Patchwork

Er zijn zo van die plaatsen met een hoge Fietsbultfactor, maar die nooit de aandacht krijgen die ze verdienen.
Dit patchwork zegt àlles over ons mobiliteitsverleden:

ngerbruggestraat
23dec16, Langerbruggestraat
23dec16, Langerbruggestraat
23dec16, Langerbruggestraat
23dec16, Langerbruggestraat
23dec16, Langerbruggestraat
23dec16, Langerbruggestraat
23dec16, Langerbruggestraat
23dec16, Langerbruggestraat
23dec16, Langerbruggestraat

Naast het veer is er nog een antiek fietsrek te “bewonderen”:

23dec16, Langerbruggestraat
23dec16, Langerbruggestraat

Ook aan de overkant is het wegdek plots een fietsval:

23dec16, Kluizensesteenweg
23dec16, Kluizensesteenweg

En op de brug kijk je best uit voor uitstekende bouten:

28jan16, Kluizensesteenweg
28jan16, Kluizensesteenweg

Het veer van Langerbrugge is de allerenigste fietsverbinding voor dit deel van de haven.

23dec16, Kluizensesteenweg
23dec16, Kluizensesteenweg

170205veerlangerbrugge

Het veer van Terdonk is de eerstvolgende noordwaarts.
Zuidwaarts is dat Meulestedebrug.
Geen van deze drie fietsverbindingen kan je fietsvriendelijk noemen.
Je kan er als assertieve fietser iets beter je plan trekken dan vroeger, dat is het.
Een Vlaams beleid met ook maar een grammetje ambitie om woon-werkverkeer in de haven van Gent fietsvriendelijk te trekken doet hier iets aan.
Idem voor het Havenbestuur.
Enkel zo worden dure woorden over een mobiliteitsshift ook geloofwaardig.

België – Nederland

De wegen in de haven vallen onder het Havenbedrijf.
Alweer een extra wegbeheerder.
Zijn zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de (inferieure) wegen tussen de Kennedylaan en de twee veren over het kanaal Gent-Terneuzen.
Zo kan het zijn dat een straat als de Langerbruggestraat twee wegbeheerders heeft: een stuk van het Havenbedrijf en een stukje van de Stad Gent.
De Gentse haven heeft een fietsonvriendelijke reputatie.
Het besef dat elke werknemer op de fiets een stukje minder file betekent zorgt ervoor dat ook werkgevers vragende partij zijn voor een fietsbeleid die naam waardig.
De provincie is trekker van dit project.
We kijken samen met de havenwerkers uit naar resultaten hiervan.

Het Havenbedrijf renoveert momenteel de Geeraard Van den Daelelaan.
Het concept is me in deze stand van zaken van de werf nog niet duidelijk.
Komen er aan beide kanten fietspaden?
Rechts is een betonstrook in voorbereiding.
Links ligt er nog een “voorlopige” vrachtwagenbrede weg te wachten.

08jul14, 18u05, Geeraard van den Daelelaan
08jul14, 18u05, Geeraard Van den Daelelaan
08jul14, 18u04, Geeraard van den Daelelaan
08jul14, 18u04, Geeraard Van den Daelelaan

Is hier een Nederlandse aannemer aan het werk?
Ik twijfel.
Er staan werfwagens met Nederlandse nummerplaat:

08jul14, 18u11, Geeraard van den Daelelaan
08jul14, 18u11, Geeraard Van den Daelelaan

De signalisatie is ook voor fietsers koppig duidelijk.
Fietsers zijn hier verkeersdeelnemers die middenin een werfsituatie annex vrachtwagengeweld de weg moeten vinden.
Dat start al een de kant van het eenrichtingsverkeer:
08jul14, 18u00, Göteborgstr
08jul14, 18u00, Göteborgstraat

Aan de stadskant zie je een geel Nederlands bordje opduiken:
08jul14, 18u16, Daniël Kinetstraat
08jul14, 18u16, Daniël Kinetstraat

Ik zag ze al vaker in Nederland.
Ik ben fan.
Van ver zichtbaar.
Compact.
Om de hoek staat de Belgische versie: een oranje bord.
08jul14, 17u18, Singel
08jul14, 17u18, Singel

Havenkaart

De Gentse haven is een immense werkplek.
Als dat geen open deur is.
Veel mensen wonen er vlakbij hun werk.

