakken
– overleggen met het Vlaamse Gewest om te komen tot een betere aanpak van het strooien

Met vriendelijke groeten
Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
filip.watteeuw@gent.be 0479 27 57 86 http://www.filipwatteeuw.be

To do lijst (4): grens (2) (melding 71)

Elke weggebruiker heeft zijn plaats.
Eén van de verkeerstheorieën die ik afgelopen jaren op mij af zag komen was die van “het eenduidig wegbeeld”.
Kort samengevat: nonstop wisselende “wegbeelden” werken verwarrend.
Ze zijn nefast voor de verkeersveiligheid.
De Dendermondsesteenweg tussen Dampoort en Heernisplein is 100% vanuit deze theorie bedacht.
Volgens de ontwerper mocht je een fietspad (op de brede delen) niet laten afwisselen met een fietssuggestiestrook (op de smallere delen).
De fietssuggestiestroken kwamen er omwille van de smalste straatdelen (oa aan de Colruyt).
(Ik had moeite met die theorie. Een fietspad geeft een fietser meer rechten, èn vaak meer veiligheid.)
De wegbeheerder stopte zijn theorie halfweg de Dendermondsesteenweg.
Het wegvak tussen Heernisplein en de gemeentegrens met Destelbergen werd niet heraangelegd.
Het heeft geen fietspad of fietssuggestiestrook.
Niks.
Dus ook geen eenduidig wegbeeld.

Ook rondom Gent Sint-Pieters is een eenduidig wegbeeld ver te zoeken.
Fietsers en voetgangers krijgen -meestal- de ruimte die nog over is.
De fietsinfrastructuur die er is sluit niet aan op andere infrastructuur.
De foto van gisteren heb ik -afgaande op de reactie van Frans- onvoldoende geduid.
Het nieuwe fietspad aan de rechterkant richting Voskenslaan lijkt enkel aan te sluiten op de Fototunnel.
Mij lijkt het evident dat wie uit de Sint-Denijslaan komt het fietspad rechtdoor kan oprijden.
De huidige boordsteen nodigt hier niet toe uit.
Wie nu vanuit de Sint-Denijslaan komt wordt verondersteld vlot een S-bocht te kunnen maken, èn bij voorbaat de weg te kennen.

Aan de overzijde is de situatie identiek.
De wegbeheerder focust louter op de trafiek Voskenslaan-Fototunnel.
De belijning brengt je straight naar een smal fietskruispuntje, maar wie rechtdoor wil en de weg niet kent wacht de verwarring… of een boordsteen, een hevige bonk (hierover twijfel ik) en de kasseien van de Kiss & Ride.

14maa11, 18u51, Sint-Denijslaan

Of wil de wegbeheerder fietsers aanmanen om via het zebrapad het asfalt te vervoegen?
Een rechtlopend fietspad (naar de Sint-Denijslaan) met een afslag (pijl inclusief) naar rechts (naar de Fototunnel) lijkt me aangewezen.
Jaja, ik weet het: het stuk Sint-Denijslaan tussen Fototunnel en Timichechtunnel heeft geen fietspad (meer).
Dat zegt weer iets over het -helaas- ontbrekende masterplan fietspaden voor de stationsomgeving.
En over de grens van het project.
(opgelet: op de foto’s zijn de verfwerken zijn nog niet klaar, maar je ziet de intentie)
14maa11, 18u52, Sint-Denijslaan

Melding 70 stuurde ik gisteren naar het meldpunt Fietspaden, die het doorstuurde naar Gent-Info, die het doorstuurde naar… het infopunt Gent Sint-Pieters.
Ik ben benieuwd naar wie het infopunt doorstuurt.

Melden helpt

“Moe da nu zien.
Zetten z’hier klierencontainers -boef- op ’t fietspad!
‘k Hen gisteren gebeld noar Geint Info.”

25nov10, 11u04, Scheldekaai

De volgende keer dat ik er passeer -een dikke twee weken later- is de container weg:
09dec10, 16u53, Scheldekaai

Toeval?
Misschien.
Het is maar normaal dat die container verdween.
Maar de bult op de omweg rond de werf Bisschopstraat in Ledeberg kreeg – naar stedelijke normen- een snelle ingreep:
09dec10, 16u46, Edward Blaesstraat

Een positieve evolutie.
Een paar jaar geleden duurde het weken voor een fietspad zo’n opstapje kreeg.

Het einddoel: een opstapje op de eerste dag dat het nodig is.
Ik denk niet dat dit een utopie is.