11maa12, 17u11, Doornzele

De manier waarop zowel het Havenbedrijf als de Vlaamse Gemeenschap er afgelopen decennia wegen aanlegde veroorzaakt steeds vaker een verkeersindigestie.
Degelijke fietspaden ontbreken manifest, ook al is de grond ervoor vaak (zeer vaak) aanwezig.
Het kanaal dwarsen is voor de durvers.
Enkel assertieve fietsers wagen het om tijdens de spits de 2 veren op het kanaal Gent-Terneuzen met de fiets te benaderen.
Het is stuitend hoe de veren niet veilig “aanfietsbaar” zijn.
Auto-woon-werkverkeer primeert er, net als in de rest van de haven.
De noodzaak om onze economie vlot goederen te laten vervoeren ontbreekt precies.

De R4 zal er de komende jaren omgebouwd worden tot een autostrade.
Het is momenteel al een immense automuur, en zal als autostrade nog méér muur worden.
Enige oplossing: een aantal overbruggingen of ondertunnelingen, en aan weerszijden van de R4 een dubbelrichtingsfietspad.
Zo kan je alle bedrijven een vlotte fietsverbinding aanbieden, en de R4 vrijhouden voor wie de auto/vrachtwagen ècht nodig heeft.
Aan het huidige investeringstempo zal de haven over 40 jaar fietsvriendelijk zijn.
Misschien is dat te optimistisch?
Men investeert- wat mij betreft terecht- in een aparte aansluiting tussen Volvo Trucks en de R4, maar men laat de brug vlak ernaast over die R4 fietspadloos, ook al is dit een drukke schoolas:

12maa12, 16u11, R4 Dwight Eisenhowerlaan

12maa12, 16u09, Eksaardserijweg
12maa12, 16u10, Eksaardserijweg
12maa12, 16u07, Meerhoutstraat / Eksaardserijweg

Mijn ouders wonen in Zelzate.
Ik fiets er soms heen.
Daardoor zie ik dat de evolutie in het Havengebied op vlak van fietsinfrastructuur tergend traag is.
Bekijk de fietskaarten, en je ziet dat de strook tussen Gent en Zelzate onontgonnen is.
Maar daar komt verandering in.
Maandag stelt de provincie een Fietskaart Haven Gent voor.
De kaart is bedoeld voor woon-werkverkeer.
Men belooft info over de fietsroutes naar de haven, de toekomstige projecten, de partners binnen het project en andere interessante info over fietsen.
Naast een papieren versie zal ze digitaal te vinden zijn op deze site.

Wie meer wil lezen, kijk naar deze 27 Fietsbulten in de categorie haven.
Melding 77 van 25 juni 2011 bleek ondertussen opgelost:

11maa12, 15u07, vlakbij Lichterveldestraat

Deze toegang vanuit Desteldonk tot het Havenbedrijf is hopelijk een klein symbool voor wat komen gaat.

Desteldonk (3): melding 77

Een paar jaar geleden vertelde een ambtenaar me: “Ik doe zelden nog meldingen. Anders denken ze: daar is die zagevent weer.”
Ik herken dat gevoel steeds meer.
Dat putje op mijn dagelijkse route dat elk jaar dieper uitvriest?
Ach.
Je weet dat er ambtenaren passeren, zelfs mensen van de wegendienst.
Ach.
Als zij al foert zeggen“, denk ik dan.
Of willen ze de zagevent niet zijn?

Het systeem van meldpunten is een pluspunt, maar de donkere kant ervan is dat overheden zelf geen controles meer doen, en enkel (nuance: vooral) de gemelde items aanpakken.
De rest blijft liggen, want “niet geweten”.
En wat niet weet, niet…
Ok, minister Crevits beweert al twee septembers dat haar ambtenaren alle fietspaden controleren.
Maar als je de cijfers leest snap je dat dit een pr-actie is.
Of is het een poging om de ambtenaren hun ogen te openen?
Stuurt de stad Gent zelf mensen op pad om de fietsroutes pico bello te houden?
Ik vrees van niet.
Onderwerpt de provincie de hoofdroutes aan een visuele controle?
Ik weet het niet.
Met alle versplintering qua wegbeheerders lijkt me een beetje samenwerking tussen ambtenaren de evidentie zelve.
Een fietstraject van Gent naar Sint-Kruis-Winkel gaat over van stadsweg naar gewestweg naar stadsweg naar havenweg naar stadsweg naar gewestweg.

Deze bult in Desteldonk ligt vermoedelijk op een grensgebied tussen wegbeheerders:

13jun11, 14u22, vlakbij Lichterveldestraat

De wortelbulten liggen er al jaren.
Elke keer als ik er passeer denk ik: “allez, dat zien ze nu toch“?
Het pad komt niet voor op Googlemaps:

Googlemaps is hier trouwens fundamenteel anders dan Mappy (en fout).
De Fietsrouteplanner doet hier flink zijn werk: de route wordt aangegeven.
Voor de liefhebbers: er is sinds kort een vademecum paden en verhardingen, wat aansluit op het technisch vademecum bomen uit 2008.

Veer van Terdonk: melding 76

Op weg naar het veer van Terdonk (zie gisteren) ligt een handige shortcut.

Sandalen en blote benen zijn af te raden omwille van de netels .

13jun11, 14u35, tussen Moervaartstraat en veer van Terdonk
Het pad is theoretisch een tweerichtingspad.
13jun11, 14u36, tussen Moervaartstraat en veer van Terdonk
De wegbeheerder (Havenbedrijf? Waterwegen en Zeekanaal?) kan hier zonder de minste onteigening een modelpad aanleggen.
En attendent zou een beetje onderhoud geen kwaad kunnen.

Verbinden (1)

Gent graaft in de haven al een paar jaar een nieuw dok: het Kluizendok.
Rondom dat dok liggen de 5 jaar oude windmolens en kakelverse wegen.
Naast de Christoffel Columbuslaan -ruik de horizon!- ligt 1 “nieuw” fietspad.
Probeer de weg niet te vinden op de website-stadskaart van de stad Gent.
Die kaart is hopeloos verouderd.
Je vindt het wel op Mappy.

01jun09, 17u37, Christoffel Columbuslaan

Dat fietspad oogt fenomenaal: breed asfalt, mooi gescheiden van de autoweg, aan de groene bufferkant van dit havendok in ontwikkeling.
Alleen: het is een “excuuspad”.
01jun09, 17u46, Christoffel Columbuslaan

Ik fantaseer: ergens op een vergadering begin deze eeuw heeft een ambtenaar zijn collega’s zover gekregen om ook een fietspad in dit havenproject op te nemen.
Windmolens zijn ecologisch.
Een fietspad naast die molens maakt het nog ecologischer.
Dat is zoveel mooier in een folder, en kost niet zoveel.
En de haven heeft al zo weinig fietspaden.
Iedereen akkoord.
En dat was het dan.
01jun09, 17u39, Christoffel Columbuslaan
Wie het fietspad wil gebruiken voor woon-werkverkeer naar een bedrijf rond het Kluizendok moet afstappen, door het gras peddelen, de weg te voet oversteken, en verder fietsen.
17apr10, 17u26, Christoffel Columbuslaan
“Woon-werkverkeer” stond vermoedelijk nog niet in de Van Daele.

Hokjessneeuw

We horen allen de sneeuw voor ons huis te ruimen. De wegbeheerders denken ook zo. Ze onderhouden enkel wat ze “bezitten”. Maar hoe zou u het vinden mocht uw poetsvrouw de gang en de trap poetsen en de overloop overslaan, omdat dat haar bevoegdheid niet is? Met fietspadonderhoud is dat de realiteit.

We waren allen getuige hoe de stad Gent niet in staat was om haar fietspaden op een degelijke manier sneeuwvrij te houden. Een zoutvoorraad speelde hierin geen enkele rol. Sneeuw op fietspaden moet je namelijk vegen, en dat vraagt veegmachines waarvan de borstels naar buiten draaien, mankracht om met die machines rond te rijden, en fietspaden die die machines “toelaten”. Het ontbrak de Stad duidelijk aan beide. Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest deed het beter. “Hun” fietspaden (voel je het hokje?) waren véél méér geveegd dan die van de Stad.

08jan10, 14u02, Kennedylaan
Applaus voor het Gewest. Maar wat zag ik op de Kennedylaan?
Hokjessneeuw, ook wel Kafkasneeuw genaamd.

Kort samengevat: het Gewest schafte onlangs een fietspad af.

01dec09, 10u00, Kennedylaan / Wittewalle
De fietsroute werd verlegd naar een stadsweg en havenweg. De veegmachine van het Gewest poetst de Kennedylaan proper (nogmaals applaus), maar laat de “nieuwe” omgelegde route links liggen, want de weg is daar eigendom van de Stad en de Haven (licht boegeroep).
08jan10, 14u10, ingang Havenbedrijf vanuit Lichterveldestraat

Administratief is dit in orde. (kleine zucht) Efficiënt is het niet. (diepe collectieve zucht)
Sneeuw valt niet uit de lucht per wegbeheerder. Het zou een stap vooruit zijn mochten alle wegbeheerders afspreken wie op welke fietsroute sneeuwveegt. Dat zou pas energie sparen. Daarvoor moeten op fietsroutes wel andere paaltjes voorzien worden.
08jan10, 14u21, Borkelaarstraat
Veegmachines of andere onderhoudsmachines moeten kunnen passeren, maar dat telt uiteraard voor alle fietsroutes.

Melding (35): Gentse haven (1)

De komende week: enkel beelden uit de Gentse haven. Vorige week lazen we hier dat de Gentenaar niet trots genoeg is op zijn haven. Ik zit met massa’s foto’s van de grootste Gentse fietsramp: de haven. De verbindingen tussen de kanaaldorpen en de bedrijven: een ramp. De verbindingen tussen de twee kanaaloevers: een ramp. Bekijk de kaarten van de fietsknooppunten. De boodschap is duidelijk: blijf hier weg! De haven is synoniem voor vrachtwagens en auto’s. Op mobiliteitsvlak inderdaad niet om trots op te zijn, eerder een no man’s land. Max Mobiel is hierin een lichtpuntje. Hier duikt nog een zovèèlste wegbeheerder op: het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf lijkt niet geïnteresseerd in fietsinfrastructuur. Dom, want elke werknemer/fietser is een auto minder in de file. Ik ken mensen die geprobeerd hebben om met de fiets in de haven te gaan werken, en afhaakten. Ze schakelden over op een (dure) auto, of ze veranderden van werk.

Vandaag een melding, met een zekere symboolwaarde:

23sep09, 10u23, John Kennedylaan-Moervaartkaai
23sep09, 10u23, John Kennedylaan-Moervaartkaai

Het fietspad op dit kruispunt is afgesleten. Dat is op een vrachtwagenkruispunt wel vaker het geval. Het “vervolg” van dit rodeverfpad is verdwenen onder het zand:
23sep09, 10u24, John Kennedylaan-Moervaartkaai
23sep09, 10u24, John Kennedylaan-Moervaartkaai
De wegbeheerder liet er gras over groeien.
23sep09, 10u24, John Kennedylaan-Moervaartkaai
23sep09, 10u24, John Kennedylaan-Moervaartkaai

%d bloggers liken dit: